Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.289 din 14.05.2019

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti", pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Bragadiru şi Clinceni din judeţul Ilfov
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 20 mai 2019SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.064/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti", municipiul Bucureşti-Domneşti şi judeţul Ilfov,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti", pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Bragadiru şi Clinceni din judeţul Ilfov, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 2
(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti", prevăzut la art. l, aflate pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Bragadiru şi Clinceni din judeţul Ilfov, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Bragadiru şi Clinceni din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2.
Articolul 3
(1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirii pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzute la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti", pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Bragadiru şi Clinceni din judeţul Ilfov sunt în cuantum total de 12.743 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi", subcapitolul 03 „Transport Rutier", titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".
(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Articolul 4Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Planul cu amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, al lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul 6 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor, Dragoş-Virgil Titea, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 2LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti", pe raza municipiului Bucureşti - Sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Bragadiru şi Clinceni din judeţul Ilfov

Nr. crt. Judeţul UAT Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului de teren/investiţie Adresa imobilului/Tarlaua/Parcela Categoria de folosinţă Numărul cadastral/ numărul topo Numărul cărţii funciare Suprafaţa totală a imobilului (mp) Suprafaţa de teren de expropriat (mp) Suprafaţă construcţii de expropriat (mp) Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei) Valoarea despăgubirii construcţiilor, conform Legii nr. 255/2010 (lei) Valoarea despăgubirii totale, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
1 Bucureşti Sectorul 6 S.C. Dimri Construction & Development - S.R.L. Prelungirea Ghencea nr. 350-356 Cc 228203 228203 7297 717 377.857,64 377.857,64
2 Bucureşti Sectorul 6 S.C. Dimri Construction & Development - S.R.L. Prelungirea Ghencea nr. 350-356 Cc 228200 228200 1286 63 23.211,23 23.211,23
3 Bucureşti Sectorul 6 S.C. Dimri Construction & Development - S.R.L. Prelungirea Ghencea nr. 350-356 Cc 228204 228204 400 48 17.684,75 17.684,75
4 Bucureşti Sectorul 6 S.C. NG Construct - S.R.L. Prelungirea Ghencea nr. 350-356 Cc 203820 203820 12786 287 215.495,59 215.495,59
5 Bucureşti Sectorul 6 S.C. Dimri General Holdings - S.R.L. Prelungirea Ghencea nr. 360-362 Cc 210985 210985 7999 124 93.106,11 93.106,11
6 Bucureşti Sectorul 6 S.C. Dimri General Holdings - S.R.L. Prelungirea Ghencea nr. 364 A intravilan 200307 200307 12499 192 86.006,09 86.006,09
7 Bucureşti Sectorul 6 Mirica Constantina Prelungirea Ghencea nr. 366-370 Cc 204567 204567 5852 701 503.465,07 503.465,07
8 Bucureşti Sectorul 6 S.C. Auto Cobălcescu - S.R.L. Prelungirea Ghencea nr. 372-380 A intravilan 204566 204566 7919 1.115 309.401,52 309.401,52
9 Bucureşti Sectorul 6 Scurtu Arcadie Prelungirea Ghencea nr. 416 Cc 209565 209565 790 482 157.353,24 157.353,24
10 Bucureşti Sectorul 6 Proprietar neidentificat Prelungirea Ghencea FN NEDETERMINATĂ*) 1.240 283.366,41 283.366,41
11 Bucureşti Sectorul 6 Dragne Tanase, Dragne Ioana Prelungirea Ghencea nr. 382-400 A intravilan 206852 206852 40871 109 31.542,70 31.542,70
12 Ilfov Domneşti Albu Ion, Albu Cornelia, Albu Dan, Albu Aneta Cvartal 14, parcela 50/6/25 CC 653/1/1 115706 1200 169 97 20.366,00 178.480,00 198.846,00
3
25
13 Ilfov Domneşti Proprietar neidentificat Tarla 14, parcela 50/6 - - - - 5 658,00 658,00
14 Ilfov Domneşti S.C. ELECTROCONSTRUCŢIA ELCO ILFOV - S.A. Tarla 14, parcela 50/6/20 CC 102643 102643 4377 446 58.653,00 58.653,00
15 Ilfov Domneşti Vanca Ovidiu Catalin, Matei Raluca Cleopatra Şos. Bucureşti-Domneşti, Tarla 14, parcela 50/6/17 CC 100421 100421 4416 283 37.217,00 37.217,00
16 Ilfov Domneşti Ristocu Ion Tarla 14, parcela 50/6/16 A 113704 113704 4812 153 17.103,00 17.103,00
17 Ilfov Domneşti S.C. CASA INIAL - S.R.L. Tarla 14, parcela 50/6/16 A 114892 114892 4616 304 33.982,00 33.982,00
Nr. crt. Judeţul UAT Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului de teren/investiţie Adresa imobilului/Tarlaua/Parcela Categoria de folosinţă Numărul cadastral/ numărul topo Numărul cărţii funciare Suprafaţa totală a imobilului (mp) Suprafaţa de teren de expropriat (mp) Suprafaţă construcţii de expropriat (mp) Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei) Valoarea despăgubirii construcţiilor, conform Legii nr. 255/2010 (lei) Valoarea despăgubirii totale, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
18 Ilfov Domneşti Dumitrache Constantin Tarla 14, parcela 50/6/15 A 103938 103938 4385 291 32.529,00 32.529,00
19 Ilfov Domneşti Stefan Ion Tarla 14, parcela 50/6/14 A 115540 115540 1692 171 19.115,00 19.115,00
20 Ilfov Domneşti Lixandru Jenica Tarla 14, parcela 50/6/14 A 115547 115547 1694 105 11.737,00 11.737,00
21 Ilfov Domneşti Ciufu Adrian, Popa Aurel Tarla 14, parcela 50/6 A 104269 104269 4079 175 19.562,00 19.562,00
22 Ilfov Domneşti Racanelu Daniela Tarla 14, parcela 50/6/12 A 100246 100246 3386 177 19.785,00 19.785,00
23 Ilfov Domneşti S.C. MTY-MTY PLAST - S.R.L. Tarla 14, parcela 50/6 A 103405 103405 8954 617 68.970,00 68.970,00
24 Ilfov Domneşti Boutors Marcela (imobil cumpărat de la Petrache Ana) Tarla 14, parcela 50/6 A 9537 399 44.601,00 44.601,00
25 Ilfov Domneşti S.C. ASPC DOMNEŞTI BUSINESS PARK - S.R.L. Tarla 14, parcela 50/6/6, 50/6/7, 50/6/8, 50/6/9 CC 105089 105089 34723 997 131.114,00 131.114,00
26 Ilfov Domneşti Mateescu Elisabeta Georgeta, Mateescu Elisabeth, Mateescu Michael Tarla 14, parcela 50/6/4, 50/6/5 CC 113367 113367 10310 327 43.003,00 43.003,00
27 Ilfov Domneşti S.C. PIFATI - S.A. - BRD GROUPE SOCIETE GENERALE - S.A. Şos. Bucureşti-Domneşti nr. 17, parcela 14 LOT 3 CC 100251 100251 5925 319 34 41.318,00 6.318,00 47.636,00
28 Ilfov Domneşti Proprietar neidentificat Şos. Dj 602, parcela 14 CC - - - 10 1.315,00 1.315,00
29 Ilfov Domneşti S.C. GECOVED COMIMPEX - S.R.L. Şos. Dj 602, parcela 14 CC 102772 102772 2392 215 205 26.455,00 374.108,00 400.563,00
30 Ilfov Domneşti Proprietar neidentificat CC - - - 15 1.973,00 1.973,00
31 Ilfov Domneşti Neacsu Ionel, Neacsu Elena Tarla 14, parcela 50/6/1 CC 106959 106959 3664 mas 3508 act 527 175 66.220,00 638.721,00 704.941,00
32 Ilfov Domneşti Stoica Dumitra Şos. Tudor Vladimirescu nr. 403 CC - - - 451 49 57.372,00 9.106,00 66.478,00
33 Ilfov Domneşti Neagoe Alexandrina Şos. Tudor Vladimirescu nr. 405 CC - - - 274 36.033,00 36.033,00
34 Ilfov Domneşti Georgescu Serbana Ioana, Radulescu Eugenia Şos. Tudor Vladimirescu nr. 407 CC/Vh 104574 104574 938 333 72 40.945,00 131.394,00 172.339,00
35 Ilfov Domneşti Neacsu Alexandru Tarla 14, parcela 58 CC 112805 112805 698 698 91.793,00 91.793,00
36 Ilfov Domneşti Neacsu Alexandru, Neacsu Ioana Intrarea Piatra Craiului nr. 1, tarla 14, parcela 56/2, 57, 58, 59, 60 CC/A 113091 113091 3166 1.609 211.597,00 211.597,00
37 Ilfov Domneşti Ungureanu Ionica Anisoara Cvartal 14, parcela 59, 60 CC 113350 113350 114 114 14.992,00 14.992,00
38 Ilfov Domneşti S.C. FIBREX CO - S.R.L. Cvartal 14, parcela 50/5/3 A 109898 109898 1204 411 45.942,00 45.942,00
39 Ilfov Domneşti Miron Monica Tarla 14, parcela 50/5/2 A 102253 102253 2124 183 20.456,00 20.456,00
40 Ilfov Domneşti Neacsu Alexandru Tarla 14, parcela 50/5/1 CC/A 103487 103487 8214 692 91.004,00 91.004,00
41 Ilfov Domneşti Proprietar neidentificat Tarla 14, parcela 50 - - - - 72 9.469,00 9.469,00
42 Ilfov Domneşti Stofor Viorel, Stofor Marinela Tarla 14, parcela 50/1/22 CC/A 100344 100344 6160 621 1552 79.848,00 4.224.195,00 4.304.043,00
43 Ilfov Domneşti S.C. DIANFLEX BUCURESTI IMPEX - S.R.L. Tarla 14, parcela 50/1/22 CC 105086 105086 2237 234 377 28.954,00 208.374,00 237.328,00
44 Ilfov Domneşti Miron Monica Tarla 14, parcela 50/1/21 CC 102225 102225 8114 762 100.209,00 100.209,00
45 Ilfov Domneşti Iancu Ion Tarla 14, parcela 50/1/20 A 109869 109869 3371 252 28.169,00 28.169,00
46 Ilfov Domneşti S.C. PNEUROM - S.A. Şoseaua de centură, km 52+100STG, T 14, P 50/1/19 CC 103703 103703 4389 259 5 33.863,00 929,00 34.792,00
47 Ilfov Domneşti S.C. LUKOIL DOWNSTREAM - S.R.L. T. 14, P. 50/1/17, 50/1/18 CC 115396 115396 982 57 7.496,00 7.496,00
48 Ilfov Domneşti S.C. LUKOIL DOWNSTREAM - S.R.L. T. 14, P. 50/1/17, 50/1/18 CC 115222 115222 1453 483 203 61.620,00 58.761,00 120.381,00
49 Ilfov Domneşti S.C. LUKOIL DOWMNSTREAM - S.R.L. T. 14, P. 50/1/17, 50/1/18 CC 115397 115397 892 52 6.838,00 6.838,00
50 Ilfov Domneşti S.C. PIR INTERNATIONAL - S.R.L. Şos. de centură nr. 17 A (T. 14, P. 50/1/17, 50/1/18) CC 102843 102843 6216 2 263,00 263,00
51 Ilfov Domneşti S.C. YAPAN CONSTRUCTION - TURISM - S.R.L. Şos. de centură nr. 17 A, T. 14, P. 50/1/16 A 113266 113266 7405 155 17.326,00 17.326,00
52 Ilfov Clinceni PROCREDIT BANK - S.A. Tarla 5/1, parcela 15/1/31 (58) A 53608 53608 4936 24 2.576,00 2.576,00
53 Ilfov Clinceni Vuta Mihai, Vuta Mariana, Bainea Ion, Popescu Victor Florian, Dincuta Ionel Tarla 5/1, parcela 15/1/59 A 56788 56788 394 10 1.073,00 1.073,00
54 Ilfov Clinceni Popescu Victor Florian Tarla 5/1, parcela 15/1/59 A 52730 52730 640 115 12.343,00 12.343,00
55 Ilfov Clinceni Constantin Emilian Tarla 5/1, parcela 15/1/29 A 51799 51799 5034 99 10.625,00 10.625,00
56 Ilfov Clinceni Proprietar neidentificat Tarla 5/1, parcela 15 A - - - 2 215,00 215,00
57 Ilfov Clinceni Radu Dumitra Tarla 5/1, parcela 15/1/61 LOT 1 A 57955 57955 1232 54 5.796,00 5.796,00
58 Ilfov Clinceni Tudor Florin Şos. Bucureşti-Domneşti nr. 77, tarla 5/1, parcela 15/1/87 CC 51726 51726 2011 150 18.940,00 18.940,00
59 Ilfov Clinceni Tudor Ion, Tudor Gherghina, Vlad Vasile Ovidiu, Vlad Gina Cristina T 5/1, P 15/1/87-LOT 1 A 51725 51725 2996 47 5.044,00 5.044,00
60 Ilfov Clinceni Floarea Anisoaa T 5/1, P 15/1/63 A 57656 57656 2378 345 37.028,00 37.028,00
61 Ilfov Clinceni Calopereanu Nicusor, Lighean Anisoara T 5/1, P 15/1/64 A 55093 55093 1398 56 6.010,00 6.010,00
62 Ilfov Clinceni Tudor Ionel Marius T 5/1, P 15/1/64 A 57982 57982 1772 460 49.370,00 49.370,00
Nr. crt. Judeţul UAT Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului de teren/investiţie Adresa imobilului/Tarlaua/Parcela Categoria de folosinţă Numărul cadastral/ numărul topo Numărul cărţii funciare Suprafaţa totală a imobilului (mp) Suprafaţa de teren de expropriat (mp) Suprafaţă construcţii de expropriat (mp) Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei) Valoarea despăgubirii construcţiilor, conform Legii nr. 255/2010 (lei) Valoarea despăgubirii totale, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
63 Ilfov Clinceni Negrila Dumitru, Negrila Maria, Miu Florian Florin T 5/1, P 15/1/65 A 55266 55266 2209 281 30.159,00 30.159,00
64 Ilfov Clinceni Bucur Elena Daniela, Bucur Alexandra Cezara T 5/1, P 15/1 A 56485 56485 2150 219 23.505,00 23.505,00
65 Ilfov Clinceni Manea Victor Gheorghe, Manea Lucica Mihaela T 4, P 15/1/22 A 60441 60441 4235 294 31.554,00 31.554,00
66 Ilfov Clinceni Neacsu Florin Marius, Neacsu Daniel Vasilica T 5/1, P 15/10 A 50484 50484 901 135 14.489,00 14.489,00
67 Ilfov Clinceni Dumitru V, Mariana, Niculita Gheorghita T 5/1, P 15/1/18, 15/1/20-LOT 1 A 59489 59489 418 250 26.832,00 26.832,00
68 Ilfov Clinceni Dumitru V. Mariana, Niculita Gheorghita, Ciorica Daniel, Stanila Marian Eugen, Stanila Iuliana, Drossu Gabriel, Drossu Gina Alina, Emanoil Gabriela, Emanoil Bogdan, Conea Sergiu Gheorghe, Conea Dumitra, Asanica Ion, Asanica Dorina, Radu Marius George T 5/1, P 15/1/18, 15/1/20-LOT 7 A 59495 59495 916 53 5.688,00 5.688,00
69 Ilfov Clinceni S.C. CAT PLAST - S.R.L. T 5/1, P 15/1/6 A 52031 52031 705 39 4.186,00 4.186,00
70 Ilfov Clinceni S.C. CAT PLAST - S.R.L. Şos. Bucureşti-Domneşti nr. 86 (T 5/1, P 15/1-4 LOT 1) CC/A 50830 50830 1775 772 84.447,00 84.447,00
71 Ilfov Clinceni Anghel Iulian Şos. Bucureşti-Domneşti nr. 87 (T 5/1, P 15/13 LOT 3) A 58120 58120 4533 131 14.060,00 14.060,00
72 Ilfov Clinceni Rebreanu Rodica, Rebreanu Tiberiu Virgil Şos. Bucureşti-Domneşti nr. 87 (T 5/1, P 15/1/12, 15/1/13) A 60225 60225 1824 193 20.714,00 20.714,00
73 Ilfov Clinceni Igescu Manuela, Rebreanu Rodica, Rebreanu Tiberiu Virgil, Ungheanu Mihail, Enciulescu Cristian George, Androne Viorica, ING BANK N.V. AMSTERDAM, Tudor Vlad Cristian, Copilau Cristian Sorin, Copilau Alexandra, T 5/1, P 15/1/2-LOT 2 A 50638 50638 645 57 6.118,00 6.118,00
Banca Transilvania - S.A. Cluj-Napoca, Chiriac Codrut Ionut, Chiriac Andra Elena, Ghanem Zeama Monica, Ratiu Liviu, Ratiu Doina, Grigore Costel Daniel, Grigore Rozalia Maria, Stoica Bogdan, Niculescu Oana, Ionescu Mihaela
74 Ilfov Clinceni Baibarac Rada, Baibarac Marin, Baibarac Manuela, Dediu Cristina T. 5/1, P. 15/2/78 A 56344 56344 4933 170 18.246,00 18.246,00
75 Ilfov Clinceni Lascae Ionut Şos. Bucureşti-Domneşti nr. 88 (P. 15/1/10/1) A 61 fără CF 2372 (2229 din mas) 111 11.913,00 11.913,00
76 Ilfov Clinceni Lascae Ionut, Lascae Lavinia, Ruiu Marin, Ruiu Camelia P. 15/1/9/4 A 72 51491 262 33 3.542,00 3.542,00
77 Ilfov Clinceni Simionescu Adrian T. 5/1, A 15/1/9 A 53926 53926 1997 156 16.743,00 16.743,00
78 Ilfov Clinceni S.C. HERA ROMANIEVI - S.R.L. T. 5/1, P 15/1/2 A 51175 51175 5164 (din mas) 187 20.070,00 20.070,00
79 Ilfov Clinceni S.C. ATU INTERNATIONAL - S.R.L. T. 5/1, P. 15/1 CC 51284 51284 4463 (din mas) 353 44.572,00 44.572,00
80 Ilfov Clinceni Hack Pusa T. 5/1, P. 15/1 A 57983 57983 3755 (din mas) 239 25.651,00 25.651,00
81 Ilfov Clinceni S.C. LIV ART - S.R.L. T. 5/1, P. 15/1/3 CC 51727 51727 2445 (din mas) 269 33.966,00 33.966,00
82 Ilfov Clinceni Dumitru Maria, Cosma Elisabeta T. 4, P. 15/1/3 A 247/2 51668 2568 400 42.931,00 42.931,00
83 Ilfov Clinceni S.C. BACONT M.C.A.CONSTRUCT - S.R.L. T. 4, P. 15/1/3-LOT 1 CC 247/1 51716 2563 403 218 50.283,00 312.657,00 362.940,00
84 Ilfov Clinceni Dumitrache Gheorghe T. 5/1, P. 15/1 (fosta T. 4, P. 15/115) A 1220 fără CF 5345 559 59.996,00 59.996,00
85 Ilfov Clinceni Zvarici Victoria T 5/1, A 15/1, PARCELA 84 CC 60442 60442 401 401 46.831,00 46.831,00
86 Ilfov Clinceni Dumitrache Gheorghe Şos. Bucureşti-Domneşti nr. 46 CC/A 53601 53601 2108 2.108 229.655,00 229.655,00
87 Ilfov Clinceni S.C. LEXA - S.A. Tarla 9/40, parcelele 40/26, 40/27 CC 53029 53029 2504 181 22.854,00 22.854,00
88 Ilfov Clinceni S.C. CENTURY 22 INVESTIŢII IMOBILIARE - S.R.L. Tarla 9, parcela 40 CC 52972 52972 9924 388 9 44.136,00 41.446,00 85.582,00
126
89 Ilfov Bragadiru Constantinescu Marian, Popescu Carmen Tarla 11, parcela 49-54 Cc/A 122118 122118 405 36 5.541,00 5.541,00
90 Ilfov Bragadiru Blejan Gheorghe, Blejan Elena Tarla 11, parcela 49-54 Cc 122117 122117 333 100 5 15.159,00 929,00 16.088,00
Nr. crt. Judeţul UAT Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului de teren/investiţie Adresa imobilului/Tarlaua/Parcela Categoria de folosinţă Numărul cadastral/ numărul topo Numărul cărţii funciare Suprafaţa totală a imobilului (mp) Suprafaţa de teren de expropriat (mp) Suprafaţă construcţii de expropriat (mp) Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei) Valoarea despăgubirii construcţiilor, conform Legii nr. 255/2010 (lei) Valoarea despăgubirii totale, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
91 Ilfov Bragadiru Popescu Maria, Popescu Floricu Prelungirea Ghencea nr. 120 CC/A - - 505 505 104 63.746,00 309.035,00 372.781,00
36
35
92 Ilfov Bragadiru Proprietar neidentificat Tarla 12, parcela 59 Cc - Dr - - - 78 12.004,00 12.004,00
93 Ilfov Bragadiru Lupu Victoria Tarla 12, parcela 59/2 A 111367 111367 4899 191 24.986,00 24.986,00
94 Ilfov Bragadiru Manea Gheorghe Tarla 12, parcela 59/3 A 113621 113621 1364 225 51 33.427,00 9.477,00 42.904,00
95 Ilfov Bragadiru Burcus Liviu Vlad Prelungirea Ghencea nr. 143 Cc 110908 110908 925 207 202 29.501,00 409.058,00 438.559,00
96 Ilfov Bragadiru S.C. LOUD RESIDENCE - S.R.L. Tarla 12, parcela 59/5 Cc 124304 124304 228 227 34.936,00 34.936,00
97 Ilfov Bragadiru Banari Maria, Banari Nicolae, Atanasescu Razvan Cristian, Popa Niculae Daniel, Ylmaz Hassan Huseyin, Ylmaz Valerica Tarla 12, parcela 59/6 Lot 6 Drum 122909 122909 549 56 6.033,00 6.033,00
98 Ilfov Bragadiru Ylmaz Hassan Huseyin, Ylmaz Valerica Tarla 12, parcela 59/6 Lot 1 A 113416 113416 295 109 14.259,00 14.259,00
99 Ilfov Bragadiru S.C. CASAS DEPOT - S.R.L. Tarla 12, parcela 597/1 Lot 2 A 108596 108596 3189 128 16.745,00 16.745,00
100 Ilfov Bragadiru Psarrakis Carmen Tarla 12, parcela 59/8 A 107310 107310 4724 141 18.445,00 18.445,00
101 Ilfov Bragadiru Ciortan Calin, Ciortan Mihaela Cristina Tarla 12, parcela 59/9 A 102508 102508 4824 187 24.463,00 24.463,00
102 Ilfov Bragadiru Ristea Elena Tarla 12, parcela 59/10 A 123367 123367 4828 175 22.893,00 22.893,00
103 Ilfov Bragadiru Marinescu Madalina Tarla 12, parcela 59/11 lot 1/2 A 106864 106864 217 49 6.410,00 6.410,00
104 Ilfov Bragadiru Marinescu Madalina Tarla 12, P 591/11, 591/12 CC/A 116031 116031 1366 322 46.394,00 46.394,00
105 Ilfov Bragadiru Mateescu Catalin Dan, Susan Iulian Dumitru Tarla 12, parcela 59/13 A 115169 115169 2415 98 12.820,00 12.820,00
106 Ilfov Bragadiru Suban Iulian, Mateescu Catalin Dan, Mateescu Daniela Tarla 12, parcela 59/13 A 101998 101998 2412 98 12.820,00 12.820,00
107 Ilfov Bragadiru Popescu Stefan, Popescu Mariana Tarla 12, parcela 59/14 Lot 8 A 115159 115159 2098 198 25.902,00 25.902,00
108 Ilfov Bragadiru Eremia Angela Prelungirea Ghencea nr. 121 Cc 118964 118964 4798 200 30.781,00 30.781,00
109 Ilfov Bragadiru S.C. Grun Invest - S.R.L. Tarla 12, parcela 59/16 A 106548 106548 3855 161 21.062,00 21.062,00
110 Ilfov Bragadiru S.C. Grun Invest - S.R.L. Tarla 12, parcela 59/17 A 100130 100130 3852 163 21.323,00 21.323,00

111 Ilfov Bragadiru Caldarusa Margareta Tarla 12, parcela 59/18 Cc 116543 116543 1810 207 31.858,00 31.858,00
112 Ilfov Bragadiru Barbulescu Marian, Barbulescu Paula Tarla 12, parcela 59/19 A 104799 104799 4799 206 26.948,00 26.948,00
113 Ilfov Bragadiru S.C. GHECON CONSTRUCT - S.R.L., Bonciog Corina Florentina, Bonciog Dan Emilian Tarla 12, parcela 59/20, 59/2/1 A 101161 101161 7190 316 41.338,00 41.338,00
114 Ilfov Bragadiru Lauber Sorin Tarla 12, parcela 59/21/2 A 109667 109667 6453 562 73.519,00 73.519,00
115 Ilfov Bragadiru Eftimie Cristinel, Eftimie Dumitra Tarla 12, parcela 59/25 A 102563 102563 2459 23 3.009,00 3.009,00
116 Ilfov Bragadiru Scoicaru Marioara Tarla 12, parcela 59/25 A 110858 110858 2221 182 23.809,00 23.809,00
117 Ilfov Bragadiru Radu Marina, Radu Cristina, Radu Marian, Radu Nicoleta Tarla 12, parcela 59/26 A 109386 109386 1344 347 45.394,00 45.394,00
118 Ilfov Bragadiru Radu Marina Tarla 12, parcela 59/26 A 114820 114820 975 50 6.541,00 6.541,00
119 Ilfov Bragadiru Nedelea George, Nedelea Elena Prelungirea Ghencea nr. 97 Cc 116407 116407 1778 221 34.013,00 34.013,00
120 Ilfov Bragadiru Giurcan Zanfira Tarla 12, parcela 59 Lot 1 A 104373 104373 1526 222 29.042,00 29.042,00
121 Ilfov Bragadiru S.C. SUNDAY CONSTRUCTIONS - S.R.L. Tarla 12, parcela 59 A 104393 104393 2152 104 13.605,00 13.605,00
122 Ilfov Bragadiru Giurcan Zanfira Tarla 12, parcela 59 Lot 2 A 104374 104374 1972 198 25.902,00 25.902,00
123 Ilfov Bragadiru Comisia de aplicare a Legii 18 Rezerva Tarla 12, parcela 59 - - - - 25 3.848,00 3.848,00
124 Ilfov Bragadiru S.C. TURIST SERVICE - S.R.L. Prelungirea Ghencea nr. 87-89 Cc 102947 102947 1455 329 50.634,00 50.634,00
125 Ilfov Bragadiru Proprietate privată - cale de acces deţinută în indiviziune conform extras cf Cvartal 12, parcela 59/30, 59/31, 59/32, 59/33 Cc 104771 104771 2468 93 14.313,00 14.313,00
126 Ilfov Bragadiru Asociaţie de proprietari - Bloc C1 - Prelungirea Ghencea nr. 83-85 - teren aflat în indiviziune conform extras cf Cvartal 12, parcela 59/30, 59/31, 59/32, 59/33 lot 1/1 Cc 114954 114954 2729 291 44.786,00 44.786,00
127 Ilfov Bragadiru Stofor Viorel Tarla 12, parcela 59/34 A 109335 109335 833 9 1.177,00 1.177,00
TOTAL 35.280 3583 5.829.902,35 6.912.988 12.742.890,35

Categorie de folosinţă - NEDETERMINATĂ*) Lista a fost întocmită potrivit datelor preluate de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti şi Ilfov, Primăria Municipiului Bucureşti, Primăria Domneşti, Primăria Clinceni şi Primăria Bragadiru.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 289/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 289 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1821 2006
    Õigustatud laenu saamine on alati olnud suur probleem klientidele, kes vajavad hädasti rahalist abi. Krediidi ja tagatise küsimus on asi, mille pärast kliendid muretsevad alati, kui otsivad laenu eraõiguslikelt laenuandjatelt. mikrokrediidi abifirma on laenuandja nõukogu akrediteerinud andma kohalikele ja rahvusvahelistele klientidele laene 3% intressimääraga. võtke meiega ühendust e-posti teel: luthors.corploanfirm@gmail.com , whatsapp +18635356458 Meie teenuste hulka kuulub: - * Investorite laenud * Võlgade konsolideerimine * Teine hüpoteek * Ärilaenud * Isiklikud laenud * Rahvusvahelised laenud 3% laenupakkumine kehtib nüüd
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Vrei să împrumute și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei să începi o afacere, dar nu ai capital? Aveți nevoie să solicitați un împrumut din orice motiv? Speranța dvs. este în sfârșit aici, deoarece oferim împrumuturi rapide și de încredere, serviciul nostru este 100% autentic și vă garantează să obțineți împrumutul dvs. atunci când solicitați, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și să aprobați astăzi la adresa: elenanino0007@gmail.com Salutari, Elena elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 289/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu