Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.186 din 29.03.2019

privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 11 aprilie 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Finanţarea proiectului prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile - Fondul pentru securitate internă şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Articolul 3 Ministerul Afacerilor Interne răspunde de modul de implementare a proiectului prevăzut la art. 1, potrivit prevederilor prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂNOTĂ DE FUNDAMENTARE referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II" În vederea integrării României în spaţiul Schengen s-au impus implementarea şi operaţionalizarea componentei naţionale N.SIS a sistemului central (formată din SINS şi soluţia SIB care conţine copia naţională a SIS) şi conectarea acesteia la sistemul central SIS 1+, activitate care s-a realizat cu succes în decembrie 2010. Aceasta reprezintă una dintre cele mai importante măsuri compensatorii pentru eliminarea controalelor la frontierele interne în lupta împotriva criminalităţii transfrontaliere. Pentru conectarea la sistemul central SIS II, care s-a efectuat cu succes la data de 9.04.2013, au fost demarate o serie de proiecte ce s-au finalizat cu implementarea N.SIS II, care prezintă următoarea arhitectură: • SINS, compatibil SIS II, actualizat conform specificaţiilor tehnice ICD 3.0 şi DTS 3.0 ale SIS II, în cadrul Contractului 2 din Fişa de proiect RO-EBF/2010/P4/A10/01; • Soluţia SIB, compusă din copia naţională de format SIS II, actualizată conform specificaţiilor tehnice ICD 3.0 şi DTS 3.0, în cadrul Contractului RO-FSCH 13.1 şi al Contractului 3 din Fişa de proiect RO-EBF/2010/P4/A10/01. În cadrul misiunii de evaluare a României în domeniul SIS/SIRENE din decembrie 2010, în raportul întocmit de comisia de evaluare a fost consemnată recomandarea cu privire la implementarea soluţiei de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II. Recomandarea a fost inclusă ulterior ca măsură în documentul Schengen evaluation of Romania - Follow-up - Compendium, emis de Consiliul Uniunii Europene. În vederea îndeplinirii acestei măsuri, România a depus eforturi susţinute care au vizat atât identificarea şi stabilirea locaţiei care să constituie amplasament pentru soluţia de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II, cât şi pentru identificarea sursei de finanţare pentru implementarea şi operaţionalizarea soluţiei de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II. Eforturile s-au concretizat în următoarele rezultate: • prin Contractul „Amenajarea şi operaţionalizarea locaţiei aferente Centrului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS II" - Proiect RO-EBF/2013/P4/A9/01 „Centrul de recuperare în caz de dezastru al N.SIS II România", finanţat din Fondul pentru frontierele externe, Programul anual 2013, semnat în data de 23.04.2015, au fost realizate serviciile de proiectare - proiect tehnic şi documentaţie de execuţie, respectiv executarea şi finalizarea lucrărilor de amenajare şi operaţionalizare a spaţiului destinat Centrului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS II în locaţia amplasată în localitatea Cristian, str. Lungă nr. 2, judeţul Braşov, finalizate în data de 25.06.2015, prin întocmirea Procesului-verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor cu nr. 4.561.187 din 25.06.2015; • implementarea contractului „Amenajarea şi operaţionalizarea locaţiei aferente Centrului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS II" s-a încheiat în data de 2.08.2017 prin emiterea Certificatului de acceptare finală, în baza Procesului-verbal de recepţie finală nr. 5.067.825 din 11.08.2017; • clădirea amenajată în localitatea Cristian, judeţul Braşov, asigură spaţiul necesar operaţionalizării soluţiei de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II România ce face obiectul prezentei fişe de prezentare, fiind amenajată ca un Data Center; • prin proiectul ROFSIB20170S3A09P05 „Modernizarea infrastructurii N.SIS II" - FSI - Programul multianual 2014-2020 în valoare de 20.735.788 lei, aprobat prin Actul adiţional nr. 1 din 21.12.2018 la Decizia de finanţare nr. 30/FSIB din 25.05.2017, se vor asigura modernizarea şi dezvoltarea sistemului informatic N.SIS II în vederea asigurării bunei funcţionări a componentei naţionale a sistemului central, în condiţiile de disponibilitate, continuitate a serviciilor, securitate şi performanţă impuse de sistemul central SIS II la nivelul site-ului principal. Prin operaţionalizarea soluţiei de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II se asigură condiţiile pentru îndeplinirea cerinţelor de disponibilitate şi performanţă impuse de sistemul central SIS II. Soluţia tehnică a site-ului de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II, prin integrare cu soluţia tehnică a site-ului principal al N.SIS II, trebuie să asigure un înalt nivel de securitate, performanţă şi disponibilitate pentru funcţionalităţile sistemelor componente ale N.SIS II şi pentru datele gestionate de acestea. Astfel, sistemele componente ale N.SIS II trebuie să fie disponibile şi operaţionale 7 zile din 7, 24 de ore pe zi. În caz de indisponibilitate a site-ului principal al N.SIS II, comutarea utilizatorilor finali către site-ul de recuperare în caz de dezastru trebuie realizată în mod transparent pentru utilizatori. În vederea îndeplinirii acestor deziderate majore, soluţia tehnică a site-ului de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II va fi proiectată, implementată şi integrată cu soluţia tehnică din site-ul principal al N.SIS II, astfel încât să fie în măsură să realizeze următoarele tipuri de sincronizări cu soluţia tehnică a N.SIS II din site-ul principal: • replicare la nivel de date - replicarea care se va realiza on-line şi bidirecţional, pentru bazele de date gestionate de sistemele componente ale N.SIS II. În cazul în care unul dintre site-uri a fost indisponibil o perioadă, se va realiza sincronizarea cu site-ul rămas disponibil; • sincronizare la nivel de aplicaţie - sincronizarea care se va realiza on-line la nivelul sistemelor de fişiere de configurare sau fişiere asociate aplicaţiilor sistemelor componente. Sincronizarea se va realiza unidirecţional, în sensul: site principal către site de recuperare în caz de dezastru. Este prevăzută ca soluţie de rezervă şi modalitatea de sincronizare off-line (la nivel de date şi aplicaţie), în cazul imposibilităţii tehnice de realizare a sincronizării on-line, care constă în utilizarea salvărilor realizate pe suporturi de bandă magnetică, păstrate într-o altă locaţie decât cele două. De asemenea, se pot utiliza mecanismele de sincronizare de la nivelul soluţiilor de backup şi restore astfel încât backupurile din locaţia principală să fie accesibile în locaţia secundară. În condiţiile implementării acestor tipuri de sincronizări, în caz de indisponibilitate a site-ului principal, reluarea activităţii în siteul principal va fi on-line sau poate dura cel mult 4 ore. Prin acest mod de funcţionare şi integrare a celor două siteuri ale N.SIS II (principal şi de recuperare în caz de dezastru) se are în vedere îndeplinirea cerinţei de disponibilitate a funcţionalităţilor N.SIS II, atât la nivelul serviciilor web, cât şi la nivelul interfeţelor grafice, pentru toate operaţiile N.SIS II. Astfel, tranzacţiile efectuate de utilizatorii finali, în caz de indisponibilitate a site-ului principal, vor fi transparent comutate către site-ul de recuperare în caz de dezastru, dar şi invers. Procesul de comutare între site-ul principal al N.SIS II (CNSIS) şi site-ul de recuperare în caz de dezastru al sistemului va fi automatizat printr-o procedură, pentru a asigura o comutare rapidă şi controlată. Comutarea va fi transparentă pentru utilizatorul final deoarece toate datele sunt sincronizate, iar redirecţionarea traficului la nivel de reţea către centrul de recuperare în caz de dezastru se va face fără disfuncţionalităţi. În ceea ce priveşte interconectarea N.SIS II cu sistemul central SIS II, indiferent de indisponibilitatea oricărui site (principal sau de recuperare în caz de dezastru) al N.SIS II, tranzacţiile efectuate de utilizatorii finali vor fi transmise la sistemul central în condiţiile respectării SLA-urilor impuse de sistemul central SIS II. Arhitectura soluţiei de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II va fi similară cu cea a site-ului principal N.SIS II, în sensul că la nivelul site-ului de recuperare în caz de dezastru se va asigura replicarea numai pentru mediile de producţie aferente sistemelor SINS şi SIB, componente ale N.SIS II. Nu vor fi replicate mediile de dezvoltare, testare şi preproducţie aferente sistemului din site-ul principal. La nivelul fiecărui sistem sunt replicate în mediul de producţie toate componentele N.SIS II: date, aplicaţie, securitate, interfaţa cu sistemele naţionale, interfaţa cu sistemul central, administrare şi monitorizare etc. Valoarea totală a proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II" este de 49.371 mii lei, inclusiv TVA, din care 31.145 mii lei contribuţie financiară UE şi 18.226 mii lei cofinanţare naţională şi TVA. În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară aprobarea Guvernului pentru notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente pentru categoriile de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii", a căror valoare depăşeşte 30 milioane lei, în care se încadrează şi cheltuielile de capital din cadrul proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II". Caracteristicile principale ale proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II": Titular: Ministerul Afacerilor Interne Beneficiarul investiţiei: Ministerul Afacerilor Interne Amplasament: Comuna Cristian, Str. Lungă nr. 2A, judeţul Braşov Caracteristicile principale:

Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA mii lei 49.371
(curs inforEuro luna octombrie 2018 1 euro = 4,6701 lei)
Eşalonarea cheltuielilor
- Anul I mii lei 116
- Anul II mii lei 44.727
- Anul III mii lei 4.528

Indicatori prestabiliţi Indicatori prestabiliţi de rezultat

Nr. crt. Denumirea indicatorului Valoare de referinţă Anul de referinţă Valoarea-ţintă
1. Certificat de acceptare provizorie aferent contractului 1 pentru achiziţia, instalarea şi configurarea infrastructurii IT&C necesare operaţionalizării soluţiei tehnice a Centrului de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II (soluţie hardware şi software) 0 2020 1
2. Certificat de acceptare provizorie aferent contractului 1 pentru implementarea şi operaţionalizarea soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II cu funcţionalităţi de business continuity în site-ul secundar 0 2020 2021 1
3. Certificat de acceptare finală aferent contractului 1 pentru activităţi de instruire a specialiştilor tehnici implicaţi în administrarea şi monitorizarea soluţiei N.SIS II operaţionale în site-ul de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II 0 2021 1
4. Certificat de acceptare provizorie aferent contractului 2 pentru achiziţie de echipamente tehnică de calcul şi de birotică în vederea asigurării managementului de proiect 0 2021 1
Durata de realizare a proiectului luni 25

Finanţarea investiţieiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 186/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 186 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 186/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu