Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 79 din  2 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 250 din 22 martie 2004


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Florentina Balta      - procuror
    Florentina Geangu     - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii si inchisorii contraventionale, exceptie ridicata de Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin in Dosarul nr. 4.970/2003 al Judecatoriei Resita.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul pe fond.
    Reprezentantul Ministerului Public arata ca, desi dispozitiile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 au fost abrogate prin Ordonanta Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale, critica de neconstitutionalitate subzista, intrucat hotararea prin care se aplica sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii a ramas nesupusa vreunei cai de atac. Aceasta critica este insa neintemeiata, deoarece suprimarea unei cai de atac nu echivaleaza cu o limitare a accesului la justitie, stabilirea cailor de atac si a modului de exercitare a acestora fiind de competenta legiuitorului, in conformitate cu dispozitiile art. 129 din Constitutie. In concluzie, solicita respingerea exceptiei ca neintemeiata.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 29 septembrie 2003, pronuntata in Dosarul nr. 4.970/2003, Judecatoria Resita a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii si inchisorii contraventionale. Exceptia a fost ridicata de Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin, in calitate de reprezentant al agentului constatator apartinand Politiei Bocsa, in dosarul avand ca obiect sesizarea prin care Politia Bocsa solicita instantei aplicarea sanctiunii inchisorii contraventionale contravenientului Dorel Maricutu, considerand ca sanctiunea amenzii este neindestulatoare pentru acesta.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine ca dispozitiile art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, care reglementeaza recursul impotriva hotararii instantei prin care s-a aplicat sanctiunea inchisorii contraventionale, sunt neconstitutionale, intrucat restrang dreptul partilor din proces de a declara recurs si impotriva celorlalte sanctiuni ce pot fi aplicate de instanta de judecata in temeiul art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, respectiv prestarea unei activitati in folosul comunitatii si amenda contraventionala, incalcand astfel prevederile constitutionale ale art. 21 din Constitutie, referitoare la accesul liber la justitie, si ale art. 128 [in prezent art. 129] din Constitutie, privind dreptul de a folosi caile de atac. Totodata, autorul exceptiei sustine ca dispozitiile art. 10, in ansamblu, sunt neconstitutionale deoarece nu prevad dreptul agentului constatator de a declara recurs impotriva hotararii prin care se dispune respingerea sesizarii privind amenda neindestulatoare, contravenindu-se astfel acelorasi prevederi constitutionale.
    Judecatoria Resita considera ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, intrucat textul criticat restrange accesul liber la justitie.
    In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificarile ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al acestei institutii.
    Guvernul arata ca, desi dispozitiile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 au fost abrogate prin art. II pct. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale, critica de neconstitutionalitate subzista, intrucat hotararea prin care se aplica sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii ramane nesupusa vreunei cai de atac, in baza art. 9 din acelasi act normativ. Cu privire la exceptia astfel determinata, Guvernul considera ca este neintemeiata, suprimarea unei cai de atac nefiind echivalenta cu o limitare a accesului la justitie, deoarece, fata de dispozitiile art. 129 din Constitutie, ramane la latitudinea legiuitorului stabilirea cailor de atac si a hotararilor supuse acestor cai de atac. Totodata, mai arata ca dispozitiile art. 9 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, care stabilesc ca hotararea prin care s-a luat masura prestarii unei activitati in folosul comunitatii este irevocabila, isi gasesc justificarea in faptul ca aceasta sanctiune se aplica numai cu consimtamantul contravenientului, iar in ceea ce priveste hotararea prin care s-a aplicat sanctiunea contraventionala a amenzii, aceasta poate fi atacata potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. In concluzie, Guvernul apreciaza ca exceptia este neintemeiata.
    Avocatul Poporului considera ca exceptia este neintemeiata, deoarece prevederile art. 129 din Constitutie reglementeaza competenta exclusiva a legiuitorului de a stabili care sunt caile de atac si in ce conditii pot fi exercitate.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicata, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei il constituie dispozitiile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii si inchisorii contraventionale, avand urmatorul continut: "(1) Hotararea instantei prin care s-a aplicat sanctiunea inchisorii contraventionale este supusa recursului.
    (2) Contravenientul poate declara recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare, daca a fost prezent la dezbateri, sau de la comunicare, daca a fost lipsa.
    (3) Procurorul poate declara recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare.
    (4) Motivarea recursului declarat de contravenient nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi sustinute si oral in fata instantei. Recursul suspenda executarea.
    (5) Recursul se judeca in termen de 15 zile de la inregistrare."
    In sustinerea neconstitutionalitatii acestui text de lege, autorul exceptiei invoca incalcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 din Constitutie, referitoare la liberul acces la justitie, si celor ale art. 128 (care, urmare revizuirii si republicarii Constitutiei, au dobandit o noua numerotare, si anume art. 129, fara a fi insa modificate).
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate invocata, Curtea constata ca, ulterior datei sesizarii sale, a fost emisa Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108 din 24 octombrie 2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003. Prin dispozitiile art. II pct. 1 din acest act normativ, titlul Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 a fost modificat in spiritul noii reglementari, respectiv "Ordonanta privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii", iar prin dispozitiile art. II pct. 8 din acelasi act normativ au fost abrogate expres prevederile criticate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate, abrogarea normelor privind calea de atac impotriva sanctiunii inchisorii contraventionale fiind consecinta fireasca a desfiintarii acestei sanctiuni.
    Curtea observa ca, desi in motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se fac referiri la restrangerea dreptului partilor din proces de a declara recurs si impotriva celorlalte sanctiuni contraventionale ce pot fi aplicate de instanta de judecata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 55/2002, critica de neconstitutionalitate priveste doar dispozitiile legale referitoare la folosirea caii de atac a recursului impotriva hotararii instantei prin care s-a aplicat sanctiunea inchisorii contraventionale, in prezent abrogata. Cata vreme dispozitiile privitoare la aplicarea celorlalte sanctiuni contraventionale sunt reglementate de acelasi act normativ, respectiv Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, autorul exceptiei trebuia sa se refere la acestea, in masura in care le considera neconstitutionale. Intrucat nu a facut acest lucru, Curtea Constitutionala nu se poate substitui vointei lui.
    Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, "Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare, de care depinde solutionarea cauzei". In speta, intrucat criticile de neconstitutionalitate privesc dispozitiile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, care au fost abrogate, in temeiul art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicata, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibila, urmand sa fie respinsa.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicata, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si 25 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale, exceptie ridicata de Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin in Dosarul nr. 4.970/2003 al Judecatoriei Resita.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 2 martie 2004.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 79/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 79 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 79/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu