Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1827 din 22 decembrie 2005

privind aprobarea Programului de implementare a Planului national antisaracie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006 - 2008

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 64 din 24 ianuarie 2006     In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si avand in vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei antisaracie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS, cu modificarile ulterioare,

     Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

     Art. 1. - Se aproba Programul de implementare a Planului national antisaracie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006 - 2008, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.

------------

     *) Anexa este reprodusa in facsimil.

     Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile cap. V si VI din sectiunea I, precum si sectiunea a II-a din anexa la Hotararea Guvernului nr. 829/2002 privind aprobarea Planului national antisaracie si promovare a incluziunii sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 6 septembrie 2002.

     Art. 3. - Fondurile aferente indeplinirii obiectivelor cuprinse in Programul de implementare a Planului national antisaracie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006 - 2008 vor fi planificate de fiecare dintre institutiile cu atributii in domeniu, in bugetele proprii, in raport cu prioritatile, resursele disponibile si etapele de realizare a acestuia, in perioada 2006 - 2008.

     PRIM-MINISTRU

     CALIN POPESCU-TARICEANU

     Contrasemneaza:

     Ministrul muncii,

     solidaritatii sociale si familiei,

     Gheorghe Barbu

     p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

     Dan Petrescu

     p. Ministrul finantelor publice,

     Catalin Doica,

     secretar de stat

     ANEXA 1

     PROGRAM DE IMPLEMENTARE

a Planului national antisaracie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006 - 2008

     CAPITOLUL  1

     Program de implementare a PNAinc revizuit pentru 2006 - 2008

     1. SARACIE SI SARACIE SEVERA

 ______________________________________________________________________________

|                                Obiectiv                                      |

|______________________________________________________________________________|

|         Sub-obiective                | Masuri pentru realizarea obiectivului |

|______________________________________|_______________________________________|

| Perioada/  |     Responsabil pe      |   Suma alocata/    |    Sursa de      |

| termen de  |     sub-obiective       |   necesara         |    finantare     |

| realizare  |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|1.1. Garantarea unui venit minim pentru fiecare cetatean care se afla in      |

|     nevoie dovedita                                                          |

|______________________________________________________________________________|

|1.1.1. Asigurarea sustenabilitatii    |Implementarea modificarilor si         |

|financiare a sistemului venitului     |completarilor Legii nr. 416/2001       |

|minim garantat (VMG) si imbunatatirea |privind VMG:             |

|mecanismului de functionare           |- introducerea unor limite minime      |

|                                      |unice, la nivel national, de evaluare a|

|                                      |bunurilor in vederea asigurarii        |

|                                      |echitatii in acordarea ajutorului      |

|                                      |social;                                |

|                                      |- introducerea de sanctiuni pentru     |

|                                      |nerespectarea prevederilor legale      |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MMSSF                    |614.540.000 lei*1)  |BL, inclusiv sume |

|            |                         |pentru 2006         |defalcate de la BS|

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|1.1.2. Mentinerea VMG la valoarea     |Adoptarea HG privind indexarea         |

|reala actuala si cresterea sa in      |nivelurilor VMG prevazute de lege      |

|perspectiva                           |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|anual       |MMSSF                    |                    |BL, inclusiv sume |

|            |                         |                    |defalcate de la BS|

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|1.1.3. Evitarea polarizarii sociale   |Stabilirea unor mecanisme de           |

|excesive                              |colaborare intre DMSSF-uri, DGASPC     |

|                                      |judetene si AJOFM-uri in vederea       |

|                                      |cresterii ratei de ocupare in randul   |

|                                      |persoanelor beneficiare de ajutor      |

|                                      |social, precum si a tuturor persoanelor|

|                                      |apte de munca aflate in situatie de    |

|                                      |excluziune sociala                     |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF, ANOFM, ANPDC      |                    |Programul de      |

|            |                         |                    |Incluziune Sociala|

|            |                         |                    |- Banca Mondiala; |

|            |                         |                    |Program PHARE     |

|            |                         |                    |2004; BS          |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|1.1.4. Diminuarea riscului de aparitie|Acordarea de ajutoare de urgenta,      |

|a unor forme de saracie               |financiare si exceptionale in temeiul  |

|                                      |legislatiei in vigoare                 |

|______________________________________|_______________________________________|

|permanent   |MMSSF, CJ, CL            |                    |BS, BL            |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Acordarea de ajutoare pentru incalzire |

|______________________________________|_______________________________________|

|anual       |MMSSF                    |330.000.000 lei     |BS (MMSSF)        |

|            |                         |pentru 2006         |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Acordarea de ajutoare pentru instalarea|

|                                      |de centrale termice                    |

|______________________________________|_______________________________________|

|anual       |MMSSF                    |87.000.000 lei      |BS (MMSSF)        |

|            |                         |pentru 2006         |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|1.2. O politica salariala orientata spre scaderea saraciei si cresterea       |

|     ocuparii                                                                 |

|______________________________________________________________________________|

|1.2.1. Cresterea salariului minim brut|Adoptarea anuala a noilor valori ale   |

|pe tara si eliminarea decalajelor cu  |salariului minim brut garantat, pe tara|

|scopul diminuarii riscului de saracie |                                       |

|pentru persoanele salariate           |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MMSSF, Directia Politici |                    |                  |

|            |Salariale                |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Definitivarea cadrului legislativ care |

|                                      |va reglementa salarizarea personalului |

|                                      |bugetar contractual, cat si a          |

|                                      |functionarilor publici                 |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MMSSF, Directia Politici |                    |                  |

|            |Salariale                |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|1.3. Asigurarea unor venituri decente pentru pensionari si someri             |

|______________________________________________________________________________|

|1.3.1. Cresterea treptata, in termeni |Revalorizarea punctului de pensie din  |

|reali, a pensiei                      |sistemul public de pensii              |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |CNPAS                    |                    |BASS              |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Revalorizarea punctului de pensie      |

|                                      |pentru pensionarii agricultori         |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |CNPAS                    |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Majorarea pensiilor                    |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |CNPAS                    |                    |BASS; BS          |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|1.3.2. Consolidarea bugetului de      |Adaptarea cadrului legislativ          |

|asigurari sociale prin externalizarea |(modificarea Legii nr. 19/2000 si      |

|finantarii indemnizatiilor de         |adoptarea unui act normativ) pentru    |

|asigurari sociale care nu au legatura |excluderea acestor prestatii si        |

|directa cu pensiile                   |modificarea bugetara corespunzatoare   |

|                                      |pentru urmatoarele prestatii:          |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |CNPAS                    |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |- concedii crestere copil              |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |                         |Economie:           |BASS 2006         |

|            |                         |715.000.000 lei     |                  |

|            |                         |                    |                  |

|            |                         |Cheltuieli:         |BS                |

|            |                         |715.000.000 lei     |2006              |

|            |                         |1.807.000.000 lei   |2007              |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |- concedii medicale                    |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |MMSSF, CNPAS             |Scadere venituri    |BASS              |

|            |                         |prin cedare % din   |                  |

|            |                         |cota de contributie |                  |

|            |                         |de asigurari        |                  |

|            |                         |sociale: |                  |

|            |                         |485.383.000 lei     |2006              |

|            |                         |                    |                  |

|            |                         |Venituri:           |BFNUASS           |

|            |                         |485.383.000 lei     |2006              |

|            |                         |Cheltuieli:         |                  |

|            |                         |485.383.000 lei     |2006              |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|1.3.3. Modificarea cuantumului        |Modificarea Legii nr. 76/2002 privind  |

|indemnizatiei de somaj astfel incat   |sistemul asigurarilor pentru somaj si  |

|acesta va fi o suma fixa, neimpozabila|stimularea ocuparii fortei de munca    |

|(75% din salariul minim brut pe tara) |                                       |

|la care se adauga, in functie de      |                                       |

|stagiul de cotizare realizat, o suma  |                                       |

|reprezentand un anumit procent din    |                                       |

|media salariului de baza brut al      |                                       |

|persoanei                             |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF, ANOFM             |Estimativ           |Bugetul           |

|            |                         |163.859.000 lei     |asigurarilor      |

|            |                         |                    |pentru somaj      |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

     *1) In tot acest document moneda nationala utilizata este leul nou (RON). Sumele exprimate in euro sau USD au fost transformate in lei la cursurile de 3,1 lei/USD, respectiv 3,6 lei/euro.

     2. REDUCEREA SARACIEI SI EXCLUZIUNII SOCIALE ZONALE

 ______________________________________________________________________________

|                                Obiectiv                                      |

|______________________________________________________________________________|

|         Sub-obiective                | Masuri pentru realizarea obiectivului |

|______________________________________|_______________________________________|

| Perioada/  |     Responsabil pe      |   Suma alocata/    |    Sursa de      |

| termen de  |     sub-obiective       |   necesara         |    finantare     |

| realizare  |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|2.1. Stimularea cresterii ocuparii prin stimularea crearii locurilor de munca |

|     care sa genereze bunastare sociala, in zone cu deficit sever de          |

|     posibilitati ocupationale                                                |

|______________________________________________________________________________|

|2.1.1. Programe complexe de sprijinire|Derularea programului "Schema de       |

|a zonelor cu deficit sever de         |Microcredite"                          |

|posibilitati ocupationale: relansarea |                                       |

|economica a zonelor, orientarea       |                                       |

|excedentului de populatie activa spre |                                       |

|zonele in dezvoltare                  |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|Iunie 2010  |ANDZM, prin agentii      |34.100.000 lei      |Imprumuturi BIRD  |

|            |neguvernamentale de      |(11 mil. USD alocati|4509-RO si        |

|            |creditare                |pe perioada         |4759-RO, cu       |

|            |                         |2005 - 2010)        |cofinantare BS    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Infiintarea Centrelor de Afaceri si    |

|                                      |Sprijin pentru Intreprinzatori -       |

|                                      |Componenta de gazduire si incubatoare  |

|                                      |de afaceri                             |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM, prin consultanti  |10.850.000 lei      |Imprumut 4759-RO, |

|            |specializati             |(3,5 mil. USD)      |cu cofinantare BS |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|2.2. Programe de suport pentru zone defavorizate si de absorbtie a pungilor de|

|     saracie                                                                  |

|______________________________________________________________________________|

|2.2.1. Stimularea activitatilor       |Program de dezvoltare a muntilor       |

|economice pentru care exista o piata  |Apuseni                                |

|locala, nationala sau internationala  |                                       |

|prin facilitati fiscale si imprumuturi|                                       |

|nerambursabile pentru activitati      |                                       |

|aducatoare de venit                   |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MAPDR                    |124.000 lei         |Credit acordat de |

|            |                         |(0,04 mil. USD)     |FIDA              |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Programul privind sprijinirea          |

|                                      |asociatiilor si producatorilor agricoli|

|                                      |din zona montana pentru achizitionarea |

|                                      |de dotari specifice noi (aprobat prin  |

|                                      |H.G. nr. 562/2005)                     |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MAPDR                    |30.000.000 lei      |BS - MAPDR        |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Implementarea programului SAPARD       |

|                                      |(pentru proiectele din localitatile    |

|                                      |afectate de inundatii conform          |

|                                      |H.G. nr. 1512/2005 cofinantarea        |

|                                      |Comunitatii Europene creste de la 75%  |

|                                      |la 85%, iar cea privata scade de la 50%|

|                                      |la 25%)                                |

|______________________________________|_______________________________________|

|Dec. 2006   |MAPDR si Agentia SAPARD  |3.303.540.000 lei   |Cofinantare: BS si|

|            |                         |(917,65 mil. euro   |UE (iulie 2005 -  |

|            |                         |din care 612,95 mil.|dec. 2006)        |

|            |                         |euro UE             |                  |

|            |                         |nerambursabil si    |                  |

|            |                         |304,7 mil. euro BS) |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Finantarea de proiecte de activitati   |

|                                      |generatoare de venit adresate          |

|                                      |comunitatilor rurale sarace            |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |FRDS (SDF II)            |2.480.000 lei       |BIRD, BS,         |

|            |                         |(0,8 mil. USD)      |contributia       |

|            |                         |                    |beneficiarilor/   |

|            |                         |                    |partenerilor      |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Finantarea de proiecte de activitati   |

|                                      |generatoare de venit adresate          |

|                                      |comunitatilor miniere afectate de      |

|                                      |restructurare                          |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM prin FRDS (SDSCM)  |4.030.000 lei       |Imprumuturi BIRD  |

|            |                         |(1,3 mil. USD)      |4509-RO si        |

|            |                         |                    |4759-RO, cu       |

|            |                         |                    |cofinantare BS    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|2.2.2. Stimularea ocuparii in         |Programul de ocupare a fortei de       |

|zonele defavorizate si cu rate        |munca pentru localitati din mediul     |

|ridicate ale somajului                |rural si localitati defavorizate cu    |

|                                      |pondere mare a somerilor in totalul    |

|                                      |populatiei active                      |

|                                      |Programul de ocupare a fortei de       |

|                                      |munca pentru Valea Jiului              |

|                                      |Programul de ocupare a fortei de       |

|                                      |munca pentru Delta Dunarii             |

|                                      |Programul de ocupare a fortei de       |

|                                      |munca pentru comunitati cu numar       |

|                                      |mare de etnici romi                    |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |ANOFM                    |                    |BAS               |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Implementarea Schemei de Stimulente    |

|                                      |Financiare Nerambursabile pentru       |

|                                      |Angajare si Instruire                  |

|______________________________________|_______________________________________|

|Iunie 2005 -|ANDZM                    |31.000.000 lei      |Imprumuturi       |

|iunie 2010  |                         |(10 mil. USD pe     |BIRD 4509-RO      |

|            |                         |perioada 2006 -     |si 4759-RO, cu    |

|            |                         |2010)               |cofinantare BS    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|2.2.3. Absorbtia pungilor de saracie  |Derularea programului FIDA             |

|din zonele urbane si rurale           |Program de dezvoltare a muntilor       |

|                                      |Apuseni, finantat de FIDA              |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MAPDR                    |124.000 lei         |Credit acordat    |

|            |                         |(0,04 mil. USD)     |de FIDA           |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Implementarea programului SAPARD       |

|                                      |(pentru proiectele din localitatile    |

|                                      |afectate de inundatii conform          |

|                                      |H.G. nr. 1512/2005 cofinantarea        |

|                                      |Comunitatii Europene creste de la 75%  |

|                                      |la 85%, iar cea privata scade de la    |

|                                      |50% la 25%)                            |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MAPDR si Agentia SAPARD  |3.303.540.000 lei   |Cofinantare:      |

|            |                         |(917,65 mil. euro   |BS si UE (iulie   |

|            |                         |din care 612,95     |2005 - dec. 2006) |

|            |                         |mil. euro UE        |                  |

|            |                         |nerambursabil si    |                  |

|            |                         |304,7 mil. euro BS) |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|2.2.4. Stimularea programelor de      |Finantarea de proiecte de dezvoltare   |

|dezvoltare comunitara prin oferirea   |comunitara adresate comunitatilor      |

|de facilitati si granturi, in special |rurale sarace                          |

|pentru proiecte initiate local care   |                                       |

|raspund nevoilor comunitatii          |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |FRDS                     |31.000.000 lei      |BIRD, BS,         |

|            |(SDF II)                 |(10 mil. USD)       |contributia       |

|            |                         |                    |beneficiarilor/   |

|            |                         |                    |partenerilor      |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Finantarea de proiecte de dezvoltare   |

|                                      |comunitara adresate comunitatilor      |

|                                      |miniere afectate de restructurare, din |

|                                      |rural si urban                         |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM prin FRDS (SDSCM)  |62.000.000 lei      |Imprumuturi       |

|            |                         |(20 mil. USD din    |BIRD 4509-RO si   |

|            |                         |care: 5 mil. USD    |4759-RO, cu       |

|            |                         |in 2005 - 2006;     |cofinantare BS    |

|            |                         |15 mil. USD         |                  |

|            |                         |2006 - 2010)        |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Implementarea Schemei de Granturi Mici |

|                                      |din programul de inchidere a minelor,  |

|                                      |refacerea mediului si regenerarea      |

|                                      |socio-economica                        |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM                    |9.703.000 lei       |Imprumut BIRD     |

|            |                         |(3,13 mil. USD)     |4759-RO, cu       |

|            |                         |                    |cofinantare BS    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|2.2.5. Stimularea programelor de      |Intarirea capacitatii comunitare       |

|dezvoltare comunitara prin facilitarea|                                       |

|mobilizarii si dialogului intre       |                                       |

|actorii activi ai dezvoltarii locale, |                                       |

|in vederea identificarii resurselor si|                                       |

|nevoilor, precum si a atragerii de    |                                       |

|resurse suplimentare prin propunerea  |                                       |

|de proiecte                           |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM                    |2.635.000 lei       |BIRD 4759-RO, cu  |

|            |                         |(0,85 mil. USD)     |cofinantare BS    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|2.3. Asigurarea oportunitatilor de dezvoltare comunitara prin imbunatatirea   |

|     infrastructurii                                                          |

|______________________________________________________________________________|

|2.3.1. Reabilitarea infrastructurii de|Programul privind pietruirea drumurilor|

|transport pentru inscrierea tuturor   |comunale aprobat conform               |

|localitatilor intr-un circuit         |H.G. nr. 577/1997, modificat si        |

|social-economic normal                |completat prin H.G. nr. 1256/2005      |

|______________________________________|_______________________________________|

|2007 - 2008 |MTCT coordoneaza         |600.000.000 lei     |BS                |

|si dupa 2008|realizarea lui, CJ si CL |                    |                  |

|            |aproba prevederile       |                    |                  |

|2006        |tehnice                  |47.000.000 lei      |                  |

|            |                         |(pentru 2006)       |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Program de pietruire drumuri comunale, |

|                                      |aprobat cf. H.G. nr. 226/2003          |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MTCT, CJ, CL             |                    |Credite externe   |

|(program    |                         |                    |                  |

|initiat in  |                         |                    |                  |

|2004)       |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Finantarea de proiecte de reabilitare a|

|                                      |drumurilor comunale si satesti         |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |FRDS (SDF II)            |10.850.000 lei      |BIRD, BS,         |

|            |                         |(3,5 mil. USD)      |contributia       |

|            |                         |                    |beneficiarilor/   |

|            |                         |                    |partenerilor      |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Finantarea de proiecte de reabilitare a|

|                                      |drumurilor, in comunitati miniere      |

|                                      |afectate de restructurari, din rural si|

|                                      |urban                                  |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM prin FRDS (SDSCM)  |23.250.000 lei      |Imprumuturi BIRD  |

|            |                         |(7,5 mil. USD)      |4509-RO si        |

|            |                         |                    |4759-RO, cu       |

|            |                         |                    |cofinantare BS    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Infrastructura municipala (locala)     |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM                    |46.500.000 lei      |Imprumut BIRD     |

|            |                         |(15 mil. USD)       |4759-RO, cu       |

|            |                         |                    |cofinantare BS    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Imbunatatirea infrastructurii de       |

|                                      |transport                              |

|                                      |Programul PHARE CES 2001 - "Schema de  |

|                                      |investitii in infrastructura mica      |

|                                      |locala"                                |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MIE - Autoritate         |150.670.000 lei     |Phare CES:        |

|            |Contractanta             |(41,85 mil. euro)   |27.016.146,90 euro|

|            |ADR - Autoritate de      |                    |Cofinantare BS:   |

|            |Implementare             |                    |9.005.382,30 euro |

|            |Beneficiari locali -     |                    |Cofinantare BL:   |

|            |Autoritati publice locale|                    |5.829.024,34 euro |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Programul SAPARD                       |

|                                      |Masura 2.1 "Dezvoltarea si             |

|                                      |Imbunatatirea Infrastructurii Rurale"  |

|                                      |(pentru proiectele din localitatile    |

|                                      |afectate de inundatii conform          |

|                                      |H.G. nr. 1512/2005 cofinantarea        |

|                                      |Comunitatii Europene creste de la 75%  |

|                                      |la 85%, iar cea privata scade de la 50%|

|                                      |la 25%)                                |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MAPDR si Agentia SAPARD  |837.180.000 lei     |Cofinantare:      |

|            |                         |(232,55 mil. euro   |BS si finantare   |

|            |                         |din care:           |UE                |

|            |                         |155,05 mil. euro UE |                  |

|            |                         |nerambursabil si    |                  |

|            |                         |77,55 mil. euro     |                  |

|            |                         |- BS)               |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|2.3.2. Dezvoltarea infrastructurii de |Reabilitari de constructii             |

|scoli, spitale si institutii culturale|Programul PHARE CES 2001 - "Schema de  |

|                                      |investitii in infrastructura mica      |

|                                      |locala"                                |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MEdC                     |150.670.000 lei     |Phare CES:        |

|            |MAPDR                    |(41,85 mil. euro)   |27.016.146,90 euro|

|            |MIE - Autoritate         |                    |Cofinantare BS:   |

|            |Contractanta             |                    |9.005.382,30 euro |

|            |ADR - Autoritate de      |                    |Cofinantare BL:   |

|            |Implementare             |                    |5.829.024,34 euro |

|            |Beneficiari locali -     |                    |                  |

|            |Autoritati publice locale|                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|2.3.3. Eliminarea decalajelor         |Finantarea de proiecte de reabilitare a|

|intre comunitati in ceea ce priveste  |infrastructurii comunitatilor rurale   |

|infrastructura comunitara, prin       |sarace                                 |

|imbunatatirea infrastructurii         |                                       |

|deficitare                            |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |FRDS                     |21.700.000 lei      |BIRD, BS,         |

|            |(SDF II)                 |(7 mil. USD)        |contributia       |

|            |                         |                    |beneficiarilor/   |

|            |                         |                    |partenerilor      |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Finantarea de proiecte de reabilitare  |

|                                      |a infrastructurii comunitatilor miniere|

|                                      |afectate de restructurare              |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM prin FRDS (SDSCM)  |37.200.000 lei      |Imprumuturi       |

|            |                         |(12 mil. USD)       |BIRD 4509-RO si   |

|            |                         |                    |4759-RO, cu       |

|            |                         |                    |cofinantare BS    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Infrastructura municipala (locala)     |

|______________________________________|_______________________________________|

|2010        |ANDZM                    |46.500.000 lei      |Imprumut          |

|            |                         |(15 mil. USD)       |BIRD 4759-RO, cu  |

|            |                         |                    |cofinantare BS    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Asistenta tehnica pentru studii de     |

|                                      |fezabilitate, proiectare, dirigentie de|

|                                      |lucrari si audit tehnic                |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM                    |6.045.000 lei       |Imprumut          |

|            |                         |(1,95 mil. USD)     |BIRD 4759-RO, cu  |

|            |                         |                    |cofinantare BS    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Modernizarea utilitatilor prin         |

|                                      |extinderea si imbunatatirea retelelor  |

|                                      |de canalizare si apa potabila          |

|                                      |Programul PHARE CES 2001 -             |

|                                      |"Infrastructura regionala"             |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MIE - Autoritate         |92.520.000 lei      |Phare CES:        |

|            |Contractanta             |(25,7 mil. euro)    |16.628.738,51 euro|

|            |Beneficiari locali -     |                    |Cofinantare BS:   |

|            |Autoritati publice locale|                    |6.525.241,43 euro |

|            |                         |                    |Cofinantare BL:   |

|            |                         |                    |2.547.282,84 euro |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Modernizarea utilitatilor prin         |

|                                      |extinderea si imbunatatirea retelelor  |

|                                      |de canalizare si apa potabila          |

|                                      |Programul PHARE CES 2002 - "Programul  |

|                                      |de dezvoltare a infrastructurii        |

|                                      |oraselor mici si mijlocii (SAMTID)"    |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MIE - Autoritate         |123.440.000 lei     |Phare CES:        |

|            |Contractanta             |(34,29 mil. euro)   |14.424.076,66 euro|

|            |MAI - autoritate de      |                    |Cofinantare BS:   |

|            |implementare             |                    |4.910.902,56 euro |

|            |Beneficiari - Roc        |                    |Cofinantare BL:   |

|            |                         |                    |14.952.868,29 euro|

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Programe de alimentare cu apa potabila |

|                                      |si canalizarea/epurarea apelor uzate   |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2018 |MMGA                     |2006:     |Fonduri ISPA      |

|            |                         |227.975.000 lei     |                  |

|            |                         |Medie anuala:       |BS                |

|            |                         |4.542.000.000 lei   |                  |

|            |                         |Total: 1 mld. euro -|                  |

|            |                         |ISPA, 15,1 mld.     |                  |

|            |                         |euro - BS           |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Programul SAPARD                       |

|                                      |Masura 2.1 "Dezvoltarea si             |

|                                      |Imbunatatirea Infrastructurii Rurale"  |

|                                      |(pentru proiectele din localitatile    |

|                                      |afectate de inundatii conform          |

|                                      |H.G. nr. 1512/2005 cofinantarea        |

|                                      |Comunitatii Europene creste de la 75%  |

|                                      |la 85%, iar cea privata scade de la 50%|

|                                      |la 25%)                                |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MAPDR si Agentia SAPARD  |837.180.000 lei     |BS                |

|            |                         |(232,55 mil. euro   |Cofinantare si    |

|            |                         |din care:           |finantare UE      |

|            |                         |155,05 mil. euro    |                  |

|            |                         |UE nerambursabil    |                  |

|            |                         |si 77,55 mil. euro  |                  |

|            |                         |- BS)               |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|2.3.4. Dezvoltarea infrastructurii    |Darea in folosinta a unor telecentre in|

|comunicationale (televiziune, radio,  |vederea asigurarii accesului la        |

|telefonie, internet)                  |servicii de telefonie si internet      |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MCTI supravegheaza       |14.400.000 lei anual|BS - Bugetul ANRC |

|            |serviciul universal      |(4 mil. euro anual) |                  |

|            |ANRC asigura             |                    |                  |

|            |implementarea serviciului|                    |                  |

|            |universal                |                    |                  |

|            |ACoR asigura suportul la |                    |                  |

|            |nivel local              |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|2.3.5. Asigurarea constientizarii la  |Campanii de informare publica in zonele|

|nivelul populatiei din mediul rural cu|miniere                                |

|privire la oportunitatile pe care le  |                                       |

|ofera tehnologiile IT&C in eradicarea |                                       |

|fenomenului de excluziune sociala     |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM                    |2.170.000 lei       |Buget ANDZM si    |

|            |                         |(0,7 mil. USD)      |Imprumut BIRD     |

|            |                         |                    |4759-RO, cu       |

|            |                         |                    |cofinantare BS    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|2.3.6. Stimularea programelor de      |Realizarea studiului Calitatea         |

|dezvoltare comunitara                 |serviciilor comunitare privind oferta  |

|                                      |si calitatea serviciilor comunitare,   |

|                                      |identificarea nevoilor si              |

|                                      |oportunitatilor de dezvoltare          |

|                                      |comunitara                             |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |ASG                      |20.000 lei          |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|2.4. Asigurarea accesului la electricitate a populatiei defavorizate si       |

|     electrificarea localitatilor rurale izolate                              |

|______________________________________________________________________________|

|2.4.1. Realizarea retelelor electrice |Realizarea obiectivelor propuse in     |

|de joasa tensiune, in zonele urbane   |programele anuale de investitii conform|

|pentru alimentarea cu energie         |protocolului incheiat cu Consiliile    |

|electrica                             |Judetene                               |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MECom                    |- alocat:           |Surse proprii SC  |

|            |                         |223.200.000 lei     |Electrica si BS   |

|            |                         |(72 mil. USD)       |                  |

|            |                         |- necesar:          |                  |

|            |                         |620.000.000 lei     |                  |

|            |                         |(200 mil. USD credit|                  |

|            |                         |contractat de SC    |                  |

|            |                         |Electrica pe baza   |                  |

|            |                         |H.G. nr. 703/2003)  |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|2.4.2. Continuarea extinderii         |Realizarea obiectivelor propuse in     |

|retelelor de joasa tensiune in zonele |programele anuale de investitii conform|

|rurale neelectrificate                |protocolului incheiat cu Consiliile    |

|                                      |Judetene                               |

|______________________________________|_______________________________________|

|2007        |MECom                    |- alocat:           |Surse proprii SC  |

|            |                         |223.200.000 lei     |Electrica si BS   |

|            |                         |(72 mil. USD)       |                  |

|            |                         |- necesar:          |                  |

|            |                         |620.000.000 lei     |                  |

|            |                         |(200 mil. USD credit|                  |

|            |                         |contractat de SC    |                  |

|            |                         |Electrica pe baza   |                  |

|            |                         |H.G. nr. 703/2003)  |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|2.5. Prevenirea riscurilor ecologice pentru evitarea degradarii calitatii     |

|     vietii                                                                   |

|______________________________________________________________________________|

|                                      |Inventarierea surselor de riscuri      |

|                                      |ecologice, elaborarea planificarii     |

|                                      |pre-dezastru                           |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2015 |MMGA, MTCT, MAI,         |316.800.000 lei     |Fonduri europene, |

|            |autoritati locale        |(88 mil. euro)      |BS si BL          |

|            |                         |/860.400.000 lei    |                  |

|            |                         |(239 mil. euro)     |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Conceperea unui sistem de monitorizare |

|                                      |si avertizare privind eventualitatea   |

|                                      |producerii unor dezastre naturale      |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2015 |MMGA, MTCT, MAI,         |316.800.000 lei     |Fonduri europene, |

|            |autoritati locale        |(88 mil. euro)      |BS si BL          |

|            |                         |/860.400.000 lei    |                  |

|            |                         |(239 mil. euro)     |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Masuri de prevenire si absorbtie a     |

|                                      |efectelor negative ale catastrofelor   |

|                                      |naturale (cutremure, inundatii, surpari|

|                                      |si alunecari de teren, fenomene        |

|                                      |meteorologice extreme etc.)            |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2015 |MMGA, MTCT, MAI,         |316.800.000 lei     |Fonduri europene, |

|            |autoritati locale        |(88 mil. euro)      |BS si BL          |

|            |                         |/860.400.000 lei    |                  |

|            |                         |(239 mil. euro)     |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Eliminarea riscurilor tehnologice      |

|                                      |(explozii, incendii, poluare, accidente|

|                                      |de mina, complexe) in asezarile urbane/|

|                                      |rurale                                 |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2015 |MMGA, MTCT, MAI,         |316.800.000 lei     |Fonduri europene, |

|            |autoritati locale        |(88 mil. euro)      |BS si BL          |

|            |                         |/860.400.000 lei    |                  |

|            |                         |(239 mil. euro)     |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Monitorizarea zonelor critice (zone pe |

|                                      |teritoriul carora se inregistreaza     |

|                                      |depasiri repetate ale indicatorilor de |

|                                      |calitate a mediului fata de normele    |

|                                      |standardizate)                         |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2015 |MMGA, MTCT, MAI,         |316.800.000 lei     |Fonduri europene, |

|            |autoritati locale        |(88 mil. euro)      |BS si BL          |

|            |                         |/860.400.000 lei    |                  |

|            |                         |(239 mil. euro)     |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

     3. OCUPARE

 ______________________________________________________________________________

|                                Obiectiv                                      |

|______________________________________________________________________________|

|         Sub-obiective                | Masuri pentru realizarea obiectivului |

|______________________________________|_______________________________________|

| Perioada/  |     Responsabil pe      |   Suma alocata/    |    Sursa de      |

| termen de  |     sub-obiective       |   necesara         |    finantare     |

| realizare  |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|3.1. Cresterea oportunitatilor de ocupare                                     |

|______________________________________________________________________________|

|3.1.1. Asigurarea accesului la        |Aplicarea Legii nr. 76/2002 cu         |

|serviciile publice de ocupare a       |modificarile si completarile ulterioare|

|persoanelor aflate in cautarea unui   |si a Legii nr. 116/2002 privind        |

|loc de munca                          |prevenirea si combaterea marginalizarii|

|                                      |sociale                                |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |ANOFM                    |                    |BAS               |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|3.1.2. Cresterea sanselor de          |Implementarea programelor adresate     |

|reactivare pe piata fortei de munca a |somerilor de lunga durata              |

|somerilor de lunga                    |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|anual       |ANOFM                    |                    |BAS               |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Campanii de informare publica in zonele|

|                                      |miniere                                |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM                    |2.170.000 lei       |Buget ANDZM si    |

|            |                         |(0,7 mil. USD)      |Imprumut BIRD     |

|            |                         |                    |4759-RO, cu       |

|            |                         |                    |cofinantare BS    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|3.1.3. Crearea de noi locuri de munca |Subventionarea cheltuielilor cu forta  |

|                                      |de munca efectuate in cadrul unor      |

|                                      |programe care au ca scop ocuparea      |

|                                      |temporara a fortei de munca din randul |

|                                      |somerilor                              |

|______________________________________|_______________________________________|

|anual       |ANOFM                    |Estimativ           |BAS               |

|            |MECom                    |69.102.000 lei      |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Finantare de proiecte de activitati    |

|                                      |generatoare de venit propuse de grupuri|

|                                      |comunitare                             |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |FRDS                     |2.790.000 lei (0,9  |BIRD, BS,         |

|            |(SDF II)                 |mil. USD)           |contributia       |

|            |ANDZM prin FRDS          |4,03 mil. lei       |beneficiarilor    |

|            |(SDSCM)                  |(1,3 mil. USD)      |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Derularea Schemei de Microcredite      |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM, prin agentii      |34.100.000 lei      |Imprumut BIRD     |

|            |neguvernamentale de      |(11  mil. USD)      |4759-RO, cu       |

|            |creditare                |                    |cofinantare BS    |

|            |                         |                    |Imprumut BIRD     |

|            |                         |                    |4759-RO, cu       |

|            |                         |                    |cofinantare BS    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Infiintarea de Centre de Afaceri si    |

|                                      |Sprijin pentru Intreprinzatori         |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM prin consultanti   |10.850.000 lei      |Imprumut BIRD     |

|            |specializati             |(3,5 mil. USD)      |4759-RO, cu       |

|            |                         |                    |cofinantare BS    |

|            |                         |                    |Imprumut BIRD     |

|            |                         |                    |4759-RO, cu       |

|            |                         |                    |cofinantare BS    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|3.1.4. Aplicarea masurilor active     |Finantarea programului national de     |

|pentru cresterea sanselor de ocupare a|ocupare a fortei de munca elaborat de  |

|unui loc de munca a persoanelor       |ANOFM                                  |

|dezavantajate pe piata fortei de      |                                       |

|munca: romi, persoane cu handicap,    |                                       |

|femei, tineri postinstitutionalizati, |                                       |

|persoane peste 45 de ani sau parinti  |                                       |

|unici sustinatori ai familiilor       |                                       |

|monoparentale, someri de lunga durata,|                                       |

|persoane eliberate din detentie,      |                                       |

|persoane condamnate la masuri         |                                       |

|neprivative de libertate              |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |ANOFM                    |                    |BAS               |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Furnizarea de instruire si consultanta |

|                                      |persoanelor implicate in derularea unor|

|                                      |proiecte de activitati generatoare de  |

|                                      |venit sau servicii sociale comunitare  |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |FRDS                     |                    |BIRD, BS,         |

|            |(SDF II)                 |                    |contributia       |

|            |ANDZM prin FRDS          |                    |beneficiarilor/   |

|            |(SDSCM)                  |                    |partenerilor      |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|3.2. Promovarea unei politici economice orientata activ spre relansarea       |

|     economiei si cresterea competitivitatii                                  |

|______________________________________________________________________________|

|3.2.1. Cresterea ratei investitiilor  |Programul pentru sprijinirea           |

|si a competitivitatii                 |dezvoltarii IMM prin fonduri in limita |

|                                      |profitului reinvestit                  |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |ANIMMC                   |8.000.000 lei       |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Derularea programului national         |

|                                      |multianual pe perioada 2002 - 2005 de  |

|                                      |sustinere a investitiilor realizate de |

|                                      |catre intreprinderi nou-infiintate si  |

|                                      |microintreprinderi, precum si a        |

|                                      |investitiilor de modernizare/          |

|                                      |retehnologizare a IMM                  |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |ANIMMC                   |45.700.000 lei      |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Derularea programului QUALITZSME       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |ANIMMC                   |1.800.000 lei       |Surse externe     |

|            |FITA-UNIMPRESA           |(0,5 mil. euro)     |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|3.2.2. Stimularea productiei autohtone|Derularea programului national         |

|prin dezvoltarea pietei interne, mai  |multianual pe 2002 - 2005 pentru       |

|buna valorificare a resurselor        |sustinerea accesului IMM la servicii de|

|interne, inclusiv de forta de munca,  |instruire si consultanta               |

|incurajarea intreprinderilor mici si  |                                       |

|mijlocii                              |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |ANIMMC                   |1.500.000 lei       |BS                |

|            |MEC                      |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Derularea programului pentru           |

|                                      |dezvoltarea abilitatilor               |

|                                      |antreprenoriale in randul tinerilor si |

|                                      |facilitarea accesului acestora la      |

|                                      |finantare - START                      |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |ANIMMC                   |1.350.000 lei       |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Derularea programului national         |

|                                      |multianual pentru 2002 - 2005 de       |

|                                      |sprijinire a IMM in dezvoltarea        |

|                                      |exporturilor                           |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |ANIMMC                   |500.000 lei         |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Cresterea capacitatii de garantare a   |

|                                      |FNGCIMM                                |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |ANIMMC                   |170.570.000 lei     |BS                |

|            |FNGCIMM                  |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Legea nr. 218/2005 privind stimularea  |

|                                      |absorbtiei fondurilor SAPARD prin      |

|                                      |preluarea riscului de catre fondurile  |

|                                      |de garantare                           |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |(MAPDR)                  |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Infiintarea fondurilor locale de       |

|                                      |garantare in colaborare cu parteneri   |

|                                      |locali                                 |

|______________________________________|_______________________________________|

|2007 - 2008 |ANIMMC                   |                    |BS                |

|            |FNGCIMM                  |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|3.2.3. Lansarea unor programe de      |Implementarea programului national     |

|dezvoltare a infrastructurii de       |multianual pe 2002 - 2005 de           |

|afaceri care pot contribui la         |infiintare si dezvoltare de            |

|cresterea numarului de locuri de      |incubatoare de afaceri                 |

|munca, stimularea productiei          |                                       |

|orizontale                            |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |ANIMMC                   |1.500.000 lei       |BS, surse externe |

|            |PNUD                     |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|3.3. Stimularea cresterii ocuparii de calitate producatoare de bunastare      |

|______________________________________________________________________________|

|3.3.1. Transformarea agriculturii de  |FIDA                                   |

|subzistenta intr-o agricultura        |Program de dezvoltare a muntilor       |

|productiva care sa asigure un standard|Apuseni finantat de Fondul             |

|decent de viata                       |International de Dezvoltare Agricola   |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MAPDR                    |19.840.000 lei      |credit acordat de |

|            |                         |(6,4 mil. USD)      |FIDA              |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Imbunatatirea prelucrarii si           |

|                                      |marketingului produselor agricole si   |

|                                      |piscicole (Programul SAPARD, masura    |

|                                      |1.1) (pentru proiectele din            |

|                                      |localitatile afectate de inundatii     |

|                                      |conform H.G. nr. 1512/2005 cofinantarea|

|                                      |Comunitatii Europene creste de la 75%  |

|                                      |la 85%, iar cea privata scade de la 50%|

|                                      |la 25%)                                |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MAPDR si Agentia SAPARD  |991.800.000 lei     |Finantare UE,     |

|            |                         |(275,5 mil. euro din|cofinantare: BS   |

|            |                         |care: 183,7 mil.    |                  |

|            |                         |euro finantare UE si|                  |

|            |                         |91,8 mil. euro BS)  |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Investitii in exploatatiile agricole   |

|                                      |(Programul SAPARD, masura 3.1) (pentru |

|                                      |proiectele din localitatile afectate de|

|                                      |inundatii conform H.G. nr. 1512/2005   |

|                                      |cofinantarea Comunitatii Europene      |

|                                      |creste de la 75% la 85%, iar cea       |

|                                      |privata scade de la 50% la 25%)        |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |                         |894.960.000 lei     |                  |

|            |                         |(248,6 mil. euro din|                  |

|            |                         |care: 165,7 mil.    |                  |

|            |                         |euro finantare UE si|                  |

|            |                         |82,9 mil. euro BS)  |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|3.3.2. Cresterea calitatii            |FIDA                                   |

|activitatilor economice pe cont       |Program de dezvoltare a muntilor       |

|propriu cu atentie speciala acordata  |Apuseni                                |

|activitatilor neagricole din mediul   |                                       |

|rural                                 |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MAPDR                    |50.840.000 lei      |credit acordat de |

|            |ANDZM                    |(16,4 mil. USD)     |FIDA              |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea si diversificarea          |

|                                      |activitatilor economice pentru         |

|                                      |Generarea de activitati multiple si    |

|                                      |Venituri Alternative",                 |

|                                      |(Programul SAPARD, masura 3.4) (pentru |

|                                      |proiectele din localitatile afectate de|

|                                      |inundatii conform H.G. nr. 1512/2005   |

|                                      |cofinantarea Comunitatii Europene      |

|                                      |creste de la 75% la 85%, iar cea       |

|                                      |privata scade de la 50% la 25%)        |

|______________________________________|_______________________________________|

|Dec. 2006   |MAPDR si Agentia SAPARD  |532.800.000 lei     |Finantare UE,     |

|            |                         |(148,0 mil. euro din|cofinantare: BS   |

|            |                         |care: 98,7 mil.     |                  |

|            |                         |euro; finantare UE  |                  |

|            |                         |49,3 mil. euro BS)  |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Schema de Microcredite din programul de|

|                                      |inchidere a minelor, refacerea mediului|

|                                      |si regenerarea socio-economica         |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM                    |34.100.000 lei      |Imprumuturi BIRD  |

|            |                         |(11 mil. USD pe     |4509-RO si        |

|            |                         |perioada 2005 -     |4759-RO, cu       |

|            |                         |2010)               |cofinantare BS    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|3.4. Revitalizarea activitatilor economice din mediul rural                   |

|______________________________________________________________________________|

|3.4.1 Incurajarea activitatilor       |Program pentru sustinerea              |

|non-agricole in mediul rural in       |mestesugurilor si artizanatului        |

|special pentru reintegrarea in munca a|                                       |

|tinerilor someri sau disponibilizati  |                                       |

|prin facilitati fiscale si granturi,  |                                       |

|precum si prin sustinerea dezvoltarii |                                       |

|societatilor cooperative              |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |ANIMMC                   |500.000.000 lei     |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Finantare de proiecte de activitati    |

|                                      |generatoare de venit propuse de grupuri|

|                                      |comunitare                             |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |FRDS                     |                    |BIRD, BS,         |

|            |(SDF II)                 |                    |contributia       |

|            |ANDZM prin FRDS          |                    |beneficiarilor    |

|            |(SDSCM)                  |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|3.4.2. Eficientizarea si              |Incurajarea cooperatiilor agricole     |

|restructurarea activitatilor agricole |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MAPDR                    |50.840.000 lei      |Credit acordat de |

|            |                         |(16,4 mil. USD)     |FIDA              |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Incurajarea aplicarii tehnologiilor    |

|                                      |moderne de agricultura si management   |

|                                      |(pentru proiectele din localitatile    |

|                                      |afectate de inundatii conform          |

|                                      |H.G. nr. 1512/2005 cofinantarea        |

|                                      |Comunitatii Europene creste de la 75%  |

|                                      |la 85%, iar cea privata scade de la 50%|

|                                      |la 25%)                                |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MAPDR si Agentia SAPARD  |894.960.000 lei     |Cofinantare: BS si|

|            |                         |(248,6 mil. euro din|UE                |

|            |                         |care: 165,7 mil.    |                  |

|            |                         |euro finantare UE si|                  |

|            |                         |82,9 mil. euro BS)  |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|3.5. Sprijinirea accesului egal al femeilor si barbatilor pe piata muncii     |

|______________________________________________________________________________|

|                                      |Elaborarea de programe, politici,      |

|                                      |privind asigurarea accesului egal la   |

|                                      |formare initiala si continua pentru    |

|                                      |femei si barbati                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|anual       |ANES, ANOFM, CNFPA       |                    |BS,               |

|            |                         |                    |fonduri externe   |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Elaborarea de programe pentru          |

|                                      |promovarea accesului femeilor pe locuri|

|                                      |de munca traditional masculine         |

|______________________________________|_______________________________________|

|anual       |ANES, ANOFM, MEC         |                    |BS,               |

|            |                         |                    |fonduri externe   |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|3.6. Concilierea vietii de familie cu viata profesionala                      |

|______________________________________________________________________________|

|                                      |Programe privind campanii de promovare |

|                                      |a dezvoltarii serviciilor sociale in   |

|                                      |comunitate pentru ingrijirea copiilor  |

|                                      |si a persoanelor dependente de familie |

|______________________________________|_______________________________________|

|2008        |ANES                     |                    |BS,               |

|            |                         |                    |finantare         |

|            |                         |                    |externa           |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Programe privind facilitarea accesului |

|                                      |familiilor monoparentale la serviciile |

|                                      |sociale din comunitate pentru          |

|                                      |ingrijirea copiilor si a persoanelor   |

|                                      |dependente de familie                  |

|______________________________________|_______________________________________|

|2008        |ANES                     |                    |BS,               |

|            |                         |                    |finantare         |

|            |                         |                    |externa           |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Modificarea si completarea prevederilor|

|                                      |legale privind timpul de lucru, pentru |

|                                      |a permite o mai buna adaptare a        |

|                                      |programului la necesitatile persoanelor|

|______________________________________|_______________________________________|

|2009        |ANES, MMSSF              |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|3.7. Facilitarea insertiei pe piata muncii a femeilor aflate in situatie sau  |

|     risc de marginalizare                                                    |

|______________________________________________________________________________|

|                                      |Elaborarea de programe in vederea      |

|                                      |identificarii oportunitatilor de       |

|                                      |insertie pe piata muncii pentru femeile|

|                                      |din mediul rural                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |ANES, ANOFM              |                    |BS,               |

|            |                         |                    |fonduri externe   |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Elaborarea de programe in vederea      |

|                                      |identificarii oportunitatilor de       |

|                                      |insertie pe piata muncii pentru femeile|

|                                      |de peste 45 de ani                     |

|______________________________________|_______________________________________|

|2007        |ANES, ANOFM              |                    |BS,               |

|            |                         |                    |fonduri externe   |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Elaborarea de programe in vederea      |

|                                      |identificarii oportunitatilor de       |

|                                      |insertie pe piata muncii pentru femeile|

|                                      |victime ale violentei domestice,       |

|                                      |femeile victime ale traficului de      |

|                                      |persoane, femei cu HIV/SIDA, femeile   |

|                                      |dependente de droguri, femeile care    |

|                                      |parasesc sistemul de detentie          |

|______________________________________|_______________________________________|

|2008        |ANES, ANOFM, ANPF        |                    |BS,               |

|            |                         |                    |fonduri externe   |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

     4. EDUCATIE

 ______________________________________________________________________________

|                                Obiectiv                                      |

|______________________________________________________________________________|

|         Sub-obiective                | Masuri pentru realizarea obiectivului |

|______________________________________|_______________________________________|

| Perioada/  |     Responsabil pe      |   Suma alocata/    |    Sursa de      |

| termen de  |     sub-obiective       |   necesara         |    finantare     |

| realizare  |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|4.1. Asigurarea accesului universal la educatia primara si gimnaziala         |

|______________________________________________________________________________|

|4.1.1. Reducerea cazurilor de         |Implementarea proiectului 6 "Accesul la|

|neinscriere scolara                   |educatie al grupurilor dezavantajate"  |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |MEdC                     |2006:               |Finantare externa,|

|            |                         |13.936.320 lei      |BS                |

|            |                         |Finantare externa   |                  |

|            |                         |nerambursabila      |                  |

|            |                         |38.630,2 lei din    |                  |

|            |                         |care cofinantare de |                  |

|            |                         |la BS 9.331 lei     |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|4.1.2. Reducerea abandonului scolar in|Acordarea de gratuitati si facilitati  |

|ciclul primar si gimnazial            |elevilor care provin din familiile     |

|                                      |dezavantajate social, dupa cum urmeaza:|

|______________________________________|_______________________________________|

|            |MEdC                     |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |- burse                                |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MEdC                     |Proiectie bugetara  |Sumele sunt       |

|            |                         |2006: 38.000.000 lei|cuprinse in       |

|            |                         |                    |bugetele locale,  |

|            |                         |                    |bugetul fiind     |

|            |                         |                    |intocmit de MAI   |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |- rechizite                            |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MEdC                     |2006:     |BS                |

|            |                         |21.500.000 lei      |                  |

|            |                         |2007:     |                  |

|            |                         |32.000.000 lei      |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |- manuale pentru invatamantul          |

|                                      |(post-obligatoriu) TOTAL               |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MEdC                     |2006 (an financiar):|BS                |

|            |                         |800.000.000 lei     |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |- supliment alimentar                  |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MEdC                     |Buget 2006:         |Sumele sunt       |

|            |                         |2.365.849.000 lei   |cuprinse in       |

|            |                         |                    |bugetele locale,  |

|            |                         |                    |bugetul fiind     |

|            |                         |                    |intocmit de MAI   |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |- bani de liceu                        |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MEdC                     |Buget 2006:         |BS                |

|            |                         |128.958.000 lei     |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |- acordarea de ajutor financiar pentru |

|                                      |achizitionarea de calculatoare         |

|                                      |(programul EURO 200)                   |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MEdC                     |Buget 2006:         |BS                |

|            |                         |20.000.000 lei      |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |- tabere scolare                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |ANT                      |500.000 lei         |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |- transport scolar prin programul      |

|                                      |"Descentralizare: eficientizarea       |

|                                      |retelei scolare, crearea de facilitati |

|                                      |de transport pentru elevi in mediu     |

|                                      |rural defavorizat"                     |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MEdC                     |Cost estimat        |                  |

|            |                         |program: |                  |

|            |                         |14.600.000 lei      |                  |

|            |                         |Proiectie bugetara  |                  |

|            |                         |2006: 6.000.000 lei |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |- cazarea in internate scolare; program|

|                                      |"Constructia si reabilitarea           |

|                                      |campusurilor scolare"                  |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |                         |Cost estimat        |                  |

|            |                         |program: |                  |

|            |                         |240.000.000 lei     |                  |

|            |                         |Proiectie bugetara  |                  |

|            |                         |2006: 6.900.000 lei |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea retelei de servicii sociale|

|                                      |comunitare pentru copii scolari (centre|

|                                      |de zi, internate etc.)                 |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |FRDS (SDF II), ANDZM prin|213.280 lei         |BIRD, BS,         |

|            |FRDS (SDSCM)             |(68.800 USD)        |contributia       |

|            |                         |                    |partenerilor      |

|            |                         |1.116.000 lei       |                  |

|            |                         |(360.000 USD)       |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|4.1.3. Absorbtia deficitului          |Scolarizarea la domiciliu              |

|educational al generatiilor tinere si |                                       |

|adulte prin alfabetizare/completare de|                                       |

|studii                                |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MEdC                     |2.167.830 lei       |BL                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|4.2. Generalizarea treptata a participarii la educatia profesionala si liceala|

|______________________________________________________________________________|

|4.2.1. Adaptarea ofertei de formare   |Programul Phare CES 2001 - "Investitii |

|profesionala preuniversitara (licee   |pentru modernizarea scolilor tehnice si|

|cu profil tehnologic si vocational,   |profesionale" (TVET): reabilitarea unor|

|scoli de arte si meserii) la cerintele|scoli si centre de resurse prin lucrari|

|comunitatii si pietei                 |de:                      |

|                                      |- consolidare structura;               |

|                                      |- instalatii pentru incalzire;         |

|                                      |- instalatii sanitare;                 |

|                                      |- instalatii electrice;                |

|                                      |- lucrari arhitecturale.               |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MEdC                     |59.147.894,16 lei   |PHARE, BS         |

|            |Autoritate Contractanta -|(16.429.970,60 euro)|                  |

|            |MIE                      |Phare CES:          |                  |

|            |Autoritate de            |44.352.000 lei      |                  |

|            |Implementare - ADR       |(12.320.000 euro)   |                  |

|            |Beneficiari locali -     |Cofinantare Bugetul |                  |

|            |Autoritati publice locale|de Stat: |                  |

|            |                         |14.795.894,16 lei   |                  |

|            |                         |(4.109.970,60 euro) |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|4.2.2. Atragerea in activitati de     |Programul "A doua sansa pentru         |

|completare a studiilor pentru tinerii |invatamantul primar" - componenta a    |

|de 18 - 29 ani, care nu au incheiat   |programului PHARE 2003 - acces la      |

|educatia obligatorie                  |educatie pentru grupuri dezavantajate  |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MEdC                     |3.600.000 lei       |BS,               |

|            |                         |(100.000 euro)      |Surse externe     |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|4.2.3. Cresterea oportunitatilor de   |Programe comunitare                    |

|participare scolara post-obligatorie a|                                       |

|copiilor din grupurile defavorizate   |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MEdC                     |28.853.000 lei      |BS,               |

|            |                         |                    |Surse externe     |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|4.3. Promovarea coeziunii sociale prin egalizarea sanselor educationale       |

|______________________________________________________________________________|

|4.3.1. Diminuarea esecului scolar     |Implementarea proiectului "Sprijinirea |

|                                      |scolarizarii copiilor romi"            |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MEdC                     |Total proiect:      |Surse externe     |

|            |                         |33.731.050 lei din  |BS                |

|            |                         |care cofinantare de |                  |

|            |                         |la BS 6.480.561 lei |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|4.3.2. Cresterea oportunitatilor      |Programul de relansare a invatamantului|

|educationale a copiilor din familiile |rural (componenta A.3: asigurarea      |

|defavorizate (sarace) din mediul      |facilitatilor minime la scolile din    |

|rural, prin derularea programelor     |zonele sarace)                         |

|specifice cu finantare externa        |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2009 |MEdC                     |Total proiect:      |BS,               |

|            |                         |105.400.000 lei     |Surse externe     |

|            |                         |(34.000.000 USD, din|                  |

|            |                         |care 25.000.000 USD |                  |

|            |                         |de la BIRD si       |                  |

|            |                         |9.000.000 de la BS  |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|4.4. Cresterea participarii copiilor la invatamantul prescolar                |

|______________________________________________________________________________|

|4.4.1. Educatie timpurie: program     |Reabilitarea si dezvoltarea            |

|national de focalizare pe grupul tinta|infrastructurii                        |

|cu varsta intre 0 - 6 ani             |Dezvoltarea resurselor umane si a      |

|                                      |programelor pentru educatia timpurie   |

|                                      |- formarea resurselor umane            |

|                                      |- dezvoltarea programelor si a         |

|                                      |materialelor educationale              |

|                                      |- programe de sprijin pentru parinti   |

|                                      |mai ales pentru cei cu copii in        |

|                                      |situatie de risc                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2009 |MEdC                     |378.000.000 lei     |Imprumut de la    |

|            |                         |(105 mil. euro)     |Banca Mondiala    |

|            |                         |                    |BDCE, BEI, Bugetul|

|            |                         |                    |de stat, UNICEF,  |

|            |                         |                    |PHARE             |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

     5. SANATATE

 ______________________________________________________________________________

|                                Obiectiv                                      |

|______________________________________________________________________________|

|         Sub-obiective                | Masuri pentru realizarea obiectivului |

|______________________________________|_______________________________________|

| Perioada/  |     Responsabil pe      |   Suma alocata/    |    Sursa de      |

| termen de  |     sub-obiective       |   necesara         |    finantare     |

| realizare  |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|5.1. Imbunatatirea accesului la servicii de asistenta medicala                |

|______________________________________________________________________________|

|5.1.1. Acces universal la un pachet   |Adaptarea legislatiei privind          |

|minimal de servicii de asistenta      |organizarea si functionarea sistemului |

|medicala                              |de asigurari sociale de sanatate       |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |MS                       |                    |BS, BFNUASS       |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Contractul-cadru privind conditiile    |

|                                      |acordarii asistentei medicale in cadrul|

|                                      |sistemului de asigurari sociale de     |

|                                      |sanatate                               |

|______________________________________|_______________________________________|

|Se aproba   |MS                       |                    |BS, BFNUASS       |

|anual       |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Stimularea personalului de specialitate|

|                                      |medico-sanitar care isi desfasoara     |

|                                      |activitatea in localitati cu acoperire |

|                                      |deficitara                             |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MS, CNAS                 |                    |BS, BFNUASS       |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea unor programe specifice de |

|                                      |facilitare a accesului pacientilor din |

|                                      |localitatile izolate sau fara asistenta|

|                                      |medicala la serviciile medicale si     |

|                                      |farmaceutice                           |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MS, CNAS                 |                    |BS, BFNUASS       |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Continuarea dezvoltarii de scheme      |

|                                      |terapeutice performante la care sa aiba|

|                                      |acces un numar mai mare de pacienti    |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MS, CNAS                 |                    |BS, BFNUASS       |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea de servicii medicale       |

|                                      |regionale si stabilirea modalitatilor  |

|                                      |de contractare a acestora              |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MS, CNAS                 |                    |BS, BFNUASS       |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|5.1.2. Acces universal la servicii de |Cresterea accesului la servicii de     |

|sanatate a reproducerii si planificare|sanatatea reproducerii pentru:         |

|familiala                             |someri, elevi, studenti, persoane      |

|                                      |beneficiare de ajutor social, persoane |

|                                      |cu domiciliul in mediul rural, femei   |

|                                      |aflate in detentie, alte persoane fara |

|                                      |venituri                               |

|______________________________________|_______________________________________|

|Se aproba   |MS                       |Estimativ           |BS                |

|anual       |                         |3.500.000 lei       |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|5.1.3. Acoperirea cu servicii medicale|Dezvoltarea retelei de asistenta       |

|a zonelor si colectivitatilor         |medicala comunitara pentru segmentele  |

|insuficient acoperite                 |populatiei defavorizate                |

|______________________________________|_______________________________________|

|Se aproba   |MS                       |Estimativ           |BS                |

|anual       |                         |35.000.000 lei      |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|5.2. Cresterea accesului la servicii de sanatate a populatiei roma            |

|______________________________________________________________________________|

|                                      |Dezvoltarea sistemului de mediatori    |

|                                      |sanitari in comunitatile de romi in    |

|                                      |scopul imbunatatirii starii de sanatate|

|                                      |a membrilor comunitatii                |

|______________________________________|_______________________________________|

|Se aproba   |MS                       |Estimativ           |BS                |

|anual       |                         |3.300.000 lei       |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|5.3. Imbunatatirea starii de sanatate a copiilor si tinerilor                 |

|______________________________________________________________________________|

|5.3.1. Scaderea mortalitatii infantile|Profilaxia malnutritiei la prematuri   |

|si a morbiditatii evitabile in randul |                                       |

|copiilor                              |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|Se aproba   |MS                       |Estimativ           |BS                |

|anual       |                         |1.630.000 lei       |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Profilaxia distrofiei la sugar si copil|

|                                      |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|Se aproba   |MS                       |Estimativ           |BS                |

|anual       |                         |20.000.000 lei      |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Profilaxia rahitismului carential al   |

|                                      |copilului                              |

|______________________________________|_______________________________________|

|Se aproba   |MS                       |Estimativ           |BS                |

|anual       |                         |2.010.000 lei       |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Profilaxia anemiei feriprive la copil  |

|______________________________________|_______________________________________|

|Se aproba   |MS                       |Estimativ           |BS                |

|anual       |                         |2.510.000 lei       |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Diagnosticul precoce, preventia primara|

|                                      |si secundara, monitorizarea si         |

|                                      |recuperarea unor afectiuni cronice la  |

|                                      |copil                                  |

|______________________________________|_______________________________________|

|Se aproba   |MS                       |Estimativ           |BS                |

|anual       |                         |4.552.000 lei       |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Prevenirea aparitiei cecitatii la      |

|                                      |prematuri si a tulburarilor de         |

|                                      |refractie                              |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |                         |Estimativ           |                  |

|            |                         |598.500 lei         |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Prevenirea aparitiei, depistarea       |

|                                      |precoce, monitorizarea si recuperarea  |

|                                      |deficientelor senzoriale si de         |

|                                      |dezvoltare neuropsihomotorie la copil  |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |                         |Estimativ           |                  |

|            |                         |2.230.000 lei       |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Supravegherea starii de sanatate a     |

|                                      |copiilor si adolescentilor in          |

|                                      |colectivitati                          |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |                         |Estimativ           |                  |

|            |                         |3.500.500 lei       |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Reabilitarea asistentei medicale de    |

|                                      |pediatrie si pentru nou-nascuti        |

|______________________________________|_______________________________________|

|Se aproba   |MS                       |Estimativ           |BS                |

|anual       |                         |19.000.000 lei      |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|5.3.2. Promovarea conditiilor de viata|Dezvoltarea unor atitudini si practici |

|sanatoase pentru dezvoltarea copiilor |la nivelul intregii populatii aflata   |

|                                      |intr-o forma de invatamant, prin       |

|                                      |intermediul programelor scolare si de  |

|                                      |petrecere a timpului liber, in scopul  |

|                                      |adoptarii unui stil de viata sanatos,  |

|                                      |fara tutun, alcool si droguri          |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MEdC, MS, ANT, ANS,      |                    |BS                |

|            |ANSIT, ANA, MAI          |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Initierea si dezvoltarea unor proiecte |

|                                      |si programe adecvate in folosul        |

|                                      |comunitatilor locale, pentru           |

|                                      |consolidarea educatiei civice,         |

|                                      |culturale si spirituale, ce se         |

|                                      |constituie in alternativa de viata     |

|                                      |sanatoasa, cultivarea abstinentei la   |

|                                      |consumul de droguri, inclusiv alcool si|

|                                      |tutun, incurajarea formarii unui climat|

|                                      |social care sa impiedice stigmatizarea |

|                                      |si marginalizarea persoanelor afectate |

|                                      |de consumul de droguri                 |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |ANA, MMSSF, MAI, MS, ANT,|                    |BS, BL            |

|            |ANPDC, ANPF              |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Finantare de proiecte de mica          |

|                                      |infrastructura (sisteme de alimentare  |

|                                      |cu apa) si servicii sociale comunitare |

|                                      |propuse de grupuri comunitare,         |

|                                      |respectiv autoritati locale sau ONG    |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |FRDS (SDF II), FRDS si   |                    |BIRD, BS,         |

|            |ANDZM (SDSCM)            |                    |contributia       |

|            |                         |                    |beneficiarilor/   |

|            |                         |                    |partenerilor      |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

     6. LOCUIRE

 ______________________________________________________________________________

|                                Obiectiv                                      |

|______________________________________________________________________________|

|         Sub-obiective                | Masuri pentru realizarea obiectivului |

|______________________________________|_______________________________________|

| Perioada/  |     Responsabil pe      |   Suma alocata/    |    Sursa de      |

| termen de  |     sub-obiective       |   necesara         |    finantare     |

| realizare  |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|6.1. Asigurarea adapostirii temporare pentru persoane/familii fara locuinta   |

|______________________________________________________________________________|

|6.1.1. Adapost pentru o perioada      |Derularea unui program pentru          |

|limitata de timp, asigurarea mesei si |"Dezvoltarea sectorului social". Unul  |

|a igienei personale, servicii de      |dintre grupurile tinta ale acestui     |

|consiliere si de reintegrare          |program il reprezinta persoanele fara  |

|socio-profesionala                    |adapost.                               |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF                    |313.000.000 lei     |Phare RO.4616 -   |

|            |                         |                    |"Dezvoltarea      |

|            |                         |                    |Sectorului        |

|            |                         |                    |Social", realizat |

|            |                         |                    |impreuna cu BIRD  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Derularea programului "Dezvoltarea de  |

|                                      |servicii sociale adresate persoanelor  |

|                                      |fara adapost"                          |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF                    |36.500.000 lei      |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea retelei de adaposturi      |

|                                      |temporare pentru adulti, centre        |

|                                      |maternale etc., functionale la nivel   |

|                                      |comunitar                              |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM prin FRDS (SDSCM)  |                    |BIRD, BD,         |

|            |                         |                    |contributia       |

|            |                         |                    |partenerilor      |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|6.2. Imbunatatirea conditiilor de locuit                                      |

|______________________________________________________________________________|

|6.2.1. Reducerea conditiilor precare  |Finantarea de proiecte de reabilitare  |

|de locuire                            |a partilor comune din blocurile de     |

|                                      |locuinte - in comunitatile miniere     |

|                                      |afectate de restructurare              |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM prin FRDS (SDSCM)  |6.200.000 lei       |Imprumuturi BIRD  |

|            |                         |(2 mil. USD)        |4509-RO si        |

|            |                         |                    |4759-RO, cu       |

|            |                         |                    |cofinantare BS    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|6.2.2. Construirea de locuinte        |Program locuinte pentru tineri,        |

|                                      |in regim de inchiriere (prin ANL)      |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MTCT/autoritatile        |145.000.000 lei,    |BS/credit         |

|            |locale/ANL               |din care 70.000.000 |comercial si      |

|            |                         |de la BS si         |credite           |

|            |                         |75.000.000 de la    |externe           |

|            |                         |BDCE                |rambursabile/BL - |

|            |                         |                    |pt. utilitati     |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Program de locuinte sociale cf.        |

|                                      |Legii locuintei nr. 114/1996           |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MTCT/autoritatile locale |6.000.000 lei       |BL si transferuri |

|            |                         |                    |de la BS          |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Locuinte de necesitate (Bucuresti)     |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MTCT                     |2006: 3.860.000 lei |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|6.3. Asigurarea accesului la apa potabila si apa curenta                      |

|______________________________________________________________________________|

|6.3.1. Cresterea accesului populatiei |Alimentare cu apa la sate cf.          |

|la apa potabila, cu accent pe         |H.G. nr. 687/1997 si H.G. nr. 1036/2004|

|comunitatile/zonele sarace            |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |MTCT, CJ, CL             |205.530.000 lei     |credite externe   |

|            |                         |(66,3 mil. USD)     |                  |

|            |                         |468.920.000 lei     |BS                |

|            |                         |Pentru 2006:        |                  |

|            |                         |106.640.000 lei     |credite externe   |

|            |                         |(34,4 mil. USD)     |                  |

|            |                         |217.303.000 lei     |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Alimentare cu apa la sate cf.          |

|                                      |H.G. nr. 577/1997, modificata si       |

|                                      |completata prin H.G. nr. 1256/2005     |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MTCT,                    |30.000.000 lei      |BS                |

|si dupa 2008|CJ, CL                   |(2006)              |                  |

|2006        |                         |166.000.000 lei     |BS                |

|2007 - 2008 |                         |fonduri preliminate |                  |

|si dupa 2008|                         |                    |                  |

|            |                         |36.000.000 lei anual|BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Programul Phare CES                    |

|                                      |2001 - Infrastructura regionala        |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MIE - Autoritate         |Total:    |Phare CES, BS,    |

|            |Contractanta             |92.524.546 lei      |BL                |

|            |Beneficiari locali -     |(25.701.262,78 euro)|                  |

|            |Autoritati publice locale|Phare CES:          |                  |

|            |                         |59.863.458,63 lei   |                  |

|            |                         |(16.628.738,51 euro)|                  |

|            |                         |Cofinantare BS      |                  |

|            |                         |23.490.869,15 lei   |                  |

|            |                         |(6.525.241,43 euro) |                  |

|            |                         |Cofinantare BL:     |                  |

|            |                         |9.170.218,22 lei    |                  |

|            |                         |(2.547.282,84 euro) |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Programul Phare CES 2001 - Schema      |

|                                      |de investitii in infrastructura mica   |

|                                      |locala                                 |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MIE - Autoritate         |Total:    |Phare CES, BS,    |

|            |Contractanta             |150.661.992,74 lei  |BL                |

|            |ADR - Autoritate de      |(41.850.553,54 euro)|                  |

|            |Implementare             |Phare CES:          |                  |

|            |Beneficiari locali -     |97.258.128,84 lei   |                  |

|            |Autoritati publice locale|(27.016.146,90 euro)|                  |

|            |                         |Cofinantare BS:     |                  |

|            |                         |32.419.376,28 lei   |                  |

|            |                         |(9.005.382,30 euro) |                  |

|            |                         |Cofinantare BL:     |                  |

|            |                         |20.984.487,62 lei   |                  |

|            |                         |(5.829.024,34 euro) |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Programul Phare CES 2002 -             |

|                                      |"Programul de dezvoltare a             |

|                                      |infrastructurii oraselor mici si       |

|                                      |mijlocii (SAMTID)"                     |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |MIE - Autoritate         |123.436.251,07 lei  |Fonduri PHARE,    |

|            |Contractanta             |(34.287.847,52 euro)|BS, BL            |

|            |MAI - Autoritate de      |Cofinantare BS:     |                  |

|            |implementare             |17.679.249,21 lei   |                  |

|            |                         |(4.910.902,56 euro) |                  |

|            |                         |Cofinantare BL      |                  |

|            |                         |53.830.325,84 lei   |                  |

|            |                         |(14.952.868,29 euro)|                  |

|            |                         |Phare CES:          |                  |

|            |                         |51.926.661,57 lei   |                  |

|            |                         |(14.424.076,66 euro)|                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea retelelor de alimentare    |

|                                      |cu apa a comunitatilor sarace din      |

|                                      |mediile rural si urban                 |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM prin FRDS (SDSCM)  |10.850.000 lei      |BIRD, BS,         |

|            |                         |(3,5 mil. USD)      |contributia       |

|            |                         |                    |beneficiarilor    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|6.3.2. Asigurarea accesului la apa    |Dezvoltarea retelelor de alimentare    |

|curenta pentru quasi-totalitatea      |cu apa a comunitatilor miniere         |

|gospodariilor in comunitatile din     |urbane afectate de restructurare       |

|mediul urban                          |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |Consilii Judetene,       |                    |BS (MTCT)         |

|            |Consilii locale, ANR     |                    |                  |

|            |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|2006 - 2010 |ANDZM prin FRDS (SDSCM)  |4.650.000 lei       |BIRD, BS,         |

|            |                         |(1,5 mil. USD)      |contributia       |

|            |                         |                    |beneficiarilor    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|6.4. Cresterea accesului la utilitatile publice pentru categoriile            |

|     defavorizate, in vederea prevenirii evacuarii acestora din locuinte      |

|______________________________________________________________________________|

|6.4.1. Reabilitarea sistemelor termice|                                       |

|cu randament scazut                   |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MTCT, Consilii Judetene, |                    |                  |

|            |Consilii locale, MMSSF   |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Asigurarea accesului comunitatilor     |

|                                      |miniere urbane afectate de             |

|                                      |restructurare la retele de furnizare a |

|                                      |agentului termic                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM prin FRDS (SDSCM)  |                    |BIRD, BS,         |

|            |                         |                    |contributia       |

|            |                         |                    |beneficiarilor    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|6.4.2. Suport financiar acordat       |Subventionarea unei parti din          |

|populatiei sarace din mediul urban    |cheltuielile privind energia termica   |

|dependenta de sistemul centralizat/   |furnizata prin sistem centralizat, gaze|

|colectiv de furnizare a utilitatilor  |naturale sau lemne, potrivit           |

|publice                               |prevederilor O.U.G. nr. 81/2004        |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF                    |2006:               |BS, BL            |

|(perioada   |                         |330.000.000 lei     |                  |

|sezonului   |                         |(de la BS)          |                  |

|rece)       |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Acordarea de ajutoare banesti          |

|                                      |populatiei cu venituri reduse, pentru  |

|                                      |acoperirea unei parti (30 - 35%) din   |

|                                      |cheltuielile cu achizitionarea,        |

|                                      |instalarea si punerea in functiune a   |

|                                      |unei centrale termice individuale sau, |

|                                      |dupa caz, a unui arzator automatizat   |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF, DMSSF             |2006: 87.000.000 lei|                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

     7. ASISTENTA SOCIALA

 ______________________________________________________________________________

|                                Obiectiv                                      |

|______________________________________________________________________________|

|         Sub-obiective                | Masuri pentru realizarea obiectivului |

|______________________________________|_______________________________________|

| Perioada/  |     Responsabil pe      |   Suma alocata/    |    Sursa de      |

| termen de  |     sub-obiective       |   necesara         |    finantare     |

| realizare  |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|7.1. Asigurarea accesului la servicii sociale a persoanelor aflate in nevoie  |

|     sau expuse riscului de excluziune sociala                                |

|______________________________________________________________________________|

|7.1.1. Dezvoltarea retelei de servicii|Imbunatatirea cadrului legislativ      |

|sociale la nivel comunitar            |privind sistemul de servicii sociale   |

|______________________________________|_______________________________________|

|2008        |MMSSF, ANPDC, ANPH, MAI  |                    |BS, Buget Phare   |

|            |                         |                    |(Phare 2004)      |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea actiunilor comunitare si   |

|                                      |profesionale care sa permita accesul la|

|                                      |toate grupurile de consumatori de      |

|                                      |droguri in scopul cresterii sprijinului|

|                                      |acordat acestora si al diminuarii      |

|                                      |marginalizarii sociale                 |

|______________________________________|_______________________________________|

|2008        |ANA, MS, MMSSF           |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Cresterea disponibilitatii serviciilor |

|                                      |atat ca diversitate si                 |

|                                      |multidisciplinaritate cat si ca        |

|                                      |raspandire teritoriala si adaptarea    |

|                                      |acestora la nevoile individuale ale    |

|                                      |consumatorilor si la tipul de consum   |

|                                      |(unic sau policonsum)                  |

|______________________________________|_______________________________________|

|2008        |MS, MMSSF, ANA, MAI      |                    |BS, BL            |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea resurselor necesare        |

|                                      |interventiilor active de atragere a    |

|                                      |consumatorilor care nu au contact cu   |

|                                      |sistemul de asistenta sau nu sunt      |

|                                      |pregatiti pentru schimbarea            |

|                                      |comportamentului precum si asigurarea  |

|                                      |asistentei medicale si sociale de baza |

|                                      |pentru acestia                         |

|______________________________________|_______________________________________|

|2008        |MS, MMSSF, ANA, MAI      |                    |BS, BL            |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea politicilor si masurilor,  |

|                                      |asigurarea resurselor si cadrului legal|

|                                      |pentru dezvoltarea si intarirea        |

|                                      |serviciilor ambulatorii (nivelul 2 de  |

|                                      |asistenta) - element central al        |

|                                      |sistemului public de asistenta         |

|                                      |medicala, psihologica si sociala - in  |

|                                      |scopul asigurarii accesului tuturor    |

|                                      |consumatorilor la acest nivel de       |

|                                      |asistenta                              |

|______________________________________|_______________________________________|

|2008        |MS, MSSF, ANS            |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea unui program integrat de   |

|                                      |asistenta medicala, psihologica si     |

|                                      |sociala care sa ofere o retea de       |

|                                      |resurse si care sa garanteze accesul si|

|                                      |disponibilitatea generala a tuturor    |

|                                      |consumatorilor de droguri din sistemul |

|                                      |penitenciar in scopul reintegrarii     |

|                                      |sociale                                |

|______________________________________|_______________________________________|

|2008        |ANP, ANA, MAI            |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea/diversificarea retelei de  |

|                                      |servicii sociale comunitare adresate   |

|                                      |comunitatilor sarace                   |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |FRDS (SDF II)            |806.000 lei         |BIRD, BS,         |

|            |                         |(260.000 USD)       |contributia       |

|            |ANDZM prin FRDS (SDSCM)  |14.415.004,65 lei   |partenerilor in   |

|            |                         |(4.650.001,5 USD)   |proiect           |

|            |                         |                    |(imprumuturi      |

|            |                         |                    |BIRD)             |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|7.1.2. Dezvoltarea de servicii sociale|Dezvoltarea unor programe nationale si |

|specializate, pentru asigurarea       |internationale pentru dezvoltarea si   |

|oportunitatilor egale pentru toti     |diversificarea serviciilor sociale     |

|cetatenii                             |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF, ANPDC, ANPH, MAI  |8.412.000 lei,      |Buget Phare 2004, |

|            |                         |din care            |BS                |

|            |                         |9.612.000 lei       |                  |

|            |                         |cofinantate BS      |                  |

|            |                         |(10,67 mil. euro,   |                  |

|            |                         |respectiv 2,67      |                  |

|            |                         |mil. euro de la BS) |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|7.1.3. Reducerea discrepantelor intre |Asigurarea resurselor umane si         |

|zonele urbane si rurale in ceea ce    |materiale necesare desfasurarii        |

|priveste dezvoltarea si diversificarea|activitatii                            |

|serviciilor sociale                   |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF, ANPDC, ANPH, MAI  |8.412.000 lei,      |Buget Phare 2004, |

|            |                         |din care            |BS                |

|            |                         |9.612.000 lei       |                  |

|            |                         |cofinantate BS      |                  |

|            |                         |(10,67 mil. euro,   |                  |

|            |                         |respectiv 2,67      |                  |

|            |                         |mil. euro de la BS) |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|7.1.4. Dezvoltarea instrumentelor     |Crearea unui sistem unic de evidenta a |

|necesare pentru planificarea,         |tuturor furnizorilor de servicii       |

|implementarea si evaluarea la nivel   |sociale si a serviciilor sociale       |

|national si teritorial a serviciilor  |pe care acestia le acorda              |

|sociale                               |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF, ANPDC, ANPH, MAI  |8.412.000 lei,      |Buget Phare 2004, |

|            |                         |din care            |BS                |

|            |                         |9.612.000 lei       |                  |

|            |                         |cofinantate BS      |                  |

|            |                         |(10,67 mil. euro,   |                  |

|            |                         |respectiv 2,67      |                  |

|            |                         |mil. euro de la BS) |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|7.2. Asistenta sociala pentru varstnici                                       |

|______________________________________________________________________________|

|7.2.1. Imbunatatirea cadrului         |Modificarea/completarea                |

|legislativ                            |Legii nr. 17/2000, privind asistenta   |

|                                      |sociala a persoanelor varstnice, in    |

|                                      |vederea unei abordari integrate a      |

|                                      |starii sociale a persoanelor varstnice |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF, CNPV,             |                    |BS                |

|            |Universitati, Institute  |                    |                  |

|            |de cercetare, MS, ANPH,  |                    |                  |

|            |MAI                      |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|Elaborarea legislatiei secundare      |                                       |

|pentru:                 |                                       |

|- Reglementarea sistemului de evaluare|                                       |

|a nevoilor si a gradului de dependenta|                                       |

|a persoanelor varstnice;              |                                       |

|- Reglementarea standardelor de       |                                       |

|calitate privind serviciile sociale   |                                       |

|acordate persoanelor varstnice;       |                                       |

|- Elaborarea normativelor privind     |                                       |

|functionarea caminelor pentru persoane|                                       |

|varstnice                             |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|7.2.2. Intarirea cadrului             |Crearea la nivelul MMSSF a unei        |

|administrativ/institutional, la nivel |structuri responsabile cu asistenta    |

|central si local                      |sociala a persoanelor varstnice        |

|                                      |(monitorizarea si evaluarea politicilor|

|                                      |promovate in favoarea persoanelor

|                                      |varstnice)

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF, MAI,              |                    |                  |

|            |consiliile judetene      |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Infiintarea unui compartiment          |

|                                      |specializat destinat asistentei sociale|

|                                      |a persoanelor varstnice la nivelul     |

|                                      |fiecarei Directii judetene de asistenta|

|                                      |sociala si protectie a copilului       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF, MAI,              |                    |                  |

|            |consiliile judetene      |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|7.2.3. Dezvoltarea si diversificarea  |Facilitarea accesului persoanelor      |

|prestatiilor sociale                  |varstnice la ajutoare financiare       |

|                                      |acordate pentru: acoperirea            |

|                                      |cheltuielilor curente cu intretinerea, |

|                                      |caldura, consumul de apa, gaze sau     |

|                                      |curent electric, amenajarea spatiului  |

|                                      |de locuit, mici reparatii, ajutor in   |

|                                      |cazul schimbarii domiciliului,         |

|                                      |achizitia de proteze si orteze,        |

|                                      |procurarea de medicamente              |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF, MAI, CNPV,        |                    |                  |

|            |autoritati publice locale|                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Introducerea unor compensatii          |

|                                      |financiare sau a altor facilitati      |

|                                      |pentru ingrijitori, in vederea         |

|                                      |promovarii ingrijirii in familie       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF, MAI               |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|7.2.4. Dezvoltarea si diversificarea  |Elaborarea si implementarea de programe|

|serviciilor sociale                   |nationale privind prevenirea           |

|                                      |imbatranirii precoce si a situatiei de |

|                                      |dependenta                             |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF, MS, MAI           |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la|

|                                      |domiciliu si a altor servicii          |

|                                      |alternative de tipul: centre de zi,    |

|                                      |locuinte protejate, adaposturi, centre |

|                                      |de reabilitare, servicii de tip respiro|

|                                      |pentru familiile care au in ingrijire  |

|                                      |persoane cu handicap                   |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF, MS, MAI           |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|2006 - 2010 |FRDS (SDF II)            |132.990 lei         |BIRD, BS,         |

|            |                         |(42.900 USD)        |contributia       |

|            |ANDZM prin FRDS (SDSCM)  |387.500 lei         |partenerilor in   |

|            |                         |(125.000 USD)       |proiect           |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea sistemului rezidential de  |

|                                      |asistenta si ingrijire prin:           |

|                                      |reabilitarea caminelor pentru persoane |

|                                      |varstnice, constructia de noi camine,  |

|                                      |extinderea si dotarea cu echipamente   |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF, MAI, autoritati   |                    |BIRD, BS          |

|            |publice locale           |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Identificarea si promovarea de locuri  |

|                                      |de munca destinate persoanelor         |

|                                      |varstnice                              |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF, ANOFM             |                    |BAS               |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|7.2.5. Promovarea accesului la        |Realizarea studiului Varsta a treia -  |

|servicii sociale a persoanelor        |perceptia asupra politicilor           |

|varstnice                             |guvernamentale privind persoanele      |

|                                      |varstnice                              |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |ASG                      |30.000 lei          |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|7.3. Acordarea de sprijin pentru familiile cu copii, in special pentru        |

|     familiile cu risc de excluziune sociala                                  |

|______________________________________________________________________________|

|7.3.1. Acordarea si diversificarea    |- majorarea alocatiei de stat pentru   |

|prestatiilor sociale, precum si       |copii pana la cca. 10 euro;            |

|majorarea cuantumurilor celor         |- instituirea unui sprijin financiar in|

|reglementate de legislatia in vigoare |suma de 200 de euro la constituirea    |

|                                      |familiei                               |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MMSSF                    |500 mil. lei        |BS                |

|            |                         |pentru 2006         |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Acordarea de alocatii monoparentale    |

|                                      |conform legislatiei in vigoare         |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MMSSF                    |355.200.000 lei     |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Acordarea de alocatii complementare    |

|                                      |conform legislatiei in vigoare         |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MMSSF                    |174.720.000 lei     |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|7.3.2. Diversificarea serviciilor de  |Dezvoltarea unui sistem de servicii    |

|suport pentru familiile cu copii care |sociale adresate familiilor aflate in  |

|prezinta o vulnerabilitate ridicata:  |situatie de dificultate prin finantarea|

|familii cu multi copii, familii       |cu prioritate, in cadrul schemelor de  |

|monoparentale, familii cu probleme de |grant, a proiectelor care dezvolta     |

|dezorganizare sociala, familii sarace |servicii sociale ce se adreseaza       |

|de romi, familii care traiesc in      |familiilor aflate in situatii de       |

|conditii inumane/precare              |dificultate                            |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MMSSF                    |28.800.000 lei      |PHARE             |

|            |                         |din PHARE;          |(programare       |

|            |                         |9.612.000 lei       |multianuala       |

|            |                         |din BS (8 mil. euro |2004 - 2006),     |

|            |                         |din PHARE; 2,67 mil.|BS                |

|            |                         |euro din BS)        |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

     8. GEN SI INCLUZIUNE SOCIALA

 ______________________________________________________________________________

|                                Obiectiv                                      |

|______________________________________________________________________________|

|         Sub-obiective                | Masuri pentru realizarea obiectivului |

|______________________________________|_______________________________________|

| Perioada/  |     Responsabil pe      |   Suma alocata/    |    Sursa de      |

| termen de  |     sub-obiective       |   necesara         |    finantare     |

| realizare  |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|8.1. Identificarea diferentelor de gen din perspectiva incluziunii sociale    |

|______________________________________________________________________________|

|Identificarea categoriilor de         |Calcularea indicatorilor de incluziune |

|persoane si a domeniilor/zonelor in   |sociala, defalcati pe dimensiunea gen  |

|care exista inegalitati de gen        |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|anual, luna |ST CASPIS                | -                  |BS                |

|iunie       |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|Realizarea de studii focalizate pe    |Realizarea studiului Egalitatea de     |

|problematica de gen                   |sanse privind problematica egalitatii  |

|                                      |de sanse intre femei si barbati        |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |ASG                      |20.000 lei          |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

     9. PERSOANE DE ETNIE ROMA

 ______________________________________________________________________________

|                                Obiectiv                                      |

|______________________________________________________________________________|

|         Sub-obiective                | Masuri pentru realizarea obiectivului |

|______________________________________|_______________________________________|

| Perioada/  |     Responsabil pe      |   Suma alocata/    |    Sursa de      |

| termen de  |     sub-obiective       |   necesara         |    finantare     |

| realizare  |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|9.1. Identificarea si rezolvarea cazurilor de lipsa a actelor de identitate   |

|______________________________________________________________________________|

|9.1.1. Realizarea unei estimari la    |Implementarea programului destinat     |

|nivel national a numarului            |identificarii persoanelor fara acte    |

|persoanelor care nu au acte de        |de identitate                          |

|identitate                            |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |SGG, ANR in parteneriat  |12.600.000 lei      |PHARE 2004 - 2006 |

|            |cu institutiile          |(3,5 mil. euro      |(component a      |

|            |specializate ale MAI     |pentru task 1 ce    |PHARE 2004)       |

|            |(INEP), institutia       |cuprinde si         |                  |

|            |prefectului,             |constructia         |                  |

|            |autoritatile locale,     |institutionala      |                  |

|            |ONG-urile reprezentative |pentru evaluarea    |                  |

|            |ale romilor              |numarului de        |                  |

|            |                         |persoane fara acte  |                  |

|            |                         |de identitate din   |                  |

|            |                         |Fisa Multianuala de |                  |

|            |                         |Programare PHARE    |                  |

|            |                         |2004 - 2006)        |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|9.1.2. Indeplinirea formalitatilor de |Acordarea de granturi pentru           |

|eliberare a actelor de identitate     |sprijinirea obtinerii de acte de       |

|                                      |identitate si/sau de stare civila      |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006/2007   |SGG, ANR in parteneriat  |11.988.000 lei      |PHARE 2004 - 2006 |

|            |cu institutiile          |Programul PHARE 2005|(componenta PHARE |

|            |specializate ale MAI     |                    |2005) BS          |

|            |(INEP), institutia       |                    |(Cofinantare      |

|            |prefectului,             |                    |nationala)        |

|            |autoritatile locale,     |                    |                  |

|            |ONG-urile reprezentative |                    |                  |

|            |ale romilor              |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|9.1.3. Reglementarea juridica a       |Reglementarea situatiei legale neclare |

|situatiilor locuintelor/terenurilor   |a locuintelor si terenurilor aferente  |

|fara acte de proprietate              |pentru minim 60% din situatiile        |

|                                      |identificate                           |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006/2007   |SGG, ANR in parteneriat  |11.988.000 lei      |PHARE 2004 - 2006 |

|            |cu institutiile          |Programul PHARE 2005|(componenta PHARE |

|            |specializate ale MAI     |                    |2005) BS          |

|            |(INEP), institutia       |                    |(Cofinantare      |

|            |prefectului,             |                    |nationala)        |

|            |autoritatile locale,     |                    |                  |

|            |ONG-urile reprezentative |                    |                  |

|            |ale romilor              |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|9.2. Cresterea oportunitatilor de acces la viata social-economica             |

|______________________________________________________________________________|

|9.2.1. Eficientizarea implementarii   |Consolidarea structurilor de           |

|Strategiei nationale de imbunatatire  |implementare a strategiei nationale    |

|a situatiei romilor                   |pentru romi la nivel central si local, |

|                                      |prin:                    |

|                                      |- consolidarea caracterului functional |

|                                      |  al birourilor teritoriale ale ANR;   |

|                                      |- pregatirea de specialisti de la ANR  |

|                                      |  in metode si tehnici de evaluare;    |

|                                      |- pregatirea de specialisti din        |

|                                      |  administratia publica locala in      |

|                                      |  domenii ale Strategiei: cultura      |

|                                      |  romilor, anti-discriminare,          |

|                                      |  legislatie                           |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |SGG, ANR in parteneriat  |12.600.000 lei      |PHARE 2004 - 2006 |

|            |cu institutiile          |Programul PHARE 2004|(componenta PHARE |

|            |specializate,            |(3,5 mil. euro      |2004)             |

|            |autoritatile locale,     |pentru task 1 ce    |                  |

|            |ONG-uri reprezentative   |cuprinde si         |                  |

|            |ale romilor; Institutia  |constructia         |                  |

|            |Prefectului prin BJR     |institutionala      |                  |

|            |                         |pentru structurile  |                  |

|            |                         |de implementare a   |                  |

|            |                         |Strategiei Nationale|                  |

|            |                         |pentru Romi)        |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Incheierea de parteneriate intre       |

|                                      |institutiile publice si grupurile      |

|                                      |reprezentative ale romilor si intarirea|

|                                      |celor existente, prin:   |

|                                      |- realizarea unor actiuni si           |

|                                      |  manifestari comune, la nivel central |

|                                      |  si local, intre ANR si institutiile  |

|                                      |  centrale deja partenere;             |

|                                      |- realizarea de parteneriate intre     |

|                                      |  birourile teritoriale ale ANR si     |

|                                      |  structurile regionale (ADR-uri)      |

|                                      |- incheierea de parteneriate intre     |

|                                      |  organizatiile romilor si institutiile|

|                                      |  descentralizate si deconcentrate     |

|                                      |  ale statului                         |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |ANR in parteneriat cu    |                    |PHARE 2004 - 2006 |

|            |institutiile             |                    |(componenta PHARE |

|            |specializate,            |                    |2004)             |

|            |autoritatile locale,     |                    |                  |

|            |ONG-uri reprezentative   |                    |                  |

|            |ale romilor; Institutia  |                    |                  |

|            |Prefectului prin BJR     |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Promovarea participarii active a       |

|                                      |organizatiilor si asociatiilor de romi |

|                                      |si implicarea lor in implementarea,    |

|                                      |monitorizarea si evaluarea             |

|                                      |politicilor/programelor pentru         |

|                                      |minoritatea roma, precum si            |

|                                      |incurajarea participarii la luarea     |

|                                      |deciziilor, prin:        |

|                                      |- pregatirea reprezentantilor          |

|                                      |  ONG-urilor rome implicate in         |

|                                      |  implementarea Strategiei, in         |

|                                      |  domeniile: managementul ciclului de  |

|                                      |  proiecte, monitorizare si evaluarea  |

|                                      |  proiectelor, managementul resurselor |

|                                      |  umane, lobby, legislatie etc.;       |

|                                      |- crearea unei baze de date cu ONG-uri |

|                                      |  rome si un forum de discutii pe      |

|                                      |  site-ul ANR.                         |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |ANR in parteneriat cu    |                    |BS (bugetul ANR)  |

|            |institutiile             |                    |                  |

|            |specializate,            |                    |                  |

|            |autoritatile locale,     |                    |                  |

|            |ONG-uri reprezentative   |                    |                  |

|            |ale romilor; Institutia  |                    |                  |

|            |Prefectului prin BJR     |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|9.2.2. Suport destinat persoanelor de |Implementarea unor programe de         |

|etnie roma in scopul dezvoltarii      |reabilitare sau construire a           |

|infrastructurii comunitare in zonele  |locuintelor in zonele locuite de romi, |

|deficitare si sprijin pentru          |prevenirea segregarii rezidentiale si  |

|reabilitarea si constructia           |pentru asigurarea accesului la         |

|locuintelor                           |retelele de energie electrica, apa     |

|                                      |potabila, canalizare, gaz metan        |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |SGG in parteneriat cu    |64.800.000 lei      |PHARE 2004 - 2006 |

|            |institutiile             |(18 mil. euro       |(componenta PHARE |

|            |specializate, cu         |pentru task 3 din   |2006); BS -       |

|            |autoritatile locale si cu|Fisa Multianuala    |Cofinantare       |

|            |ONG-urile reprezentative |2004 - 2006, din    |nationala         |

|            |ale romilor              |care 1,5 mil.       |                  |

|            |                         |Asistenta tehnica,  |                  |

|            |                         |12 mil. Schema de   |                  |

|            |                         |granturi si 4,5 mil.|                  |

|            |                         |Cofinantare BS)     |                  |

|            |                         |Sumele sunt         |                  |

|            |                         |estimative si       |                  |

|            |                         |nealocate           |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Lansarea unei scheme de Granturi pentru|

|                                      |dezvoltare comunitara in domeniile:    |

|                                      |- sanatate;                            |

|                                      |- activitati aducatoare de venit;      |

|                                      |- formare profesionala;                |

|                                      |- locuire;                             |

|                                      |- mica infrastructura.                 |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |                         |                    |                  |

|            |                         |                    |                  |

|            |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Finantare de proiecte de reabilitare a |

|                                      |micii infrastructuri comunitare        |

|                                      |(drumuri, retele de alimentare cu apa, |

|                                      |poduri etc.)                           |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |FRDS (SDF II) FRDS si    |                    |BIRD, BS,         |

|            |ANDZM (SDSCM)            |                    |contributia       |

|            |                         |                    |beneficiarilor    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|9.2.3. Reinsertia persoanelor de      |Aplicarea masurilor de stimulare a     |

|etnie roma in cadrul sistemului de    |ocuparii prevazute de Legea nr. 76/2002|

|ocupare formala                       |cu modificarile si completarile        |

|                                      |ulterioare, prin programul de ocupare  |

|                                      |a fortei de munca pentru comunitati cu |

|                                      |numar mare de etnici romi              |

|______________________________________|_______________________________________|

|Anual       |ANOFM in parteneriat cu  |                    |BAS               |

|            |ANR si ONG-urile rome    |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Finantare de proiecte de reabilitare a |

|                                      |micii infrastructuri comunitare        |

|                                      |(drumuri, retele de alimentare cu apa, |

|                                      |poduri etc.)                           |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |FRDS (SDF II) FRDS       |                    |BIRD, BS,         |

|            |(Componenta de           |                    |contributia       |

|            |Interventii Prioritare a |                    |beneficiarilor    |

|            |Programului de           |                    |                  |

|            |Incluziune Sociala)      |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|9.2.4. Incurajarea participarii la    |Elaborarea de programe de sensibilizare|

|educatie si formare profesionala a    |in randul populatiei rome, privind     |

|femeilor rome                         |importanta participarii la educatie si |

|                                      |formare profesionala a fetelor/femeilor|

|                                      |rome                                   |

|______________________________________|_______________________________________|

|2008        |ANES, ANR                |                    |BS, fonduri       |

|            |                         |                    |externe           |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|9.3. Combaterea discriminarii pe criteriul etnic si prevenirea                |

|     excluziunii/marginalizarii sociale pe criterii etnice                    |

|______________________________________________________________________________|

|9.3.1. Combaterea oricarei forme de   |Implementarea unei campanii de         |

|discriminare a romilor in toate       |informare si constientizare (faza 1),  |

|sectoarele (ocupare, acces la         |care are ca scop:                      |

|servicii publice etc.) si promovarea  |- cresterea numarului de persoane de   |

|unei atitudini colective pozitive     |  etnie roma ce acceseaza serviciile   |

|                                      |  sociale;                             |

|                                      |- reducerea cazurilor semnalate de     |

|                                      |  discriminare in care victime sunt    |

|                                      |  cetatenii romani de etnie roma       |

|                                      |  (scaderea ponderii acestor cazuri in |

|                                      |  statisticile CNCD);                  |

|                                      |- imbunatatirea perceptiei asupra      |

|                                      |  comunitatilor de romi;               |

|                                      |- reflectarea obiectiva si             |

|                                      |  neprejudiciata a problematicii roma  |

|                                      |  in mass-media.                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2004 - 2007 |SGG in parteneriat cu    |3.600.000 lei       |PHARE 2004 - 2006 |

|            |ONG-urile reprezentative |Programul PHARE 2004|(componenta PHARE |

|            |ale romilor precum si cu |                    |2004)             |

|            |autoritati publice       |                    |                  |

|            |centrale si locale,      |                    |                  |

|            |birouri de informare     |                    |                  |

|            |pentru cetateni, DGASPC  |                    |                  |

|            |etc.)                    |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|9.3.2. Imbunatatirea imaginii publice |Implementarea unei campanii de         |

|colective a populatiei de romi        |informare si constientizare (faza 2)   |

|______________________________________|_______________________________________|

|2007 - 2009 |ANR, CNCD                |3.600.000 lei       |PHARE 2004 - 2006 |

|            |                         |(1 mil. euro)       |(componenta PHARE |

|            |                         |Buget estimativ     |2006)             |

|            |                         |Programul PHARE 2006|                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|9.3.3. Promovarea si sporirea         |Implicarea reprezentantilor romilor in |

|sentimentului apartenentei la         |procesul decizional privitor la        |

|comunitatea locala prin participare   |comunitatea locala in ansamblul ei     |

|activa la dezvoltarea comunitatii     |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |ANR, ONG,                |                    |                  |

|            |autoritati locale        |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|9.3.4. Promovarea educatiei           |Realizarea si/sau finantarea de        |

|interculturale si a solidaritatii     |proiecte inter si multiculturale       |

|sociale intre romi si majoritari      |(festivaluri, targuri, expozitii) in   |

|                                      |centrele urbane si rurale in care      |

|                                      |comunitatile de romi detin o pondere   |

|                                      |semnificativa                          |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MEdC, MCC, ANR,          |MCC - 100.000 lei   |BS                |

|            |institutii specializate, |                    |                  |

|            |ONG-uri, CNCD            |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Conceperea, editarea si tiparirea de   |

|                                      |publicatii (afise, brosuri, pliante)   |

|                                      |bilingve (limbile romana si romani) de |

|                                      |promovare a interculturalismului si a  |

|                                      |solidaritatii sociale                  |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MEdC, MCC, ANR,          |MCC - 20.000 lei    |BS                |

|            |institutii specializate, |                    |                  |

|            |ONG-uri, CNCD            |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|9.3.5. Cercetarea gradului de         |Realizarea unui studiu privind         |

|satisfactie a cetatenilor de etnie    |prevenirea discriminarii si            |

|roma cu privire la accesul la         |imbunatatirea situatiei romilor        |

|educatie, servicii de asistenta       |(Rromii)                               |

|medicala si servicii comunitare       |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |ASG                      |50.000 lei          |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

     10. PERSOANE CU HANDICAP

 ______________________________________________________________________________

|                                Obiectiv                                      |

|______________________________________________________________________________|

|         Sub-obiective                | Masuri pentru realizarea obiectivului |

|______________________________________|_______________________________________|

| Perioada/  |     Responsabil pe      |   Suma alocata/    |    Sursa de      |

| termen de  |     sub-obiective       |   necesara         |    finantare     |

| realizare  |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|10.1. Asigurarea respectarii drepturilor persoanelor cu handicap              |

|______________________________________________________________________________|

|                                      |Organizarea de campanii de promovare a |

|                                      |drepturilor persoanelor cu handicap    |

|______________________________________|_______________________________________|

|Permanent   |ANPH                     |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Campanie de constientizare             |

|                                      |PHARE/2003/005-551.01.04. Suport       |

|                                      |pentru reforma sistemului de protectie |

|                                      |a persoanelor cu dizabilitati          |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |ANPH                     |3.600.000 lei       |PHARE             |

|            |                         |(1 mil. euro)       |2003/005-551.01.04|

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Informare continua privind drepturile  |

|                                      |si facilitatile de care beneficiaza    |

|                                      |persoanele cu handicap                 |

|______________________________________|_______________________________________|

|Permanent   |Asociatia Nationala a    |                    |BS                |

|            |Birourilor de Consiliere |                    |Fonduri           |

|            |pentru Cetateni, ANPH    |                    |europene          |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Implementarea sistemului national de   |

|                                      |monitorizare a respectarii drepturilor |

|                                      |persoanelor cu handicap                |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |ANPH, DGASPC             |                    |BS, BL            |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Monitorizarea realizarii               |

|                                      |accesibilizarii mediului fizic si      |

|                                      |informational                          |

|______________________________________|_______________________________________|

|Permanent   |ANPH                     |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|10.2. Cresterea oportunitatilor de ocupare                                    |

|______________________________________________________________________________|

|                                      |Sprijinirea crearii unei retele        |

|                                      |nationale de unitati protejate ca      |

|                                      |parte a unei strategii globale de      |

|                                      |angajare in munca a persoanelor cu     |

|                                      |handicap                               |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2013 |ANPH                     |                    |Surse agenti      |

|            |                         |                    |economici, BS,    |

|            |                         |                    |PHARE             |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Organizarea de cursuri de formare      |

|                                      |profesionala, formare continua si      |

|                                      |reconversie profesionala a persoanelor |

|                                      |cu handicap                            |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |ANOFM                    |                    |BAS               |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Organizarea burselor de locuri de      |

|                                      |munca pentru persoanele cu handicap    |

|______________________________________|_______________________________________|

|Anual       |ANOFM ANPH institutii si |                    |BAS, BS, BL       |

|            |autoritati implicate in  |                    |                  |

|            |integrarea profesionala  |                    |                  |

|            |a persoanelor cu         |                    |                  |

|            |handicap, consilii       |                    |                  |

|            |judetene/consilii locale |                    |                  |

|            |ale sectoarelor Mun.     |                    |                  |

|            |Bucuresti                |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Implicarea persoanelor cu handicap in  |

|                                      |activitati generatoare de venit, prin  |

|                                      |finantare de proiecte de servicii      |

|                                      |sociale comunitare si de activitati    |

|                                      |generatoare de venit                   |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |FRDS (SDF II) ANDZM prin |84.960 lei          |BIRD, BS,         |

|            |FRDS (SDSCM)             |(23.600 USD) in     |contributia       |

|            |                         |functie de          |partenerilor      |

|            |                         |solicitarile        |                  |

|            |                         |comunitatilor locale|                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|10.3. Imbunatatirea si diversificarea formelor de suport pentru persoanele cu |

|      handicap                                                                |

|______________________________________________________________________________|

|                                      |Crearea unui sistem de servicii        |

|                                      |comunitare care sa permita persoanelor |

|                                      |cu handicap sa-si traiasca propria     |

|                                      |viata independent, asistate de o retea |

|                                      |de suport formata din oameni           |

|                                      |calificati si de o strategie adecvata  |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2013 |ANPH si autoritati       |                    |BS, BL            |

|            |locale                   |                    |                  |

|            |FRDS                     |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea unui sistem de servicii    |

|                                      |sociale comunitare (in centre de zi    |

|                                      |sau la domiciliu) care sa vina in      |

|                                      |sprijinul persoanelor cu handicap      |

|                                      |neinstitutionalizate                   |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2013 |Autoritati locale,       |139.680 lei         |BS, BL            |

|            |conform                  |(38.800 USD)        |                  |

|2006 - 2010 |H.G. nr. 1175/2005       |in functie de       |                  |

|            |FRDS (SDF II)            |solicitarile        |                  |

|            |ANDZM prin FRDS (SDSCM)  |comunitatilor locale|                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Realizarea de instruiri ale            |

|                                      |asistentilor personali ai persoanelor  |

|                                      |cu handicap grav                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2013 |Autoritati locale,       |                    |BS, BL            |

|            |ANPH cu responsabilitati |                    |                  |

|            |in monitorizare          |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Realizarea accesibilizarii la mediul   |

|                                      |fizic                                  |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANPH - cu functie de     |                    |BS, BL, surse     |

|            |monitorizare si control  |                    |proprii           |

|            |Autoritati locale/       |                    |                  |

|            |centrale persoane        |                    |                  |

|            |juridice publice si de   |                    |                  |

|            |drept privat             |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Abordarea sistematica a                |

|                                      |accesibilizarii mediului social,       |

|                                      |informational, de munca                |

|______________________________________|_______________________________________|

|permanent   |ANPH, autoritati publice |                    |BS, BL            |

|            |centrale si locale       |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Cursuri de formare a interpretilor     |

|                                      |mimico-gestuali                        |

|______________________________________|_______________________________________|

|permanent   |ANPH                     |                    |Surse proprii     |

|            |MEdC                     |                    |ale               |

|            |ANS                      |                    |participantilor   |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Reforma sistemului de institutii       |

|                                      |rezidentiale pentru persoanele cu      |

|                                      |handicap:                |

|                                      |- implementarea standardelor minimale  |

|                                      |  de calitate pentru servicii sociale  |

|                                      |  specializate pentru persoane adulte  |

|                                      |  cu handicap (centre rezidentiale,    |

|                                      |  centre de zi, locuinte protejate)    |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |DGASPC-uri               |                    |BS                |

|            |Standardele minime de    |                    |                  |

|            |calitate pentru centre   |                    |                  |

|            |rezidentiale, centre de  |                    |                  |

|            |zi si locuinte protejate |                    |                  |

|            |pentru persoane adulte cu|                    |                  |

|            |handicap au fost aprobate|                    |                  |

|            |prin                     |                    |                  |

|            |Ordinul presedintelui    |                    |                  |

|            |ANPH nr. 205/2005        |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Introducerea unui sistem de control a  |

|                                      |standardelor de calitate a serviciilor |

|                                      |furnizate persoanelor cu handicap atat |

|                                      |in institutii rezidentiale, in centre  |

|                                      |de zi, cat si la domiciliu             |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |ANPH                     |                    |BS                |

|            |DGASPC                   |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Restructurarea/inchiderea institutiilor|

|                                      |rezidentiale vechi si infiintarea de   |

|                                      |servicii alternative noi, rezidentiale |

|                                      |si nerezidentiale, necesare in procesul|

|                                      |de restructurare a unei institutii     |

|                                      |rezidentiale                           |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2013 |Consilii judetene        |58.738.939,92 lei   |PHARE/2003/0      |

|            |                         |(16.316.372,20 euro)|05-551.01.04 BS   |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Reintegrarea in comunitate a           |

|                                      |persoanelor cu handicap care traiesc   |

|                                      |acum in institutiile rezidentiale      |

|                                      |coordonate de ANPH sau care traiesc in |

|                                      |familie fara un suport corespunzator   |

|______________________________________|_______________________________________|

|permanent   |DGASPC                   |                    |BS, BL            |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|10.4. O politica de egalizare a sanselor sociale prin cresterea               |

|      oportunitatilor de dezvoltare a persoanelor cu handicap                 |

|______________________________________________________________________________|

|                                      |Implementarea Strategiei nationale     |

|                                      |privind protectia, integrarea si       |

|                                      |incluziunea sociala a persoanelor cu   |

|                                      |handicap in perioada 2006 - 2013       |

|                                      |(aprobata prin H.G. nr. 1175/2005)     |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2013 |ANPH                     |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Implementarea Planului National        |

|                                      |privind formarea personalului din      |

|                                      |sistemul de protectie a persoanelor cu |

|                                      |handicap                               |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |ANPH                     |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

     11. COPII AFLATI IN SITUATIE DE RISC

 ______________________________________________________________________________

|                                Obiectiv                                      |

|______________________________________________________________________________|

|         Sub-obiective                | Masuri pentru realizarea obiectivului |

|______________________________________|_______________________________________|

| Perioada/  |     Responsabil pe      |   Suma alocata/    |    Sursa de      |

| termen de  |     sub-obiective       |   necesara         |    finantare     |

| realizare  |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|11.1 Reducerea numarului de copii ai strazii                                  |

|______________________________________________________________________________|

|11.1.1. Crearea unui mecanism         |Realizarea unui plan de actiune pentru |

|interministerial de monitorizare si   |eliminarea progresiva a fenomenului    |

|control a acestui fenomen             |"copiii strazii" si crearea unui sistem|

|                                      |de monitorizare a fenomenului care va  |

|                                      |fi aprobat prin ordin comun de catre   |

|                                      |institutiile centrale implicate        |

|______________________________________|_______________________________________|

|Trim. I 2006|ANPDC                    |          -         |        -         |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|11.1.2. Dezvoltarea serviciilor       |Dezvoltarea retelei de servicii        |

|integrate pentru copiii strazii       |sociale comunitare adresate copiilor   |

|(centrul de coordonare si informare,  |strazii                                |

|serviciul social stradal, centrul de  |                                       |

|zi, centrul de primire in regim de    |                                       |

|urgenta, adaposturi de zi si de       |                                       |

|noapte)                               |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM prin FRDS (SDSCM)  |in functie de       |BIRD, Guvernul    |

|            |                         |solicitarile venite |Romaniei,         |

|            |                         |de la nivel         |contributia       |

|            |                         |comunitar           |partenerilor in   |

|            |                         |                    |proiect           |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Finantarea de proiecte SSC in cadrul   |

|                                      |SDSCM                                  |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM prin FRDS          |15.500.000 lei      |Imprumuturi       |

|            |                         |(5 mil. USD)        |BIRD 4509-RO si   |

|            |                         |2005 - 2006         |4759-RO, cu       |

|            |                         |                    |cofinantare       |

|            |                         |                    |Guvernul Romaniei |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Schema de Granturi Mici                |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM                    |46.500.000 lei      |Imprumuturi       |

|            |                         |(15 mil. USD)       |BIRD 4509-RO si   |

|            |                         |2006 - 2010         |4759-RO, cu       |

|            |                         |                    |cofinantare       |

|            |                         |                    |Guvernul Romaniei |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Realizarea proiectului "Initiativa     |

|                                      |copiii strazii" adresat copiilor       |

|                                      |strazii si acelora dintre acestia      |

|                                      |care sunt dependenti de droguri        |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |ANPDC                    |11.880.000 lei      |BDCE              |

|            |                         |(3,3 mil. Euro)     |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|11.1.3. Implementarea unui sistem de  |Identificarea copiilor strazii si      |

|monitorizare a fenomenului            |preluarea lor in sistemul de protectie |

|                                      |a copilului                            |

|______________________________________|_______________________________________|

|2007        |DGASPC si celelalte      |         -          |       -          |

|            |servicii deconcentrate   |                    |                  |

|            |ale institutiilor        |                    |                  |

|            |centrale semnatare ale   |                    |                  |

|            |ordinului comun          |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|11.2. Asistarea copiilor aflati in situatie de risc major (victime ale        |

|      abuzurilor, neglijarii, violentei, exploatarii, consumatori de droguri, |

|      minori care au comis fapte penale) in familie/comunitate                |

|______________________________________________________________________________|

|11.2.1. Constituirea unui sistem de   |Cresterea influentei factorilor de     |

|identificare/interventie/asistare a   |protectie la varste mici pentru        |

|copiilor in situatie de risc major in |evitarea sau cel putin intarzierea     |

|propria familie, la nivelul           |debutului consumului de alcool, tutun  |

|comunitatilor - servicii de asistenta |si droguri                             |

|sociala comunitara                    |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MEdC                     |                    |BS                |

|            |ANA                      |                    |                  |

|            |MAI,                     |                    |                  |

|            |ONG                      |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Monitorizarea fenomenului de           |

|                                      |dependenta de droguri                  |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |ANA                      |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea retelei de servicii sociale|

|                                      |comunitare adresate copiilor aflati in |

|                                      |situatie de risc major                 |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM prin FRDS (SDSCM)  |- in functie de     |BIRD, Guvernul    |

|            |                         |solicitarile venite |Romaniei,         |

|            |                         |de la nivel         |contributia       |

|            |                         |comunitar           |partenerilor in   |

|            |                         |                    |proiect           |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|11.2.2. Sensibilizarea si educarea    |                                       |

|populatiei scolare in scopul evitarii |                                       |

|consumului experimental/recreational  |                                       |

|de droguri si trecerii de la acesta la|                                       |

|cel regulat                           |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MEdC                     |                    |BS, BL            |

|            |MAI                      |                    |                  |

|            |ANA                      |                    |                  |

|            |ANS                      |                    |                  |

|            |MS                       |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|11.2.3. Dezvoltarea si diversificarea |Intarirea capacitatii autoritatilor    |

|serviciilor de prevenire              |locale in activitatea de prevenire     |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |ANPDC si consiliile      |                    |BS (ANPDC) si BL  |

|            |locale                   |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|11.2.4. Sporirea numarului de cabinete|                                       |

|de asistenta psiho-pedagogica din     |                                       |

|sistemul de invatamant si asigurarea  |                                       |

|functionalitatii lor                  |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |MEdC                     |                    |BS (MEdC)         |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|11.2.5. Cercetarea fenomenelor si     |Realizarea studiului Sanse egale pentru|

|cauzelor care duc la aparitia         |copii privind asigurarea serviciilor de|

|situatiilor de risc pentru copii      |asistare a copiilor aflati in situatii |

|                                      |de risc (victime ale abuzurilor, ale   |

|                                      |violentei, exploatarii, consumatori de |

|                                      |droguri), atat in familie cat si in    |

|                                      |comunitate                             |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |ASG                      |30.000 lei          |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|11.3. Cresterea participarii scolare la toate nivelurile a copiilor proveniti |

|      din medii defavorizate: mediul rural, familiile sarace si/sau           |

|      dezorganizate, familiile de romi, a fetelor din segmentele sociale care |

|      opereaza discriminari la nivelul participarii scolare a acestora        |

|______________________________________________________________________________|

|                                      |Dezvoltarea retelei de servicii sociale|

|                                      |comunitare pentru copii scolari (centre|

|                                      |de zi, internate etc.)                 |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |FRDS (SDF II)            |213.280 lei         |BIRD, Guvern,     |

|            |                         |(68.800 USD)        |contributia       |

|            |ANDZM prin FRDS (SDSCM)  |1.116.000.000 lei   |partenerilor      |

|            |                         |360.000 USD         |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|11.4. Prevenirea separarii copiilor de parinti/familie                        |

|______________________________________________________________________________|

|11.4.1. Reducerea numarului de copii  |Constituirea si intarirea Consiliului  |

|pentru care se iau masuri de protectie|comunitar consultativ pentru           |

|speciala                              |sprijinirea autoritatilor publice      |

|                                      |locale in rezolvarea problemelor       |

|                                      |privind protectia familiei si copilului|

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |ANPDC si consiliile      |                    |BS (ANPDC) si BL; |

|            |locale                   |                    |USAID (Programul  |

|            |                         |                    |Childnet)         |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Asistarea familiilor care prezinta risc|

|                                      |ridicat de separare a copiilor de      |

|                                      |parinti (familii in saracie extrema,   |

|                                      |familii monoparentale etc.) -          |

|                                      |dezvoltarea si diversificarea          |

|                                      |sistemului de servicii sociale         |

|                                      |comunitare                             |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |ANPDC si consiliile      |                    |BS (ANPDC) si BL  |

|            |locale                   |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|11.5 Reducerea numarului de copii separati temporar sau definitiv de parinti  |

|______________________________________________________________________________|

|11.5.1 Promovarea activa si prioritara|Monitorizarea implementarii planului   |

|a drepturilor copilului si a adoptiei |national de actiune pentru             |

|nationale                             |implementarea pachetului legislativ in |

|                                      |domeniul protectiei copilului aprobat  |

|                                      |prin H.G. nr. 1058/2005                |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |ANPDC si restul          |           -        |BS (ANPDC si      |

|            |institutiilor mentionate |                    |restul            |

|            |in planul national de    |                    |institutiilor     |

|            |actiune                  |                    |mentionate in     |

|            |                         |                    |planul national   |

|            |                         |                    |de actiune)       |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Aprobarea prin hotarare de guvern a    |

|                                      |strategiei nationale in domeniul       |

|                                      |protectiei si promovarii drepturilor   |

|                                      |copilului si monitorizarea             |

|                                      |implementarii acesteia                 |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANPDC si restul          |                    |BS (ANPDC si      |

|            |institutiilor mentionate |                    |restul            |

|            |in planul national de    |                    |institutiilor     |

|            |actiune                  |                    |mentionate in     |

|            |                         |                    |planul national   |

|            |                         |                    |de actiune)       |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|11.5.2 Dezvoltarea serviciilor de tip |Dezvoltarea si diversificarea retelei  |

|familial ca sistem tranzitoriu spre   |de asistenti maternali profesionisti   |

|reintegrarea in familia naturala sau  |                                       |

|spre adoptie                          |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |ANPDC si DGASPC          |           -        |BS (ANPDC) si BL  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|11.5.3 Promovarea centrelor de tip    |Infiintarea centrelor de tip familial  |

|familial, in special pentru copiii mai|                                       |

|mari de 10 ani, copii cu handicap     |                                       |

|sever, copii cu probleme              |                                       |

|comportamentale                       |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |ANPDC si DGASPC          |           -        |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|11.6 Reducerea cazurilor de lipsa a identitatii legale                        |

|______________________________________________________________________________|

|11.6.1 Reducerea numarului de copii   |Realizarea demersurilor necesare in    |

|fara acte de identitate               |vederea obtinerii actelor de identitate|

|                                      |pentru copiii parasiti/gasiti, conform |

|                                      |legislatiei in vigoare                 |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |DGASPC si autoritatile   |           -        |BS si BL          |

|            |locale                   |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Sprijinirea parintilor in vederea      |

|                                      |obtinerii actelor de identitate pentru |

|                                      |copiii fara acte de identitate         |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |DGASPC si autoritatile   |                    |BS si BL          |

|            |locale                   |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Sprijinirea mamelor fara acte de       |

|                                      |identitate in vederea obtinerii lor si |

|                                      |implicit a actelor pentru copiii       |

|                                      |acestora                               |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |DGASPC si autoritatile   |                    |BS si BL          |

|            |locale                   |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|11.7. Reducerea numarului de copii abandonati                                 |

|______________________________________________________________________________|

|11.7.1. Prevenirea sarcinilor nedorite|Cresterea accesului la servicii de     |

|(prin educatie sexuala, servicii de   |sanatatea reproducerii, (activitatile  |

|planificare familiala si distribuire  |includ si activitati de consiliere)    |

|de contraceptive gratuite in zone cu  |(parte a Programului National de       |

|risc)                                 |sanatate nr. 3)                        |

|______________________________________|_______________________________________|

|Se aproba   |MS                       |BS                  |                  |

|anual       |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|11.7.2. Dezvoltarea sistemului de     |                                       |

|consiliere familiala                  |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |MS                       |BS                  |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

     12. TINERI AFLATI IN SITUATIE DE RISC

 ______________________________________________________________________________

|                                Obiectiv                                      |

|______________________________________________________________________________|

|         Sub-obiective                | Masuri pentru realizarea obiectivului |

|______________________________________|_______________________________________|

| Perioada/  |     Responsabil pe      |   Suma alocata/    |    Sursa de      |

| termen de  |     sub-obiective       |   necesara         |    finantare     |

| realizare  |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|12.1. Suport pentru tinerii din sistemul institutionalizat/plasament familial |

|      in vederea integrarii in viata sociala normala                          |

|______________________________________________________________________________|

|12.1.1. Crearea unui sistem coerent si|Elaborarea Strategiei nationale de     |

|coordonat de incluziune sociala a     |incluziune sociala a tinerilor care    |

|tinerilor care parasesc sistemul de   |parasesc sistemul de protectie a       |

|protectia a copilului                 |copilului                              |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MMSSF                    |77.500.000 lei      |BS (Programul de  |

|            |MAI                      |(25 mil. USD)       |Incluziune        |

|            |ANT                      |                    |Sociala, realizat |

|            |                         |                    |impreuna cu BIRD);|

|            |                         |                    |BIRD              |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Implementarea Proiectului privind      |

|                                      |Programul de Incluziune Sociala cu BIRD|

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MMSSF                    |77.500.000 lei      |BS (Programul de  |

|            |MAI                      |(25 mil. USD)       |Incluziune        |

|            |ANT                      |                    |Sociala, realizat |

|            |                         |                    |impreuna cu BIRD);|

|            |                         |                    |BIRD              |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|12.1.2. Sprijin acordat, de           |Initierea unor masuri la nivelul       |

|autoritatile publice locale, pentru   |autoritatilor administratiei publice   |

|tinerii institutionalizati, in varsta |locale pentru sustinerea integrarii    |

|de peste 18 ani, in vederea integrarii|sociale a copiilor institutionalizati. |

|acestora in viata sociala             |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |MAI                      |                    |BS                |

|            |Autoritatile             |                    |                  |

|            |administratiei           |                    |                  |

|            |publice locale           |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|12.1.3. Asigurarea accesului la forme |Organizarea serviciilor de consiliere  |

|de pregatire profesionala adaptate    |profesionala privind ocupatii cerute pe|

|cerintelor pietei fortei de munca     |piata muncii.                          |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF                    |                    |BAS               |

|            |MEC                      |                    |                  |

|            |ANOFM                    |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|12.1.4. Dezvoltarea deprinderilor de  |Aplicarea si verificarea standardelor  |

|viata independenta a adolescentilor in|minime obligatorii privind serviciul   |

|vederea sprijinirii integrarii        |pentru dezvoltarea deprinderilor de    |

|socio-profesionale la parasirea       |viata independenta                     |

|sistemului de protectie a copilului   |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |ANPDC, MMSSF (viitoarea  |                    |                  |

|            |Inspectie sociala) si    |                    |                  |

|            |DGASPC                   |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Monitorizarea respectarii standardelor |

|                                      |de calitate in acordarea serviciilor   |

|                                      |pentru tinerii care parasesc sistemul  |

|                                      |de protectie a copilului               |

|______________________________________|_______________________________________|

|permanent   |ANT                      |                    |BS si BL          |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|12.1.5. Sprijin/suport pentru         |Crearea de servicii integrate          |

|integrarea socio-profesionala a       |specializate pentru tinerii care       |

|tinerilor care parasesc sistemul de   |parasesc sistemul de protectie         |

|protectie                             |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |ANPDC                    |                    |BS (Programe de   |

|            |DGASPC                   |                    |interes national -|

|            |                         |                    |ANPDC) si         |

|            |                         |                    |consiliile        |

|            |                         |                    |judetene/locale   |

|            |                         |                    |ale sectoarelor   |

|            |                         |                    |municipiului      |

|            |                         |                    |Bucuresti         |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Finantarea de proiecte si servicii     |

|                                      |sociale comunitare propuse de          |

|                                      |autoritati locale sau ONG              |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |FRDS (SDF II)            |                    |BIRD, Guvern,     |

|            |FRDS si ANDZM (SDSCM)    |                    |contributia       |

|            |                         |                    |partenerilor      |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea/diversificarea serviciilor |

|                                      |sociale (adaposturi, centre de         |

|                                      |consiliere etc.) la nivel comunitar    |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |FRDS (SDF II)            |65.720 lei          |BIRD, Guvern,     |

|            |ANDZM prin FRDS (SDSCM)  |(21.200 USD)        |contributia       |

|            |                         |in functie de       |partenerilor      |

|            |                         |solicitari          |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|12.2. Imbunatatirea conditiilor de acces a tinerilor la viata adulta          |

|______________________________________________________________________________|

|12.2.1. Asigurarea unui nivel de      |Dezvoltarea proiectelor de educatie    |

|educatie adecvat cerintelor           |non-formala                            |

|contextului societatii cunoasterii    |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |ANT                      |60.000 lei          |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Armonizarea ariei curriculare cu       |

|                                      |necesitatile angajatorilor;            |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |MEdC                     |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |corelarea ofertei educationale cu      |

|                                      |evolutia pietei muncii                 |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |MEdC                     |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|12.2.2. Finalizarea studiilor         |                                       |

|obligatorii, profesionale si tehnice  |                                       |

|cu, cel putin, o calificare           |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |MEdC                     |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|12.2.3 Crearea de oportunitati de     |Promovarea si aplicarea masurilor de   |

|ocupare pentru tineri absolventi prin |stimulare a angajatorilor pentru       |

|stimularea atractiva a angajatorilor  |incadrarea in munca a absolventilor    |

|                                      |institutiilor de invatamant conform    |

|                                      |Legii nr. 76/2002 cu modificarile si   |

|                                      |completarile ulterioare                |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |ANOFM                    |Estimativ           |BAS               |

|            |                         |84.150.000 lei      |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|12.2.4. Sporirea participarii         |Dezvoltarea de programe specifice de   |

|tinerilor la viata economica          |informare si consiliere profesionala   |

|                                      |pentru tineri, prin organizarea bursei |

|                                      |locurilor de munca pentru absolventii  |

|                                      |institutiilor de invatamant, anual,    |

|                                      |prin colaborarea tuturor institutiilor |

|                                      |implicate                              |

|______________________________________|_______________________________________|

|anual       |MMSSF, ANOFM, MEdC, ANT  |                    |BS, BAS           |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Asigurarea unor masuri de suport       |

|                                      |financiar tintite, privind prevenirea  |

|                                      |si combaterea marginalizarii sociale a |

|                                      |tinerilor                              |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF                    |25.000.000 lei      |BS                |

|            |                         |in 2006             |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|12.2.5 Oportunitati pentru            |Programul de infiintare si dezvoltare a|

|participarea sociala si politica      |unei retele de centre de tineret cu    |

|                                      |accent pe dezvoltarea retelei de centre|

|                                      |de informare si consultanta pentru     |

|                                      |tineri in toate resedintele de judet   |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |ANT                      |500.000 lei         |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Finantarea de proiecte                 |

|                                      |cultural-artistice pentru tinerii      |

|                                      |talentati, defavorizati social         |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MCC, ANT                 |MCC - 35.000 lei    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Schema de Granturi Mici                |

|                                      |- intarirea capitalului social al      |

|                                      |comunitatilor afectate de              |

|                                      |restructurarea sectorului minier;      |

|                                      |- reducerea disparitatilor sociale in  |

|                                      |randul comunitatilor miniere -         |

|                                      |sprijinirea membrilor grupurilor tinta |

|                                      |in dezvoltarea capacitatilor lor de a  |

|                                      |se adapta la schimbarile sociale si    |

|                                      |economice produse de restructurarea    |

|                                      |sectorului minier.                     |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM                    |9.703.000 lei       |Imprumut BIRD     |

|            |                         |                    |4759-RO, cu       |

|            |                         |                    |cofinantare BS    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|12.5.6. Promovarea politicilor sociale|Studierea perceptiilor tinerilor asupra|

|integrate in favoarea tinerilor       |politicilor guvernamentale pentru      |

|                                      |tineret, in special in privinta        |

|                                      |spatiului locativ, educatiei, ocuparii |

|                                      |fortei de munca (studiul Tinerii si    |

|                                      |nevoile lor).                          |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |ASG                      |20.000 lei          |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

     13. FENOMENE DE DEZAGREGARE SOCIALA

 ______________________________________________________________________________

|                                Obiectiv                                      |

|______________________________________________________________________________|

|         Sub-obiective                | Masuri pentru realizarea obiectivului |

|______________________________________|_______________________________________|

| Perioada/  |     Responsabil pe      |   Suma alocata/    |    Sursa de      |

| termen de  |     sub-obiective       |   necesara         |    finantare     |

| realizare  |                         |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|13.1. Combaterea unor fenomene sociale adverse: consumul de droguri, traficul |

|      de persoane etc.                                                        |

|______________________________________________________________________________|

|13.1.1. Prevenirea consumului de      |Elaborarea si derularea programelor    |

|droguri si recuperarea dependentilor  |finantate de la bugetul de stat pentru |

|de drog                               |prevenirea consumului de droguri in    |

|                                      |arii regionale de interes diferentiate |

|                                      |in raport de numarul consumatorilor,   |

|                                      |preferintele de consum, statutul       |

|                                      |ocupational, caracteristicile          |

|                                      |grupurilor de risc, particularitati ale|

|                                      |dezvoltarii economice, turistice, de   |

|                                      |infrastructura, mediu etc.             |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MAI                      |50.000 lei          |BS                |

|            |ANA                      |                    |                  |

|            |MMSSF                    |                    |                  |

|            |MS                       |                    |                  |

|            |MedC                     |                    |                  |

|            |ANS                      |                    |                  |

|            |ANT                      |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Sensibilizarea, constientizarea si     |

|                                      |motivarea parintilor in vederea        |

|                                      |implicarii active, obiective si        |

|                                      |corelate a acestora cu celelalte arii  |

|                                      |de interventie preventiva              |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |ANA                      |                    |BS                |

|            |MAI                      |                    |                  |

|            |MMSSF                    |                    |                  |

|            |MEdC                     |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea unui sistem de evaluare si |

|                                      |monitorizare, integrat si              |

|                                      |individualizat al copiilor si tinerilor|

|                                      |aflati in situatii de risc care sa     |

|                                      |favorizeze procesul de maturizare,     |

|                                      |integrare sociala, educatie si formare |

|                                      |profesionala                           |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |ANA                      |                    |BS                |

|            |MedC                     |                    |                  |

|            |MAI                      |                    |                  |

|            |MS                       |                    |                  |

|            |ANPDC                    |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Finantarea de proiecte pentru grupuri  |

|                                      |de tineri aflati in situatie de risc   |

|                                      |(tineri romi, tineri din mediul rural, |

|                                      |tineri din familii defavorizate, tineri|

|                                      |cu dizabilitati, tineri                |

|                                      |postinstitutionalizati)                |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MMSSF, MEdC, ANPH, DRI,  |30.000 lei          |BS                |

|            |CNCD, ANT, ONG           |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Oferirea de programe de prevenire care |

|                                      |sa permita parintilor sa devina activi |

|                                      |in prevenirea consumului de droguri in |

|                                      |cadrul familiei                        |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |ANA                      |                    |BS, BL            |

|            |MMSSF                    |                    |                  |

|            |MEdC                     |                    |                  |

|            |ANPDC                    |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Subprogramul 1.5, "Promovarea sanatatii|

|                                      |si educatie pentru sanatate"           |

|______________________________________|_______________________________________|

|anual       |MS                       |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Programul National 2, de prevenire si  |

|                                      |control a bolilor netransmisibile -    |

|                                      |subprogramul "Tratamentul              |

|                                      |Toxicodependentelor"                   |

|______________________________________|_______________________________________|

|anual       |MS                       |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea unor programe de formare a |

|                                      |parintilor in vederea cresterii        |

|                                      |influentei factorilor de protectie si  |

|                                      |scaderii celor de risc in consumul de  |

|                                      |droguri.                               |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MMSSF, MEdC, ANPDC       |                    |BS, BL            |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|13.1.2. Imbunatatirea sistemului de   |Asigurarea suplimentarii numarului de  |

|protectie a victimelor si de          |posturi pentru sistemul de protectie a |

|reintegrare sociala a infractorilor   |victimelor si reintegrare sociala a    |

|                                      |infractorilor                          |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MJ                       |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Asigurarea de spatii functionale pentru|

|                                      |desfasurarea activitatilor specifice si|

|                                      |dotarea corespunzatoare a acestora     |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |MJ                       |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|13.1.3. Dezvoltarea sistemului de     |Implementarea H.G. nr. 1295/2004       |

|protectie si reintegrare sociala a    |privind prevenirea si combaterea       |

|infractorilor                         |traficului de copii.                   |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |MAI                      |                    |BS                |

|            |MJ                       |                    |                  |

|            |Ministerul Public        |                    |                  |

|            |ANPDC                    |                    |                  |

|            |ONG-uri                  |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Implementarea H.G. nr. 1443/2004       |

|                                      |privind metodologia de repatriere a    |

|                                      |copiilor romani neinsotiti si          |

|                                      |asigurarea masurilor de protectie      |

|                                      |speciala in favoarea acestora.         |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |MAI                      |                    |BS                |

|            |MJ                       |                    |                  |

|            |Ministerul Public        |                    |                  |

|            |ANPDC                    |                    |                  |

|            |ONG-uri                  |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Infiintarea Agentiei Nationale de      |

|                                      |prevenire a traficului de persoane si  |

|                                      |monitorizarea asistentei victimelor    |

|                                      |traficului.                            |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |MAI                      |                    |BS                |

|            |MJ                       |                    |                  |

|            |Ministerul Public        |                    |                  |

|            |ANPDC                    |                    |                  |

|            |ONG-uri                  |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Infiintarea Administratiei Nationale de|

|                                      |Probatiune prin reorganizarea Directiei|

|                                      |de Probatiune din Ministerul Justitiei |

|                                      |si a serviciilor de protectie a        |

|                                      |victimelor si reintegrare sociala a    |

|                                      |infractorilor.                         |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |MAI                      |                    |BS                |

|            |MJ                       |                    |                  |

|            |Ministerul Public        |                    |                  |

|            |ANPDC                    |                    |                  |

|            |ONG-uri                  |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|13.2. Prevenirea traficului de persoane, a exploatarii sexuale a copiilor si  |

|      a adultilor si dezvoltarea capacitatii de recuperare a victimelor       |

|______________________________________________________________________________|

|13.2.1. Dezvoltarea cooperarii cu     |Colaborarea cu Directia Elaborare Acte |

|organismele publice din tarile care   |Normative, Studii si Documentare din   |

|atrag traficul cu persoane pentru a   |Ministerul Justitiei la modificarea    |

|identifica infractiunile, dar si a    |proiectului noului Cod penal si a altor|

|descuraja exploatarea sexuala a       |acte normative in materie.             |

|persoanelor traficate                 |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|Anual       |MJ                       |In limita resurselor|BS                |

|            |                         |disponibile la      |                  |

|            |                         |nivelul fiecarui    |                  |

|            |                         |partener            |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|13.2.2. Prevenirea fenomenului        |Programul National de Educatie pentru  |

|traficului si reintegrarea populatiei |sanatate in scoala romaneasca          |

|de varsta scolara - victima a         |                                       |

|traficului in sistemul de invatamant  |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|Anual       |MEdC                     |Pentru 2005         |BS (MEdC) si      |

|            |                         |6.200.000 lei       |Fondul Global     |

|            |                         |(2 mil. USD)        |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Programul National de Educatie pentru  |

|                                      |cetatenie democratica                  |

|______________________________________|_______________________________________|

|Anual       |MEdC                     |Pentru 2005         |BS (MEdC),        |

|            |                         |210.000 lei         |UNICEF            |

|            |                         |(70.000 USD)        |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Reintegrare si asistenta               |

|                                      |psihopedagogica prin cabinetele de     |

|                                      |asistenta psihopedagogica              |

|______________________________________|_______________________________________|

|Anual       |MEdC                     |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|13.2.3. Dezvoltarea serviciilor de    |Implementarea planului national de     |

|asistenta sociala, reabilitare si     |actiune in materie (H.G. nr. 1295/2004)|

|reintegrare sociala a copiilor victime|                                       |

|ale traficului cu persoane            |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |ANPDC si DGASPC          |                    |BS (ANPDC) si BL  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|13.2.4. Revizuirea cadrului legislativ|Modificarea O.G. nr. 44/1997 privind   |

|in domeniul transportului             |transporturile rutiere si a            |

|international de persoane cu          |O.U.G. nr. 144/2001 privind            |

|implicatii directe asupra prevenirii  |indeplinirea de catre cetatenii romani |

|si combaterii traficului de persoane  |la iesirea din tara a conditiilor de   |

|                                      |intrare in statele membre UE si in alte|

|                                      |state                                  |

|                                      |Modificarea Legii nr. 156/2000 privind |

|                                      |protectia drepturilor cetatenilor      |

|                                      |romani care lucreaza in strainatate si |

|                                      |a H.G. nr. 384/2001                    |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |MMSSF                    |                    |                  |

|            |MTCT                     |                    |                  |

|            |MAI                      |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|13.2.5. Prevenirea si combaterea      |Pe plan intern:                        |

|migratiei ilegale in scop de munca    |- diversificarea instrumentelor de     |

|                                      |monitorizare si control a fluxurilor   |

|                                      |migratorii in scop de munca prin       |

|                                      |modificarea Legii nr. 156/2000 privind |

|                                      |protectia drepturilor cetatenilor      |

|                                      |romani care lucreaza in strainatate    |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |MMSSF                    |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Pe plan extern:          |

|                                      |- extinderea corpului atasatilor pe    |

|                                      |probleme de munca si sociale           |

|                                      |- imbunatatirea relatiilor de          |

|                                      |colaborare cu autoritatile competente  |

|                                      |din statele de destinatie a fluxurilor |

|                                      |migratorii                             |

|                                      |- identificarea de noi oportunitati de |

|                                      |angajare in strainatate                |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MMSSF                    |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|13.3. Dezvoltarea unui sistem de prezentare/recuperare/reinsertie sociala in  |

|      domeniul delincventei juvenile                                          |

|______________________________________________________________________________|

|13.3.1. Modificarea/completarea/      |Elaborarea standardelor minime         |

|imbunatatirea legislatiei privind     |obligatorii (SMO) pentru serviciile    |

|tratarea delincventei juvenile        |adresate copiilor care savarsesc o     |

|SAU Instituirea unei noi legislatii cu|fapta penala si nu raspund penal       |

|privire la delincventa juvenila,      |                                       |

|bazata pe principiul incluziunii      |                                       |

|sociale: prevenire/recuperare/        |                                       |

|reinsertie sociala                    |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006        |ANPDC                    |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Elaborarea de acte normative (de ex.   |

|                                      |SMO pentru centrele de reeducare)      |

|                                      |adresate copiilor care savarsesc o     |

|                                      |fapta penala si raspund penal          |

|______________________________________|_______________________________________|

|2007        |ANPDC                    |                    |                  |

|            |MJ                       |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea circuitului integrat de    |

|                                      |asistenta a consumatorilor si          |

|                                      |consumatorilor dependenti de droguri pe|

|                                      |cel putin trei niveluri, care sa ofere |

|                                      |o retea de resurse (pornind de la      |

|                                      |modelul creat in centre de excelenta), |

|                                      |sa garanteze pentru accesul            |

|                                      |consumatorilor si disponibilitatea     |

|                                      |generala a acestor servicii            |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MAI, MS, MMSSF, ANA      |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Individualizarea interventiilor        |

|                                      |medicale, psihologice si sociale prin  |

|                                      |intermediul evaluarii multidimensionale|

|                                      |si asigurarii managementului de caz,   |

|                                      |aplicate consumatorilor de droguri care|

|                                      |intra in contact cu serviciile de      |

|                                      |asistenta intr-un cadru coordonat      |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MS, MMSSF, ANA, MAI      |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Asigurarea si implementarea cadrului   |

|                                      |legal pentru dezvoltarea si definirea  |

|                                      |rolurilor specifice si specializate ale|

|                                      |resurselor nivelului trei ale          |

|                                      |sistemului public de asistenta         |

|                                      |medicala, psihologica si sociala pentru|

|                                      |reabilitarea si reinsertia sociala a   |

|                                      |consumatorilor de droguri aflati in    |

|                                      |centre ambulatorii                     |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |MS, MMSSF, ANA, MAI      |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea cadrului legislativ si     |

|                                      |institutional care sa asigure accesul  |

|                                      |general si timpuriu al copiilor si     |

|                                      |tinerilor la servicii psihologice,     |

|                                      |medicale si sociale specifice          |

|                                      |consumului de droguri                  |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2008 |ANA                      |                    |BS                |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|13.3.2. Dezvoltarea activitatilor de  |Derularea unor programe de prevenire a |

|prevenire a delincventei juvenile     |delincventei juvenile de catre         |

|                                      |serviciile de protectie a victimelor si|

|                                      |reintegrare sociala a infractorilor in |

|                                      |parteneriat cu inspectoratele scolare  |

|                                      |judetene si cu inspectoratele de       |

|                                      |politie.                               |

|______________________________________|_______________________________________|

|Anual       |Serviciile de protectie a|In limita resurselor|BS                |

|            |victimelor si reintegrare|disponibile la      |                  |

|            |sociala a infractorilor  |nivelul fiecarui    |                  |

|            |de pe langa tribunale,   |partener            |                  |

|            |ISJ, IPJ                 |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|                                      |Dezvoltarea retelei de centre          |

|                                      |comunitare pentru tineri la risc       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |FRDS (SDF II)            |45.880 lei          |BIRD, Guvernul    |

|            |                         |(14.800 USD)        |Romaniei,         |

|            |ANDZM prin FRDS (SDSCM)  |in functie de       |contributia       |

|            |                         |solicitarile venite |partenerilor in   |

|            |                         |de la nivel         |proiect           |

|            |                         |comunitar           |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|13.3.3. Programe comunitare de        |                                       |

|supervizare si reinsertie sociala a   |                                       |

|tinerilor delincventi                 |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|            |IPJ, ISJ, autoritati     |                    |                  |

|            |locale, ONG              |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|13.4. Prevenirea si combaterea violentei in familie                           |

|______________________________________________________________________________|

|13.4.1 Implementarea Strategiei       |                                       |

|Nationale in domeniul prevenirii si   |                                       |

|combaterii violentei in familie       |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |MMSSF, ANPF, MAI, MS, MJ,|                    |BS, BL, fonduri   |

|            |ANPDC, ANPH,             |                    |externe           |

|            |Universitati, FNASR, MEC,|                    |                  |

|            |ONG-uri cu activitati in |                    |                  |

|            |prevenirea si combaterea |                    |                  |

|            |violentei in familie.    |                    |                  |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|13.4.2 Monitorizarea Planului de      |                                       |

|masuri pentru implementarea strategiei|                                       |

|nationale in domeniul prevenirii si   |                                       |

|combaterii fenomenului violentei in   |                                       |

|familie pe perioada 2005 - 2007       |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |MMSSF                    |                    |BS (MMSSF, ANPF), |

|            |ANPF                     |                    |fonduri externe   |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|13.4.3 Construirea unui sistem        |                                       |

|institutional de suport familial si   |                                       |

|formarea de personal specializat in   |                                       |

|domeniu                               |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |MMSSF                    |                    |BS, BL, fonduri   |

|            |ANPF                     |                    |rambursabile,     |

|            |                         |                    |fonduri           |

|            |                         |                    |nerambursabile    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|13.4.4 Dezvoltarea unui sistem centrat|                                       |

|pe prevenirea violentei domestice prin|                                       |

|asigurarea suportului economic, social|                                       |

|si juridic pentru victimele violentei |                                       |

|in familie (centre de consiliere, de  |                                       |

|recuperare pentru victimele violentei |                                       |

|si centre de asistenta destinate      |                                       |

|agresorilor etc.)                     |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2007 |MMSSF                    |                    |BS, BL, fonduri   |

|            |ANPF                     |                    |rambursabile,     |

|            |                         |                    |fonduri           |

|            |                         |                    |nerambursabile    |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

|13.4.5. Dezvoltarea retelei de        |                                       |

|servicii sociale comunitare           |                                       |

|(adaposturi temporare, centre de      |                                       |

|informare si consiliere etc.) pentru  |                                       |

|femei victime ale violentei domestice |                                       |

|______________________________________|_______________________________________|

|2006 - 2010 |ANDZM prin FRDS (SDSCM)  |in functie de       |BIRD, Guvernul    |

|            |                         |solicitarile venite |Romaniei,         |

|            |                         |de la nivel         |contributia       |

|            |                         |comunitar           |partenerilor in   |

|            |                         |                    |proiect           |

|____________|_________________________|____________________|__________________|

     CAPITOLUL  2

     Monitorizarea si evaluarea

     1. In vederea stabilirii gradului de realizare a obiectivelor prevazute in capitolul 1, CASPIS monitorizeaza implementarea de ansamblu a PNAinc, precum si dinamica saraciei si incluziunii sociale, prin indicatori specifici obiectivelor/masurilor si pe baza setului de indicatori de incluziune sociala aprobati prin Hotararea Guvernului nr. 488/2005.

     2. Metodologia de monitorizare se elaboreaza de CASPIS si se aproba de Consiliul interministerial pentru afaceri sociale, sanatate si protectia consumatorului.

     3. Ministerele, autoritatile si agentiile guvernamentale colecteaza datele pentru indicatorii specifici obiectivelor/masurilor si le transmit Comisiei antisaracie si promovare a incluziunii sociale conform metodologiei stabilite.

     CAPITOLUL  3

     Definitii si abrevieri

     1. Definitii

     Termenii folositi in prezentul program de implementare au sensurile definite mai jos:

     a) Saracie: situatia in care se afla persoanele ale caror cheltuieli de consum se situeaza sub pragul de saracie definit conform anexei 2, punctul 1.1.2. din Hotararea Guvernului nr. 488/2005.

     b) Saracie severa: situatia in care se afla persoanele ale caror cheltuieli de consum se situeaza sub pragul de saracie severa definit conform anexei 2, punctul 1.1.1. din Hotararea Guvernului nr. 488/2005.

     c) Excluziune/marginalizare sociala: situatia in care se afla persoanele care se confrunta cu una sau cu un cumul de privatiuni sociale, cum ar fi: lipsa unui loc de munca, lipsa unei locuinte sau locuinta inadecvata, lipsa accesului la un sistem de furnizare a apei potabile, a caldurii sau a energiei electrice, lipsa accesului la educatie sau servicii de sanatate etc.;

     2. Abrevieri

 ______________________________________________________________________________

| ACoR           | Asociatia Comunelor din Romania                             |

|________________|_____________________________________________________________|

| ADR            | Agentia de Dezvoltare Regionala                             |

|________________|_____________________________________________________________|

| ADS            | Agentia Domeniilor Statului                                 |

|________________|_____________________________________________________________|

| AGV            | Activitati Generatoare de Venit                             |

|________________|_____________________________________________________________|

| AJOFM          | Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca              |

|________________|_____________________________________________________________|

| ANA            | Agentia Nationala Antidrog                                  |

|________________|_____________________________________________________________|

| ANDZM          | Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere        |

|________________|_____________________________________________________________|

| ANES           | Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse                |

|________________|_____________________________________________________________|

| ANIMMC         | Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si  |

|                | Cooperatie                                                  |

|________________|_____________________________________________________________|

| ANOFM          | Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca              |

|________________|_____________________________________________________________|

| ANRC           | Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii        |

|________________|_____________________________________________________________|

| ANP            | Administratia Nationala Penitenciarelor                     |

|________________|_____________________________________________________________|

| ANPF           | Agentia Nationala pentru Protectia Familiei                 |

|________________|_____________________________________________________________|

| ANPDC          | Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului|

|________________|_____________________________________________________________|

| ANPH           | Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap         |

|________________|_____________________________________________________________|

| ANR            | Agentia Nationala pentru Romi                               |

|________________|_____________________________________________________________|

| ANS            | Agentia Nationala pentru Sport                              |

|________________|_____________________________________________________________|

| ANSIT          | Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor|

|________________|_____________________________________________________________|

| ANT            | Autoritatea Nationala pentru Tineret                        |

|________________|_____________________________________________________________|

| ASG            | Agentia pentru Strategii Guvernamentale                     |

|________________|_____________________________________________________________|

| AVAS           | Agentia de Valorificare a Activelor Statului                |

|________________|_____________________________________________________________|

| BAS            | Bugetul asigurarilor pentru somaj                           |

|________________|_____________________________________________________________|

| BASS           | Bugetul asigurarilor sociale de stat                        |

|________________|_____________________________________________________________|

| BFNUASS        | Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de      |

|                | sanatate                                                    |

|________________|_____________________________________________________________|

| BJR            | Birourile Judetene pentru Rom                               |

|________________|_____________________________________________________________|

| BL             | Bugete locale                                               |

|________________|_____________________________________________________________|

| BS             | Buget de stat                                               |

|________________|_____________________________________________________________|

| BDCE           | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei                   |

|________________|_____________________________________________________________|

| BERD           | Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare              |

|________________|_____________________________________________________________|

| BIRD           | Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare     |

|________________|_____________________________________________________________|

| BDCE           | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei                   |

|________________|_____________________________________________________________|

| CFPA           | Centrul de Formare si Perfectionare pentru Acreditare       |

|________________|_____________________________________________________________|

| CJ             | Consilii Judetene                                           |

|________________|_____________________________________________________________|

| CL             | Consilii Locale                                             |

|________________|_____________________________________________________________|

| CNAS           | Casa Nationala de Asigurari de Sanatate                     |

|________________|_____________________________________________________________|

| CNCD           | Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii          |

|________________|_____________________________________________________________|

| CNPAS          | Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari      |

|                | Sociale                                                     |

|________________|_____________________________________________________________|

| CNPV           | Consiliul National al Persoanelor Varstnice                 |

|________________|_____________________________________________________________|

| DFID           | Departamentul pentru Dezvoltare Internationala, Guvernul    |

|                | Marii Britanii                                              |

|________________|_____________________________________________________________|

| DGASPC         | Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia       |

|                | Copilului                                                   |

|________________|_____________________________________________________________|

| DMSSF          | Directiile de Munca, Solidaritate Sociala si Familie        |

|________________|_____________________________________________________________|

| FNASR          | Federatia Nationala a Asistentilor Sociali din Romania      |

|________________|_____________________________________________________________|

| FIDA           | Fondul International de Dezvoltare Agricola                 |

|________________|_____________________________________________________________|

| FITA           | Federatia Italiana a Tertiarului Avansat                    |

|________________|_____________________________________________________________|

| FNGCIMM        | Fondul National de Garantare a Creditelor pentru            |

|                | Intreprinderi Mici si Mijlocii                              |

|________________|_____________________________________________________________|

| FRDS           | Fondul Roman de Dezvoltare Sociala                          |

|________________|_____________________________________________________________|

| HG             | Hotarare de Guvern                                          |

|________________|_____________________________________________________________|

| IMM            | Intreprinderi mici si mijlocii                              |

|________________|_____________________________________________________________|

| INEP           | Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor          |

|________________|_____________________________________________________________|

| IPJ            | Inspectoratul de politie Judeteana                          |

|________________|_____________________________________________________________|

| ISJ            | Inspectoratul Scolar Judetean                               |

|________________|_____________________________________________________________|

| ISPA           | Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare      |

|________________|_____________________________________________________________|

| JIM            | Memorandumul Comun de Incluziune Sociala (Joint Inclusion   |

|                | Memorandum)                                                 |

|________________|_____________________________________________________________|

| MAI            | Ministerul Administratiei si Internelor                     |

|________________|_____________________________________________________________|

| MAPDR          | Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale    |

|________________|_____________________________________________________________|

| MCTI           | Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei        |

|________________|_____________________________________________________________|

| MCC            | Ministerul Culturii si Cultelor                             |

|________________|_____________________________________________________________|

| MEdC           | Ministerul Educatiei si Cercetarii                          |

|________________|_____________________________________________________________|

| MEC            | Ministerul Economiei si Comertului                          |

|________________|_____________________________________________________________|

| MFP            | Ministerul Finantelor Publice                               |

|________________|_____________________________________________________________|

| MI             | Mica Infrastructura                                         |

|________________|_____________________________________________________________|

| MIE            | Ministerul Integrarii Europene                              |

|________________|_____________________________________________________________|

| MJ             | Ministerul Justitiei                                        |

|________________|_____________________________________________________________|

| MMGA           | Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor                  |

|________________|_____________________________________________________________|

| MMSSF          | Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei        |

|________________|_____________________________________________________________|

| MS             | Ministerul Sanatatii                                        |

|________________|_____________________________________________________________|

| MTCT           | Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului    |

|________________|_____________________________________________________________|

| ONG            | Organizatii Non-Guvernamentale                              |

|________________|_____________________________________________________________|

| OPR            | Oficiul pentru Problemele Romilor                           |

|________________|_____________________________________________________________|

| PND            | Planul National de Dezvoltare 2004 - 2006                   |

|________________|_____________________________________________________________|

| SAPARD         | Programul Special de Aderare pentru Agricultura si          |

|                | Dezvoltare Rurala                                           |

|________________|_____________________________________________________________|

| SDC            | Schema de dezvoltare comunitara                             |

|________________|_____________________________________________________________|

| SDSCM          | Schema de dezvoltare sociala a comunitatilor miniere        |

|________________|_____________________________________________________________|

| SSC            | Servicii sociale comunitare                                 |

|________________|_____________________________________________________________|

| ST CASPIS      | Secretariatul tehnic CASPIS                                 |

|________________|_____________________________________________________________|

| UE             | Uniunea Europeana                                           |

|________________|_____________________________________________________________|

| UNAIDS         | Programul Natiunilor Unite pentru HIV/SIDA                  |

|________________|_____________________________________________________________|

| UNDP           | Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare                |

|________________|_____________________________________________________________|

| UNFPA          | Fondul Natiunilor Unite pentru Populatie                    |

|________________|_____________________________________________________________|

| UNICEF         | Fondul Natiunilor Unite pentru Copii                        |

|________________|_____________________________________________________________|

| USAID          | Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala     |

|________________|_____________________________________________________________|

| VMG            | Venitul Minim Garantat                                      |

|________________|_____________________________________________________________|


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1827/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1827 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1827/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu