Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.256 din 24.04.2019

privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare, comasarea şi scăderea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 06 mai 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor având nr. MFP 26298, 153522, 34228 şi 163042, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii, potrivit anexei nr. 1.
(2) Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale imobilelor având nr. MFP 40181 şi 145348, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară, în condiţiile legii, potrivit anexei nr. 2.
Articolul 2
(1) Se aprobă comasarea nr. MFP 153210 la poziţia nr. MFP 101834, imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară, şi actualizarea valorii de inventar şi datelor tehnice ale imobilului rezultat în urma comasării.
(2) Pentru o mai bună administrare, bunul imobil cu nr. MFP 101834 rezultat în urma comasării va trece din administrarea directă a Ministerului Tineretului şi Sportului în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Complexul Sportiv Naţional Izvoru Mureşului, instituţie subordonată cu denumirea de „Vila Hăşmaş".
(3) Se aprobă comasarea nr. MFP 147214 la poziţia nr. MFP 40182, imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară, şi actualizarea valorii de inventar, datelor tehnice şi adresei imobilului rezultat în urma comasării.
(4) Datele de identificare ale bunurilor din domeniul public al statului rezultate în urma comasării sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Articolul 3
(1) Se aprobă scăderea imobilelor având nr. MFP 147214 şi nr. MFP 153210 din inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului, ca urmare a comasării acestora cu alte imobile.
(2) Se aprobă scăderea imobilului având nr. MFP 36679 din inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, administrat de Ministerul Tineretului şi Sportului, ca urmare a înscrierii dreptului de proprietate în favoarea oraşului Predeal conform CF 101758.
(3) Se aprobă scăderea imobilului având nr. MFP 62666 din inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, administrat de Ministerul Tineretului şi Sportului, ca urmare a înscrierii dreptului de proprietate în favoarea oraşului Braşov conform CF 122037.
(4) Datele de identificare ale bunurilor care se scad din inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului, sunt prevăzute în anexa nr. 4 .
Articolul 4Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul tineretului şi sportului, Constantin-Bogdan Matei Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Bucureşti, 24 aprilie 2019. Nr. 256. ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Administrator (denumire, CUI) Valoarea de inventar actualizată (lei)
1 26298 8.26.10 Clubul de Tineret al Mării Negre Ministerul Tineretului şi Sportului (CUI: 26604620) 3.942.360
2 153522 8.26.02 Post P.F. Ostrovu Mare 365.520
3 34228 8.29.08 Sediu administrativ 29.966.760
4 163042 8.29.06 Complex Sportiv de Atletism „Iolanda Balaş Soter" 113.520.480

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării, descrierea tehnică şi adresa ca urmare a înscrierii în cartea funciară

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică actualizată Denumirea actualizată Administrator (denumire, CUI) Valoarea actualizată (lei)
1 40181 8.26.02 Teren aferent terenurilor de tenis Teren cu suprafaţă 14.030 mp; C1 - construcţie P+2E, compusă din: birouri+sală de tenis cu suprafaţă construită la sol = 1.048 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 1.326 mp, fundaţie beton+cărămidă, conform CF 232478 Sală şi terenuri de tenis Ministerul Tineretului şi Sportului (CUI: 26604620) 21.003.120
2 145348 8.26.02 Teren Teren în suprafaţă măsurată 64.838 mp, conform CF 2014772 117.255.600

ANEXA Nr. 3 DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului care se comasează şi ale bunului imobil rezultat în urma comasării care îşi schimbă administratorul

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa Descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (lei) Adresa nouă (Conform CF) Administratorul bunului, CUI
Bunurile care se comasează 1 101834 8.26.10 Complex Sportiv şi de Tineret Izvoru Mureşului - „Vila Hăşmaş" Comuna Voşlăbeni, satul Izvoru Mureşului, Str. Principală nr. 1, judeţul Harghita Construcţie din cărămidă, lemn şi beton, cu 2 apartamente, sufragerie, bucătărie, baie, sală de sport şi garaje 2.444.078 Ministerul Tineretului şi Sportului (CUI 26604620)
2 153210 8.26.10 Teren Comuna Voşlăbeni, satul Izvoru Mureşului, Str. Principală nr. 1, judeţul Harghita Teren - S = 6.480 mp aferent vilei Hăşmaş, împrejmuire şi zid beton 185.375
Bunul imobil rezultat în urma comasării actualizat 3 101834 8.26.10 „Vila Hăşmaş" Comuna Voşlăbeni, satul Izvoru Mureşului, Str. Principală nr. 1, judeţul Harghita Teren împrejmuit în suprafaţă de 6.480 mp şi construcţie C1 - Vila Hăşmaş cu regim de înălţime D+P+E, cu suprafaţa construită la sol = 637 mp şi suprafaţă construită desfăşurată = 1.900 mp, compusă din recepţie, sală fitness, terasă neacoperită; la parter: bucătărie de serviciu, sală de conferinţă, living şi 3 camere; la etaj: 4 camere, conform CF 50037 1.629.600 Ministerul Tineretului şi Sportului prin Complexul Sportiv Naţional „Izvoru Mureşului" (CUI 27436568)
Bunurile care se comasează 4 MFP 40182 8.26.02 Tenis Club Bucureşti Municipiul Bucureşti, sector 5, Calea Plevnei F.N. Teren viran fără nicio amenajare 0 Ministerul Tineretului şi Sportului (CUI 26604620)
5 147214 8.26.02 Tenis Club Bucureşti Municipiul Bucureşti, sector 5, Calea Plevnei F.N. Teren viran în suprafaţă de 16.650 mp 1
Bunul imobil rezultat în urma comasării actualizat 6 MFP 40182 8.26.02 Tenis Club Bucureşti Teren în suprafaţă de 16.652 mp (măsurată), conform CF 208427 54.525.600 Str. Ştirbei Vodă nr. 133, sector 1, municipiul Bucureşti Ministerul Tineretului şi Sportului (CUI 26604620)

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, care se vor scoate din inventarul centralizat al bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, în condiţiile legii

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Administrator Valoarea de inventar - lei -
1 147214 8.26.02 Tenis Club Bucureşti Teren viran în suprafaţă de 16.650 mp Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti, sector 5, Calea Plevnei F.N. Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 26604620 1
2 153210 8.26.10 Teren Teren cu suprafaţa de 6.480 mp aferent vilei Hăşmaş, împrejmuire şi zid beton Comuna Voşlăbeni, satul Izvoru Mureşului, Str. Principală nr. 1, judeţul Harghita Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 26604620 350.400
3 62666 8.26.10 Agenţia Naţională a Taberelor şi Turismului Şcolar Bucureşti - Şcoala Generală Predeal Cărămidă Oraşul Predeal; Str. Mânăstirii F.N., judeţul Braşov Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 26604620 30
4 36679 8.26.02 Vila Orizontul 14 camere, 1 apartament, încălzire apă caldă, sală, bucătărie, 2 magazii, 7 băi, holuri Localitatea Poiana Braşov, F.N., judeţul Braşov Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 26604620 125SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 256/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 256 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 256/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu