Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.260 din 24.04.2019

privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2019-2020
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 338 din 03 mai 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum şi al art. 222 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Se aprobă cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2019-2020, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale, Ecaterina Andronescu Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan Ministrul apărării naţionale, Gabriel-Beniamin Leş p. Ministrul sănătăţii, Cristian-Vasile Grasu, secretar de stat Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Marius-Constantin Budăi Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂCIFRELE DE ŞCOLARIZARE pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2019-2020

I. Numărul total de locuri pentru educaţie timpurie 665.0008)
II. Numărul total de locuri pentru învăţământ primar 935.0008)
III. Învăţământ secundar
1. Numărul total de locuri pentru învăţământul gimnazial cu frecvenţă zi 810.0008)
2. Învăţământ liceal
a) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă zi 134.6001), 8)
b) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă seral şi cu frecvenţă redusă 15.0002), 8)
c) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învăţământ cu frecvenţă seral 15.0003), 8)
3. Învăţământ profesional
a) Numărul de locuri pentru primul an de învăţământ profesional 60.0008)
b) Numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică 2.0008)
IV. Învăţământ terţiar nonuniversitar (postliceal)
a) Numărul de locuri pentru anul I, învăţământ cu frecvenţă zi şi cu frecvenţă seral 28.0004), 8)
b) Numărul de locuri pentru anul I, învăţământ special cu frecvenţă zi 300
c) Numărul de locuri pentru anul I, învăţământ postliceal pentru formarea maiştrilor militari, a subofiţerilor, agenţilor de poliţie organizat de Ministerul Afacerilor Interne 1.737
d) Numărul de locuri pentru anul I învăţământul militar organizat de Ministerul Apărării Naţionale 1.244
e) Numărul de locuri pentru anul I învăţământul militar organizat de Ministerul Justiţiei 2605)
V. Învăţământ de artă şi sportiv şi învăţământ obligatoriu cu frecvenţă redusă şi program educaţional „A doua şansă"
1. Numărul de locuri pentru învăţământul de artă (muzică, arte plastice, coregrafie) - nivel primar şi gimnazial 21.5008)
2. Numărul de locuri pentru învăţământul sportiv - nivel primar şi gimnazial 17.0008)
3. Numărul de locuri pentru învăţământul sportiv suplimentar - cluburi sportive şcolare 53.0008)
4. Numărul de locuri pentru învăţământul obligatoriu cu frecvenţă redusă - nivel primar şi gimnazial şi program educaţional „A doua şansă" - inclusiv pentru cel organizat în penitenciare 22.5008)
VI. Învăţământ special pentru copii şi elevi cu deficienţe şi/sau boli cronice din cadrul unităţilor de învăţământ şi/sau al unităţilor sanitare
1. Numărul total de locuri pentru educaţie timpurie 3.100
2. Numărul total de locuri pentru învăţământul primar şi gimnazial 22.5006)
3. Numărul de locuri pentru primul an de învăţământ profesional 3.150
4. Numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică 1.000
5. Învăţământ liceal
a) Numărul de locuri pentru clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă zi/seral/frecvenţă redusă 900
b) Numărul de locuri pentru clasa a XI-a, învăţământ cu frecvenţă zi/seral 300
VII. Învăţământ superior - număr de locuri/granturi de studii
1. studii universitare de licenţă, din care: 63.7717), 8)
a) pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României 5.000
b) pentru absolvenţii de licee din mediul rural 2.000
2. studii universitare de master, din care: 36.0417), 8)
- pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României 4.500
3. studii universitare de doctorat, din care: 3.0437), 8)
- pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României 300
4. rezidenţiat 4.71010)
VIII. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru românii de pretutindeni
1. Învăţământ preuniversitar 1.700
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 1.000
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 700
2. Învăţământ superior
2.1. An pregătitor de limba română 3008)
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 200
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 100
2.2. studii universitare de licenţă 3.4058)
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 1.890
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 1.515
2.3. studii universitare de master 2.0008), 9)
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 1.000
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 1.000
2.4. studii universitare de doctorat 1608)
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 70
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 90
3. Numărul total de luni-bursă 5008)
a) stagii de specializare cadre didactice 300
b) mobilităţi studenţeşti/practică studenţi 200
IX. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională şi unor oferte unilaterale ale statului român şi ale instituţiilor de învăţământ superior
1. Învăţământ preuniversitar 1.800
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 1.180
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 620
2. Învăţământ superior
2.1. studii universitare de licenţă 2.9208)
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, din care: 1.900

a1) an pregătitor de limba română fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 760
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 1.020
2.2. studii universitare de master 9358), 9)
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 505
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 430
2.3. studii universitare de doctorat 1988)
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 178
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 20
3. Numărul total de luni-bursă 1.7108)
a) stagii de specializare învăţământ superior 710
b) stagii de specializare învăţământ postuniversitar 1.000

1) Inclusiv învăţământul liceal militar (Ministerul Apărării Naţionale). 2) Locuri în clase de început organizate pentru absolvenţii învăţământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învăţământ liceal şi care au depăşit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor şcolare. 3) Locuri în clase de început organizate pentru absolvenţii învăţământului profesional, care doresc să îşi continue studiile şi nu pot fi cuprinşi în clasele existente. 4) Inclusiv învăţământul terţiar nonuniversitar (postliceal) organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat. 5) Din care 20 de locuri pentru elevi din Republica Moldova, recrutaţi şi selecţionaţi de către Departamentul Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova. 6) Inclusiv pentru învăţământul special preuniversitar din penitenciare organizat de Ministerul Justiţiei/Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 7) Inclusiv învăţământul militar (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii). 8) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, inclusiv pentru extensiuni universitare. 9) Inclusiv locurile pentru rezidenţiat. 10) Inclusiv locurile pentru Ministerul Justiţiei/Administraţia Naţională a Penitenciarelor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 260/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 260 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 260/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu