Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 79 din  2 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 250 din 22 martie 2004


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Florentina Balta      - procuror
    Florentina Geangu     - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii si inchisorii contraventionale, exceptie ridicata de Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin in Dosarul nr. 4.970/2003 al Judecatoriei Resita.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul pe fond.
    Reprezentantul Ministerului Public arata ca, desi dispozitiile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 au fost abrogate prin Ordonanta Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale, critica de neconstitutionalitate subzista, intrucat hotararea prin care se aplica sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii a ramas nesupusa vreunei cai de atac. Aceasta critica este insa neintemeiata, deoarece suprimarea unei cai de atac nu echivaleaza cu o limitare a accesului la justitie, stabilirea cailor de atac si a modului de exercitare a acestora fiind de competenta legiuitorului, in conformitate cu dispozitiile art. 129 din Constitutie. In concluzie, solicita respingerea exceptiei ca neintemeiata.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 29 septembrie 2003, pronuntata in Dosarul nr. 4.970/2003, Judecatoria Resita a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii si inchisorii contraventionale. Exceptia a fost ridicata de Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin, in calitate de reprezentant al agentului constatator apartinand Politiei Bocsa, in dosarul avand ca obiect sesizarea prin care Politia Bocsa solicita instantei aplicarea sanctiunii inchisorii contraventionale contravenientului Dorel Maricutu, considerand ca sanctiunea amenzii este neindestulatoare pentru acesta.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine ca dispozitiile art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, care reglementeaza recursul impotriva hotararii instantei prin care s-a aplicat sanctiunea inchisorii contraventionale, sunt neconstitutionale, intrucat restrang dreptul partilor din proces de a declara recurs si impotriva celorlalte sanctiuni ce pot fi aplicate de instanta de judecata in temeiul art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, respectiv prestarea unei activitati in folosul comunitatii si amenda contraventionala, incalcand astfel prevederile constitutionale ale art. 21 din Constitutie, referitoare la accesul liber la justitie, si ale art. 128 [in prezent art. 129] din Constitutie, privind dreptul de a folosi caile de atac. Totodata, autorul exceptiei sustine ca dispozitiile art. 10, in ansamblu, sunt neconstitutionale deoarece nu prevad dreptul agentului constatator de a declara recurs impotriva hotararii prin care se dispune respingerea sesizarii privind amenda neindestulatoare, contravenindu-se astfel acelorasi prevederi constitutionale.
    Judecatoria Resita considera ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, intrucat textul criticat restrange accesul liber la justitie.
    In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificarile ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al acestei institutii.
    Guvernul arata ca, desi dispozitiile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 au fost abrogate prin art. II pct. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale, critica de neconstitutionalitate subzista, intrucat hotararea prin care se aplica sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii ramane nesupusa vreunei cai de atac, in baza art. 9 din acelasi act normativ. Cu privire la exceptia astfel determinata, Guvernul considera ca este neintemeiata, suprimarea unei cai de atac nefiind echivalenta cu o limitare a accesului la justitie, deoarece, fata de dispozitiile art. 129 din Constitutie, ramane la latitudinea legiuitorului stabilirea cailor de atac si a hotararilor supuse acestor cai de atac. Totodata, mai arata ca dispozitiile art. 9 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, care stabilesc ca hotararea prin care s-a luat masura prestarii unei activitati in folosul comunitatii este irevocabila, isi gasesc justificarea in faptul ca aceasta sanctiune se aplica numai cu consimtamantul contravenientului, iar in ceea ce priveste hotararea prin care s-a aplicat sanctiunea contraventionala a amenzii, aceasta poate fi atacata potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. In concluzie, Guvernul apreciaza ca exceptia este neintemeiata.
    Avocatul Poporului considera ca exceptia este neintemeiata, deoarece prevederile art. 129 din Constitutie reglementeaza competenta exclusiva a legiuitorului de a stabili care sunt caile de atac si in ce conditii pot fi exercitate.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicata, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei il constituie dispozitiile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii si inchisorii contraventionale, avand urmatorul continut: "(1) Hotararea instantei prin care s-a aplicat sanctiunea inchisorii contraventionale este supusa recursului.
    (2) Contravenientul poate declara recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare, daca a fost prezent la dezbateri, sau de la comunicare, daca a fost lipsa.
    (3) Procurorul poate declara recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare.
    (4) Motivarea recursului declarat de contravenient nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi sustinute si oral in fata instantei. Recursul suspenda executarea.
    (5) Recursul se judeca in termen de 15 zile de la inregistrare."
    In sustinerea neconstitutionalitatii acestui text de lege, autorul exceptiei invoca incalcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 din Constitutie, referitoare la liberul acces la justitie, si celor ale art. 128 (care, urmare revizuirii si republicarii Constitutiei, au dobandit o noua numerotare, si anume art. 129, fara a fi insa modificate).
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate invocata, Curtea constata ca, ulterior datei sesizarii sale, a fost emisa Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108 din 24 octombrie 2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003. Prin dispozitiile art. II pct. 1 din acest act normativ, titlul Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 a fost modificat in spiritul noii reglementari, respectiv "Ordonanta privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii", iar prin dispozitiile art. II pct. 8 din acelasi act normativ au fost abrogate expres prevederile criticate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate, abrogarea normelor privind calea de atac impotriva sanctiunii inchisorii contraventionale fiind consecinta fireasca a desfiintarii acestei sanctiuni.
    Curtea observa ca, desi in motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se fac referiri la restrangerea dreptului partilor din proces de a declara recurs si impotriva celorlalte sanctiuni contraventionale ce pot fi aplicate de instanta de judecata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 55/2002, critica de neconstitutionalitate priveste doar dispozitiile legale referitoare la folosirea caii de atac a recursului impotriva hotararii instantei prin care s-a aplicat sanctiunea inchisorii contraventionale, in prezent abrogata. Cata vreme dispozitiile privitoare la aplicarea celorlalte sanctiuni contraventionale sunt reglementate de acelasi act normativ, respectiv Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, autorul exceptiei trebuia sa se refere la acestea, in masura in care le considera neconstitutionale. Intrucat nu a facut acest lucru, Curtea Constitutionala nu se poate substitui vointei lui.
    Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, "Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare, de care depinde solutionarea cauzei". In speta, intrucat criticile de neconstitutionalitate privesc dispozitiile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, care au fost abrogate, in temeiul art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicata, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibila, urmand sa fie respinsa.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicata, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si 25 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale, exceptie ridicata de Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin in Dosarul nr. 4.970/2003 al Judecatoriei Resita.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 2 martie 2004.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 79/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 79 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 79/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu