Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1 din 27 iulie 1995

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 172 din  3 august 1995


SmartCity3


    Ioan Muraru            - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Viorel Mihai Ciobanu   - judecator
    Mihai Constantinescu   - judecator
    Ioan Deleanu           - judecator
    Antonie Iorgovan       - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Victor Dan Zlatescu    - judecator
    Doina Suliman          - magistrat-asistent

    Cu adresa nr. B.P. 1198 din 19 septembrie 1994, presedintele Senatului, in conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) si art. 144 lit. h) din Constitutie, precum si ale art. 13 alin. (1) lit. B) d) si ale art. 36 din Legea nr. 47/1992, a sesizat Curtea Constitutionala cu initiativa legislativa semnata de 492.380 de cetateni, din 11 judete, privind proiectul Legii invatamantului in limbile minoritatilor nationale, pentru verificarea indeplinirii conditiilor de exercitare a acestei initiative, in conformitate cu documentatia anexata.
    Din cuprinsul documentatiei rezulta ca initiativa legislativa a fost depusa la Senat care, in conformitate cu art. 69 alin. 5 din regulament, a sesizat Curtea Constitutionala.
    Documentatia anexata sesizarii contine, in afara de propunerea legislativa, un numar de 61 de dosare, cuprinzand 13.389 liste cu semnaturile a 492.380 de cetateni.
    Intrucat, potrivit art. 73 alin. (1) din Constitutie, initiativa legislativa a cetatenilor poate fi exercitata numai de cetatenii cu drept de vot din cel putin un sfert din judetele tarii, prin Incheierea din 30 septembrie 1994, Plenul Curtii Constitutionale a dispus sesizarea Guvernului, in temeiul art. 101 alin. (1) din Constitutie si al art. 5 din Legea nr. 47/1992, pentru a dispune masurile necesare in vederea atestarii de catre autoritatile administratiei publice a faptului ca cei care au semnat listele de sustinatori au drept de vot si provin din judetele avute in vedere.
    Cu adresa nr. 15 B/1345 din 1 noiembrie 1994 a Secretariatului General al Guvernului, acesta a comunicat ca "Guvernul va asigura - in conditiile legii - intregul sprijin necesar derularii in bune conditii a acestei actiuni", indicand modul de preluare a listelor de semnaturi spre a se verifica "daca cetatenii care au initiat propunerea legislativa au drept de vot si daca acestia au domiciliul in judetele respective".
    Prin Incheierea din 5 ianuarie 1995, constatindu-se ca nu s-au primit de la Guvern rezultatele verificarilor, s-a aminat solutionarea sesizarii pentru 23 februarie 1995, solicitindu-se urgentarea operatiilor de verificare, pentru a fi comunicate pana la acea data.
    Cu adresa nr. 7894 din 3 martie 1995, Ministerul de Interne comunica rezultatele partiale ale verificarii, solicitand sa se precizeze daca, pe baza acestor rezultate, Curtea Constitutionala ar putea adopta o decizie. Aceste rezultate sunt, in esenta, urmatoarele: in perioada 14 noiembrie 1994 - 1 martie 1995, Directia evidentei populatiei a verificat in cartoteca proprie un numar de 101.906 persoane, din totalul de 492.380 rezultand ca 93.825 dintre acestea figureaza in evidenta populatiei cu datele din listele de sustinatori, iar 8.081, reprezentand 8%, nu figureaza in aceasta evidenta cu datele mentionate in liste. De asemenea, din verificari au rezultat unele neregularitati: 37 de persoane sunt plecate definitiv din tara sau au domiciliul in strainatate, 25 de persoane sunt decedate, 2.425 de persoane au alte domicilii decat cele din liste, 119 persoane au sub 18 ani, in 812 cazuri o singura persoana a semnat si pentru alti membri ai familiei, 12 persoane sunt trecute in tabele de doua ori, 23 de persoane nu au semnat ele in liste etc. In acelasi sens este si adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 15 B/322 din 10 martie 1995, in care se precizeaza, in plus, ca pentru finalizarea verificarilor ar mai fi necesare cel putin 9 luni.
    Prin Incheierea din 23 februarie 1995 s-a cerut Guvernului continuarea verificarilor si terminarea actiunii pana la 23 mai 1995. Aceeasi a fost si dispozitia plenului adoptata prin Incheierea din 23 mai 1995, cand s-a fixat un nou termen la 5 septembrie 1995.
    La data de 9 iunie 1995, Ministerul de Interne - Inspectoratul General al Politiei a comunicat un raport cu rezultatele partiale ale verificarii autenticitatii datelor de stare civila ale persoanelor inscrise in listele de semnaturi, in care se arata ca, din totalul de 492.380 de persoane, Directia evidentei populatiei a verificat in cartoteca proprie, pe perioada 14 noiembrie 1994 - 30 mai 1995, un numar de 118.044 de persoane, rezultand ca 107.956 de persoane figureaza in evidenta populatiei cu datele prevazute in listele de semnaturi (91,45%), iar 10.088 nu figureaza (8,55%). De asemenea, se precizeaza ca, din verificarile efectuate, au rezultat unele neregularitati, si anume: 42 de persoane sunt plecate definitiv din tara, 43 sunt decedate, 129 de persoane sunt in varsta de pana la 18 ani, 2.527 de persoane figureaza cu alte domicilii decat cele din liste, in 13.899 cazuri o persoana a semnat si pentru 1, 2, 3 sau chiar 4 membri de familie, 144 de persoane nu au semnat listele nominale, 13 persoane sunt trecute in liste de doua ori etc. Se precizeaza, totodata, ca, pentru a obtine aceste rezultate, s-a desfasurat o intensa activitate, majoritatea personalului lucrind si peste orele de program.
    Tinand seama de aceasta situatie, Plenul Curtii Constitutionale, in sedinta din 18 iulie 1995, a preschimbat termenul de solutionare a cauzei pentru azi, 27 iulie 1995.

    CURTEA CONSTITUTIONALA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Potrivit art. 144 lit. h) din Constitutie, Curtea Constitutionala verifica indeplinirea conditiilor pentru exercitarea initiativei legislative de catre cetateni.
    Conditiile pentru realizarea initiativei legislative de catre cetateni sunt, in prezent, reglementate exclusiv in art. 73 din Constitutie, potrivit caruia aceasta initiativa se exercita in urmatoarele conditii:
    - exclusiv de cetatenii cu drept de vot;
    - de un numar de cel putin 250.000 de cetateni;
    - cetatenii care au avut initiativa, sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii;
    - in fiecare din aceste judete sau in municipiul Bucuresti sa fie inregistrate cel putin 10.000 de semnaturi in sprijinul initiativei;
    - obiectul initiativei sa nu priveasca probleme fiscale, cu caracter international, amnistia si gratierea;
    - initiativa sa fie prezentata in forma ceruta pentru proiectele de legi.
    Din prevederile constitutionale sus-mentionate rezulta ca aceste conditii sunt limitative si cumulative.
    In legatura cu prima dintre aceste conditii, in lipsa unei legi care sa reglementeze modul de exercitare a initiativei legislative a cetatenilor, Curtea Constitutionala nu poate verifica daca initiativa legislativa cu care a fost sesizata apartine exclusiv unor cetateni cu drept de vot. O asemenea verificare ar presupune atestarea autenticitatii semnaturilor de pe liste si ca semnatarii sunt cetateni cu drept de vot.
    Pentru a suplini aceasta lacuna legislativa, Curtea Constitutionala a solicitat Guvernului sa procedeze la verificarile necesare prin autoritatile administratiei publice, de a caror conducere generala raspunde, in temeiul art. 101 alin. (1) din Constitutie.
    Guvernul si-a asumat exclusiv obligatia de a verifica daca cetatenii care au initiat propunerea legislativa au drept de vot, nu si autenticitatea semnaturilor. De asemenea, prin Ministerul de Interne, care a fost desemnat de Guvern pentru efectuarea controlului, pana in luna iulie 1995 au fost verificate numai 118.044 persoane din totalul de 492.380, solicitindu-se un nou termen de cel putin 9 luni.
    In aceste conditii ar insemna ca incheierea verificarilor sa se faca intr-o perioada de peste 1 an de la depunerea initiativei, ceea ce este excesiv si ar avea semnificatia obstructionarii exercitiului unui drept constitutional. Termenele initiale stabilite de Curte, de 2-3 luni, erau rezonabile pentru asigurarea actualitatii si efectivitatii initiativei, insa, in fata imposibilitatii autoritatilor administratiei publice de a se incadra in aceste termene si, intrucat Constitutia nu conditioneaza exercitarea initiativei cetatenilor de existenta unei legi, nu este justificat ca cetatenii care in mod corect au semnat listele de sustinatori sa nu-si poata exercita dreptul de initiativa legislativa datorita unei fapte ce nu le este imputabila. In acest sens, Curtea Constitutionala retine ca, din aproape un sfert din semnaturile controlate de Ministerul de Interne, numai aproximativ 9% reprezinta neregularitati, ceea ce inseamna ca restul de 91% sunt corecte.
    In orice caz, aceasta constatare nu poate avea nici o semnificatie cu privire la celelalte semnaturi, de circa trei sferturi, ce nu au fost inca verificate.
    In legatura ce cea de-a doua conditie, referitoare la necesitatea ca initiativa legislativa sa apartina cel putin unui numar de 250.000 de cetateni, Curtea Constitutionala retine ca listele de sustinatori prezentate cuprind 492.380 de sustinatori. Din verificarile partiale efectuate au rezultat unele neregularitati, dar, chiar daca acestea ar fi luate in considerare, nu se poate retine ca cifra minima de 250.000 nu ar fi indeplinita.
    In ce priveste conditia de dispersie teritoriala referitoare la cerinta ca cetatenii care au avut initiativa, sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, este de retinut ca ea poate fi considerata indeplinita numai daca in cadrul acestor judete sunt cel putin 10.000 de semnaturi in fiecare judet. Din documentatiile prezentate rezulta ca in 11 judete, si anume: Arad, Bihor, Brasov, Cluj, Covasna, Harghita, Maramures, Mures, Satu Mare, Salaj si Timis, conditia de dispersie teritoriala este indeplinita.
    Curtea Constitutionala nu poate verifica, tot din cauza lipsei unei legi privind initiativa legislativa a cetatenilor, daca toti semnatarii provin din judetele pe listele carora au semnat, iar Guvernul nu a putut, intr-un termen rezonabil, sa efectueze verificarile necesare. Totusi, din verificarile partiale efectuate, au rezultat unele neregularitati. Acestea insa nu pot modifica concluzia referitoare la indeplinirea conditiei privind dispersia teritoriala, prevazuta de art. 73 alin. (1) din Constitutie, tinand seama ca ele reprezinta circa 9% din aproape un sfert din totalul semnaturilor, iar in fiecare din judetele avute in vedere listele de semnaturi depasesc substantial pragul de 10.000.
    In legatura cu ultimele doua conditii de exercitare a initiativei legislative a cetatenilor, referitoare la interdictia ca obiectul sau sa-l constituie probleme fiscale sau internationale, amnistia ori gratierea si la forma de prezentare a initiativei respective, din continutul propunerii legislative rezulta ca aceste conditii sunt indeplinite.
    In concluzie, rezulta ca singura reglementare a conditiilor de exercitare a initiativei legislative de catre cetateni fiind data de prevederile art. 73 din Constitutie, nu este posibila verificarea autenticitatii semnaturilor de pe listele de sustinatori, nici a calitatii lor de cetateni cu drept de vot si nici a domiciliului, ca urmare a nereglementarii prin lege a procedurii de exercitare a acestei initiative, astfel cum se prevede in art. 36 din Legea nr. 47/1992.
    Aceasta insa nu poate conduce la imposibilitatea exercitarii de catre cetateni a initiativei lor legislative, prevederile constitutionale ale art. 73 alin. (1) nefiind conditionate de existenta unei legi ulterioare, ci, dimpotriva, sunt direct aplicabile. Indeplinirea celorlalte conditii de exercitare a initiativei legislative de catre cetateni, prevazute la art. 73 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din Constitutie, au putut fi verificate.
    In controlul partial efectuat de Ministerul de Interne s-au constatat unele neregularitati. O alta consecinta a inexistentei unei legi referitoare la initiativa legislativa a cetatenilor este ca nu exista un grup de initiativa care sa reprezinte cetatenii semnatari ai listelor de sustinatori atat in fata Curtii Constitutionale, cat si in dezbaterile parlamentare, cu care s-ar fi putut discuta aceste neregularitati spre a se preveni, astfel, orice contestatie ulterioara.

    Fata de cele aratate, in temeiul art. 73 alin. (1), (2) si (4) si al art. 144 lit. h) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. B) d) si al art. 36 din Legea nr. 47/1992, in unanimitate,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    HOTARASTE:

   1. Constata ca, din documentatiile prezentate, initiativa legislativa privind invatamantul in limbile minoritatilor nationale intruneste conditiile de ordin formal prevazute de art. 73 alin. (1) din Constitutie de a fi sustinuta de cel putin 250.000 de cetateni, provenind din cel putin un sfert din judetele tarii, iar in fiecare dintre aceste judete, de cel putin 10.000 de cetateni, precum si conditiile prevazute de alin. (2) si (4) ale aceluiasi articol.
    2. Constata ca, in lipsa unei legi pentru reglementarea exercitarii de catre cetateni a initiativei legislative, nu se poate verifica in totalitate si in mod operativ autenticitatea semnaturilor din listele de sustinatori, daca semnatarii au calitatea de cetateni cu drept de vot si nici daca acestia au domiciliul in judetele pe listele carora au semnat.
    3. Face un apel catre Parlament si Guvern pentru elaborarea si adoptarea unei legi privind initiativa legislativa a cetatenilor, in vederea asigurarii caracterului efectiv al exercitarii acestui drept constitutional si a conditiilor necesare realizarii lui.
    Hotararea se comunica presedintelui Senatului, presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, iar dosarele cuprinzand listele de sustinatori se vor trimite direct Senatului de catre Ministerul de Interne, care le detine in prezent.

       PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
           prof. univ. dr. IOAN MURARU

                         Magistrat asistent,
                         Doina SulimanSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu