Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 179 din 9 februarie 2006

pentru aprobarea Acordului tehnic dintre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Ministerul Apararii din Republica Italiana privind schimburile in domeniul formarii de personal, semnat la Roma la 5 decembrie 2005 si la Bucuresti la 6 decembrie 2005

ACT EMIS DE: GUVERNUL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 156 din 17 februarie 2006     In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

     Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

     Articol unic. - Se aproba Acordul tehnic dintre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Ministerul Apararii din Republica Italiana privind schimburile in domeniul formarii de personal, semnat la Roma la 5 decembrie 2005 si la Bucuresti la 6 decembrie 2005.

     PRIM-MINISTRU

     CALIN POPESCU-TARICEANU

     Contrasemneaza:

     p. Ministrul administratiei si internelor,

     Paul Victor Dobre,

     secretar de stat

     Ministrul afacerilor externe,

     Mihai Razvan Ungureanu

     Ministrul finantelor publice,

     Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

     ACORD TEHNIC*)

intre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Ministerul Apararii din Republica Italiana privind schimburile in domeniul formarii de personal

     *) Traducere.

     Ministerul Administratiei si Internelor din Romania, prin Jandarmeria Romana, si Ministerul Apararii din Republica Italiana, prin Arma Carabinierilor, denumite in continuare parti,

     luand in considerare:

     - sprijinul acordat de Republica Italiana in procesul de integrare a Romaniei in structurile euroatlantice;

     - termenii Acordului dintre statele-parti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 (S.O.F.A.);

     - prevederile art. 13 din Statutul Asociatiei Fortelor de Politie si Jandarmerie Europene si Mediteraneene cu Statut Militar,

     au convenit urmatoarele:

     Art. 1. - Scopul

     1. Scopul prezentului acord tehnic intre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Ministerul Apararii din Republica Italiana privind schimburile in domeniul formarii de personal, denumit in continuare acord tehnic, este acela de a institui si reglementa un program de schimb de personal intre Jandarmeria Romana si Arma Carabinierilor, avand ca obiectiv intensificarea schimbului de experienta in domeniul pregatirii personalului pentru activitatea de prevenire si combatere a infractiunilor, referitoare la cunoasterea tehnicilor de conservare si retinere a corpurilor delicte, precum si de intocmire a actelor premergatoare in vederea inceperii urmaririi penale.

     2. Prezentul acord tehnic defineste conditiile generale care guverneaza programul mentionat, in cadrul limitelor prevazute de legile si regulamentele in vigoare in teritoriile statelor partilor si de termenii Acordului dintre statele-parti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 (S.O.F.A.).

     Art. 2. - Definitii

     Pentru scopurile prezentului acord tehnic, urmatorii termeni sunt definiti astfel:

     a) personal la schimb - reprezinta orice ofiter sau subofiter aflat in serviciul activ in cadrul uneia dintre cele doua parti, care este prezent pe teritoriul statului celeilalte parti, in virtutea prezentului program de schimb;

     b) forta de origine - forta statului de origine, careia ii apartine personalul la schimb;

     c) forta gazda - forta pe langa care va fi desemnat personalul la schimb, in vederea aplicarii prezentului program la schimb;

     d) statul de origine - statul caruia ii apartine forta de origine;

     e) statul gazda - statul caruia ii apartine forta gazda;

     f) membrii familiei - membrii familiei personalului la schimb care sunt prezenti pe teritoriul statului gazda cu acordul fortei de origine si care, in conformitate cu Acordul dintre statele-parti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 (S.O.F.A.), au statut de personal la schimb.

     Art. 3. - Modalitati de realizare a schimburilor

     1. Atributiile personalului la schimb vor fi stabilite de comun acord de catre forta de origine si forta gazda; numarul total va fi de o unitate.

     2. In cazul in care una dintre cele doua parti nu poate trimite personal la schimb, cealalta parte trimite propriul personal, dupa primirea acordului primei parti.

     3. Mandatul personalului la schimb este de sase luni, fara a se lua in calcul perioada necesara pentru pregatirea introductiva si cursurile de limba.

     Art. 4. - Desfasurarea activitatii

     1. Personalul la schimb va participa, de regula, la toate activitatile structurii in care este repartizat, cu urmatoarele exceptii:

     a) nu desfasoara activitati de comanda;

     b) nu efectueaza servicii inarmat;

     c) nu are puteri disciplinare asupra personalului militar sau civil din cadrul structurii in care este repartizat;

     d) nu participa la misiuni sau activitati politienesti ori de securitate interna.

     2. Participarea personalului la schimb la misiuni sau operatiuni ale fortei gazda este conditionata de respectarea scopului prezentului acord tehnic si de autorizatia expresa din partea fortei de origine.

     Art. 5. - Criterii de selectie

     1. Forta de origine este responsabila de selectia personalului propriu care va fi desemnat pe langa forta gazda ca personal la schimb.

     2. Personalul selectionat trebuie sa posede cunostintele teoretice si experienta practica minima ceruta pentru indatoririle pe care va trebui sa le indeplineasca.

     Art. 6. - Pregatirea introductiva

     1. Pregatirea profesionala si lingvistica solicitata pentru indeplinirea indatoririlor sunt responsabilitatea fortei de origine. Aceasta pregatire trebuie sa fie realizata inaintea inceperii mandatului personalului la schimb.

     2. Aceasta pregatire poate fi realizata in totalitate sau in parte prin grija fortei gazda, in urma acordului prealabil dintre forta de origine si forta gazda.

     Art. 7. - Subordonarea

     1. Personalul la schimb ramane personal al fortei de origine.

     2. Subordonarea ierarhica a personalului la schimb va fi stabilita potrivit legislatiei statului fortei de origine, cu adaptarile cerute de caracterul misiunii.

     3. Subordonarea functionala a personalului la schimb va fi stabilita potrivit legislatiei statului fortei gazda, cu adaptarile cerute de caracterul misiunii.

     Art. 8. - Disciplina

     1. Personalul la schimb trebuie sa respecte legislatia in vigoare in statul fortei gazda, respectand insa si legislatia statului de origine si regulamentele fortei de origine.

     2. Personalul la schimb care incalca legile statului gazda si regulamentele fortei gazda poate fi exclus din programul la schimb la solicitarea uneia dintre parti. Aceasta masura nu afecteaza in nici un mod dreptul fortei de origine de a inlocui personalul la schimb desemnat pe langa forta gazda.

     3. Personalul la schimb nu are putere disciplinara fata de personalul fortei gazda. Totusi, in virtutea atributiunilor speciale ale misiunii incredintate personalul la schimb poate da dispozitii personalului care ii este subordonat.

     4. Personalul la schimb executa ordinele legitime ale personalului din cadrul fortei gazda cu grad sau functie superior/superioara, in masura in care aceste ordine privesc scopul programului de schimb.

     5. Forta gazda nu este autorizata sa aplice sanctiuni disciplinare personalului la schimb. Potrivit art. 7, respectivii comandanti pot semnala superiorului pe linie disciplinara din cadrul fortei de origine orice incalcare grava a normelor disciplinare in care este implicat personalul la schimb. Cele doua forte colaboreaza pentru aplicarea masurilor disciplinare sau administrative necesare in cauza, care au fost dispuse de catre forta de origine.

     Art. 9. - Rapoarte

     1. La incheierea mandatului, personalul la schimb prezinta, pe cale ierarhica, comandantului structurii fortei gazda in cadrul careia si-a realizat serviciul de schimb un raport asupra activitatii desfasurate pe perioada mandatului.

     2. Comandantul structurii din cadrul fortei gazda trimite o copie a raportului autoritatii fortei de origine de care personalul la schimb depinde disciplinar, asa dupa cum este indicat la art. 7.

     3. Celelalte rapoarte pe care personalul la schimb le va intocmi, eventual, pe parcursul indeplinirii mandatului vor fi, de asemenea, transmise potrivit modalitatilor specificate la alineatul precedent.

     Art. 10. - Rapoartele de evaluare

     1. La incheierea mandatului sau la solicitarea fortei de origine, superiorul responsabil din cadrul fortei gazda efectueaza o evaluare a rezultatelor obtinute de personalul la schimb, potrivit dispozitiilor in vigoare ale fortei gazda.

     2. Raportul de evaluare trebuie sa cuprinda principalele indatoriri si sarcini incredintate personalului la schimb si sa contina o evaluare a rezultatelor obtinute, precum si o apreciere a comportamentului avut de acest personal pentru perioada care face obiectul evaluarii.

     3. Raportul de evaluare se transmite autoritatii din cadrul fortei de origine de care personalul la schimb depinde din punct de vedere disciplinar, asa cum este prevazut la art. 7, si este utilizat pentru intocmirea raportului national de evaluare, potrivit dispozitiilor in vigoare ale fortei de origine.

     Art. 11. - Securitatea materialelor si a documentelor clasificate

     Personalul la schimb este obligat sa respecte normele de securitate ale statului gazda si ale fortei gazda, indeosebi pe cele referitoare la materialele si documentele clasificate.

     Art. 12. - Programul de lucru, invoiri, sarbatori legale si permisii

     1. Personalul la schimb va respecta reglementarile fortei gazda privind programul de lucru si invoirile.

     2. Personalul la schimb poate beneficia si de sarbatori legale din partea fortei de origine, cu aprobarea fortei gazda si cu indeplinirea atributiunilor de serviciu.

     3. Personalului la schimb i se acorda invoiri si permisii in conformitate cu reglementarile in vigoare ale fortei de origine si cu aprobarea prealabila a autoritatii competente din cadrul fortei gazda. Solicitarile pentru acordarea invoirilor sunt prezentate superiorului responsabil din cadrul fortei gazda, care isi exprima punctul de vedere si le transmite autoritatii responsabile din cadrul fortei de origine, specificata la art. 7.

     Art. 13. - Tinuta

     1. Personalul la schimb trebuie sa respecte cu strictete regulamentele fortei de origine privind portul uniformei. In diferite ocazii, va imbraca uniforma care, pe cat posibil, sa corespunda regulamentului fortei gazda privind uniformele.

     2. Echipamentele si tinutele speciale se distribuie personalului la schimb dupa aceleasi reguli care sunt valabile pentru personalul fortei gazda. Echipamentul si tinuta speciale sunt purtate dupa aceleasi reguli care sunt valabile pentru personalul fortei gazda.

     3. In ceea ce priveste tinuta civila, personalul la schimb va respecta obiceiurile fortei gazda.

     Art. 14. - Masa, cazarea si facilitati generale

     1. Potrivit disponibilitatilor si posibilitatilor oferite de regulamentele in vigoare, forta gazda asigura personalului la schimb masa si cazarea, in aceleasi conditii si cu aceleasi costuri alocate propriului personal.

     2. In cazul in care forta de origine autorizeaza ca personalul la schimb sa fie insotit de membrii de familie, informatiile referitoare la acestia vor trebui sa fie comunicate atasatului de afaceri interne sau, dupa caz, atasatului apararii al statului fortei gazda, in conformitate cu procedurile in vigoare.

     3. Personalului la schimb si membrilor familiei acestuia le va fi permis accesul in cercuri militare, magazine si locuri de recreere potrivit acelorasi reguli aplicabile personalului echivalent din cadrul fortei gazda.

     Art. 15. - Servicii sanitare si stomatologice

     1. In conformitate cu legislatia sa nationala, statul fortei gazda va asigura personalului la schimb si membrilor familiei acestuia servicii sanitare si stomatologice.

     2. Cheltuielile pentru vizitele medicale private vor fi suportate intotdeauna de catre personalul la schimb.

     Art. 16. - Dispozitii financiare

     1. Pe durata realizarii schimbului si in limitele stabilite de legislatia in vigoare in propriul stat, forta de origine isi asuma urmatoarele obligatii financiare:

     a) salariul si indemnizatiile personalului la schimb;

     b) costurile si indemnizatiile legate de transportul propriului personal la schimb, al membrilor familiei acestuia si al materialelor, care se realizeaza la inceputul si la finalul schimbului;

     c) toate costurile si indemnizatiile de misiune pentru deplasarile efectuate in timpul mandatului, din ordinul fortei de origine;

     d) indemnizatiile pentru pierderea sau deteriorarea uniformei sau a altor echipamente ale personalului la schimb;

     e) cheltuieli derivate din repatrierea pentru motive medicale a membrilor familiei personalului la schimb;

     f) costurile legate de transportul cosciugului si cheltuielile funerare in caz de deces al personalului la schimb sau al membrilor familiei acestuia;

     g) cheltuieli legate de indatoriri speciale efectuate pentru forta de origine;

     h) indemnizatia de misiune pentru deplasarile de serviciu in afara teritoriului statului fortei de origine si a teritoriului statului fortei gazda.

     2. Pe durata realizarii schimbului si in limitele stabilite de legislatia in vigoare in propriul stat, forta gazda isi asuma urmatoarele obligatii financiare:

     a) costurile aferente cursurilor de scurta durata de familiarizare si de doctrina efectuate prin grija fortei gazda cu scopul de a pregati personalul la schimb pentru indeplinirea sarcinilor, acesta fiind deja calificat in ceea ce priveste bazele minime cerute pentru indeplinirea atributiilor;

     b) costurile aferente cursurilor efectuate de catre personalul la schimb la solicitarea fortei gazda;

     c) costurile si indemnizatiile legate de transportul si transferul personalului la schimb, ale membrilor familiei acestuia, precum si ale materialelor, in caz de schimbare a resedintei personalului la schimb care s-a efectuat la cererea fortei gazda;

     d) costurile transportului si indemnizatiile de misiune ale personalului la schimb, pentru deplasarile ordonate de forta gazda.

     3. In orice caz si in conformitate cu cele prevazute la paragrafele 1 si 2 celelalte obligatii financiare derivate din activitati conexe prezentului acord tehnic vor fi impartite intre parti potrivit principiului reciprocitatii.

     Art. 17. - Solutionarea diferendelor

     Orice diferend privind aplicarea sau interpretarea prezentului acord tehnic se va solutiona doar prin consultari intre parti, fiind exclusa orice forma de a apela la arbitri.

     Art. 18. - Dispozitii finale

     1. Prezentul acord tehnic intra in vigoare la 30 de zile de la data primirii ultimei notificari prin care partile isi comunica indeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea in vigoare a prezentului acord tehnic.

     2. Oricare dintre parti poate, in orice moment, sa denunte prezentul acord tehnic printr-o notificare scrisa. Denuntarea va produce efecte dupa 6 luni de la data primirii unei astfel de notificari de catre cealalta parte.

     3. De comun acord, partile pot sa modifice prezentul acord tehnic. Modificarile vor intra in vigoare conform procedurii prevazute la paragraful 1.

     Semnat la Roma la 5 decembrie 2005 si la Bucuresti la 6 decembrie 2005 in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, italiana si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de diferende in interpretare, textul in limba engleza va prevala.

     Pentru Ministerul Administratiei

     si Internelor din Romania,

     general de brigada Costica Silion,

     inspector general al Jandarmeriei Romane

     Pentru Ministerul Apararii din Republica Italiana,

     general de corp de armata Luciano Gottardo,

     comandant general al Armei Carabinierilor

    


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 179/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 179 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 179/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu