Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 85 din 20 martie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2000, precum si ale art. 166 alin. (4^1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 324 din 15 iunie 2001


SmartCity3


    Lucian Mihai       - presedinte
    Costica Bulai      - judecator
    Constantin Doldur  - judecator
    Kozsokar Gabor     - judecator
    Ioan Muraru        - judecator
    Nicolae Popa       - judecator
    Lucian Stangu      - judecator
    Romul Petru Vonica - judecator
    Paula C. Pantea    - procuror
    Florentina Geangu  - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2000, precum si ale art. 166 alin. (4^1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, exceptie ridicata de Irina Lazar, Dumitru Grigore, Paraschiva Luca, Veta Baradeanu, Marioara Botezatu, Mihaela Rugina, Petru Grigore, Camelia Mardare si Zorina Poponea in Dosarul nr. 1.799/2000 al Curtii de Apel Iasi.
    La apelul nominal a raspuns avocat Lucian Pitigoi, in calitate de reprezentant al autorilor exceptiei, si Irina Lazar, asistata de acelasi aparator, lipsind celelalte parti legal citate.
    Reprezentantul autorilor exceptiei de neconstitutionalitate solicita admiterea acesteia, aratand in esenta ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2000 incalca prevederile art. 41 alin. (1) - (3) si ale art. 135 alin. (4) din Constitutie, intrucat, "prin modificarile si completarile pe care aceasta le aduce art. 166 din Legea invatamantului nr. 84/1995, sunt socotite ca parte a domeniului public toate terenurile pe care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar, desi unele dintre acestea sunt proprietate privata sau revendicate de cei deposedati de dreptul de proprietate in regimul trecut. Or, simpla posesie a acestor terenuri nu poate sa determine trecerea lor, prin expresia <<fac parte>>, in domeniul public al unitatilor administrative de invatamant, ci mai intai trebuie sa se identifice modurile de dobandire si titlurile acestor unitati si apoi sa poata fi incluse in domeniul public". Se sustine, de asemenea, ca dispozitiile ordonantei contravin prevederilor constitutionale ale art. 72 alin. (3) lit. m), potrivit carora prin lege organica se reglementeaza organizarea generala a invatamantului, precum si celor ale art. 114 alin. (4) teza intai, conform carora Guvernul poate adopta ordonante de urgenta numai in cazuri exceptionale. In sfarsit, se considera ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2000 este incalcat art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
    Reprezentantul Ministerului Public, considerand ca textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 16 iunie 2000, pronuntata in Dosarul nr. 1.799/2000, Curtea de Apel Iasi a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2000, precum si ale art. 166 din Legea invatamantului nr. 84/1995, exceptie ridicata de Irina Lazar, Dumitru Grigore, Paraschiva Luca, Veta Baradeanu, Marioara Botezatu, Mihaela Rugina, Petru Grigore, Camelia Mardare si Zorina Poponea.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 41 alin. (1) - (3), referitoare la protectia proprietatii private, ale art. 72 alin. (3) lit. m), ale art. 114 alin. (4), care reglementeaza conditiile in care Guvernul poate sa emita ordonante de urgenta, precum si ale art. 135, referitoare la bunurile proprietate publica.
    Curtea de Apel Iasi, exprimandu-si opinia, apreciaza ca "dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2000, care prevad ca toate terenurile, indiferent de titlu si indiferent de modul de dobandire a proprietatii, dar pe care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant - gradinite, scoli generale, licee etc., fac parte din domeniul public, sunt neconstitutionale. Ordonanta nr. 30/2000 incalca principiul egalitatii titularilor dreptului de proprietate, indiferent de forma proprietatii si a obligatiei de a despagubi pe proprietar in cazul modificarii regimului juridic al bunului". Instanta considera, de asemenea, ca, potrivit art. 41 din Constitutie, nimeni nu poate fi expropriat decat pentru cauza de utilitate publica, cu o dreapta si prealabila despagubire.
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Presedintele Camerei Deputatilor, in punctul sau de vedere, apreciaza ca "prevederile art. 166 alin. (3), alin. (4) si alin. (4^1) - (4^4) din Legea invatamantului nr. 84/1995 sunt constitutionale, numai in masura in care ele se aplica impreuna cu dispozitiile art. 41 alin. (3) din Constitutie".
    Guvernul, in punctul sau de vedere, considera ca exceptia este neintemeiata in masura in care imobilele la care se refera textul criticat "se afla in proprietatea statului". De asemenea, se sustine ca "printr-o lege nu se poate dispune trecerea fara plata in proprietatea publica a statului a unor imobile intrate legal in proprietatea exclusiva a unor persoane fizice sau juridice de drept privat. O asemenea operatiune se poate face, potrivit prevederilor art. 41 alin. (3) din Constitutie, numai prin expropriere, pentru o cauza de utilitate publica, si care sa aiba loc, potrivit legii, dupa o dreapta si prealabila despagubire".
    Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere asupra exceptiei.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala constata ca a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Critica de neconstitutionalitate priveste dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2000, precum si ale art. 166 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
    I. Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea si completarea art. 166 din Legea invatamantului nr. 84/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 17 aprilie 2000, contravine art. 72 alin. (3) lit. m) si art. 114 alin. (4) teza intai din Constitutie, dispozitii care prevad:
    Art. 72 alin. (3) lit. m)
    "Prin lege organica se reglementeaza: [...]
    m) organizarea generala a invatamantului;";
    Art. 114 alin. (4) teza intai
    "In cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgenta."
    Examinand sub acest aspect exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala constata ca aceasta este neintemeiata si, in consecinta, urmeaza sa fie respinsa.
    Referitor la motivul de neconstitutionalitate privind reglementarea prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2000 a unui domeniu rezervat legii organice, Curtea retine ca in jurisprudenta sa a stabilit ca interdictia reglementarii de catre Guvern in domeniul legii organice priveste numai ordonantele Guvernului adoptate in baza unei legi speciale de abilitare, aceasta interdictie decurgand direct din textul constitutional. O asemenea limitare nu este prevazuta insa la alin. (4) al art. 114 din Constitutie, referitor la ordonantele de urgenta, deoarece cazul exceptional ce impune adoptarea unor masuri urgente pentru salvgardarea unui interes public ar putea reclama instituirea unei reglementari de domeniul legii organice, nu numai ordinare, care, daca nu ar putea fi adoptata, interesul public avut in vedere ar fi sacrificat, ceea ce este contrar finalitatii constitutionale a institutiei (de exemplu, Decizia nr. 34 din 17 februarie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998). Rezulta ca ordonanta de urgenta nu este o varietate a ordonantei emise in temeiul unei legi speciale de abilitare, ci reprezinta un act normativ adoptat de Guvern in temeiul unei prevederi constitutionale care permite Guvernului, sub controlul strict al Parlamentului, sa faca fata unui caz exceptional.
    Curtea constata, de asemenea, ca nu este intemeiat nici motivul de neconstitutionalitate referitor la incalcarea prevederilor constitutionale ale art. 114 alin. (4), prin aceea ca ordonanta de urgenta nu are la baza existenta unui "caz exceptional" care ar fi putut permite Guvernului sa o adopte. Intr-adevar, motivarea cuprinsa in nota de fundamentare a ordonantei de urgenta justifica existenta cazului exceptional si raspunde totodata exigentelor stabilite de Curtea Constitutionala prin jurisprudenta sa, cu privire la interesul public si urgenta reglementarii pentru aprecierea constitutionalitatii ordonantelor de urgenta. Din cuprinsul notei de fundamentare rezulta ca a fost "absolut necesar si urgent sa fie reglementata unitar natura juridica a intregii baze materiale a invatamantului, avand in vedere ca art. 166 alin. (4) privind baza materiala a invatamantului preuniversitar a avut o aplicabilitate provizorie".
    In legatura cu critica adusa ordonantei de urgenta privind incalcarea art. 114 alin. (4) din Constitutie, la aceeasi solutie se ajunge si pe baza argumentelor infatisate in opinia separata formulata la Decizia Curtii Constitutionale nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, opinie pe care autorii acesteia, membri ai completului de judecata, o mentin si in cauza de fata.
    II. Autorii exceptiei sustin totodata ca dispozitiile art. 166 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2000, incalca prevederile art. 41 alin. (1) - (3) si ale art. 135 alin. (4) din Constitutie.
    Curtea Constitutionala constata ca in realitate sunt criticate numai prevederile alin. (4^1) al art. 166 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, astfel cum rezulta din argumentele expuse de autorii exceptiei. Pe cale de consecinta, prin prezenta decizie Curtea urmeaza sa se pronunte numai asupra constitutionalitatii acestui text de lege.
    Dispozitiile alin. (4^1) al art. 166 din Legea invatamantului nr. 84/1995 republicata, au fost introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2000, iar ulterior completate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000. Aceste dispozitii au urmatorul continut: "Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat - gradinite, scoli generale (primare si gimnaziale), licee, grupuri scolare, seminarii teologice, scoli profesionale si scoli postliceale - fac parte din domeniul, public al comunelor, oraselor si municipiilor in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat."
    Curtea Constitutionala constata ca acest text de lege nu contravine dispozitiilor art. 41 alin. (1) - (3) din Constitutie. Reglementarea cuprinsa in textele de lege criticate de autorii exceptiei priveste terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea invatamantul preuniversitar, facand astfel parte din domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti. Apartenenta acestor bunuri la domeniul public implica in mod incontestabil existenta unui titlu legal, pe care instantele de judecata urmeaza sa il verifice.
    In masura in care in procesul de aplicare a acestor prevederi legale s-ar nesocoti dispozitiile constitutionale referitoare la protectia proprietatii private, prevederile cuprinse in alin. (4^1) al art. 166 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, ar putea fi interpretate ca avand un inteles contrar Constitutiei. Acest aspect insa priveste aplicarea legii, care este de competenta instantelor judecatoresti, iar nu controlul de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutionala.
    Curtea constata ca o solutie in materie este continuta in prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001. Potrivit art. 16 din aceasta lege, in situatia imobilelor ocupate de unitati bugetare din invatamant, fostilor proprietari li se acorda masuri reparatorii prin echivalent, in conditiile legii, iar in cazul in care imobilul nu mai este necesar potrivit scopului legal stabilit, fostii proprietari vor fi notificati pentru a putea opta pentru restituirea in natura.
    Curtea retine ca dispozitiile legale criticate sunt in concordanta si cu prevederile art. 135 alin. (4) din Constitutie. Acest text constitutional enumera bunurile asupra carora se poate constitui proprietatea publica. Potrivit aceluiasi alineat legea poate prevedea si alte categorii de bunuri ce fac obiectul proprietatii publice, ceea ce face, de altfel, art. 166 alin. (4^1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
    III. In sfarsit, invocarea, in motivarea exceptiei, a incalcarii dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nu are nici o relevanta, intrucat Curtea examineaza conformitatea dispozitiilor legale criticate cu Constitutia, iar nu compatibilitatea acestora cu alte dispozitii legale.

    Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, cu majoritate de voturi sub aspectul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2000, precum si ale art. 166 alin. (4^1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, exceptie ridicata de Irina Lazar, Dumitru Grigore, Paraschiva Luca, Veta Baradeanu, Marioara Botezatu, Mihaela Rugina, Petru Grigore, Camelia Mardare si Zorina Poponea in Dosarul nr. 1.799/2000 al Curtii de Apel Iasi.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 20 martie 2001.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                       LUCIAN MIHAI

                              Magistrat asistent,
                              Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 85/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 85 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 387 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 387 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 387 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 1331 2010
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Ordonanţa 22 1997
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Ordin 1667 2012
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Hotărârea 686 1996
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Hotărârea 1276 2012
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 85/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu