Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1240 din 21 octombrie 2009

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii „Reabilitare DN 56 A Maglavit-Simian, între km 0+000 si km 79+140, din cadrul etapei a V-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetelor Dolj si Mehedinti"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 744 din 2 noiembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 56 A Maglavit- Simian, între km 0+000 şi km 79+140, din cadrul etapei a V-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe teritoriul judeţelor Dolj şi Mehedinţi", potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menţionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 27 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din contribuţia Guvernului României la împrumutul acordat de Banca Europeană de Investiţii prin Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2002, aprobată prin Legea nr. 86/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la solicitarea acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafeţelor şi a construcţiilor supuse exproprierii, precum şi tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliilor locale implicate şi vor rămâne afişate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat şi într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentaţiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, fără a afecta dispoziţiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 7. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

ANEXA Nr. 2

TABEL

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 56A Maglavit-Simian", între km 0+000 şi km 79+140, din cadrul etapei a V-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe teritoriul judeţelor Dolj şi Mehedinţi"

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ- teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata construcţiilor

Numele proprietarului, conform documentaţiilor tehnico-economice

Suprafaţa

rezultată din

acte

(m2)

Suprafata rezultată din măsurători, necesară de

expropriat

(m2)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Dolj

Maglavit

660/1

2142

1

Pleniceanu N. Oprita

2

Dolj

Maglavit

674/1

3510

13

Cola - Mic A. Gheorghe

3

Dolj

Maglavit

707/1

1932

21

Lazăr F. Ion

4

Dolj

Maglavit

713/1

2002

28

Cola - Mic I. Ion

5

Dolj

Maglavit

657/1

2027

29

Ionescu P. Florea

6

Dolj

Maglavit

688/1

2188

32

Cola C. Vasile

7

Dolj

Maglavit

676/1

1975

33

Sîrbu Cecilia, Predoi Maria

8

Dolj

Maglavit

714/1

2025

46

Băbău N. Ion

9

Dolj

Maglavit

691/1

2093

50

Stanciu Silvia

10

Dolj

Maglavit

637/1

1920

49

Fîntînă N. Constantin

11

Dolj

Maglavit

636/1

2147

58

Curteanu Constanţa

12

Dolj

Maglavit

658/1

1896

54

Curteanu Mihai

13

Dolj

Maglavit

694/1

1884

53

Zăvălaş Petre,

Zăvălaş Constanţa,

Coca Lucia

14

Dolj

Maglavit

695/1

1404

39

Marinescu Nicolae

15

Dolj

Maglavit

685/1

2170

57

Mitrănescu N. Ştefan

16

Dolj

Maglavit

686/1

1700

47

Cîrstea Aurel

17

Dolj

Maglavit

687/1

3182

81

Betiu Eliza

18

Dolj

Maglavit

690/1

3244

66

Pălea Pascu

19

Dolj

Maglavit

693/1

3000

47

Tom iţa Marin

20

Dolj

Maglavit

659/1

2952

41

Cola Florea

21

Dolj

Maglavit

677/1

3090

36

Radu Petre

22

Dolj

Maglavit

720/1

2736

35

Sârbu Lucica

23

Dolj

Maglavit

641/1

2436

27

Boiangiu T Domnica, Marinescu T Mihai,

Marinescu T. Doru

24

Dolj

Maglavit

711/1

2478

26

Popa Gheorghe

25

Dolj

Maglavit

650/1

2340

24

Cioană Gh. Vasile

26

Dolj

Maglavit

678/1

2653

24

Ispar P. Ciciron

27

Dolj

Maglavit

721/1

2232

10

Nătăvală Constantin

28

Dolj

Maglavit

672/1

2646

6

Ionescu Ilie

29

Dolj

Maglavit

718/1

2400

7

Bicoiu Ilie

30

Dolj

Maglavit

643/1

2716

15

lonete D. Marin

31

Dolj

Maglavit

682/1

2352

14

Mitrănescu Ion

32

Dolj

Maglavit

635/1

2352

14

Mitrănescu Petre

33

Dolj

Maglavit

671/1

2060

12

Nica Petre

34

Dolj

Maglavit

710/1

2110

11

Voicu Constantin

35

Dolj

Maglavit

679/1

2160

10

Dascaiu Ştefan

36

Dolj

Maglavit

649/1

1989

8

Ioţovici Victor, Ioţovici Ştefan

1

2

3

4

5

6

7

8

37

Dolj

Maglavit

717/1

2034

8

Ghiţă Ecaterina

38

Dolj

Maglavit

703/1

2079

10

Orăşel Maria

39

Dolj

Maglavit

722/1

2124

11

Betiu Ion

40

Dolj

Maglavit

704/1

2000

9

Cola Gheorghe

41

Dolj

Maglavit

639/1

2000

7

Drăgan Veronica

42

Dolj

Maglavit

675/1

2040

6

Stănuică Eugenia

43

Dolj

Maglavit

647/1

2080

7

Drăgan Marin

44

Dolj

Maglavit

681/1

2160

8

Şchiopu Ioana

45

Dolj

Maglavit

689/1

10000

34

Mitrănescu Vergii

46

Dolj

Maglavit

684/1

10000

30

Ocneanu Georgeta

47

Dolj

Maglavit

702/1

12180

88

Cristei Preda Marioara

48

Dolj

Maglavit

651/1

10000

61

Lazăr Maria

49

Dolj

Maglavit

719/1

1700

7

Lăpădat Petre

50

Dolj

Maglavit

645/1

8300

36

Lăpădat Gheorghita

51

Dolj

Maglavit

673/1

11000

87

Tomiţa Maria

52

Dolj

Maglavit

648/1

10000

91

Nisipaşu Gheorghe

53

Dolj

Maglavit

712/1

20000

94

Lăpădat Petre, Preoteasa Adriana

54

Dolj

Maglavit

708/1

13255

81

Grozăvescu Atilo

55

Dolj

Maglavit

697/1

12300

73

Moraru I. Ghiţă

56

Dolj

Maglavit

642/1

9860

89

Ghiţă I. Gheorghe

57

Dolj

Maglavit

683/1

5332

52

Orasel F. Gheorghe

58

Dolj

Maglavit

638/1

10000

89

Predoi P Elena

59

Dolj

Maglavit

646/1

4936

41

Pălea Constantin

60

Dolj

Maglavit

709/1

5000

42

Pălea Constantin

61

Dolj

Maglavit

644/1

19000

185

Dobre Eugen,

Dobre Elena

62

Dolj

Maglavit

706/1

10000

90

Stoica Floarea,

Cotoveanu Ion,

Cazac Maria

63

Dolj

Maglavit

634/1

21200

166

Predoi A. Petre

64

Dolj

Maglavit

715/1

3322

23

Zăvălaş Marieta

65

Dolj

Maglavit

705/1

5000

32

Burtea Gh. Marin

66

Dolj

Maglavit

716/1

20037

92

Stanică I. Patru

67

Dolj

Maglavit

640/1

9383

39

Combei Ioan

68

Dolj

Maglavit

691/1

9000

41

Orăşel V. Petre,

Orăşel V. Eliodor

69

Dolj

Maglavit

729/1

10000

44

Mirea Ghe. Constantin

70

Dolj

Maglavit

680/1

22300

112

Mitu Cornelia

71

Dolj

Maglavit

633/1

2080

10

Dumitru I. Constanţa

72

Dolj

Maglavit

629/1

6472

4

Cioară C. Ion

73

Dolj

Maglavit

627/1

5000

25

Nicolăescu Gheorghe

74

Dolj

Maglavit

701/1

5000

24

Preda V. Ion

75

Dolj

Maglavit

655/1

4200

14

Mirea P Elena

76

Dolj

Maglavit

665/1

3700

10

Grozăvescu Gh. Eugenia

77

Dolj

Maglavit

630/1

7500

21

Cola N. Stana

78

Dolj

Maglavit

654/1

1000

3

Ionete I. Vasile

79

Dolj

Maglavit

724/1

3996

12

Primăria Comunei Maglavit

80

Dolj

Maglavit

652/1

2144

107

Ghiţă P Petru

81

Dolj

Maglavit

664/1

2324

12

Zăvălaş Maria

82

Dolj

Maglavit

726/1

2418

50

Patra I. Constantin

83

Dolj

Maglavit

666/1

4030

132

Radu Petre

1

2

3

4

5

6

7

8

84

Dolj

Maglavit

668/1

1328

76

Croitoru Gh. Elena

85

Dolj

Maglavit

631/1

560

18

Cioană C. Ion

86

Dolj

Maglavit

699/1

738

21

Ionescu St. Gheorghita

87

Dolj

Maglavit

698/1

1708

20

Ionescu Şt. Ilie

88

Dolj

Maglavit

723/1

2888

342

Cioară C. Ion

89

Dolj

Maglavit

667/1

3000

1

Cola Mic A. Gheorghe

90

Dolj

Maglavit

628/1

1330

30

Enache Vasile

91

Dolj

Maglavit

656/1

3560

12

Costache Gh. Ion

92

Dolj

Maglavit

725/1

1260

17

Filipescu I. Ana

93

Dolj

Maglavit

663/1

1200

2

Voinea I. Constantin

94

Dolj

Maglavit

571/1

1500

2

Niţu V. Anişoara, Mituletu V. Eugen, Mituletu V. Dorel

95

Dolj

Maglavit

570/1

1200

3

Negreţ Gh. Ion

96

Dolj

Maglavit

605/1

2000

14

Nica C. Gheorghe

97

Dolj

Maglavit

583/1

2000

18

Mituletu P. Ion

98

Dolj

Maglavit

597/1

2000

20

Rudăreanu Gh. Tudor

99

Dolj

Maglavit

590/1

2000

22

Mituletu C. Florea

100

Dolj

Maglavit

606/1

2000

23

Ciulu A. Gheorghe

101

Dolj

Maglavit

653/1

2000

16

Cioană M. Petre,

Cioană M. Victor

102

Dolj

Maglavit

562/1

2000

10

Nistor A. Ioana

103

Dolj

Maglavit

565/1

2000

2

Stănculescu Vasile

104

Dolj

Maglavit

567/1

1000

5

Sandu Gh. Elefterie

105

Dolj

Maglavit

592/1

500

2

Stanciu Ion

106

Dolj

Maglavit

557/1

1500

2

Stanciu V. Elena,

Coca I. Constantin,

Coca I. Nicolae

107

Dolj

Maglavit

603/1

2500

4

Ţucunel I. Adelina

108

Dolj

Maglavit

610/1

2000

4

Ţucunel I. Gheorghe

109

Dolj

Maglavit

563/1

2000

4

Colţan P Gheorghe

110

Dolj

Maglavit

599/1

2000

15

Baba Şt. Ion

111

Dolj

Maglavit

602/1

3200

22

Toncea V Tudor

112

Dolj

Maglavit

556/1

2000

12

Smocu C. Traian

113

Dolj

Maglavit

566/1

2400

13

Ciulu A. Gheorghe

114

Dolj

Maglavit

593/1

2800

17

Icălas A. Victor

115

Dolj

Maglavit

598/1

2200

13

Tortolea V Angela, Dobre A. Maria

116

Dolj

Maglavit

700/1

2600

8

Jugănaru N. Traian

117

Dolj

Maglavit

591/1

2000

9

Mituletu C. Constantin

118

Dolj

Maglavit

560/1

8315

15

Primăria Comunei Maglavit

119

Dolj

Maglavit

559/1

2700

11

Colcea M. Marin

120

Dolj

Maglavit

727/1

1000

5

Mincă Şt. Nicolae

121

Dolj

Maglavit

575/1

3600

9

Cîrstoiu Gh. Mircea

122

Dolj

Maglavit

582/1

2200

11

Coca A. Petre

123

Dolj

Maglavit

608/1

3200

24

Bobin M. Elefterie

124

Dolj

Maglavit

586/1

1500

14

Badea Ghe. Ana

125

Dolj

Maglavit

581/1

1500

16

Brănişteanu C. Elena

126

Dolj

Maglavit

613/1

1500

17

Brănişteanu Gh. Gheorghe

127

Dolj

Maglavit

612/1

1400

15

Toma Gh. Petre

128

Dolj

Maglavit

618/1

1400

13

Badea V Petre

129

Dolj

Maglavit

611/1

1400

14

Matei G. Alexandru

1

2

3

4

5

6

7

8

130

Dolj

Maglavit

578/1

1400

15

Ignat I. Petre

131

Dolj

Maglavit

632/1

1400

16

Ciulu Gh. Constantin

132

Dolj

Maglavit

692/1

2745

33

Primăria Comunei Maglavit

133

Dolj

Maglavit

561/1

1400

18

Zglimbea D. Vasile

134

Dolj

Maglavit

595/1

1100

14

Coşoveanu I. Ion

135

Dolj

Maglavit

662/1

1122

11

Primăria Comunei Maglavit

136

Dolj

Maglavit

661/1

1122

7

Primăria Comunei Maglavit

137

Dolj

Maglavit

588/1

1100

1

Badea V. Vasile

138

Dolj

Maglavit

609/1

500

1

Drăghici P Maria

139

Dolj

Maglavit

579/1

1000

1

Voinea D. Maria

140

Dolj

Maglavit

573/1

1100

5

Cipu C. Georgeta

141

Dolj

Maglavit

607/1

1100

10

Mincă I. Alexandru

142

Dolj

Maglavit

580/1

1100

14

Bînă D. Gheorghe

143

Dolj

Maglavit

569/1

1100

19

Moţăţăianu I. Elefterie

144

Dolj

Maglavit

596/1

1100

23

Zglimbea Petre,

Badea Maria,

Cipu Georgeta

145

Dolj

Maglavit

617/1

1100

24

Lupu St. Maria

146

Dolj

Maglavit

614/1

2600

59

Câşu C. Ion

147

Dolj

Maglavit

670/1

1300

23

Demian Gheorghe

148

Dolj

Maglavit

577/1

1000

14

Bîcu I. Octavian

149

Dolj

Maglavit

615/1

2100

24

Plăviciosu A. Elvira

150

Dolj

Maglavit

585/1

1100

10

Voinea D. Ion

151

Dolj

Maglavit

616/1

1000

8

Badea A. Alexandru

152

Dolj

Maglavit

587/1

800

5

Badea C. Ioan

153

Dolj

Maglavit

572/1

400

2

Damian I. Olimpia

154

Dolj

Maglavit

589/1

600

4

Voinea D. Constantin

155

Dolj

Maglavit

568/1

700

5

Bădoiu I. Ion

156

Dolj

Maglavit

576/1

2000

26

Damian V Elisabeta

157

Dolj

Maglavit

574/1

3200

3

Dumitru V Constantin

158

Dolj

Maglavit

669/1

3200

14

Negreţ Gh. Ion

159

Dolj

Maglavit

600/1

2500

15

Toma V Alexandru

160

Dolj

Maglavit

584/1

2700

14

Toma D. Maria

161

Dolj

Maglavit

564/1

1500

7

Zglimbea Gh. Ecaterina

162

Dolj

Maglavit

594/1

1800

8

Cioc T. Maria

163

Dolj

Maglavit

558/1

800

2

Mincă St. Lucreţia

164

Dolj

Maglavit

604/1

2500

2

Percea N. Ştefan

165

Dolj

Cetate

434/1

10000

26

Ştefan D. Ion,

Ştefan D. Gheorghe,

Ştefan D. Ecaterina,

Spînu D. Aurica,

Spătaru I. Elena

166

Dolj

Cetate

384/1

4500

49

Răduţ Ioana

167

Dolj

Cetate

466/1

19725

149

Marinescu Ecaterina

168

Dolj

Cetate

354/1

5000

26

Arnăutu Ecaterina

169

Dolj

Cetate

353/1

5000

18

Beţiu Elena

170

Dolj

Cetate

370/1

13900

45

Brebenel M. Gheorghe

171

Dolj

Cetate

377/1

7500

50

Dumitru D. Marin

172

Dolj

Cetate

363/1

12700

69

Modoalcă C. Elena

173

Dolj

Cetate

371/1

7500

51

Tomiţă V. Vasile

174

Dolj

Cetate

383/1

10000

65

Iancu M. Alexandru

175

Dolj

Cetate

364/1

7818

46

Lican I. Constantin

1

2

3

4

5

6

7

8

176

Dolj

Cetate

382/1

5000

30

Vlăduţ R. Ion

177

Dolj

Cetate

406/1

8049

44

Bărăgan A. Anica, Ghiorghişor A. Constanţa

178

Dolj

Cetate

373/1

10200

44

Vlăduţ R. Constantin

179

Dolj

Cetate

404/1

5000

20

Vlăduţ R. Ecaterina

180

Dolj

Cetate

376/1

19700

81

Simion N. Ion

181

Dolj

Cetate

372/1

1900

5

Mogoi D. Maria

182

Dolj

Cetate

369/1

10000

26

Chisăr G. Ecaterina

183

Dolj

Cetate

405/1

4270

12

Marina Maria

184

Dolj

Cetate

379/1

6267

18

Sbîrneci G. Ştefan

185

Dolj

Cetate

432/1

8426

27

Sbîrneci L. Constantin

186

Dolj

Cetate

356/1

15084

45

Brebenel G. Vasile

187

Dolj

Cetate

374/1

19343

88

Vancea S. Aurel

188

Dolj

Cetate

378/1

25706

115

Iancu M. Petre

189

Dolj

Cetate

433/1

18094

75

Iancu I. Ştefan

190

Dolj

Cetate

403/1

11881

15

Burdubuş I. Gheorghe

191

Dolj

Cetate

381/1

5000

6

Tomiţa E. Ion

192

Dolj

Cetate

390/1

5000

11

Ghilă Eftemia

193

Dolj

Cetate

402/1

5000

20

Lican V Ilie

194

Dolj

Cetate

362/1

2827

16

Beţiu C. Constantin

195

Dolj

Cetate

467/1

5000

34

Arnăutu M. Maria

196

Dolj

Cetate

436/1

2500

20

Arnăutu C. Marin

197

Dolj

Cetate

386/1

2200

19

Cojoacă I. Rozeta

198

Dolj

Cetate

388/1

5000

48

Ciovică Ileana

199

Dolj

Cetate

360/1

4400

43

Cherchelan I. Maria

200

Dolj

Cetate

361/1

5000

44

Grigoroiu I. Şerbana

201

Dolj

Cetate

375/1

5000

36

Stoica D. Ion

202

Dolj

Cetate

394/1

5000

34

Vintilă D. Paula

203

Dolj

Cetate

366/1

5000

36

Niţurică I. Gheorghe

204

Dolj

Cetate

393/1

5736

45

Niţurică A. Ion

205

Dolj

Cetate

407/1

664

6

Primăria Comunei Cetate

206

Dolj

Cetate

355/1

5000

53

Surdu I. Geta

207

Dolj

Cetate

465/1

5000

64

Surdu M. Elena

208

Dolj

Cetate

367/1

5000

66

Spaitu I. Aurelia

209

Dolj

Cetate

395/1

5000

60

Sandu I. Sofia

210

Dolj

Cetate

401/1

3700

37

Florea C. Marin

211

Dolj

Cetate

389/1

2500

24

Sbîrneci Şt. Ilie

212

Dolj

Cetate

352/2

5000

46

Sbîrneci C. Elisabeta

213

Dolj

Cetate

368/1

5000

44

Găluţ E Ioana

214

Dolj

Cetate

380/1

5000

37

Mitriţă N. Ion

215

Dolj

Cetate

396/1

4540

25

Ghilă A. Maria

216

Dolj

Cetate

408/1

1077

5

Primăria Comunei Cetate

217

Dolj

Cetate

391/1

5000

20

lovan C. Ştefan

218

Dolj

Cetate

397/1

5000

13

lovan Ghe. Constandina

219

Dolj

Cetate

385/1

5000

18

Lican Şt. Marian

220

Dolj

Cetate

392/1

2036

29

Lican I. Vergiliu

221

Dolj

Cetate

387/1

5000

66

Lican C. Marin

222

Dolj

Cetate

398/1

5000

44

Lican N. Emilia

223

Dolj

Cetate

351/2

1820

10

Marinaş Ghe. Aneta

224

Dolj

Cetate

359/1

5000

22

Modoalcă C. Florea

225

Dolj

Cetate

399/1

2500

13

Niţurică I. Floarea

1

2

3

4

5

6

7

8

226

Dolj

Cetate

365/1

2500

15

Niţurică I. Ileana

227

Dolj

Cetate

358/1

5000

38

Vlad M. Ioana

228

Dolj

Cetate

357/1

3000

30

Vladuţ C. Petre-Leontin

229

Dolj

Cetate

400/1

20000

539

Grigoroiu I. Şerbana

230

Dolj

Cetate

457/1

7550

32

Primăria Comunei Cetate

231

Dolj

Cetate

453/1

1404

7

Iordache Gheorghe

232

Dolj

Cetate

416/1

2284

14

Dobre P Constantin

233

Dolj

Cetate

440/1

2200

16

Dărac Ion

234

Dolj

Cetate

446/1

4916

33

Cismaru I. Victor

235

Dolj

Cetate

415/1

5000

27

Neagoe Marin

236

Dolj

Cetate

419/1

2637

11

Neagoe C. Stelian

237

Dolj

Cetate

456/1

2800

6

Cojoacă I. Rozeta

238

Dolj

Cetate

458/1

2500

2

Surdu Maria,

Cerăceanu M. Ioana,

Iancu M. Elena

239

Dolj

Cetate

448/1

3384

19

Primăria Comunei Cetate

240

Dolj

Cetate

424/1

2400

18

Ureche Ioana,

Surugiu Pelagia

241

Dolj

Cetate

427/1

1200

10

Stoica C. Dumitru

242

Dolj

Cetate

437/1

2380

25

Lupitu Ioana

243

Dolj

Cetate

420/1

8656

56

Primăria Comunei Cetate

244

Dolj

Cetate

454/1

1888

13

Surdu Maria,

Cerăceanu M. Ioana,

Iancu M. Elena

245

Dolj

Cetate

438/1

1800

11

Tută Şt. Constantin

246

Dolj

Cetate

426/1

1800

11

Florea I. Constantina

247

Dolj

Cetate

455/1

1800

12

Bădescu Ghe. Ion, Modoalcă Ghe. Floarea

248

Dolj

Cetate

450/1

5000

24

Vasile C. Elena

249

Dolj

Cetate

418/1

5000

21

Mogoi Ioana

250

Dolj

Cetate

447/1

2035

13

Ghilă P Ştefan

251

Dolj

Cetate

451/1

2062

14

Tută Şt. Constantin

252

Dolj

Cetate

439/1

2167

15

Neagoe Florica

253

Dolj

Cetate

449/1

4900

35

Voican Alexandru

254

Dolj

Cetate

452/1

3174

25

Primăria Comunei Cetate

255

Dolj

Cetate

441/1

1400

9

Găluţ M. Ştefan

256

Dolj

Cetate

417/1

920

6

Vlad T. Vasile

257

Dolj

Cetate

435/1

1500

11

Găluţ M. Ion

258

Dolj

Cetate

444/1

1420

11

Neagoe Florica

259

Dolj

Cetate

459/1

2786

18

Tomiţa Şt. Gheorghe

260

Dolj

Cetate

460/1

2900

16

Ghiorghişor A. Constantin

261

Dolj

Cetate

425/1

4686

21

Modoalcă C. Elena

262

Dolj

Cetate

442/1

4300

17

Barbu D. Marin

263

Dolj

Cetate

429/1

3200

14

Ureche M. Marin

264

Dolj

Cetate

461/1

3838

19

Ureche O. Marin

265

Dolj

Cetate

431/1

10000

69

Constantinescu P. Silvia, Ionescu P. Matilda, Zdrafcovici P Elena

266

Dolj

Cetate

423/1

6047

49

Ghilă S. Petre

267

Dolj

Cetate

462/1

4082

32

Iordache I. Alexandru

268

Dolj

Cetate

428/1

4401

33

Moraru I. Elena

269

Dolj

Cetate

422/1

3800

28

Primăria Comunei Cetate

1

2

3

4

5

6

7

8

270

Dolj

Cetate

443/1

5311

39

Niţurică M. Elena

271

Dolj

Cetate

421/1

2700

20

Ghiorghişor I. Maria

272

Dolj

Cetate

430/1

6000

43

Cristei P. Marin

273

Dolj

Cetate

464/1

11300

65

Porumbelu N. Nicolae

274

Dolj

Cetate

463/1

15000

81

Neagoe N. Maria

275

Dolj

Cetate

445/1

18270

5

Primăria Comunei Cetate

276

Mehedinţi

Salcia

459

500

2

Chisărescu Gogu,

Chisărescu Polina,

Chisărescu Constantin,

Chisărescu Marin,

Chisărescu Mircea,

Chisărescu Floarea

277

Mehedinţi

Salcia

483

4500

86

Mîtca Gheorghita, Biban Şt. Elena

278

Mehedinţi

Salcia

474

1000

2

CiureaAna, Ciurea Maria, Constantinescu D. Elena, Morariu D. Ecaterina, Manea D. Constanţa

279

Mehedinţi

Salcia

549

1000

4

Tunsoiu Ruxandra

280

Mehedinţi

Salcia

566

500

2

Diamandi II. Constantin,

Sandu II. Maria,

Neagra II. Floarea,

Diamandi II. Luba,

Diamandi II. Elena,

Diamandi II. Ştefan

281

Mehedinţi

Salcia

369/1

3500

66

Drinceanu Lăpăduţa

282

Mehedinţi

Salcia

392/1

1000

32

Şeicaru P. Constantin, Căluşeru I. Ioana

283

Mehedinţi

Salcia

175/1

1000

65

Gâscă Marin

284

Mehedinţi

Salcia

254/1

1000

65

Scârlete I. Lăpădat

285

Mehedinţi

Salcia

353/1

2000

121

Barză I. Floarea, Barză Vasilica, Marica Gh. Elena

286

Mehedinţi

Salcia

238/1

500

28

Odor Ioana

287

Mehedinţi

Salcia

282/1

2500

131

Cunete C. Nicolae

288

Mehedinţi

Salcia

325/1

1000

8

Vladea C. Ilie

289

Mehedinţi

Salcia

232/1

5000

34

Neamţu D. Constantin

290

Mehedinţi

Salcia

601

2500

16

Bădiţa D. Ion

291

Mehedinţi

Salcia

326/1

500

2

Manea D. Ioana, Odor I. Stanca, Manea I. Ion

292

Mehedinţi

Salcia

370/1

500

2

Ruican D. Dumitru, Ruican D. Ilie

293

Mehedinţi

Salcia

327/1

500

2

Bădiţă A. Ion

294

Mehedinţi

Salcia

169/1

500

1

Sgardan I. Constantin

295

Mehedinţi

Salcia

197/1

500

1

Leca Maria

296

Mehedinţi

Salcia

328/1

500

2

Ungureanu D. Nicolae

297

Mehedinţi

Salcia

368/1

2500

7

Cârciumaru Aneta, Pescaru Miţa

298

Mehedinţi

Salcia

367/1

4000

13

Cîrciumaru M. Marin,

Cîrciumaru II. Marin,

Boiangiu Elena

299

Mehedinţi

Salcia

298/1

500

2

Tudoran Ioana, Tudoran Ion, Tudoran Florea, Tudoran Radu

300

Mehedinţi

Salcia

188/1

500

2

Cunete Nicolae, Cunete G. Ana, Cunete Florea

301

Mehedinţi

Salcia

372/1

3500

16

Dinte G. Oprea

302

Mehedinţi

Salcia

240/1

1000

4

Tămbăluţă I. Constantin,

Tămbăluţă Gheorghita,

Tămbăluţă Marin

1

2

3

4

5

6

7

8

303

Mehedinţi

Salcia

239/1

5000

22

Deliu N. Florea,

Deliu N. Gheorghe,

Ruican N. Gheorghita,

Sitaru Maria

304

Mehedinţi

Salcia

345/1

500

3

Bădiţă I. Ion, Bădiţă Ana, Deliu Elena, Pădureanu Maria, Barză Ioana

305

Mehedinţi

Salcia

171/1

500

3

Pădureanu Marin, Pădureanu P. Ilie, Pădureanu Patru

306

Mehedinţi

Salcia

170/1

1500

8

Cebuc Gheorghe, Cebuc Elena

307

Mehedinţi

Salcia

292/1

2500

12

Cebuc G. Florea, Irimia Tinca

308

Mehedinţi

Salcia

205/1

1000

5

Cruceru Maria,

Cruceru Constantin,

Crăciunoiu Nicoleta, Dinte Elena

309

Mehedinţi

Salcia

168/1

2000

10

Biban Vasilica, Biban Florei, Biban Emil, Biban C. Ion, Pantelimon  Aristică, Dobrică Ecaterina, Cunete Mircea

310

Mehedinţi

Salcia

271/1

1000

5

Cotoi V. Paul, Cotoi Natalia

311

Mehedinţi

Salcia

273/1

500

2

Cotoi Elena, Cotoi Marin, Cotoi Ion

312

Mehedinţi

Salcia

223/1

1000

4

Pădureanu P. Ilie

313

Mehedinţi

Salcia

212/1

500

2

Udrea M. Ion, Pîrvulescu M. Miţa

314

Mehedinţi

Salcia

234/1

500

2

Rustea I. Petrache, Bali I. Gheorghita, Grecu I. Elena, Rustea I. Oprita

315

Mehedinţi

Salcia

204/1

500

2

Grecu D. Aristică

316

Mehedinţi

Salcia

344/1

1000

4

Udrea M. Dumitru

317

Mehedinţi

Salcia

213/1

1500

6

Cotoi I. Nicolae

318

Mehedinţi

Salcia

222/1

500

2

Spiridon O. Nicolae

319

Mehedinţi

Salcia

300/1

1000

4

Cotoi D. Ilie

320

Mehedinţi

Salcia

173/1

1000

2

Adam C. Gheorghe, Adam Ana

321

Mehedinţi

Salcia

236/1

1000

1

Morariu D. Dumitru, Morariu D. Ion

322

Mehedinţi

Salcia

245/1

3000

9

Mihai C. Ion, Mihai C. Mitra, Mihai Constantin, Mihai C. Nicolae, Mihai C. Elena

323

Mehedinţi

Salcia

287/1

1000

4

Udrea Constantin

324

Mehedinţi

Salcia

391/1

500

2

Spiridon I. Stanca

325

Mehedinţi

Salcia

285/1

500

2

Martin C. Ştefan, Martin M. Maria, Martin C. Lăpădat

326

Mehedinţi

Salcia

299/1

500

2

Dinte G. Ilie, Dinte Ana, Dinte G. Marin

327

Mehedinţi

Salcia

195/1

500

1

Pîrjol C. Nicolae, Pîrjol C. Floarea

328

Mehedinţi

Salcia

329/1

500

1

Dinte C. Constanţa

329

Mehedinţi

Salcia

331/1

1000

2

Ungureanu D. Marin

330

Mehedinţi

Salcia

270/1

1000

2

Porojan Dumitru

331

Mehedinţi

Salcia

286/1

1000

3

Măgăreaţă Constantin,

Rapcea Floarea, Tunsoiu C. Elena, Măgăreaţă Dumitru, Măgăreaţă C. Ion

332

Mehedinţi

Salcia

316/1

1000

3

Drinceanu I. Nicolae, Drinceanu I. Ion

333

Mehedinţi

Salcia

321/1

500

1

Neagoe I. Gheorghe

334

Mehedinţi

Salcia

196/1

1000

3

Tudoran I. Gheorghe

335

Mehedinţi

Salcia

341/1

1000

2

Neagoe I. Ion

1

2

3

4

5

6

7

8

336

Mehedinţi

Salcia

362/1

1000

15

Sfâru Gheorghe

337

Mehedinţi

Salcia

317/1

500

7

Sălcianu St. Ilie

338

Mehedinţi

Salcia

225/1

500

7

Sălcianu Viorica

339

Mehedinţi

Salcia

231/1

1000

14

Iliescu N. Vasile, Iliescu Nicolae, Catrinoiu Iliescu Floarea, Iliescu N. Constanţa, Iliescu N. Constantin, Iliescu N. Floarea

340

Mehedinţi

Salcia

214/1

2500

32

Pistol Pavel, Mitran Joiţa

341

Mehedinţi

Salcia

184/1

2500

25

Mitran T. Joiţa

342

Mehedinţi

Salcia

323/1

1000

9

Dovlete P. Nicolae, Ispir P. Ioana

343

Mehedinţi

Salcia

342/1

3900

35

Ceobanu I. Marin, Dovlete Elena,

Boată I. Floarea,

Ciobanu I. Constantin

344

Mehedinţi

Salcia

283/1

2500

23

Iacob Elena

345

Mehedinţi

Salcia

294/1

1200

17

Mea C. Traian

346

Mehedinţi

Salcia

221/1

1200

37

Iacob Dumitru

347

Mehedinţi

Salcia

355/1

1800

49

Barză Constantin

348

Mehedinţi

Salcia

265/1

2500

28