Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 548 din  4 decembrie 1997

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 79 din 19 februarie 1998


SmartCity3


    Ioan Muraru            - presedinte
    Mihai Constantinescu   - judecator
    Nicolae Popa           - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Victor Dan Zlatescu    - judecator
    Paula C. Pantea        - procuror
    Valer-Vasilie Bica     - magistrat-asistent

    Pe rol, pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 27 noiembrie 1997 si au fost consemnate in incheierea din acea data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea pentru data de 4 decembrie 1997.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 17 aprilie 1997, pronuntata in Dosarul nr. 9.882/1996, Judecatoria Brasov a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, invocata de Neustadter Kurt in proces cu Consiliul Local Brasov, intr-o cauza civila avand ca obiect constatarea nulitatii unui act privind o suprafata de teren.
    Din continutul incheierii nu rezulta care sunt motivele pentru care s-a ridicat exceptia, insa din concluziile scrise, anexate, rezulta ca autorul acesteia considera neconstitutional art. 47 din Legea nr. 18/1991, deoarece contravine dispozitiilor art. 12 din Constitutia din 21 august 1965, precum si prevederilor art. 41 alin. (2) din Constitutia din 1991.
    In opinia instantei, exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, deoarece exista "o vadita contradictie intre dispozitiile legii fundamentale a tarii, care statueaza interdictia privind proprietatea asupra terenurilor numai in privinta cetatenilor straini si apatrizilor si prevederile legii fondului funciar, care se refera si la persoanele fizice care nu au domiciliul in Romania".
    Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicata, s-au solicitat puncte de vedere celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Nici una dintre aceste autoritati nu a comunicat punctul sau de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare si concluziile scrise ale autorului exceptiei, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, precum si dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, republicata, retine:
    In legatura cu competenta de solutionare a exceptiei, Curtea constata ca aceasta intra in atributiile sale, chiar daca dispozitiile art. 47 din Legea nr. 18/1991, invocate a fi neconstitutionale, sunt anterioare Constitutiei, intrucat au produs efecte si dupa intrarea ei in vigoare.
    Textul art. 47 din Legea nr. 18/1991, a carui constitutionalitate se contesta, este urmatorul:
    "Persoanele fizice care nu au cetatenia romana si domiciliul in Romania, precum si persoanele juridice care nu au nationalitate romana si sediul in Romania nu pot dobandi in proprietate terenuri de orice fel prin acte intre vii.
    Persoanele prevazute in alineatul precedent, care dobandesc in proprietate terenuri prin mostenire, sunt obligate sa le instraineze in termen de 1 an de la data dobandirii, sub sanctiunea trecerii in mod gratuit a acestora in proprietatea statului si in administrarea Agentiei pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala.
    Persoanele prevazute la alin. 1, care au dobandit in proprietate terenuri inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt obligate sa le instraineze in termen de 1 an de la aceasta data, sub sanctiunea trecerii in mod gratuit a terenurilor in proprietatea statului si in administrarea Agentiei pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala."
    Acest text legal se raporteaza la dispozitiile Constitutiei din anul 1991 si nu la cele ale Constitutiei din 21 august 1965, astfel cum sustine autorul exceptiei, deoarece aceasta ar avea semnificatia incalcarii principiului constitutional al neretroactivitatii legii, ce se aplica si controlului constitutionalitatii acesteia. De aceea, asa cum s-a statuat si prin Decizia nr. 73, pronuntata la 19 iulie 1995 de Curtea Constitutionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 8 august 1995, Curtea nu este competenta sa examineze concordanta legilor anterioare Constitutiei cu prevederile constitutionale existente la data adoptarii lor.
    De altfel, actul normativ cu valoare constitutionala in vigoare la data adoptarii Legii nr. 18/1991 era Decretul-lege nr. 2 din 27 decembrie 1989 privind constituirea, organizarea si functionarea Consiliului Frontului Salvarii Nationale si a consiliilor teritoriale ale Frontului Salvarii Nationale.
    In ceea ce priveste constitutionalitatea art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 342 din 29 septembrie 1997, definitiva si obligatorie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 27 noiembrie 1997, statuand ca prevederile acestuia contravin dispozitiilor art. 41 alin. (2), (7) si (8) din Constitutie, fiind deci abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din legea fundamentala.
    Pentru a decide astfel, Curtea a retinut, in esenta, urmatoarele:
    - art. 41 alin. (2) teza a doua din Constitutie, prevazand imperativ ca strainii si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor, nu face nici o distinctie privind domiciliul strainilor si al apatrizilor, ceea ce duce neindoielnic la concluzia ca, oriunde ar domicilia, aceste persoane nu pot dobandi terenuri in tara noastra.
    Cat priveste persoanele juridice straine, acestea nu sunt nemijlocit avute in vedere in reglementarea constitutionala mentionata. Este insa neindoielnic ca nici acestea - indiferent unde si-ar afla sediul - nu pot dobandi in proprietate terenuri in Romania;
    - prevederea din art. 41 alin. (2) teza a doua din Constitutie nu ingaduie nici un fel de distinctie intre categoriile de acte juridice prin care terenurile ar fi dobandite de straini si apatrizi si nici nu trimite la o eventuala reglementare prin lege a conditiilor in care o asemenea dobandire ar putea avea loc;
    - trecerea terenurilor, in mod gratuit, in proprietatea statului, prevazuta la art. 47 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, echivaleaza cu o veritabila confiscare, interzisa de art. 41 alin. (7) din Constitutie. O asemenea masura, care priveste bunuri dobandite licit, nu are nici caracterul unei sanctiuni contraventionale, si nici pe acela al unei pedepse, spre a se putea, eventual, justifica prin aplicarea prevederilor art. 41 alin. (8) al legii fundamentale;
    - in ceea ce priveste alin. 3 al art. 47 din Legea nr. 18/1991, care stabileste termenul de 1 an pentru instrainarea terenurilor dobandite in proprietate de catre persoanele fizice si juridice straine, inainte de intrarea in vigoare a legii, precum si sanctiunea trecerii lor in mod gratuit in proprietatea statului, in cazul neindeplinirii acestei obligatii, de asemenea, textul nu se afla in concordanta cu dispozitiile constitutionale. Aceasta deoarece termenul de 1 an de la data intrarii in vigoare a legii si-a produs efectele, fiind astfel expirat, iar masura confiscarii - ceea ce reprezinta de fapt trecerea gratuita a pamantului in proprietatea statului - este interzisa de art. 41 alin. (7) din Constitutie, in cazul averii dobandite licit, alin. (8) al aceluiasi articol statuand ca numai bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni sau contraventii pot fi confiscate. Or, ipoteza alin. 3 al art. 47 din Legea fondului funciar se refera la o dobandire licita a terenurilor.
    Fata de cele de mai sus, prezenta exceptie de neconstitutionalitate este inadmisibila, urmand a fi respinsa.
    Aceasta consecinta se intemeiaza, pe de o parte, pe dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, potrivit carora o exceptie de neconstitutionalitate poate avea ca obiect numai o prevedere legala in vigoare, or, asa cum s-a aratat, conform deciziei sus-mentionate, art. 47 din Legea nr. 18/1991 este abrogat, iar pe de alta parte, pe prevederile alin. (3) din acelasi articol, potrivit carora o exceptie de neconstitutionalitate nu poate avea ca obiect o dispozitie legala constatata ca fiind neconstitutionala printr-o decizie anterioara a Curtii, or, constatarea abrogarii art. 47 este urmarea caracterului neconstitutional al dispozitiilor sale.

    Pentru aceste considerente, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, invocata de Neustadter Kurt in Dosarul nr. 9.882/1996 al Judecatoriei Brasov.
    Definitiva.
    Pronuntata in sedinta publica din 4 decembrie 1997.

            PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
               prof. univ. dr. IOAN MURARU

                                    Magistrat asistent,
                                    Valer Vasilie BicaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 548/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 548 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 548/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu