Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1012 din 20.12.2018

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila şi Bistriţa-Năsăud, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 04 ianuarie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1*), la care se modifică valorile de inventar ca urmare a reevaluării acestora, în condiţiile legii.*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii. Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Articolul 3Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul apărării naţionale,Gabriel-Beniamin LeşMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea imobilului din domeniul public al statului Adresa poştală a bunului imobil Elementele-cadru de descriere tehnică ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, nr. CF/nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului/C.U.I.
0 1 2 3 4 5 6
1. 103884 - parţial 8.19.01 Imobil 1114 parţial Comuna Deveselu, judeţul Olt 1. Construcţii: Pavilionul V 3: - suprafaţa construită = 464,00 mp; Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
0 1 2 3 4 5 6
- valoarea contabilă = 482.289,94 lei; Pavilionul X: - suprafaţa construită = 34,00 mp; - valoarea contabilă = 2.493,29 lei Total valoare contabilă: imobil 1114 - parţial = 484.783,23 lei CF nr. 50108 Deveselu, nr. cadastral 50108
2. 107145 - parţial 8.19.01 Imobil 1852 parţial Comuna Corbu, judeţul Constanţa 2. Construcţii: Pavilionul H 1: - suprafaţa construită = 30,00 mp; - valoarea contabilă = 4.184,00 lei; Pavilionul H 2: - suprafaţa construită = 245,65 mp; - valoarea contabilă = 20.962,00 lei; Pavilionul M: - suprafaţa construită = 6,21 mp; - valoarea contabilă = 4.596,00 lei; Drumuri şi alei interioare asfaltate: - suprafaţa construită = 100,00 mp; - valoarea contabilă = 12.111,00 lei Total valoare contabilă: imobil 1852 - parţial = 41.853,00 lei CF nr. 109958 Corbu, nr. cadastral 109958 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
3. 107095 - parţial 8.19.01 Imobil 1733 parţial Comuna Limanu - 2 Mai, judeţul Constanţa 3. Construcţii: Drum macadam: - suprafaţa construită = 1.200,00 mp; - valoarea contabilă = 9.100,00 lei; Împrejmuire beton: - suprafaţa construită = 924,00 ml; - valoarea contabilă = 5.500,00 lei; Împrejmuire plasă sârmă: - suprafaţa construită = 304,00 ml; - valoarea contabilă = 381,99 lei; Platou macadam: - suprafaţa construită = 50,00 mp; - valoarea contabilă = 2.800,00 lei; Reţea alimentare cu apă: - lungime = 300,00 ml; - valoarea contabilă = 21.450,00 lei; Reţea canalizare: - lungime = 150,00 ml; - valoarea contabilă = 18.892,92 lei; Reţea electrică subterană: - lungime = 150,00 ml; - valoarea contabilă = 8.672,16 lei Total valoare contabilă: imobil 1733 - parţial = 66.797,07 lei CF nr. 104962 Limanu - 2 Mai, nr. cadastral 104962 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
4. 107048 - parţial 8.19.01 Imobil 3287 parţial Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi 4. Construcţii: Drum pământ: - suprafaţa construită = 735,00 mp; - valoarea contabilă = 410,88 lei; Împrejmuire sârmă ghimpată 1 rând stâlpi: - suprafaţa construită = 1.330,00 ml; - valoarea contabilă = 5.020,16 lei Total valoare contabilă: imobil 3287 - parţial = 5.431,04 lei CF nr. 101285 Tecuci, nr. cadastral 101285 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
5. 107192 - parţial 8.19.01 Imobil 1300 parţial Comuna Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea 5. Construcţii: Pavilionul H/construcţia C3: - suprafaţa construită = 6,00 mp; - valoarea contabilă = 4.596,00 lei; Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
0 1 2 3 4 5 6
Platforme betonate: - suprafaţa construită = 207,00 mp; - valoarea contabilă = 20.065,55 lei Total valoare contabilă: imobil 1300 - parţial = 24.661,55 lei CF nr. 30404 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 30404 CF nr. 30405 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 30405 CF nr. 30144 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 30144
6. 103804 - parţial 8.19.01 Imobil 324 parţial Localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 6. Construcţii: Împrejmuire sârmă pe 1 rând de stâlpi: - suprafaţa construită = 4.172,00 ml; - valoarea contabilă = 1.047,664 lei; Împrejmuire sârmă pe 2 rânduri de stâlpi: - suprafaţa construită = 1.986,00 ml; - valoarea contabilă = 1.503,40 lei Total valoare contabilă: imobil 324 - parţial = 2.551,064 lei CF nr. 21152 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 21152 CF nr. 21153 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 21153 CF nr. 21148 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 21148 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
7. 107170 - parţial 8.19.01 Imobil 1524 parţial Comuna Tuzla, judeţul Constanţa 7. Construcţii: Împrejmuire sârmă ghimpată: - suprafaţa construită = 73,00 ml; - valoarea contabilă = 98,00 lei; Reţea de alimentare cu apă: - lungime = 1.100,00 ml; - valoarea contabilă = 862,51 lei; Reţea de canalizare: - lungime = 60,00 ml; - valoarea contabilă = 20.643,00 lei; Reţea de alimentare cu energie electrică subterană: - lungime = 100,00 ml; - valoarea contabilă = 492,00 lei Total valoare contabilă: imobil 1524 - parţial = 22.095,51 lei CF nr. 106452 Tuzla, nr. cadastral 106452 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
8. 107158 - parţial 8.19.01 Imobil 2292 parţial Comuna Agigea, judeţul Constanţa 8. Construcţii: Pavilionul C: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 979,00 lei; Reţea de energie electrică subterană: - lungime = 20,00 ml; - valoarea contabilă = 112,00 lei Total valoare contabilă: imobil 2292 - parţial = 1.091,00 lei CF nr. 110517 Agigea, nr. cadastral 110517 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
9. 103960 - parţial 8.19.01 Imobil 2660 parţial Localitatea Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 1989 nr. 25, judeţul Alba 9. Construcţii: Pavilionul T - construcţia C 8: - suprafaţa construită = 278,00 mp; - valoarea contabilă = 27.584,52 lei Total valoare contabilă: imobil 2660 - parţial = 27.584,52 lei CF nr. 103117 Alba Iulia, nr. cadastral 103117 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
0 1 2 3 4 5 6
10. 103558 - parţial 8.19.01 Imobil 1278 parţial Comuna Brăneşti, judeţul Ilfov 10. Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 33,20 mp; - valoarea contabilă = 5,11 lei; Pavilionul C1: - suprafaţa construită = 189,00 mp; - valoarea contabilă = 17.184,08 lei; Pavilionul D1: - suprafaţa construită = 384,00 mp; - valoarea contabilă = 26.348,92 lei; Pavilionul E: - suprafaţa construită = 30,00 mp; - valoarea contabilă = 9.648,53 lei; Pavilionul F: - suprafaţa construită = 86,00 mp; - valoarea contabilă = 35.048,09 lei; Pavilionul G: - suprafaţa construită = 7,00 mp; - valoarea contabilă = 0,44 lei; Pavilionul H1: - suprafaţa construită = 25,00 mp; - valoarea contabilă = 6.038,31 lei; Pavilionul H2: - suprafaţa construită = 25,00 mp; - valoarea contabilă = 6.038,31 lei; Pavilionul L1: - suprafaţa construită = 288,00 mp; - valoarea contabilă = 54.267,52 lei; Pavilionul T: - suprafaţa construită = 2,90 mp; - valoarea contabilă = 2.837,36 lei; Pavilionul Ţ: - suprafaţa construită = 2,90 mp; - valoarea contabilă = 2.837,36 lei; Pavilionul U: - suprafaţa construită = 2,90 mp; - valoarea contabilă = 2.837,36 lei; Pavilionul V: - suprafaţa construită = 2,90 mp; - valoarea contabilă = 2.837,36 lei; Pavilionul X: - suprafaţa construită = 2,90 mp; - valoarea contabilă = 2.837,36 lei; Pavilionul I1: - suprafaţa construită = 349,00 mp; - valoarea contabilă = 36.508,58 lei; Pavilionul I2: - suprafaţa construită = 349,00 mp; - valoarea contabilă = 36.508,58 lei; Pavilionul I4: - suprafaţa construită = 349,00 mp; - valoarea contabilă = 36.508,58 lei; Împrejmuire metalică: - suprafaţa construită = 220,00 ml; - valoarea contabilă = 94,468 lei; Împrejmuire beton: - suprafaţa construită = 70,00 ml; - valoarea contabilă = 766,073 lei; Reţea electrică aeriană: - lungime = 630,00 ml; - valoarea contabilă = 3.870,342 lei; Drumuri pavate: - suprafaţa construită = 1.260,00 mp; - valoarea contabilă = 1.474,70 lei; Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
0 1 2 3 4 5 6
Platforme pavate cu macadam: - suprafaţa construită = 3.750,00 mp; - valoarea contabilă = 12.991,50 lei Total valoare contabilă: imobil 1278 - parţial = 297.488,937 lei CF nr. 59089 Brăneşti, nr. cadastral 59089
11. 107153 - parţial 8.19.01 Imobil 2392 parţial Localitatea Ovidiu, judeţul Constanţa 11. Construcţii: Drumuri şi alei pavate: - suprafaţa construită = 2.216,00 mp; - valoarea contabilă = 3.631,72 lei; Reţea alimentare apă: - lungime = 838,00 ml; - valoarea contabilă = 4.422,10 lei; Reţea electrică subterană: - lungime = 80,00 ml; - valoarea contabilă = 295,71 lei Total valoare contabilă: imobil 2392 - parţial = 8.349,53 lei CF nr. 106182 Ovidiu, nr. cadastral 106182 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
12. 107057 - parţial 8.19.01 Imobil 2920 parţial Comuna Adamclisi, judeţul Constanţa 12. Construcţii: Drumuri şi alei cu macadam: - suprafaţa construită = 435,00 mp; - valoarea contabilă = 760,52 lei; Drumuri şi alei pământ: - suprafaţa construită = 130,00 mp; - valoarea contabilă = 128,01 lei; Pavilionul K: - suprafaţa construită = 3,15 mp; - valoarea contabilă = 22.988,46 lei; Pavilionul R: - suprafaţa construită = 24,00 mp; - valoarea contabilă = 472,70 lei Total valoare contabilă: imobil 2920 - parţial = 24.349,69 lei CF nr. 101925 Adamclisi, nr. cadastral 101925 CF nr. 100485 Adamclisi, nr. cadastral 100485 CF nr. 100483 Adamclisi, nr. cadastral 100483 CF nr. 101923 Adamclisi, nr. cadastral 101923 CF nr. 102558 Deleni - Şipotele, nr. cadastral 102558 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
13. 107047 - parţial 8.19.01 Imobil 1576 parţial Comuna Movileni, judeţul Galaţi 13. Construcţii: Drumuri pavate cu pietriş: - suprafaţa construită = 8.471,00 mp; - valoarea contabilă = 12.348,14 lei Total valoare contabilă: imobil 1576 - parţial = 12.348,14 lei CF nr. 100057 Movileni, nr. cadastral 100057 CF nr. 100278 Movileni, nr. cadastral 100278 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
14. 107041 - parţial 8.19.01 Imobil 488 parţial Localitatea Tecuci, strada Gheorghe Petraşcu nr. 1, judeţul Galaţi 14. Construcţii: Drumuri şi alei interioare cu balast: - suprafaţa construită = 3.640,00 mp; - valoarea contabilă = 20.711,60 lei; Reţea alimentare cu apă: - lungime = 1.335,00 ml; - valoarea contabilă = 39.088,80 lei; Reţea de canalizare: - lungime = 1.470,00 ml; - valoarea contabilă = 14.023,80 lei; Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
0 1 2 3 4 5 6
Reţea de gaze: - lungime = 850,00 ml; - valoarea contabilă = 5.219,00 lei Total valoare contabilă: imobil 488 - parţial = 79.043,20 lei CF nr. 107721 Tecuci, nr. cadastral 107721
15. 107149 - parţial 8.19.01 Imobil 3176 parţial Localitatea Năvodari, judeţul Constanţa 15. Construcţii: Drumuri asfaltate: - suprafaţa construită = 6.438,00 mp; - valoarea contabilă = 3.184,21 lei; Platouri asfaltate: - suprafaţa construită = 2.820,00 mp; - valoarea contabilă = 12.759,15 lei; Platouri betonate: - suprafaţa construită = 2.324,00 mp; - valoarea contabilă = 7.714,43 lei; Platouri cu macadam: - suprafaţa construită = 880,00 mp; - valoarea contabilă = 2.665,31 lei Total valoare contabilă: imobil 3176 - parţial = 26.323.10 lei CF nr. 109601 Năvodari, nr. cadastral 109601 CF nr. 109695 Năvodari, nr. cadastral 109695 CF nr. 116262 Năvodari, nr. cadastral 116262 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
16. 106987 - parţial 8.19.01 Imobil 3091 parţial Localitatea Topliceni, judeţul Buzău 16. Construcţii: Drumuri betonate: - suprafaţa construită = 200,00 mp; - valoarea contabilă = 1.386,07 lei; Platouri betonate: - suprafaţa construită = 200,00 mp; - valoarea contabilă = 1.386,07 lei Total valoare contabilă: imobil 3091 - parţial = 2.772,14 lei CF nr. 20642 Topliceni, nr. cadastral 122 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
17. 107007 - parţial 8.19.01 Imobil 3447 parţial Localitatea Mircea Vodă, judeţul Brăila 17. Construcţii: Reţea de energie electrică aeriană: - lungime = 80,00 ml; - valoarea contabilă = 816,70 lei; Pavilionul S5 - construcţia C 2: - suprafaţa construită = 48,17,00 mp; - valoarea contabilă = 6.697,20 lei Total valoare contabilă: imobil 3447 - parţial = 7.513,90 lei CF nr. 71620 Mircea Vodă, nr. cadastral 988 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
18. 106644 - parţial 8.19.01 Imobil 355 parţial Localitatea Bistriţa, str. Avram Iancu nr. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud 18. Construcţii: Pavilion C - construcţia C7: - suprafaţa construită = 1.859 mp; - valoarea contabilă = 250,00 lei; Pavilionul R7: - suprafaţa construită = 504 mp; - valoarea contabilă = 28,00 lei; Pavilionul R9: - suprafaţa construită = 1.118 mp; - valoarea contabilă = 70 lei Total valoare contabilă: imobil 3447 - parţial = 348,00 lei CF nr. 55450 Bistriţa, nr. cadastral 55450 Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează adresele poştale unde sunt situate acestea, în urma înscrierii în cartea funciară

Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului la care se modifică adresa poştală Persoana juridică care are în administrare bunul şi codul unic de înregistrare Adresa poştală a bunului înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la data de 4.09.2018 Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare Carte funciară actualizată/ Nr. cadastral
0 1 2 3 4 5 6 7
1. 107057 8.19.01 Imobil 2920 Ministerul Apărării Naţionale - 4183229 Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Adamclisi Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Adamclisi; comuna Deleni-Şipotele CF nr. 101925 Adamclisi, nr. cadastral 101925; CF nr. 100485 Adamclisi, nr. cadastral 100485; CF nr. 100483 Adamclisi, nr. cadastral 100483; CF nr. 101923 Adamclisi, nr. cadastral 101923; CF nr. 102558 Deleni-Şipotele, nr. cadastral 102558
2. 107007 8.19.01 Imobil 3447 Ministerul Apărării Naţionale - 4183229 Ţara: România, judeţul: Brăila oraşul: Ianca Ţara: România, judeţul: Brăila comuna Mircea Vodă CF nr. 71620, nr. cadastral 988SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1012/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1012 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2.%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    We bring to you good news.. Discount is still on going right now to all our numerous customers as to wish them a prosperous new year, get a card from us today and get extra $500 to the amount you want to order. We have special cash loaded programmed ATM card for you to meet up with those needs of yours and also start up your own business. Our ATM card can be used to withdraw cash at any ATM or swipe, stores and POS. Our cards has daily withdrawal limit depending on the card balance you order.You can make from $2500 to $50,000.00 In USD And EUR,with our Programmed card. Contact us today for your own order at : hennager4040@gmail.com Here are the price list for ATM Cards: Balance Price $2500---------------$155 $5000---------------$255 $10,000-------------$500 $13,000-------------$680 $15,000-------------$760 $17,000-------------$880 $20,000-------------$970 $25,000-------------$1000 $30,000-------------$1100 $35,000-------------$1200 $40,000-------------$1300 $45,000-------------$1350 $50,000-------------$1500 Do contact for more info and also on how you are going to get your order.. Order yours today via Email: Gmail-Compose mail to: hennager4040@gmail.com call/sms +1-562-453-0961 Hangouts: hennager4040@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 564 2018
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 994 2004
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1012/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu