Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 731 din 13 septembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 si ale art. 40 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 711 din 22 octombrie 2007Ioan Vida                                    - preşedinte

Nicolae Cochinescu                    -judecător

Aspazia Cojocaru                       -judecător

Acsinte Gaspar                           -judecător

Petre Ninosu                               -judecător

Ion Predescu                              -judecător

Puskas Valentin Zoltan               -judecător

Tudorel Toader                           -judecător

Augustin Zegrean                       -judecător

Ion Tiucă                                     - procuror

Ioana Marilena Chiorean            - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 şi ale art. 40 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, excepţie ridicată de Traian Darjan în Dosarul nr. 9.767/117/2006 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 537D/2007, nr. 727D/2007 şi nr. 858D/2007, avand acelaşi obiect.

La apelul nominal în aceste dosare se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 537D/2007, nr. 727D/2007 şi nr. 858D/2007 la Dosarul nr. 536D/2007, avand în vedere faptul că sunt îndeplinite cerinţele conexării prevăzute de art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea, întrucat dosarele au obiect identic.

Curtea, avand în vedere identitatea de obiect a dosarelor menţionate, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 537D/2007, nr. 727D/2007 şi nr. 858D/2007 la Dosarul nr. 536D/2007, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, întrucat textele criticate au avut aplicabilitate temporară.

CURTEA,

avand   în   vedere   actele   şi   lucrările   dosarelor,   constată următoarele:

Prin Incheierea din 26 martie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 9.767/117/2006, prin Incheierea din 26  martie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 315/117/2007, prin Incheierea din 16 aprilie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 9.489/117/2006 şi prin Incheierea din 21 mai 2007 pronunţată în Dosarul nr. 9.607/117/2006, Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 24 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 şi a art. 40 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004. Excepţia a fost ridicată de Traian Darjan, de Clara Darjan, Adriana Gherman, Ani Letiţia Chiş, Gabriela Petruş, Alina Boţioc, Carmen Crişan, Beatrice Oltean, Marcela Turc, Mariana Clapa, Daniela Kozma, Simona Şofron, Marius Cristian Traică, Claudia-Georgiana Herişanu, Elvira Curuţiu, Mariana Dediu, Lidia Babaş, Lenuţa Stangă, Tunde Hossu, Liliana Campean, Corina Tripon, Georgeta Ţifre, Carmen Miron, Teodora Grindean, Camelia Blăjan, Maria Doboş, Ana Maria Vinczeller, Adriana Borlea, Maria Stoica, Gabriela Matyaş, Nicolae Guzu, Nicolae Secaşiu, Adina Mihaela Traică, Daniel Tămaş, Sebastian Valoşutean, Diana Manea, Adina Pop, Livia Drăgulean, Marin Ziman, Carmen Tomoioagă, Ioan Ungureanu, Emilia Mocan, Violeta Hanuschi, Viorica Marza, Maria Karacsonzi, Maria Călugăr, Cristina Stana, Florenţa Secaşiu, Cristina Stana, Bogdan Nedre, Gavil Sechelea, Liviu Pop, Alex Mărginean, Claudia Nica, Ancuţa Dinea, Maria Bojan, Dorel Tomoiagă, Ioana Oargă, Ioana Maria Danciu, Angelina Carmen Crişan, de Lenuţa Toda, Marieta Chitoanu, Gina Filip, Magdalena Toda, Kertesz Emese, Dorina Handrea, Maria Todericiu, Ilie Rusu, Floare Handra, Emilia Corondan, Sanda Gădălean, Maria Cacio, Marcela Nagy, Camelia Căţănaş, Daciana Husti, Cristina Preda, Mirela Tarta, Ileana Pop, Lucia Vatcă, Violeta Dăncilă, Liliana Cătinaş, Cristina Bogdan, Adriana Barz, Delia Stana, Crina Moncea, Sanda Ciurdar, Gabor Carmen, Rita Dan, Geta Niculina Nicoară, Smaranda Mişan, Horaţiu Popovici, Niculina Tar, Florina Macarie, Angelica Nistor, Maria Varadi Goia, Rodica Matei, Angela Muncaciu, Denisa Bogdan, Oana Chebuţiu, Ioana Spătăceanu, Elisabeta Stana, Ana Chiş, Margareta Szakacs, Claudia Halma, Maria Silaghi, Mariana Racz, Maria Rusu, Gabriela Costea, Teleky Ildiko, Felicia Chifor, Rozalia Kahler, Adrian Blaga, Ana Horvath, Florenţa Secaşiu, Miron Sferle, Zincuţa Maniu, Gheorghe Kallo, Radu Copaciu, Gavril Mureşan, Veturia Drăghici, Aurelia Petrişor, Daniel Turc, Olimpia Cuibuş, George Visu, Delia Alicu, Irina Bochiş, Lidia Şerban, Margareta Pintea, Leontina Morar, Maria Cherecheş, Adrian Pană, Dorel Fărcaş, Camelia Mărginean, Alexandru Stan, Vasile Baias, Mircea Sfarlea, Liviu Mitrea, Iuliu Keresztes, de Cristina-Mariana Revnic, Adela-Claudia Szabo, Felicia-Violeta Corăbian, Monica-Lenuţa Ilieş, Dorina-Luminiţa Tarta, Ana-Maria Haiduc, Liliana-Simona Mureşan, Valeria Dragoş, Angelica-Maria Szasz, Voica-Aurora Demian, Elena-Melania Chiuzan, Cristina Gheţie, Maria Livescu, Delia-Doina Brehar, Maria-Veronica Pop, Carmen-Dorina Pop, Cosmina-Simona Pop, Dorina Cămăraş (Silaghi), Petru-Ioan Pop, Dochiţa-Margareta Botiş, Lucica Bogdan (Someşan), Ana Mureşan, Emilia-Aluniţa Suciu, Mariana Sighartău, Maria Marton, Dana Cătălişan şi Cristina Toader, în cadrul soluţionării unor conflicte de muncă.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că dispoziţiile legale criticate sunt contrare prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faţa legii, ale art. 41 alin. (2) referitoare la drepturi la măsuri de protecţie socială şi ale art. 53 referitoare la restrangerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. In acest sens, se arată că, potrivit art. 41 alin. (2) din Constituţie, salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială şi că, în considerarea acestor prevederi, a fost adoptată Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, anulată însă prin dispoziţiile criticate. Or, restrangerea dreptului la măsuri de protecţie socială nu se încadrează în niciun caz de excepţie prevăzut de art. 53 din Constituţie. Totodată, avand în vedere că alte categorii de personal beneficiază de tichetele de masă, se încalcă şi principiul egalităţii în faţa legii.

Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi-a exprimat opinia în sensul netemeiniciei excepţiei de neconstitutionalitate, avand în vedere că dispoziţiile criticate reprezintă tocmai prevederile referitoare la acordarea tichetelor de masă. Dreptul la acordarea tichetelor de masă nu este un drept constituţional, astfel încat prevederile art. 53 din Constituţie nu sunt aplicabile, iar principiul egalităţii nu este încălcat, deoarece în situaţii diferite trebuie să se aplice un regim juridic diferit.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că prevederile criticate nu mai sunt în vigoare, ele făcand parte din legi bugetare supuse principiului anualităţii.

Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece dispoziţiile criticate nu mai sunt în vigoare, avand aplicabilitate temporară, or, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea se pronunţă numai asupra dispoziţiilor „în vigoare."

Preşedinţii celor două Camere nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinand încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstitutionalitate îl constituie dispoziţiile art. 24 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.151 din 19 decembrie 2005, şi art. 40 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004.

Dispoziţiile de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 24 din Legea nr. 379/2005: „In bugetele instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe langă unele instituţii publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu sunt cuprinse sume pentru acordarea tichetelor de masă."

- Art. 40 din Legea nr. 511/2004: „In bugetele instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe langă unele instituţii publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masă, întrucat în buget nu sunt prevăzute sume cu această destinaţie."

Examinand excepţia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispoziţiile criticate fac parte din legi de aprobare a bugetului de stat, avand caracter anual. Astfel, aplicabilitatea lor a încetat la sfarşitul anului bugetar pentru care au fost adoptate, respectiv la 31 decembrie 2005 şi la 31 decembrie 2006.

Avand în vedere că la data sesizării Curţii Constituţionale niciuna dintre dispoziţiile legale criticate nu era în vigoare şi ţinand cont de prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea se pronunţă numai asupra dispoziţiilor legale în vigoare, urmează ca excepţia de neconstitutionalitate să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 şi art. 40 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, excepţie ridicată de Traian Darjan în Dosarul nr. 9.767/117/2006, de Clara Darjan, Adriana Gherman, Ani Letiţia Chiş, Gabriela Petruş, Alina Boţioc, Carmen Crişan, Beatrice Oltean, Marcela Turc, Mariana Clapa, Daniela Kozma, Simona Şofron, Marius Cristian Traică, Claudia-Georgiana Herişanu, Elvira Curuţiu, Mariana Dediu, Lidia Babaş, Lenuţa Stangă, Tunde Hossu, Liliana Campean, Corina Tripon, Georgeta Ţifre, Carmen Miron, Teodora Grindean, Camelia Blăjan, Maria Doboş, Ana Maria Vinczeller, Adriana Borlea, Maria Stoica, Gabriela Matzaş, Nicolae Guzu, Nicolae Secaşiu, Adina Mihaela Traică, Daniel Tămaş, Sebastian Valoşutean, Diana Manea, Adina Pop, Livia Drăgulean, Marin Ziman, Carmen Tomoioagă, Ioan Ungureanu, Emilia Mocan, Violeta Hanuschi, Viorica Marza, Maria Karacsonzi, Maria Călugăr, Cristina Stana, Florenţa Secaşiu, Cristina Stana, Bogdan Nedre, Gavil Sechelea, Liviu Pop, Alex Mărginean, Claudia Nica, Ancuţa Dinea, Maria Bojan, Dorel Tomoiagă, Ioana Oargă, Ioana Maria Danciu, Angelina Carmen Crişan în Dosarul nr. 315/117/2007, de Lenuţa Toda, Marieta Chitoanu, Gina Filip, Magdalena Toda, Kertesz Emese, Dorina Handrea, Maria Todericiu, Ilie Rusu, Floare Handra, Emilia Corondan, Sanda Gădălean, Maria Cacio, Marcela Nagy, Camelia Căţănaş, Daciana Husti, Cristina Preda, Mirela Tarta, Ileana Pop, Lucia Vatcă, Violeta Dăncilă, Liliana Cătinaş, Cristina Bogdan, Adriana Barz, Delia Stana, Crina Moncea, Sanda Ciurdar, Gabor Carmen, Rita Dan, Geta Niculina Nicoară, Smaranda Mişan, Horaţiu Popovici, NiculinaTar, Florina Macarie, Angelica Nistor, Maria Varadi Goia, Rodica Matei, Angela Muncaciu, Denisa Bogdan, Oana Chebuţiu, Ioana Spătăceanu, Elisabeta Stana, Ana Chiş, Margareta Szakacs, Claudia Halma, Maria Silaghi, Mariana Racz, Maria Rusu, Gabriela Costea, Teleky Ildiko, Felicia Chifor, Rozalia Kahler, Adrian Blaga, Ana Horvath, Florenţa Secaşiu, Miron Sferle, Zincuţa Maniu, Gheorghe Kallo, Radu Copaciu, Gavril Mureşan, Veturia Drăghici, Aurelia Petrişor, Daniel Turc, Olimpia Cuibuş, George Visu, Delia Alicu, Irina Bochiş, Lidia Şerban, Margareta Pintea, Leontina Morar, Maria Cherecheş, Adrian Pană, Dorel Fărcaş, Camelia Mărginean, Alexandru Stan, Vasile Baias, Mircea Sfarlea, Liviu Mitrea şi Iuliu Keresztes în Dosarul nr. 9.489/117/2006, precum şi de Cristina-Mariana Revnic, Adela-Claudia Szabo, Felicia-Violeta Corăbian, Monica-Lenuţa Ilieş, Dorina-Luminiţa Tarta, Ana-Maria Haiduc, Liliana-Simona Mureşan, Valeria Dragoş, Angelica-Maria Szasz, Voica-Aurora Demian, Elena-Melania Chiuzan, Cristina Gheţie, Maria Livescu, Delia-Doina Brehar, Maria-Veronica Pop, Carmen-Dorina Pop, Cosmina-Simona Pop, Dorina Cămăraş (Silaghi), Petru-Ioan Pop, Dochiţa-Margareta Botiş, Lucica Bogdan (Someşan), Ana Mureşan, Emilia-Aluniţa Suciu, Mariana Sighartău, Maria Marton, Dana Cătălişan şi Cristina Toaderîn Dosarul nr. 9.607/117/2006, toate ale Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 septembrie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 731/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 731 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 731/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu