Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.246 din 18.04.2019

privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 06 mai 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Se aprobă modificarea caracteristicilor tehnice şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1. Trecerea în domeniul privat al statului se face ca urmare a clasării bunurilor, în condiţiile legii. 2. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului, a bunurilor mobile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2. Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul III Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:p. Ministrul apelor şi pădurilor,Adriana Petcu,secretar de stat p. Ministrul finanţelor publice,Daniela Pescaru, secretar de stat ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor la care se modifică caracteristicile tehnice şi care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, ca urmare a clasării

Nr. crt. Administratorul bunurilor Nr. MFP Cod de clasificaţie Denumirea (Rasa) Denumirea bunurilor Adresa Anul dobândirii/ anul dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică Tip bun Elemente-cadru de descriere tehnică
Baza legală În administrare/ concesionare Anul naşterii Sexul Dangale/ Microcip Locaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Ministerul Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. 1590120 146316 8.23.11 Semigreu Calul OSMAN 13C Ţara: România; judeţ: Mehedinţi; -; -; nr. -;-; -; nr. -; 2002 9.465 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil 1989 armăsar montă publică 13 C/P/--- H. Slatina
2 146267 8.23.11 Semigreu Calul PARIU 1 Ţara: România; judeţ: Mehedinţi; -; -; nr. -; -; -; nr. -; 2002 8.186 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil 1995 armăsar montă publică P/1 S/--- H. Slatina

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului

Nr. crt. Nr. MFP Cod de clasificaţie Denumirea bunurilor Adresa Anul dobândirii/ anul dării în folosinţă Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică Tip bun Administratorul bunurilor
Baza legală În administrare/ concesionare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 145579 8.23.01 Calul DICK BC-4 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1994 3.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil Ministerul Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I 1590120
2 145584 8.23.01 Calul GHIMPE UT-51 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1998 3.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 145585 8.23.13 Calul TRAPAS GM M-41 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1988 110 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
4 145600 8.23.05 Calul GIDRAN XXXVIII-18R Ţara: România; judeţul: Arad -; 1994 2.750 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
5 145604 8.23.06 Calul GORAL XIX-4 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1991 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
6 145610 8.23.06 Calul HROBY XIX-25 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1995 2.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
7 145617 8.23.06 Calul PRISLOP IX-68 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1995 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
8 145618 8.23.07 Calul CONVERSANO XXVI-67 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1995 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
9 145619 8.23.07 Calul CONVERSANO XXIX-30 Ţara: România; judeţul: Arad -; 2000 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
10 145629 8.23.07 Calul NEAPOLITANO XXVI-72 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1995 3.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
11 145634 8.23.08 Calul NONIUS XXXII-91 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1994 2.750 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
12 145640 8.23.11 Calul FALOS E-22HB Ţara: România; judeţul: Arad -; 1990 2.625 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
13 145641 8.23.11 Calul FARMEC U- 8HB Ţara: România; judeţul: Arad -; 1990 2.625 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
14 145642 8.23.01 Calul IOVAN Ic-3R Ţara: România; judeţul: Arad -; 1988 150 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
15 145643 8.23.11 Calul OCEAN Dc-38 Ţara: România; judeţul: Arad -; 1988 150 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
16 145647 8.23.11 Calul OITUZ AB-43R Ţara: România; judeţul: Arad -; 1990 253 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
17 145670 8.23.11 Calul NEPOT Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 1998 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
18 145686 8.23.07 Calul C XXXII-2 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 1998 3.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
19 145697 8.23.07 Calul N XXVIII-17 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2000 3.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
20 145700 8.23.07 Calul S.C XIV-95 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2000 3.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
21 145718 8.23.07 Calul 754 S.C.XVIII-20 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2001 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
22 145740 8.23.07 Calul NEAPOLITANO XXXI Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; Nr. - 1998 3.300 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
23 145823 8.23.07 Calul FXXXIV-9 Ţara: România; judeţul: Braşov -; 1996 2.632 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
24 145838 8.23.07 Calul N XXIII-11 Ţara: România; judeţul: Braşov -; 2000 2.486 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
25 145857 8.23.11 Calul FERMENT D-25 Ţara: România; judeţul: Braşov -; 1994 1.038 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
26 145917 8.23.11 Calul AGREMENT Ţara: România; judeţul: Constanţa -; 1998 9.229 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27 145940 8.23.13 Calul MARC Ţara: România; judeţul: Constanţa -; 1996 6.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
28 145956 8.23.09 Calul 774 IBN GALAL 36 Ţara: România; judeţul: Constanţa -; 1998 8.531 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
29 146084 8.23.12 Calul AMP HADBAN XXXI-18/1995 Ţara: România; judeţul: Mureş -; 1999 5.497 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
30 146088 8.23.08 CALUL N 35 (N34-6I) Ţara: România; judeţul: Timiş -; 2002 5.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
31 146104 8.23.08 Calul 608 33-8 Ţara: România; judeţul: Timiş -; 2002 2.700 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
32 146220 8.23.01 Calul MAGNIFIC Ţara: România; judeţul: Timiş; -; ; nr. -; 2002 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
33 146229 8.23.12 Calul SHAGYA LVII-3 Ţara: România; judeţul: Olt -; 2002 11.831 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
34 146251 8.23.12 Calul KOHEILAN XXXIV-29 Ţara: România; judeţul: Olt -; 2002 11.831 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
35 146260 8.23.06 Calul OUSOR IX-7 Ţara: România; judeţul: Olt -; 2002 10.592 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
36 146275 8.23.03 Calul RARU 22 Ţara: România; judeţul: Olt -; 2002 12.106 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
37 146303 8.23.11 Calul HABAR 18 Ţara: România; judeţul: Olt -; 2002 6.850 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
38 146304 8.23.11 Calul HABAR 39 Ţara: România; judeţul: Olt -; 2002 9.465 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
39 146420 8.23.03 Calul NIRAJEC-43 Ţara: România; judeţul: Galaţi -; 2000 4.512 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
40 146446 8.23.02 Calul EBIL Ţara: România; judeţul: Suceava -; 1993 250 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
41 146447 8.23.06 Calul GXIX -1 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 1996 875 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
42 146449 8.23.06 Calul PR IX-70 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 1996 875 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
43 146456 8.23.06 Calul HXXXI - 57 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 1997 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
44 146459 8.23.06 Calul H XXI-65 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 1997 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
45 146460 8.23.06 Calul PR IX-82 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 1997 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
46 146525 8.23.06 Calul 701 PR IX-51 Ţara: România; judeţul: Suceava -; 1989 394 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
47 146544 8.23.14 Calul ZORO Ţara: România; judeţul: Suceava -; 1980 600 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
48 146577 8.23.12 Calul 408 SHAGYA LXI-2 Ţara: România; judeţul: Suceava -; 1996 7.012 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
49 146609 8.23.11 Calul AMAZON I-8 Ţara: România; judeţul: Suceava -; 2001 3.175 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
50 146629 8.23.05 Calul GIDRAN XXXIX-42 Ţara: România; judeţul: Suceava -; 1997 7.449 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
51 146631 8.23.05 Calul GRIUA - 21 Ţara: România; judeţul: Suceava -; 2000 4.157 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
52 146639 8.23.12 Calul HADBAN XXXV-3 Ţara: România; judeţul: Suceava -; 1999 4.854 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
53 146660 8.23.12 Calul SIGLAVY - BAGDADY XVII Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 1999 5.880 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
54 146670 8.23.13 Calul MIT/1993 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 2.208 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
55 146682 8.23.13 Calul BRIO/1993 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 1.708 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
56 146693 8.23.06 Calul GORAL XIX-18/1996 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 3.548 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
57 146695 8.23.06 Calul OUSOR VIII-55/193 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 3.566 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
58 146709 8.23.06 Calul GORAL XIX-12/1995 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 3.590 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
59 146715 8.23.07 Calul SIGLAVY - CAPRIOLA - XIV-80/1993 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 3.960 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
60 146729 8.23.11 Calul AGAPIE Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 475 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
61 146757 8.23.12 Calul EL SBAA XI-6/1990 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
62 146786 8.23.11 Calul TRONSON/1993 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 475 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
63 146789 8.23.06 Calul HROBY XX-35/1990 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2002 438 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
64 146822 8.23.03 Calul FRASIN Ţara: România; judeţul: Ialomiţa -; 2002 2.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
65 146851 8.23.03 Calul GINA Ţara: România; judeţul: Călăraşi -; 2002 3.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
66 146882 8.23.04 Calul FURIOSO LXVI-6 Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; nr. -; 2002 2.700 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
67 146966 8.23.13 Calul PILDA Ţara: România; judeţul: Călăraşi -; 2002 1.200 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
68 146977 8.23.13 Calul BANANA Ţara: România; judeţul: Călăraşi -; 2002 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
69 146978 8.23.13 Calul CONITA Ţara: România; judeţul: Călăraşi -; 2002 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
70 146994 8.23.13 Calul SI DRAGA Ţara: România; judeţul: Călăraşi -; 2002 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
71 147034 8.23.13 Calul SUBIT Ţara: România; judeţul: Călăraşi -; 2002 2.750 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
72 147907 8.23.11 SERATA HD-2/99 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2002 2.600 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
73 147920 8.23.11 FULGER F-18/87 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 1990 317 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
74 147925 8.23.11 GRAM T-8/88 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 1991 405 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
75 147926 8.23.11 HAI HI-5/86 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2000 181 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
76 147939 8.23.06 HROBY XXI-63/94 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2003 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
77 147941 8.23.11 RUBIN HB-1/2000 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2003 7.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
78 148040 8.23.09 CAL 728 MERSUCH XVII-73 Ţara: România; judeţul: Constanţa -; 1991 291 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
79 148128 8.23.11 AMAZON I-14 Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Marginea nr. -; 2003 7.220 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
80 148363 8.23.08 NONIUS 31-27 Ţara: România; judeţul: Timiş; -; nr. -; 2003 7.600 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
81 148587 8.23.13 IAPĂ MAMĂ TR. PJ.18 SUSPECTA Ţara: România; judeţul: Buzău -; 1994 1.189 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
82 148609 8.23.11 IAPĂ MAMĂ SG. JP.17 LIZA Ţara: România; judeţul: Buzău -; 1997 1.484 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
83 148625 8.23.11 ARMĂSAR MONTĂ PUBLICĂ ST. UB.19 ELISEI Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2001 425 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
84 148665 8.23.11 ARMĂSAR MONTĂ PUBLICĂ ST. JP.20 OLACAR Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2001 2.535 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
85 148675 8.23.11 ARMĂSAR MONTĂ PUBLICĂ Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2002 2.319 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
86 148680 8.23.11 ARMĂSAR MONTĂ PUBLICĂ ST. AL.40 IASOMEL Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2002 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
87 148705 8.23.11 ARMĂSAR MONTĂ PUBLICĂ DEP. JP.35 IOACHIM Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2003 6.080 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
88 148711 8.23.10 SUPER GREEN Ţara: România; judeţul: Buzău -; 1994 5.303 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
89 148728 8.23.10 MEDIA Ţara: România; judeţul: Buzău -; 1998 2.825 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
90 148733 8.23.10 MISS Ţara: România; judeţul: Buzău -; 1996 2.341 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
91 148746 8.23.10 TORNADA Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2002 2.520 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
92 148815 8.23.10 SCAMATOR Ţara: România; judeţul: Buzău -; 1994 1.272 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
93 148961 8.23.13 JERE Ţara: România; judeţul: Ialomiţa -; 2003 3.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
94 148964 8.23.11 MONICA Ţara: România; judeţul: Călăraşi -; 2003 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
95 149547 8.23.13 SPIDI Ţara: România; judeţul: Ialomiţa -; 2003 7.400 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
96 151706 8.23.11 iapă mamă Jp-37 Eugenia Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2004 7.200 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
97 151708 8.23.11 iapă mamă Ai-23 Ornela Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2004 7.200 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
98 151726 8.23.10 DONNA SOL Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2004 7.030 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
99 156684 8.23.11 TIM/HD-16HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2004 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 156698 8.23.11 TANTRA/JB-6 HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2005 7.200 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
101 156716 8.23.11 UCENIC/HB-4HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2006 7.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
102 156717 8.23.11 ULM/HD-33HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2006 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
103 156718 8.23.11 UNIC/HD-36HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; 2006 7.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
104 156797 8.23.07 Conversano XXIX-59/C29-59F Ţara: România; judeţul: Braşov -; 2004 8.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
105 156868 8.23.07 Favory XXXV-61/F 35-61 F Ţara: România; judeţul: Braşov; -; nr. -; 2010 10.300 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
106 156941 8.23.11 Avramita/Us-9R Ţara: România; judeţul: Buzău -; 2009 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
107 157005 8.23.03 412 Odesa/E-8 Ţara: România; judeţul: Călăraşi -; 2005 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
108 157105 8.23.07 NEAPOLITANO XXVI-2/N26-2 Ţara: România; judeţul: Brăila -; 2005 1.416 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
109 157420 8.23.11 TANG/HD-12 00065D9EA6 Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -; nr. -; 2005 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
110 157425 8.23.11 TRUDIN/000658D7EO Ţara: România; judeţul: Neamţ -; 2005 2.637 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
111 157535 8.23.06 Pietrosu XI-15/P 11-15 L Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -; 2010 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
112 157609 8.23.01 RUSTIC/Ib-10 Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr. -; 2006 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Hotărârea Guvernului nr. 598/2013; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
113 157615 8.23.08 NONIUS 31-48/N31-48 I Ţara: România; judeţul: Timiş -; 2007 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
114 157742 8.23.03 VIDONA (Cv/5 J) Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -; 2011 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 803/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
115 157781 8.23.09 Cygaj 65 (Cy/65 M) Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -; 2011 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 803/2012; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
116 159487 8.23.11 Luxita (Ap 2R)/642019820213616 Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Ruşeţu; -; nr. -; 2013 9.700 Hotărârea Guvernului nr. 240/2014; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
117 160323 8.23.13 Sara II (D-Rj 25)/ 642019820059721 Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dor Mărunt; -; nr. -; 2013 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 1.098/2014; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
118 160340 8.23.03 Alinuţa (Cv-21J)/ 642019820057443 Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Perişoru; -; nr. -; 2013 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 1.098/2014; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
119 160354 8.23.09 Simona/Cygaj I-2 M (2M-Cy 1)/ 642019820201387 Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Mangalia; Şos. Constanţei nr. 52 2013 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 1.098/2014; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
120 160392 8.23.12 Hadban XXXVII-23 (H38-23R)/ 642019820381290 Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Rădăuţi; str. Bogdan Vodă nr. 114 2013 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.098/2014; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
121 160406 8.23.01 Bega II (Mt-5I)/642019820333985 Ţara: România; judeţul: Timiş; oraşul Recaş; -; nr. -; Izvin 2013 8.900 Hotărârea Guvernului nr. 1.098/2014; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
122 160636 8.23.13 Sora II (D-Rj 28)/ 642019820065011 Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dor Mărunt; -; nr. -; 2014 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 543/2015; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil
123 160676 8.23.05 Gidran XLIII-48 (G 43-48 T)/ 642019820189720 Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Tuluceşti; -; nr. -; 2014 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 543/2015; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 în administrare mobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 246/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 246 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 246/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu