Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 548 din  4 decembrie 1997

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 79 din 19 februarie 1998


SmartCity3


    Ioan Muraru            - presedinte
    Mihai Constantinescu   - judecator
    Nicolae Popa           - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Victor Dan Zlatescu    - judecator
    Paula C. Pantea        - procuror
    Valer-Vasilie Bica     - magistrat-asistent

    Pe rol, pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 27 noiembrie 1997 si au fost consemnate in incheierea din acea data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea pentru data de 4 decembrie 1997.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 17 aprilie 1997, pronuntata in Dosarul nr. 9.882/1996, Judecatoria Brasov a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, invocata de Neustadter Kurt in proces cu Consiliul Local Brasov, intr-o cauza civila avand ca obiect constatarea nulitatii unui act privind o suprafata de teren.
    Din continutul incheierii nu rezulta care sunt motivele pentru care s-a ridicat exceptia, insa din concluziile scrise, anexate, rezulta ca autorul acesteia considera neconstitutional art. 47 din Legea nr. 18/1991, deoarece contravine dispozitiilor art. 12 din Constitutia din 21 august 1965, precum si prevederilor art. 41 alin. (2) din Constitutia din 1991.
    In opinia instantei, exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, deoarece exista "o vadita contradictie intre dispozitiile legii fundamentale a tarii, care statueaza interdictia privind proprietatea asupra terenurilor numai in privinta cetatenilor straini si apatrizilor si prevederile legii fondului funciar, care se refera si la persoanele fizice care nu au domiciliul in Romania".
    Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicata, s-au solicitat puncte de vedere celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Nici una dintre aceste autoritati nu a comunicat punctul sau de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare si concluziile scrise ale autorului exceptiei, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, precum si dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, republicata, retine:
    In legatura cu competenta de solutionare a exceptiei, Curtea constata ca aceasta intra in atributiile sale, chiar daca dispozitiile art. 47 din Legea nr. 18/1991, invocate a fi neconstitutionale, sunt anterioare Constitutiei, intrucat au produs efecte si dupa intrarea ei in vigoare.
    Textul art. 47 din Legea nr. 18/1991, a carui constitutionalitate se contesta, este urmatorul:
    "Persoanele fizice care nu au cetatenia romana si domiciliul in Romania, precum si persoanele juridice care nu au nationalitate romana si sediul in Romania nu pot dobandi in proprietate terenuri de orice fel prin acte intre vii.
    Persoanele prevazute in alineatul precedent, care dobandesc in proprietate terenuri prin mostenire, sunt obligate sa le instraineze in termen de 1 an de la data dobandirii, sub sanctiunea trecerii in mod gratuit a acestora in proprietatea statului si in administrarea Agentiei pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala.
    Persoanele prevazute la alin. 1, care au dobandit in proprietate terenuri inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt obligate sa le instraineze in termen de 1 an de la aceasta data, sub sanctiunea trecerii in mod gratuit a terenurilor in proprietatea statului si in administrarea Agentiei pentru Dezvoltare si Amenajare Rurala."
    Acest text legal se raporteaza la dispozitiile Constitutiei din anul 1991 si nu la cele ale Constitutiei din 21 august 1965, astfel cum sustine autorul exceptiei, deoarece aceasta ar avea semnificatia incalcarii principiului constitutional al neretroactivitatii legii, ce se aplica si controlului constitutionalitatii acesteia. De aceea, asa cum s-a statuat si prin Decizia nr. 73, pronuntata la 19 iulie 1995 de Curtea Constitutionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 8 august 1995, Curtea nu este competenta sa examineze concordanta legilor anterioare Constitutiei cu prevederile constitutionale existente la data adoptarii lor.
    De altfel, actul normativ cu valoare constitutionala in vigoare la data adoptarii Legii nr. 18/1991 era Decretul-lege nr. 2 din 27 decembrie 1989 privind constituirea, organizarea si functionarea Consiliului Frontului Salvarii Nationale si a consiliilor teritoriale ale Frontului Salvarii Nationale.
    In ceea ce priveste constitutionalitatea art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 342 din 29 septembrie 1997, definitiva si obligatorie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 27 noiembrie 1997, statuand ca prevederile acestuia contravin dispozitiilor art. 41 alin. (2), (7) si (8) din Constitutie, fiind deci abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din legea fundamentala.
    Pentru a decide astfel, Curtea a retinut, in esenta, urmatoarele:
    - art. 41 alin. (2) teza a doua din Constitutie, prevazand imperativ ca strainii si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor, nu face nici o distinctie privind domiciliul strainilor si al apatrizilor, ceea ce duce neindoielnic la concluzia ca, oriunde ar domicilia, aceste persoane nu pot dobandi terenuri in tara noastra.
    Cat priveste persoanele juridice straine, acestea nu sunt nemijlocit avute in vedere in reglementarea constitutionala mentionata. Este insa neindoielnic ca nici acestea - indiferent unde si-ar afla sediul - nu pot dobandi in proprietate terenuri in Romania;
    - prevederea din art. 41 alin. (2) teza a doua din Constitutie nu ingaduie nici un fel de distinctie intre categoriile de acte juridice prin care terenurile ar fi dobandite de straini si apatrizi si nici nu trimite la o eventuala reglementare prin lege a conditiilor in care o asemenea dobandire ar putea avea loc;
    - trecerea terenurilor, in mod gratuit, in proprietatea statului, prevazuta la art. 47 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, echivaleaza cu o veritabila confiscare, interzisa de art. 41 alin. (7) din Constitutie. O asemenea masura, care priveste bunuri dobandite licit, nu are nici caracterul unei sanctiuni contraventionale, si nici pe acela al unei pedepse, spre a se putea, eventual, justifica prin aplicarea prevederilor art. 41 alin. (8) al legii fundamentale;
    - in ceea ce priveste alin. 3 al art. 47 din Legea nr. 18/1991, care stabileste termenul de 1 an pentru instrainarea terenurilor dobandite in proprietate de catre persoanele fizice si juridice straine, inainte de intrarea in vigoare a legii, precum si sanctiunea trecerii lor in mod gratuit in proprietatea statului, in cazul neindeplinirii acestei obligatii, de asemenea, textul nu se afla in concordanta cu dispozitiile constitutionale. Aceasta deoarece termenul de 1 an de la data intrarii in vigoare a legii si-a produs efectele, fiind astfel expirat, iar masura confiscarii - ceea ce reprezinta de fapt trecerea gratuita a pamantului in proprietatea statului - este interzisa de art. 41 alin. (7) din Constitutie, in cazul averii dobandite licit, alin. (8) al aceluiasi articol statuand ca numai bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni sau contraventii pot fi confiscate. Or, ipoteza alin. 3 al art. 47 din Legea fondului funciar se refera la o dobandire licita a terenurilor.
    Fata de cele de mai sus, prezenta exceptie de neconstitutionalitate este inadmisibila, urmand a fi respinsa.
    Aceasta consecinta se intemeiaza, pe de o parte, pe dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, potrivit carora o exceptie de neconstitutionalitate poate avea ca obiect numai o prevedere legala in vigoare, or, asa cum s-a aratat, conform deciziei sus-mentionate, art. 47 din Legea nr. 18/1991 este abrogat, iar pe de alta parte, pe prevederile alin. (3) din acelasi articol, potrivit carora o exceptie de neconstitutionalitate nu poate avea ca obiect o dispozitie legala constatata ca fiind neconstitutionala printr-o decizie anterioara a Curtii, or, constatarea abrogarii art. 47 este urmarea caracterului neconstitutional al dispozitiilor sale.

    Pentru aceste considerente, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, invocata de Neustadter Kurt in Dosarul nr. 9.882/1996 al Judecatoriei Brasov.
    Definitiva.
    Pronuntata in sedinta publica din 4 decembrie 1997.

            PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
               prof. univ. dr. IOAN MURARU

                                    Magistrat asistent,
                                    Valer Vasilie BicaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 548/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 548 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 548/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu