Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.186 din 29.03.2019

privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 11 aprilie 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Finanţarea proiectului prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile - Fondul pentru securitate internă şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Articolul 3 Ministerul Afacerilor Interne răspunde de modul de implementare a proiectului prevăzut la art. 1, potrivit prevederilor prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂNOTĂ DE FUNDAMENTARE referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II" În vederea integrării României în spaţiul Schengen s-au impus implementarea şi operaţionalizarea componentei naţionale N.SIS a sistemului central (formată din SINS şi soluţia SIB care conţine copia naţională a SIS) şi conectarea acesteia la sistemul central SIS 1+, activitate care s-a realizat cu succes în decembrie 2010. Aceasta reprezintă una dintre cele mai importante măsuri compensatorii pentru eliminarea controalelor la frontierele interne în lupta împotriva criminalităţii transfrontaliere. Pentru conectarea la sistemul central SIS II, care s-a efectuat cu succes la data de 9.04.2013, au fost demarate o serie de proiecte ce s-au finalizat cu implementarea N.SIS II, care prezintă următoarea arhitectură: • SINS, compatibil SIS II, actualizat conform specificaţiilor tehnice ICD 3.0 şi DTS 3.0 ale SIS II, în cadrul Contractului 2 din Fişa de proiect RO-EBF/2010/P4/A10/01; • Soluţia SIB, compusă din copia naţională de format SIS II, actualizată conform specificaţiilor tehnice ICD 3.0 şi DTS 3.0, în cadrul Contractului RO-FSCH 13.1 şi al Contractului 3 din Fişa de proiect RO-EBF/2010/P4/A10/01. În cadrul misiunii de evaluare a României în domeniul SIS/SIRENE din decembrie 2010, în raportul întocmit de comisia de evaluare a fost consemnată recomandarea cu privire la implementarea soluţiei de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II. Recomandarea a fost inclusă ulterior ca măsură în documentul Schengen evaluation of Romania - Follow-up - Compendium, emis de Consiliul Uniunii Europene. În vederea îndeplinirii acestei măsuri, România a depus eforturi susţinute care au vizat atât identificarea şi stabilirea locaţiei care să constituie amplasament pentru soluţia de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II, cât şi pentru identificarea sursei de finanţare pentru implementarea şi operaţionalizarea soluţiei de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II. Eforturile s-au concretizat în următoarele rezultate: • prin Contractul „Amenajarea şi operaţionalizarea locaţiei aferente Centrului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS II" - Proiect RO-EBF/2013/P4/A9/01 „Centrul de recuperare în caz de dezastru al N.SIS II România", finanţat din Fondul pentru frontierele externe, Programul anual 2013, semnat în data de 23.04.2015, au fost realizate serviciile de proiectare - proiect tehnic şi documentaţie de execuţie, respectiv executarea şi finalizarea lucrărilor de amenajare şi operaţionalizare a spaţiului destinat Centrului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS II în locaţia amplasată în localitatea Cristian, str. Lungă nr. 2, judeţul Braşov, finalizate în data de 25.06.2015, prin întocmirea Procesului-verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor cu nr. 4.561.187 din 25.06.2015; • implementarea contractului „Amenajarea şi operaţionalizarea locaţiei aferente Centrului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS II" s-a încheiat în data de 2.08.2017 prin emiterea Certificatului de acceptare finală, în baza Procesului-verbal de recepţie finală nr. 5.067.825 din 11.08.2017; • clădirea amenajată în localitatea Cristian, judeţul Braşov, asigură spaţiul necesar operaţionalizării soluţiei de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II România ce face obiectul prezentei fişe de prezentare, fiind amenajată ca un Data Center; • prin proiectul ROFSIB20170S3A09P05 „Modernizarea infrastructurii N.SIS II" - FSI - Programul multianual 2014-2020 în valoare de 20.735.788 lei, aprobat prin Actul adiţional nr. 1 din 21.12.2018 la Decizia de finanţare nr. 30/FSIB din 25.05.2017, se vor asigura modernizarea şi dezvoltarea sistemului informatic N.SIS II în vederea asigurării bunei funcţionări a componentei naţionale a sistemului central, în condiţiile de disponibilitate, continuitate a serviciilor, securitate şi performanţă impuse de sistemul central SIS II la nivelul site-ului principal. Prin operaţionalizarea soluţiei de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II se asigură condiţiile pentru îndeplinirea cerinţelor de disponibilitate şi performanţă impuse de sistemul central SIS II. Soluţia tehnică a site-ului de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II, prin integrare cu soluţia tehnică a site-ului principal al N.SIS II, trebuie să asigure un înalt nivel de securitate, performanţă şi disponibilitate pentru funcţionalităţile sistemelor componente ale N.SIS II şi pentru datele gestionate de acestea. Astfel, sistemele componente ale N.SIS II trebuie să fie disponibile şi operaţionale 7 zile din 7, 24 de ore pe zi. În caz de indisponibilitate a site-ului principal al N.SIS II, comutarea utilizatorilor finali către site-ul de recuperare în caz de dezastru trebuie realizată în mod transparent pentru utilizatori. În vederea îndeplinirii acestor deziderate majore, soluţia tehnică a site-ului de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II va fi proiectată, implementată şi integrată cu soluţia tehnică din site-ul principal al N.SIS II, astfel încât să fie în măsură să realizeze următoarele tipuri de sincronizări cu soluţia tehnică a N.SIS II din site-ul principal: • replicare la nivel de date - replicarea care se va realiza on-line şi bidirecţional, pentru bazele de date gestionate de sistemele componente ale N.SIS II. În cazul în care unul dintre site-uri a fost indisponibil o perioadă, se va realiza sincronizarea cu site-ul rămas disponibil; • sincronizare la nivel de aplicaţie - sincronizarea care se va realiza on-line la nivelul sistemelor de fişiere de configurare sau fişiere asociate aplicaţiilor sistemelor componente. Sincronizarea se va realiza unidirecţional, în sensul: site principal către site de recuperare în caz de dezastru. Este prevăzută ca soluţie de rezervă şi modalitatea de sincronizare off-line (la nivel de date şi aplicaţie), în cazul imposibilităţii tehnice de realizare a sincronizării on-line, care constă în utilizarea salvărilor realizate pe suporturi de bandă magnetică, păstrate într-o altă locaţie decât cele două. De asemenea, se pot utiliza mecanismele de sincronizare de la nivelul soluţiilor de backup şi restore astfel încât backupurile din locaţia principală să fie accesibile în locaţia secundară. În condiţiile implementării acestor tipuri de sincronizări, în caz de indisponibilitate a site-ului principal, reluarea activităţii în siteul principal va fi on-line sau poate dura cel mult 4 ore. Prin acest mod de funcţionare şi integrare a celor două siteuri ale N.SIS II (principal şi de recuperare în caz de dezastru) se are în vedere îndeplinirea cerinţei de disponibilitate a funcţionalităţilor N.SIS II, atât la nivelul serviciilor web, cât şi la nivelul interfeţelor grafice, pentru toate operaţiile N.SIS II. Astfel, tranzacţiile efectuate de utilizatorii finali, în caz de indisponibilitate a site-ului principal, vor fi transparent comutate către site-ul de recuperare în caz de dezastru, dar şi invers. Procesul de comutare între site-ul principal al N.SIS II (CNSIS) şi site-ul de recuperare în caz de dezastru al sistemului va fi automatizat printr-o procedură, pentru a asigura o comutare rapidă şi controlată. Comutarea va fi transparentă pentru utilizatorul final deoarece toate datele sunt sincronizate, iar redirecţionarea traficului la nivel de reţea către centrul de recuperare în caz de dezastru se va face fără disfuncţionalităţi. În ceea ce priveşte interconectarea N.SIS II cu sistemul central SIS II, indiferent de indisponibilitatea oricărui site (principal sau de recuperare în caz de dezastru) al N.SIS II, tranzacţiile efectuate de utilizatorii finali vor fi transmise la sistemul central în condiţiile respectării SLA-urilor impuse de sistemul central SIS II. Arhitectura soluţiei de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II va fi similară cu cea a site-ului principal N.SIS II, în sensul că la nivelul site-ului de recuperare în caz de dezastru se va asigura replicarea numai pentru mediile de producţie aferente sistemelor SINS şi SIB, componente ale N.SIS II. Nu vor fi replicate mediile de dezvoltare, testare şi preproducţie aferente sistemului din site-ul principal. La nivelul fiecărui sistem sunt replicate în mediul de producţie toate componentele N.SIS II: date, aplicaţie, securitate, interfaţa cu sistemele naţionale, interfaţa cu sistemul central, administrare şi monitorizare etc. Valoarea totală a proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II" este de 49.371 mii lei, inclusiv TVA, din care 31.145 mii lei contribuţie financiară UE şi 18.226 mii lei cofinanţare naţională şi TVA. În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară aprobarea Guvernului pentru notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente pentru categoriile de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii", a căror valoare depăşeşte 30 milioane lei, în care se încadrează şi cheltuielile de capital din cadrul proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II". Caracteristicile principale ale proiectului „Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II": Titular: Ministerul Afacerilor Interne Beneficiarul investiţiei: Ministerul Afacerilor Interne Amplasament: Comuna Cristian, Str. Lungă nr. 2A, judeţul Braşov Caracteristicile principale:

Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA mii lei 49.371
(curs inforEuro luna octombrie 2018 1 euro = 4,6701 lei)
Eşalonarea cheltuielilor
- Anul I mii lei 116
- Anul II mii lei 44.727
- Anul III mii lei 4.528

Indicatori prestabiliţi Indicatori prestabiliţi de rezultat

Nr. crt. Denumirea indicatorului Valoare de referinţă Anul de referinţă Valoarea-ţintă
1. Certificat de acceptare provizorie aferent contractului 1 pentru achiziţia, instalarea şi configurarea infrastructurii IT&C necesare operaţionalizării soluţiei tehnice a Centrului de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II (soluţie hardware şi software) 0 2020 1
2. Certificat de acceptare provizorie aferent contractului 1 pentru implementarea şi operaţionalizarea soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II cu funcţionalităţi de business continuity în site-ul secundar 0 2020 2021 1
3. Certificat de acceptare finală aferent contractului 1 pentru activităţi de instruire a specialiştilor tehnici implicaţi în administrarea şi monitorizarea soluţiei N.SIS II operaţionale în site-ul de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II 0 2021 1
4. Certificat de acceptare provizorie aferent contractului 2 pentru achiziţie de echipamente tehnică de calcul şi de birotică în vederea asigurării managementului de proiect 0 2021 1
Durata de realizare a proiectului luni 25

Finanţarea investiţieiSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 186/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 186 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 186/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu