Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1012 din 20.12.2018

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila şi Bistriţa-Năsăud, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 04 ianuarie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1*), la care se modifică valorile de inventar ca urmare a reevaluării acestora, în condiţiile legii.*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii. Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul apărării naţionale,Gabriel-Beniamin LeşMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea imobilului din domeniul public al statului Adresa poştală a bunului imobil Elementele-cadru de descriere tehnică ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, nr. CF/nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului/C.U.I.
0 1 2 3 4 5 6
1. 103884 - parţial 8.19.01 Imobil 1114 parţial Comuna Deveselu, judeţul Olt 1. Construcţii: Pavilionul V 3: - suprafaţa construită = 464,00 mp; Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
0 1 2 3 4 5 6
- valoarea contabilă = 482.289,94 lei; Pavilionul X: - suprafaţa construită = 34,00 mp; - valoarea contabilă = 2.493,29 lei Total valoare contabilă: imobil 1114 - parţial = 484.783,23 lei CF nr. 50108 Deveselu, nr. cadastral 50108
2. 107145 - parţial 8.19.01 Imobil 1852 parţial Comuna Corbu, judeţul Constanţa 2. Construcţii: Pavilionul H 1: - suprafaţa construită = 30,00 mp; - valoarea contabilă = 4.184,00 lei; Pavilionul H 2: - suprafaţa construită = 245,65 mp; - valoarea contabilă = 20.962,00 lei; Pavilionul M: - suprafaţa construită = 6,21 mp; - valoarea contabilă = 4.596,00 lei; Drumuri şi alei interioare asfaltate: - suprafaţa construită = 100,00 mp; - valoarea contabilă = 12.111,00 lei Total valoare contabilă: imobil 1852 - parţial = 41.853,00 lei CF nr. 109958 Corbu, nr. cadastral 109958 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
3. 107095 - parţial 8.19.01 Imobil 1733 parţial Comuna Limanu - 2 Mai, judeţul Constanţa 3. Construcţii: Drum macadam: - suprafaţa construită = 1.200,00 mp; - valoarea contabilă = 9.100,00 lei; Împrejmuire beton: - suprafaţa construită = 924,00 ml; - valoarea contabilă = 5.500,00 lei; Împrejmuire plasă sârmă: - suprafaţa construită = 304,00 ml; - valoarea contabilă = 381,99 lei; Platou macadam: - suprafaţa construită = 50,00 mp; - valoarea contabilă = 2.800,00 lei; Reţea alimentare cu apă: - lungime = 300,00 ml; - valoarea contabilă = 21.450,00 lei; Reţea canalizare: - lungime = 150,00 ml; - valoarea contabilă = 18.892,92 lei; Reţea electrică subterană: - lungime = 150,00 ml; - valoarea contabilă = 8.672,16 lei Total valoare contabilă: imobil 1733 - parţial = 66.797,07 lei CF nr. 104962 Limanu - 2 Mai, nr. cadastral 104962 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
4. 107048 - parţial 8.19.01 Imobil 3287 parţial Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi 4. Construcţii: Drum pământ: - suprafaţa construită = 735,00 mp; - valoarea contabilă = 410,88 lei; Împrejmuire sârmă ghimpată 1 rând stâlpi: - suprafaţa construită = 1.330,00 ml; - valoarea contabilă = 5.020,16 lei Total valoare contabilă: imobil 3287 - parţial = 5.431,04 lei CF nr. 101285 Tecuci, nr. cadastral 101285 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
5. 107192 - parţial 8.19.01 Imobil 1300 parţial Comuna Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea 5. Construcţii: Pavilionul H/construcţia C3: - suprafaţa construită = 6,00 mp; - valoarea contabilă = 4.596,00 lei; Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
0 1 2 3 4 5 6
Platforme betonate: - suprafaţa construită = 207,00 mp; - valoarea contabilă = 20.065,55 lei Total valoare contabilă: imobil 1300 - parţial = 24.661,55 lei CF nr. 30404 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 30404 CF nr. 30405 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 30405 CF nr. 30144 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 30144
6. 103804 - parţial 8.19.01 Imobil 324 parţial Localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 6. Construcţii: Împrejmuire sârmă pe 1 rând de stâlpi: - suprafaţa construită = 4.172,00 ml; - valoarea contabilă = 1.047,664 lei; Împrejmuire sârmă pe 2 rânduri de stâlpi: - suprafaţa construită = 1.986,00 ml; - valoarea contabilă = 1.503,40 lei Total valoare contabilă: imobil 324 - parţial = 2.551,064 lei CF nr. 21152 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 21152 CF nr. 21153 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 21153 CF nr. 21148 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 21148 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
7. 107170 - parţial 8.19.01 Imobil 1524 parţial Comuna Tuzla, judeţul Constanţa 7. Construcţii: Împrejmuire sârmă ghimpată: - suprafaţa construită = 73,00 ml; - valoarea contabilă = 98,00 lei; Reţea de alimentare cu apă: - lungime = 1.100,00 ml; - valoarea contabilă = 862,51 lei; Reţea de canalizare: - lungime = 60,00 ml; - valoarea contabilă = 20.643,00 lei; Reţea de alimentare cu energie electrică subterană: - lungime = 100,00 ml; - valoarea contabilă = 492,00 lei Total valoare contabilă: imobil 1524 - parţial = 22.095,51 lei CF nr. 106452 Tuzla, nr. cadastral 106452 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
8. 107158 - parţial 8.19.01 Imobil 2292 parţial Comuna Agigea, judeţul Constanţa 8. Construcţii: Pavilionul C: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 979,00 lei; Reţea de energie electrică subterană: - lungime = 20,00 ml; - valoarea contabilă = 112,00 lei Total valoare contabilă: imobil 2292 - parţial = 1.091,00 lei CF nr. 110517 Agigea, nr. cadastral 110517 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
9. 103960 - parţial 8.19.01 Imobil 2660 parţial Localitatea Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 1989 nr. 25, judeţul Alba 9. Construcţii: Pavilionul T - construcţia C 8: - suprafaţa construită = 278,00 mp; - valoarea contabilă = 27.584,52 lei Total valoare contabilă: imobil 2660 - parţial = 27.584,52 lei CF nr. 103117 Alba Iulia, nr. cadastral 103117 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
0 1 2 3 4 5 6
10. 103558 - parţial 8.19.01 Imobil 1278 parţial Comuna Brăneşti, judeţul Ilfov 10. Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 33,20 mp; - valoarea contabilă = 5,11 lei; Pavilionul C1: - suprafaţa construită = 189,00 mp; - valoarea contabilă = 17.184,08 lei; Pavilionul D1: - suprafaţa construită = 384,00 mp; - valoarea contabilă = 26.348,92 lei; Pavilionul E: - suprafaţa construită = 30,00 mp; - valoarea contabilă = 9.648,53 lei; Pavilionul F: - suprafaţa construită = 86,00 mp; - valoarea contabilă = 35.048,09 lei; Pavilionul G: - suprafaţa construită = 7,00 mp; - valoarea contabilă = 0,44 lei; Pavilionul H1: - suprafaţa construită = 25,00 mp; - valoarea contabilă = 6.038,31 lei; Pavilionul H2: - suprafaţa construită = 25,00 mp; - valoarea contabilă = 6.038,31 lei; Pavilionul L1: - suprafaţa construită = 288,00 mp; - valoarea contabilă = 54.267,52 lei; Pavilionul T: - suprafaţa construită = 2,90 mp; - valoarea contabilă = 2.837,36 lei; Pavilionul Ţ: - suprafaţa construită = 2,90 mp; - valoarea contabilă = 2.837,36 lei; Pavilionul U: - suprafaţa construită = 2,90 mp; - valoarea contabilă = 2.837,36 lei; Pavilionul V: - suprafaţa construită = 2,90 mp; - valoarea contabilă = 2.837,36 lei; Pavilionul X: - suprafaţa construită = 2,90 mp; - valoarea contabilă = 2.837,36 lei; Pavilionul I1: - suprafaţa construită = 349,00 mp; - valoarea contabilă = 36.508,58 lei; Pavilionul I2: - suprafaţa construită = 349,00 mp; - valoarea contabilă = 36.508,58 lei; Pavilionul I4: - suprafaţa construită = 349,00 mp; - valoarea contabilă = 36.508,58 lei; Împrejmuire metalică: - suprafaţa construită = 220,00 ml; - valoarea contabilă = 94,468 lei; Împrejmuire beton: - suprafaţa construită = 70,00 ml; - valoarea contabilă = 766,073 lei; Reţea electrică aeriană: - lungime = 630,00 ml; - valoarea contabilă = 3.870,342 lei; Drumuri pavate: - suprafaţa construită = 1.260,00 mp; - valoarea contabilă = 1.474,70 lei; Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
0 1 2 3 4 5 6
Platforme pavate cu macadam: - suprafaţa construită = 3.750,00 mp; - valoarea contabilă = 12.991,50 lei Total valoare contabilă: imobil 1278 - parţial = 297.488,937 lei CF nr. 59089 Brăneşti, nr. cadastral 59089
11. 107153 - parţial 8.19.01 Imobil 2392 parţial Localitatea Ovidiu, judeţul Constanţa 11. Construcţii: Drumuri şi alei pavate: - suprafaţa construită = 2.216,00 mp; - valoarea contabilă = 3.631,72 lei; Reţea alimentare apă: - lungime = 838,00 ml; - valoarea contabilă = 4.422,10 lei; Reţea electrică subterană: - lungime = 80,00 ml; - valoarea contabilă = 295,71 lei Total valoare contabilă: imobil 2392 - parţial = 8.349,53 lei CF nr. 106182 Ovidiu, nr. cadastral 106182 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
12. 107057 - parţial 8.19.01 Imobil 2920 parţial Comuna Adamclisi, judeţul Constanţa 12. Construcţii: Drumuri şi alei cu macadam: - suprafaţa construită = 435,00 mp; - valoarea contabilă = 760,52 lei; Drumuri şi alei pământ: - suprafaţa construită = 130,00 mp; - valoarea contabilă = 128,01 lei; Pavilionul K: - suprafaţa construită = 3,15 mp; - valoarea contabilă = 22.988,46 lei; Pavilionul R: - suprafaţa construită = 24,00 mp; - valoarea contabilă = 472,70 lei Total valoare contabilă: imobil 2920 - parţial = 24.349,69 lei CF nr. 101925 Adamclisi, nr. cadastral 101925 CF nr. 100485 Adamclisi, nr. cadastral 100485 CF nr. 100483 Adamclisi, nr. cadastral 100483 CF nr. 101923 Adamclisi, nr. cadastral 101923 CF nr. 102558 Deleni - Şipotele, nr. cadastral 102558 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
13. 107047 - parţial 8.19.01 Imobil 1576 parţial Comuna Movileni, judeţul Galaţi 13. Construcţii: Drumuri pavate cu pietriş: - suprafaţa construită = 8.471,00 mp; - valoarea contabilă = 12.348,14 lei Total valoare contabilă: imobil 1576 - parţial = 12.348,14 lei CF nr. 100057 Movileni, nr. cadastral 100057 CF nr. 100278 Movileni, nr. cadastral 100278 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
14. 107041 - parţial 8.19.01 Imobil 488 parţial Localitatea Tecuci, strada Gheorghe Petraşcu nr. 1, judeţul Galaţi 14. Construcţii: Drumuri şi alei interioare cu balast: - suprafaţa construită = 3.640,00 mp; - valoarea contabilă = 20.711,60 lei; Reţea alimentare cu apă: - lungime = 1.335,00 ml; - valoarea contabilă = 39.088,80 lei; Reţea de canalizare: - lungime = 1.470,00 ml; - valoarea contabilă = 14.023,80 lei; Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
0 1 2 3 4 5 6
Reţea de gaze: - lungime = 850,00 ml; - valoarea contabilă = 5.219,00 lei Total valoare contabilă: imobil 488 - parţial = 79.043,20 lei CF nr. 107721 Tecuci, nr. cadastral 107721
15. 107149 - parţial 8.19.01 Imobil 3176 parţial Localitatea Năvodari, judeţul Constanţa 15. Construcţii: Drumuri asfaltate: - suprafaţa construită = 6.438,00 mp; - valoarea contabilă = 3.184,21 lei; Platouri asfaltate: - suprafaţa construită = 2.820,00 mp; - valoarea contabilă = 12.759,15 lei; Platouri betonate: - suprafaţa construită = 2.324,00 mp; - valoarea contabilă = 7.714,43 lei; Platouri cu macadam: - suprafaţa construită = 880,00 mp; - valoarea contabilă = 2.665,31 lei Total valoare contabilă: imobil 3176 - parţial = 26.323.10 lei CF nr. 109601 Năvodari, nr. cadastral 109601 CF nr. 109695 Năvodari, nr. cadastral 109695 CF nr. 116262 Năvodari, nr. cadastral 116262 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
16. 106987 - parţial 8.19.01 Imobil 3091 parţial Localitatea Topliceni, judeţul Buzău 16. Construcţii: Drumuri betonate: - suprafaţa construită = 200,00 mp; - valoarea contabilă = 1.386,07 lei; Platouri betonate: - suprafaţa construită = 200,00 mp; - valoarea contabilă = 1.386,07 lei Total valoare contabilă: imobil 3091 - parţial = 2.772,14 lei CF nr. 20642 Topliceni, nr. cadastral 122 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
17. 107007 - parţial 8.19.01 Imobil 3447 parţial Localitatea Mircea Vodă, judeţul Brăila 17. Construcţii: Reţea de energie electrică aeriană: - lungime = 80,00 ml; - valoarea contabilă = 816,70 lei; Pavilionul S5 - construcţia C 2: - suprafaţa construită = 48,17,00 mp; - valoarea contabilă = 6.697,20 lei Total valoare contabilă: imobil 3447 - parţial = 7.513,90 lei CF nr. 71620 Mircea Vodă, nr. cadastral 988 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
18. 106644 - parţial 8.19.01 Imobil 355 parţial Localitatea Bistriţa, str. Avram Iancu nr. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud 18. Construcţii: Pavilion C - construcţia C7: - suprafaţa construită = 1.859 mp; - valoarea contabilă = 250,00 lei; Pavilionul R7: - suprafaţa construită = 504 mp; - valoarea contabilă = 28,00 lei; Pavilionul R9: - suprafaţa construită = 1.118 mp; - valoarea contabilă = 70 lei Total valoare contabilă: imobil 3447 - parţial = 348,00 lei CF nr. 55450 Bistriţa, nr. cadastral 55450 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează adresele poştale unde sunt situate acestea, în urma înscrierii în cartea funciară

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului la care se modifică adresa poştală Persoana juridică care are în administrare bunul şi codul unic de înregistrare Adresa poştală a bunului înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la data de 4.09.2018 Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare Carte funciară actualizată/ Nr. cadastral
0 1 2 3 4 5 6 7
1. 107057 8.19.01 Imobil 2920 Ministerul Apărării Naţionale - 4183229 Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Adamclisi Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Adamclisi; comuna Deleni-Şipotele CF nr. 101925 Adamclisi, nr. cadastral 101925; CF nr. 100485 Adamclisi, nr. cadastral 100485; CF nr. 100483 Adamclisi, nr. cadastral 100483; CF nr. 101923 Adamclisi, nr. cadastral 101923; CF nr. 102558 Deleni-Şipotele, nr. cadastral 102558
2. 107007 8.19.01 Imobil 3447 Ministerul Apărării Naţionale - 4183229 Ţara: România, judeţul: Brăila oraşul: Ianca Ţara: România, judeţul: Brăila comuna Mircea Vodă CF nr. 71620, nr. cadastral 988SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1012/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1012 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. TEAM LEADER CREDIT FIRM.has a făcut această diferență în industria de creditare. TEAM LEADER CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. TEAM LEADER CREDIT FIRMsay DA cand bancile dumneavoastra spun NU. În cele din urmă, vom finanța firma de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați un împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Numele companiei: TEAM LEADER CREDIT FIRM Compania E-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. site-ul web: http://teamleaderloan.ucoz.site Motto: Investiții pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1012/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu