Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.256 din 24.04.2019

privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare, comasarea şi scăderea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 06 mai 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor având nr. MFP 26298, 153522, 34228 şi 163042, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii, potrivit anexei nr. 1.
(2) Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale imobilelor având nr. MFP 40181 şi 145348, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară, în condiţiile legii, potrivit anexei nr. 2.
Articolul 2
(1) Se aprobă comasarea nr. MFP 153210 la poziţia nr. MFP 101834, imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară, şi actualizarea valorii de inventar şi datelor tehnice ale imobilului rezultat în urma comasării.
(2) Pentru o mai bună administrare, bunul imobil cu nr. MFP 101834 rezultat în urma comasării va trece din administrarea directă a Ministerului Tineretului şi Sportului în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Complexul Sportiv Naţional Izvoru Mureşului, instituţie subordonată cu denumirea de „Vila Hăşmaş".
(3) Se aprobă comasarea nr. MFP 147214 la poziţia nr. MFP 40182, imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară, şi actualizarea valorii de inventar, datelor tehnice şi adresei imobilului rezultat în urma comasării.
(4) Datele de identificare ale bunurilor din domeniul public al statului rezultate în urma comasării sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Articolul 3
(1) Se aprobă scăderea imobilelor având nr. MFP 147214 şi nr. MFP 153210 din inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului, ca urmare a comasării acestora cu alte imobile.
(2) Se aprobă scăderea imobilului având nr. MFP 36679 din inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, administrat de Ministerul Tineretului şi Sportului, ca urmare a înscrierii dreptului de proprietate în favoarea oraşului Predeal conform CF 101758.
(3) Se aprobă scăderea imobilului având nr. MFP 62666 din inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, administrat de Ministerul Tineretului şi Sportului, ca urmare a înscrierii dreptului de proprietate în favoarea oraşului Braşov conform CF 122037.
(4) Datele de identificare ale bunurilor care se scad din inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului, sunt prevăzute în anexa nr. 4 .
Articolul 4Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul tineretului şi sportului, Constantin-Bogdan Matei Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Bucureşti, 24 aprilie 2019. Nr. 256. ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Administrator (denumire, CUI) Valoarea de inventar actualizată (lei)
1 26298 8.26.10 Clubul de Tineret al Mării Negre Ministerul Tineretului şi Sportului (CUI: 26604620) 3.942.360
2 153522 8.26.02 Post P.F. Ostrovu Mare 365.520
3 34228 8.29.08 Sediu administrativ 29.966.760
4 163042 8.29.06 Complex Sportiv de Atletism „Iolanda Balaş Soter" 113.520.480

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării, descrierea tehnică şi adresa ca urmare a înscrierii în cartea funciară

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică actualizată Denumirea actualizată Administrator (denumire, CUI) Valoarea actualizată (lei)
1 40181 8.26.02 Teren aferent terenurilor de tenis Teren cu suprafaţă 14.030 mp; C1 - construcţie P+2E, compusă din: birouri+sală de tenis cu suprafaţă construită la sol = 1.048 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 1.326 mp, fundaţie beton+cărămidă, conform CF 232478 Sală şi terenuri de tenis Ministerul Tineretului şi Sportului (CUI: 26604620) 21.003.120
2 145348 8.26.02 Teren Teren în suprafaţă măsurată 64.838 mp, conform CF 2014772 117.255.600

ANEXA Nr. 3 DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului care se comasează şi ale bunului imobil rezultat în urma comasării care îşi schimbă administratorul

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa Descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (lei) Adresa nouă (Conform CF) Administratorul bunului, CUI
Bunurile care se comasează 1 101834 8.26.10 Complex Sportiv şi de Tineret Izvoru Mureşului - „Vila Hăşmaş" Comuna Voşlăbeni, satul Izvoru Mureşului, Str. Principală nr. 1, judeţul Harghita Construcţie din cărămidă, lemn şi beton, cu 2 apartamente, sufragerie, bucătărie, baie, sală de sport şi garaje 2.444.078 Ministerul Tineretului şi Sportului (CUI 26604620)
2 153210 8.26.10 Teren Comuna Voşlăbeni, satul Izvoru Mureşului, Str. Principală nr. 1, judeţul Harghita Teren - S = 6.480 mp aferent vilei Hăşmaş, împrejmuire şi zid beton 185.375
Bunul imobil rezultat în urma comasării actualizat 3 101834 8.26.10 „Vila Hăşmaş" Comuna Voşlăbeni, satul Izvoru Mureşului, Str. Principală nr. 1, judeţul Harghita Teren împrejmuit în suprafaţă de 6.480 mp şi construcţie C1 - Vila Hăşmaş cu regim de înălţime D+P+E, cu suprafaţa construită la sol = 637 mp şi suprafaţă construită desfăşurată = 1.900 mp, compusă din recepţie, sală fitness, terasă neacoperită; la parter: bucătărie de serviciu, sală de conferinţă, living şi 3 camere; la etaj: 4 camere, conform CF 50037 1.629.600 Ministerul Tineretului şi Sportului prin Complexul Sportiv Naţional „Izvoru Mureşului" (CUI 27436568)
Bunurile care se comasează 4 MFP 40182 8.26.02 Tenis Club Bucureşti Municipiul Bucureşti, sector 5, Calea Plevnei F.N. Teren viran fără nicio amenajare 0 Ministerul Tineretului şi Sportului (CUI 26604620)
5 147214 8.26.02 Tenis Club Bucureşti Municipiul Bucureşti, sector 5, Calea Plevnei F.N. Teren viran în suprafaţă de 16.650 mp 1
Bunul imobil rezultat în urma comasării actualizat 6 MFP 40182 8.26.02 Tenis Club Bucureşti Teren în suprafaţă de 16.652 mp (măsurată), conform CF 208427 54.525.600 Str. Ştirbei Vodă nr. 133, sector 1, municipiul Bucureşti Ministerul Tineretului şi Sportului (CUI 26604620)

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, care se vor scoate din inventarul centralizat al bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, în condiţiile legii

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Administrator Valoarea de inventar - lei -
1 147214 8.26.02 Tenis Club Bucureşti Teren viran în suprafaţă de 16.650 mp Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti, sector 5, Calea Plevnei F.N. Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 26604620 1
2 153210 8.26.10 Teren Teren cu suprafaţa de 6.480 mp aferent vilei Hăşmaş, împrejmuire şi zid beton Comuna Voşlăbeni, satul Izvoru Mureşului, Str. Principală nr. 1, judeţul Harghita Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 26604620 350.400
3 62666 8.26.10 Agenţia Naţională a Taberelor şi Turismului Şcolar Bucureşti - Şcoala Generală Predeal Cărămidă Oraşul Predeal; Str. Mânăstirii F.N., judeţul Braşov Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 26604620 30
4 36679 8.26.02 Vila Orizontul 14 camere, 1 apartament, încălzire apă caldă, sală, bucătărie, 2 magazii, 7 băi, holuri Localitatea Poiana Braşov, F.N., judeţul Braşov Ministerul Tineretului şi Sportului CUI: 26604620 125SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 256/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 256 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 256/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu