Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.256 din 24.04.2019

privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare, comasarea şi scăderea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 06 mai 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor având nr. MFP 26298, 153522, 34228 şi 163042, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii, potrivit anexei nr. 1.
(2) Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale imobilelor având nr. MFP 40181 şi 145348, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară, în condiţiile legii, potrivit anexei nr. 2.
Articolul 2
(1) Se aprobă comasarea nr. MFP 153210 la poziţia nr. MFP 101834, imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară, şi actualizarea valorii de inventar şi datelor tehnice ale imobilului rezultat în urma comasării.
(2) Pentru o mai bună administrare, bunul imobil cu nr. MFP 101834 rezultat în urma comasării va trece din administrarea directă a Ministerului Tineretului şi Sportului în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Complexul Sportiv Naţional Izvoru Mureşului, instituţie subordonată cu denumirea de „Vila Hăşmaş".
(3) Se aprobă comasarea nr. MFP 147214 la poziţia nr. MFP 40182, imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară, şi actualizarea valorii de inventar, datelor tehnice şi adresei imobilului rezultat în urma comasării.
(4) Datele de identificare ale bunurilor din domeniul public al statului rezultate în urma comasării sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Articolul 3
(1) Se aprobă scăderea imobilelor având nr. MFP 147214 şi nr. MFP 153210 din inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului, ca urmare a comasării acestora cu alte imobile.
(2) Se aprobă scăderea imobilului având nr. MFP 36679 din inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, administrat de Ministerul Tineretului şi Sportului, ca urmare a înscrierii dreptului de proprietate în favoarea oraşului Predeal conform CF 101758.
(3) Se aprobă scăderea imobilului având nr. MFP 62666 din inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, administrat de Ministerul Tineretului şi Sportului, ca urmare a înscrierii dreptului de proprietate în favoarea oraşului Braşov conform CF 122037.
(4) Datele de identificare ale bunurilor care se scad din inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului, sunt prevăzute în anexa nr. 4 .
Articolul 4Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul tineretului şi sportului, Constantin-Bogdan Matei Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Bucureşti, 24 aprilie 2019. Nr. 256. ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Administrator (denumire, CUI) Valoarea de inventar actualizată (lei)
1 26298 8.26.10 Clubul de Tineret al Mării Negre Ministerul Tineretului şi Sportului (CUI: 26604620) 3.942.360
2 153522 8.26.02 Post P.F. Ostrovu Mare 365.520
3 34228 8.29.08 Sediu administrativ 29.966.760
4 163042 8.29.06 Complex Sportiv de Atletism „Iolanda Balaş Soter" 113.520.480

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării, descrierea tehnică şi adresa ca urmare a înscrierii în cartea funciară

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică actualizată Denumirea actualizată Administrator (denumire, CUI) Valoarea actualizată (lei)
1 40181 8.26.02 Teren aferent terenurilor de tenis Teren cu suprafaţă 14.030 mp; C1 - construcţie P+2E, compusă din: birouri+sală de tenis cu suprafaţă construită la sol = 1.048 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 1.326 mp, fundaţie beton+cărămidă, conform CF 232478 Sală şi terenuri de tenis Ministerul Tineretului şi Sportului (CUI: 26604620) 21.003.120
2 145348 8.26.02 Teren Teren în suprafaţă măsurată 64.838 mp, conform CF 2014772 117.255.600

ANEXA Nr. 3 DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului care se comasează şi ale bunului imobil rezultat în urma comasării care îşi schimbă administratorul

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa Descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (lei) Adresa nouă (Conform CF) Administratorul bunului, CUI
Bunurile care se comasează 1 101834 8.26.10 Complex Sportiv şi de Tineret Izvoru Mureşului - „Vila Hăşmaş" Comuna Voşlăbeni, satul Izvoru Mureşului, Str. Principală nr. 1, judeţul Harghita Construcţie din cărămidă, lemn şi beton, cu 2 apartamente, sufragerie, bucătărie, baie, sală de sport şi garaje 2.444.078 Ministerul Tineretului şi Sportului (CUI 26604620)
2 153210 8.26.10 Teren Comuna Voşlăbeni, satul Izvoru Mureşului, Str. Principală nr. 1, judeţul Harghita Teren - S = 6.480 mp aferent vilei Hăşmaş, împrejmuire şi zid beton 185.375
Bunul imobil rezultat în urma comasării actualizat 3 101834 8.26.10 „Vila Hăşmaş" Comuna Voşlăbeni, satul Izvoru Mureşului, Str. Principală nr. 1, judeţul Harghita Teren împrejmuit în suprafaţă de 6.480 mp şi construcţie C1 - Vila Hăşmaş cu regim de înălţime D+P+E, cu suprafaţa construită la sol = 637 mp şi suprafaţă construită desfăşurată = 1.900 mp, compusă din recepţie, sală fitness, terasă neacoperită; la parter: bucătărie de serviciu, sală de conferinţă, living şi 3 camere; la etaj: 4 camere, conform CF 50037 1.629.600 Ministerul Tineretului şi Sportului prin Complexul Sportiv Naţional „Izvoru Mureşului" (CUI 27436568)
Bunurile care se comasează 4 MFP 40182 8.26.02 Tenis Club Bucureşti Municipiul Bucureşti, sector 5, Calea Plevnei F.N. Teren viran fără nicio amenajare 0 Ministerul Tineretului şi Sportului (CUI 26604620)
5 147214 8.26.02 Tenis Club Bucureşti Municipiul Bucureşti, sector 5, Calea Plevnei F.N. Teren viran în suprafaţă de 16.650 mp 1
Bunul imobil rezultat în urma comasării actualizat 6 MFP 40182 8.26.02 Tenis Club Bucureşti Teren în suprafaţă de 16.652 mp (măsurată), conform CF 208427 54.525.600 Str. Ştirbei Vodă nr. 133, sector 1, municipiul Bucureşti Ministerul Tineretului şi Sportului (CUI 26604620)

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, care se vor scoate din inventarul centralizat al bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, în condiţiile legii

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Administrator Valoarea de inventar - lei -
1 147214 8.26.02 Tenis Club Bucureşti Teren viran în suprafaţă de 16.650 mp Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti, sector 5, Calea Plevnei F.N. Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 26604620 1
2 153210 8.26.10 Teren Teren cu suprafaţa de 6.480 mp aferent vilei Hăşmaş, împrejmuire şi zid beton Comuna Voşlăbeni, satul Izvoru Mureşului, Str. Principală nr. 1, judeţul Harghita Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 26604620 350.400
3 62666 8.26.10 Agenţia Naţională a Taberelor şi Turismului Şcolar Bucureşti - Şcoala Generală Predeal Cărămidă Oraşul Predeal; Str. Mânăstirii F.N., judeţul Braşov Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 26604620 30
4 36679 8.26.02 Vila Orizontul 14 camere, 1 apartament, încălzire apă caldă, sală, bucătărie, 2 magazii, 7 băi, holuri Localitatea Poiana Braşov, F.N., judeţul Braşov Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 26604620 125SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 256/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 256 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 256/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu