Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.246 din 18.04.2019

privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 06 mai 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Se aprobă modificarea caracteristicilor tehnice şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1. Trecerea în domeniul privat al statului se face ca urmare a clasării bunurilor, în condiţiile legii. 2. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului, a bunurilor mobile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2. Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul III Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:p. Ministrul apelor şi pădurilor,Adriana Petcu,secretar de stat p. Ministrul finanţelor publice,Daniela Pescaru, secretar de stat ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor la care se modifică caracteristicile tehnice şi care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, ca urmare a clasării

Nr. crt. Administratorul bunurilor Nr. MFP Cod de clasificaţie Denumirea (Rasa) Denumirea bunurilor Adresa Anul dobândirii/ anul dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică Tip bun Elemente-cadru de descriere tehnică
Baza legală În administrare/ concesionare Anul naşterii Sexul Dangale/ Microcip Locaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Ministerul Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. 1590120 146316 8.23.11 Semigreu Calul OSMAN 13C Ţara: România; judeţ: Mehedinţi; -; -; nr. -;-; -; nr. -; 2002 9.465 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil 1989 armăsar montă publică 13 C/P/--- H. Slatina
2 146267 8.23.11 Semigreu Calul PARIU 1 Ţara: România; judeţ: Mehedinţi; -; -; nr. -; -; -; nr. -; 2002 8.186 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil 1995 armăsar montă publică P/1 S/--- H. Slatina

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului

Nr. crt. Nr. MFP Cod de clasificaţie Denumirea bunurilor Adresa Anul dobândirii/ anul dării în folosinţă Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică Tip bun Administratorul bunurilor
Baza legală În administrare/ concesionare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 145579 8.23.01 Calul DICK BC-4 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1994 3.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil Ministerul Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I 1590120
2 145584 8.23.01 Calul GHIMPE UT-51 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1998 3.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 145585 8.23.13 Calul TRAPAS GM M-41 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1988 110 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
4 145600 8.23.05 Calul GIDRAN XXXVIII-18R Ţara: România; judeţul: Arad -; 1994 2.750 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
5 145604 8.23.06 Calul GORAL XIX-4 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1991 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
6 145610 8.23.06 Calul HROBY XIX-25 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1995 2.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
7 145617 8.23.06 Calul PRISLOP IX-68 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1995 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
8 145618 8.23.07 Calul CONVERSANO XXVI-67 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1995 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
9 145619 8.23.07 Calul CONVERSANO XXIX-30 Ţara: România; judeţul: Arad -; 2000 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
10 145629 8.23.07 Calul NEAPOLITANO XXVI-72 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1995 3.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
11 145634 8.23.08 Calul NONIUS XXXII-91 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1994 2.750 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
12 145640 8.23.11 Calul FALOS E-22HB Ţara: România; judeţul: Arad -; 1990 2.625 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
13 145641 8.23.11 Calul FARMEC U- 8HB Ţara: România; judeţul: Arad -; 1990 2.625 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
14 145642 8.23.01 Calul IOVAN Ic-3R Ţara: România; judeţul: Arad -; 1988 150 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
15 145643 8.23.11 Calul OCEAN Dc-38 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1988 150 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
16 145647 8.23.11 Calul OITUZ AB-43R Ţara: România; judeţul: Arad -; 1990 253 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
17 145670 8.23.11 Calul NEPOT Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 1998 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
18 145686 8.23.07 Calul C XXXII-2 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 1998 3.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
19 145697 8.23.07 Calul N XXVIII-17 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2000 3.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
20 145700 8.23.07 Calul S.C XIV-95 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2000 3.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
21 145718 8.23.07 Calul 754 S.C.XVIII-20 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2001 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
22 145740 8.23.07 Calul NEAPOLITANO XXXI Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; Nr. - 1998 3.300 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
23 145823 8.23.07 Calul FXXXIV-9 Ţara: România; judeţul: Braşov -; 1996 2.632 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
24 145838 8.23.07 Calul N XXIII-11 Ţara: România; judeţul: Braşov -; 2000 2.486 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
25 145857 8.23.11 Calul FERMENT D-25 Ţara: România; judeţul: Braşov -; 1994 1.038 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
26 145917 8.23.11 Calul AGREMENT Ţara: România; judeţul: Constanţa -; 1998 9.229 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27 145940 8.23.13 Calul MARC Ţara: România; judeţul: Constanţa -; 1996 6.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
28 145956 8.23.09 Calul 774 IBN GALAL 36 Ţara: România; judeţul: Constanţa -; 1998 8.531 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
29 146084 8.23.12 Calul AMP HADBAN XXXI-18/1995 Ţara: România; judeţul: Mureş -; 1999 5.497 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
30 146088 8.23.08 CALUL N 35 (N34-6I) Ţara: România; judeţul: Timiş -; 2002 5.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
31 146104 8.23.08 Calul 608 33-8 Ţara: România; judeţul: Timiş -; 2002 2.700 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
32 146220 8.23.01 Calul MAGNIFIC Ţara: România; judeţul: Timiş; -; ; nr. -; 2002 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
33 146229 8.23.12 Calul SHAGYA LVII-3 Ţara: România; judeţul: Olt -; 2002 11.831 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
34 146251 8.23.12 Calul KOHEILAN XXXIV-29 Ţara: România; judeţul: Olt -; 2002 11.831 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
35 146260 8.23.06 Calul OUSOR IX-7 Ţara: România; judeţul: Olt -; 2002 10.592 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
36 146275 8.23.03 Calul RARU 22 Ţara: România; judeţul: Olt -; 2002 12.106 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
37 146303 8.23.11 Calul HABAR 18 Ţara: România; judeţul: Olt -; 2002 6.850 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
38 146304 8.23.11 Calul HABAR 39 Ţara: România; judeţul: Olt -; 2002 9.465 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
39 146420 8.23.03 Calul NIRAJEC-43 Ţara: România; judeţul: Galaţi -; 2000 4.512 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
40 146446 8.23.02 Calul EBIL Ţara: România; judeţul: Suceava -; 1993 250 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
41 146447 8.23.06 Calul GXIX -1 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 1996 875 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
42 146449 8.23.06 Calul PR IX-70 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 1996 875 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
43 146456 8.23.06 Calul HXXXI - 57 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 1997 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
44 146459 8.23.06 Calul H XXI-65 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 1997 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
45 146460 8.23.06 Calul PR IX-82 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 1997 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
46 146525 8.23.06 Calul 701 PR IX-51 Ţara: România; judeţul: Suceava -; 1989 394 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
47 146544 8.23.14 Calul ZORO Ţara: România; judeţul: Suceava -; 1980 600 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
48 146577 8.23.12 Calul 408 SHAGYA LXI-2 Ţara: România; judeţul: Suceava -; 1996 7.012 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
49 146609 8.23.11 Calul AMAZON I-8 Ţara: România; judeţul: Suceava -; 2001 3.175 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
50 146629 8.23.05 Calul GIDRAN XXXIX-42 Ţara: România; judeţul: Suceava -; 1997 7.449 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
51 146631 8.23.05 Calul GRIUA - 21 Ţara: România; judeţul: Suceava -; 2000 4.157 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
52 146639 8.23.12 Calul HADBAN XXXV-3 Ţara: România; judeţul: Suceava -; 1999 4.854 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
53 146660 8.23.12 Calul SIGLAVY - BAGDADY XVII Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 1999 5.880 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
54 146670 8.23.13 Calul MIT/1993 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 2.208 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
55 146682 8.23.13 Calul BRIO/1993 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 1.708 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
56 146693 8.23.06 Calul GORAL XIX-18/1996 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 3.548 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
57 146695 8.23.06 Calul OUSOR VIII-55/193 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 3.566 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
58 146709 8.23.06 Calul GORAL XIX-12/1995 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 3.590 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
59 146715 8.23.07 Calul SIGLAVY - CAPRIOLA - XIV-80/1993 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 3.960 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
60 146729 8.23.11 Calul AGAPIE Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 475 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
61 146757 8.23.12 Calul EL SBAA XI-6/1990 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
62 146786 8.23.11 Calul TRONSON/1993 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 475 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
63 146789 8.23.06 Calul HROBY XX-35/1990 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 438 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
64 146822 8.23.03 Calul FRASIN Ţara: România; judeţul: Ialomiţa -; 2002 2.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
65 146851 8.23.03 Calul GINA Ţara: România; judeţul: Călăraşi -; 2002 3.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
66 146882 8.23.04 Calul FURIOSO LXVI-6 Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; nr. -; 2002 2.700 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
67 146966 8.23.13 Calul PILDA Ţara: România; judeţul: Călăraşi -; 2002 1.200 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
68 146977 8.23.13 Calul BANANA Ţara: România; judeţul: Călăraşi -; 2002 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
69 146978 8.23.13 Calul CONITA Ţara: România; judeţul: Călăraşi -; 2002 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
70 146994 8.23.13 Calul SI DRAGA Ţara: România; judeţul: Călăraşi -; 2002 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
71 147034 8.23.13 Calul SUBIT Ţara: România; judeţul: Călăraşi -; 2002 2.750 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
72 147907 8.23.11 SERATA HD-2/99 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2002 2.600 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
73 147920 8.23.11 FULGER F-18/87 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 1990 317 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
74 147925 8.23.11 GRAM T-8/88 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 1991 405 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
75 147926 8.23.11 HAI HI-5/86 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2000 181 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
76 147939 8.23.06 HROBY XXI-63/94 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2003 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
77 147941 8.23.11 RUBIN HB-1/2000 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2003 7.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
78 148040 8.23.09 CAL 728 MERSUCH XVII-73 Ţara: România; judeţul: Constanţa -; 1991 291 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
79 148128 8.23.11 AMAZON I-14 Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Marginea nr. -; 2003 7.220 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
80 148363 8.23.08 NONIUS 31-27 Ţara: România; judeţul: Timiş; -; nr. -; 2003 7.600 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
81 148587 8.23.13 IAPĂ MAMĂ TR. PJ.18 SUSPECTA Ţara: România; judeţul: Buzău -; 1994 1.189 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
82 148609 8.23.11 IAPĂ MAMĂ SG. JP.17 LIZA Ţara: România; judeţul: Buzău -; 1997 1.484 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
83 148625 8.23.11 ARMĂSAR MONTĂ PUBLICĂ ST. UB.19 ELISEI Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2001 425 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
84 148665 8.23.11 ARMĂSAR MONTĂ PUBLICĂ ST. JP.20 OLACAR Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2001 2.535 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
85 148675 8.23.11 ARMĂSAR MONTĂ PUBLICĂ Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2002 2.319 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
86 148680 8.23.11 ARMĂSAR MONTĂ PUBLICĂ ST. AL.40 IASOMEL Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2002 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
87 148705 8.23.11 ARMĂSAR MONTĂ PUBLICĂ DEP. JP.35 IOACHIM Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2003 6.080 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
88 148711 8.23.10 SUPER GREEN Ţara: România; judeţul: Buzău -; 1994 5.303 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
89 148728 8.23.10 MEDIA Ţara: România; judeţul: Buzău -; 1998 2.825 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
90 148733 8.23.10 MISS Ţara: România; judeţul: Buzău -; 1996 2.341 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
91 148746 8.23.10 TORNADA Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2002 2.520 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
92 148815 8.23.10 SCAMATOR Ţara: România; judeţul: Buzău -; 1994 1.272 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
93 148961 8.23.13 JERE Ţara: România; judeţul: Ialomiţa -; 2003 3.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
94 148964 8.23.11 MONICA Ţara: România; judeţul: Călăraşi -; 2003 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
95 149547 8.23.13 SPIDI Ţara: România; judeţul: Ialomiţa -; 2003 7.400 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
96 151706 8.23.11 iapă mamă Jp-37 Eugenia Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2004 7.200 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
97 151708 8.23.11 iapă mamă Ai-23 Ornela Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2004 7.200 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
98 151726 8.23.10 DONNA SOL Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2004 7.030 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
99 156684 8.23.11 TIM/HD-16HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2004 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 156698 8.23.11 TANTRA/JB-6 HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2005 7.200 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
101 156716 8.23.11 UCENIC/HB-4HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2006 7.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
102 156717 8.23.11 ULM/HD-33HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2006 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
103 156718 8.23.11 UNIC/HD-36HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2006 7.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
104 156797 8.23.07 Conversano XXIX-59/C29-59F Ţara: România; judeţul: Braşov -; 2004 8.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
105 156868 8.23.07 Favory XXXV-61/F 35-61 F Ţara: România; judeţul: Braşov; -; nr. -; 2010 10.300 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
106 156941 8.23.11 Avramita/Us-9R Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2009 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
107 157005 8.23.03 412 Odesa/E-8 Ţara: România; judeţul: Călăraşi -; 2005 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
108 157105 8.23.07 NEAPOLITANO XXVI-2/N26-2 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2005 1.416 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
109 157420 8.23.11 TANG/HD-12 00065D9EA6 Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -; nr. -; 2005 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
110 157425 8.23.11 TRUDIN/000658D7EO Ţara: România; judeţul: Neamţ -; 2005 2.637 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
111 157535 8.23.06 Pietrosu XI-15/P 11-15 L Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2010 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
112 157609 8.23.01 RUSTIC/Ib-10 Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr. -; 2006 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Hotărârea Guvernului nr. 598/2013; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
113 157615 8.23.08 NONIUS 31-48/N31-48 I Ţara: România; judeţul: Timiş -; 2007 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
114 157742 8.23.03 VIDONA (Cv/5 J) Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -; 2011 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 803/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
115 157781 8.23.09 Cygaj 65 (Cy/65 M) Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 2011 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 803/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
116 159487 8.23.11 Luxita (Ap 2R)/642019820213616 Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Ruşeţu; -; nr. -; 2013 9.700 Hotărârea Guvernului nr. 240/2014; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
117 160323 8.23.13 Sara II (D-Rj 25)/ 642019820059721 Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dor Mărunt; -; nr. -; 2013 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 1.098/2014; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
118 160340 8.23.03 Alinuţa (Cv-21J)/ 642019820057443 Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Perişoru; -; nr. -; 2013 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 1.098/2014; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
119 160354 8.23.09 Simona/Cygaj I-2 M (2M-Cy 1)/ 642019820201387 Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Mangalia; Şos. Constanţei nr. 52 2013 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 1.098/2014; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
120 160392 8.23.12 Hadban XXXVII-23 (H38-23R)/ 642019820381290 Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Rădăuţi; str. Bogdan Vodă nr. 114 2013 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.098/2014; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
121 160406 8.23.01 Bega II (Mt-5I)/642019820333985 Ţara: România; judeţul: Timiş; oraşul Recaş; -; nr. -; Izvin 2013 8.900 Hotărârea Guvernului nr. 1.098/2014; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
122 160636 8.23.13 Sora II (D-Rj 28)/ 642019820065011 Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dor Mărunt; -; nr. -; 2014 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 543/2015; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
123 160676 8.23.05 Gidran XLIII-48 (G 43-48 T)/ 642019820189720 Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Tuluceşti; -; nr. -; 2014 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 543/2015; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 246/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 246 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 246/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu