Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (2) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 5 din 18 ianuarie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 si ale art. 19 alin. 3 din Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 186/1999

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 56 din  4 februarie 2000


SmartCity3


    Lucian Mihai           - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Ioan Muraru            - judecator
    Nicolae Popa           - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Paula C. Pantea        - procuror
    Gabriela Dragomirescu  - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 si ale art. 19 alin. 3 din Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 186/1999, exceptie ridicata de BANKCOOP - Banca Generala de Credit si Promovare - S.A. in Dosarul nr. 8.133/1999 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comerciala.
    La apelul nominal raspund BANKCOOP - Banca Generala de Credit si Promovare - S.A., reprezentata prin avocat Mariana Enache, si Banca Nationala a Romaniei, reprezentata prin consilier juridic Liana-Marcela Ionescu, constatandu-se lipsa Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Cauza fiind in stare de judecata, reprezentantul BANKCOOP - Banca Generala de Credit si Promovare - S.A. formuleaza, in temeiul art. 27 alin. 1 pct. 7 din Codul de procedura civila, coroborat cu art. 13 din Hotararea Curtii Constitutionale nr. 12 din 4 noiembrie 1997 pentru adoptarea Regulamentului Curtii Constitutionale, cerere de recuzare a domnului judecator-raportor Kozsokar Gabor. In motivarea acestei cereri se arata ca in cuprinsul raportului intocmit se indica o cifra eronata a Fondului de garantare a depozitelor populatiei, iar art. 19 alin. 3 din Legea nr. 83/1998, criticat ca fiind neconstitutional, este redat in redactarea nemodificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 186/1999. Se apreciaza, de asemenea, ca, prin concluzia din raport potrivit careia "De altfel, procedura falimentului nu se incheie cu solutionarea contestatiei, ci abia incepe", judecatorul-raportor s-a pronuntat inainte de dezbateri asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. 3 din Legea nr. 83/1998 si chiar asupra contestatiei debitorului.
    Reprezentantul Bancii Nationale a Romaniei solicita respingerea cererii de recuzare, pe care o apreciaza ca fiind facuta in scopul tergiversarii solutionarii cauzei.
    Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea cererii de recuzare, ca fiind nefondata.
    Deliberand in complet de 8 judecatori, Curtea Constitutionala decide respingerea cererii de recuzare ca fiind inadmisibila, intrucat, potrivit art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, "Procedura jurisdictionala prevazuta de prezenta lege se completeaza cu regulile procedurii civile, in masura in care ele sunt compatibile cu natura procedurii in fata Curtii Constitutionale. Compatibilitatea se hotaraste exclusiv de Curte", iar in temeiul art. 24 din aceeasi lege, raportul se intocmeste de judecatorul-raportor in vederea indeplinirii unei obligatii legale si in cadrul procedurii jurisdictionale, nu anterior acesteia. In plus, deciziile Curtii Constitutionale sunt luate cu majoritatea voturilor judecatorilor, dupa sedinta de dezbateri, in cadrul careia continutul raportului nu are caracter de obligativitate.
    Reprezentantul BANKCOOP - Banca Generala de Credit si Promovare - S.A. formuleaza cerere de probe cu inscrisuri, respectiv sa se faca dovada depunerii spre aprobare la Parlament a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 186/1999, in conformitate cu prevederile art. 114 alin. (4) din Constitutie. Se mentioneaza ca acest motiv de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 186/1999, desi ridicat in fata instantei de judecata, nu a fost retinut de catre aceasta.
    Reprezentantul Bancii Nationale a Romaniei considera ca aceasta proba nu este relevanta pentru solutionarea in fond a cauzei.
    Reprezentantul Ministerului Public apreciaza ca proba solicitata nu este utila cauzei.
    Deliberand asupra cererii formulate, Curtea Constitutionala, avand in vedere limitele sesizarii, astfel cum acestea rezulta din Incheierea din 30 noiembrie 1999 a Tribunalului Bucuresti - Sectia comerciala, pronuntata in Dosarul nr. 8.133, incheiere in cuprinsul careia nu a fost retinuta o asemenea critica de neconstitutionalitate respinge cererea, intrucat, potrivit prevederilor art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea nu este competenta sa se pronunte asupra aspectelor ce depasesc sesizarea cu care a fost legal investita.
    Pe fond reprezentantul BANKCOOP - Banca Generala de Credit si Promovare - S.A. pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate. Cu referire la neconstitutionalitatea art. 17 din Legea nr. 83/1998, modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 186/1999, se arata ca acest text incalca principiul constitutional al egalitatii in drepturi, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie. In vechea reglementare a Legii nr. 83/1998, art. 17 prevedea doua faze anterioare solicitarii declansarii falimentului, consecutive si obligatorii, de care au beneficiat toate bancile cu capital privat din Romania, in timp ce pentru BANKCOOP - Banca Generala de Credit si Promovare - S.A., ca urmare a modificarii textului criticat, a fost luata doar masura de supraveghere speciala, aplicandu-se astfel un regim juridic diferit pentru situatii identice. Se apreciaza, de asemenea, ca prin declansarea procedurii falimentului fara epuizarea celor doua faze prefalimentare Banca Nationala a Romaniei nu protejeaza nici sumele depunatorilor, care aveau dreptul la acelasi tratament juridic in fata legii si a autoritatii publice, si nici pe actionarii si depunatorii la alte banci. In ceea ce priveste art. 19 alin. 3 din Legea nr. 83/1998, modificat, se sustine ca termenul de 10 zile in care judecatorul-sindic trebuie sa se pronunte asupra contestatiei debitorului este atat de scurt incat face imposibila o aparare eficienta, incalcandu-se in felul acesta art. 24 alin. (2) din Constitutie. Se mai sustine ca restrangerea dreptului la aparare al bancii este contrara art. 49 din Constitutie, intrucat nu este determinata de vreuna dintre situatiile prevazute de norma constitutionala, nu este proportionala cu situatia care a impus-o si aduce atingere insesi existentei dreptului.
    Reprezentantul Bancii Nationale a Romaniei solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind nefondata. Se arata ca art. 17 din Legea nr. 83/1998, modificata, nu incalca art. 16 alin. (1) din Constitutie, intrucat acest text constitutional vizeaza cetatenii, iar nu societatile comerciale, inclusiv cele bancare, pe cand ratiunea art. 19 alin. (3) din aceeasi lege a fost prevederea unei proceduri speciale a falimentului bancilor, care sa se caracterizeze indeosebi prin celeritate. Termenul de 10 zile stabilit de textul criticat este un termen procedural, de recomandare, care raspunde dezideratelor legiuitorului.
    Reprezentantul Ministerului Public, achiesand la punctul de vedere exprimat in raportul intocmit de judecatorul-raportor, solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind nefondata.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 30 noiembrie 1999, pronuntata in Dosarul nr. 8.133/1999, Tribunalul Bucuresti - Sectia comerciala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 si ale art. 19 alin. 3 din Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 186/1999, exceptie ridicata de BANKCOOP - Banca Generala de Credit si Promovare - S.A. In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile art. 17 din Legea nr. 83/1998, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 186/1999, sunt neconstitutionale, intrucat elimina obligatia ca, inainte de introducerea cererii de declansare a procedurii falimentului, sa fie parcurse ambele etape prefalimentare, respectiv aplicarea de "masuri de supraveghere" urmata de "administrare speciala", care sunt asemanatoare procedurii reorganizarii judiciare, aplicabila altor societati comerciale. Se mai sustine ca impiedicarea salvarii bancii "prin reorganizare judiciara" si ingradirea dreptului persoanelor cu depozite mai mari decat cele garantate contravin prevederilor art. 49 din Constitutie, intrucat restrangerea exercitiului dreptului "atinge existenta dreptului sau a libertatii". Textul de lege criticat este considerat neconstitutional si pentru faptul ca "declararea falimentului bancii va face imposibila recuperarea contravalorii actiunilor cumparate", incalcand astfel prevederile art. 41 alin. (1) din Constitutie, referitoare la garantarea dreptului de proprietate. In legatura cu dispozitiile art. 19 alin. 3 din Legea nr. 83/1998 autorul exceptiei sustine ca acestea "aduc atingere principiului privitor la dreptul la aparare consacrat de art. 24 alin. (2) din Constitutia Romaniei". Prin obligarea judecatorului-sindic sa se pronunte asupra contestatiei in termen de 10 zile se instituie un termen atat de scurt incat este imposibila o aparare eficienta. Se mai arata ca restrangerea dreptului la aparare al bancii este contrara si prevederilor art. 49 din Constitutie, intrucat nu este determinata de vreuna dintre situatiile prevazute de norma constitutionala, nu este proportionala cu situatia care a impus-o si "aduce atingere insesi existentei dreptului".
    Exprimandu-si opinia, instanta de judecata apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este nefondata, intrucat dispozitiile legale criticate nu incalca prevederile art. 16 alin. (1), ale art. 24 alin. (2), ale art. 41 alin. (1) si ale art. 49 din Constitutie.
    In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    In punctul de vedere al Guvernului se apreciaza ca art. 17 si art. 19 alin. 3 din Legea nr. 83/1998 sunt constitutionale. Se arata ca inlocuirea conjunctiei "si" cu "sau" din cuprinsul art. 17 din Legea nr. 83/1998 nu modifica reglementarea in drept a situatiei, adica nu conditioneaza introducerea cererii Bancii Nationale a Romaniei de instituirea succesiva a celor doua categorii de masuri. Se mai arata ca termenul de 10 zile a fost stabilit prin art. 19 alin. 3 din Legea nr. 83/1998, iar nu prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 186/1999, pentru a se asigura celeritatea desfasurarii procedurii.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala este competenta sa solutioneze exceptia cu care a fost legal sesizata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 17 si ale art. 19 alin. 3 din Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 186/1999, dispozitii care au urmatorul cuprins:
    - Art. 17: "Banca Nationala a Romaniei, in calitatea sa de autoritate de supraveghere bancara, va putea introduce cerere impotriva bancii fata de care s-au aplicat masuri de supraveghere sau administrare speciala si care nu au condus la redresarea bancii aflate in situatia de a nu onora platile. [...]";
    - Art. 19 alin. 3: "Judecatorul-sindic se va pronunta asupra contestatiei in termen de 10 zile, termen care poate fi prelungit o singura data cu inca 10 zile. [...]".
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala constata ca aceasta este neintemeiata si urmeaza sa fie respinsa.
    I. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca art. 17 din Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, care, ca urmare a modificarii prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 186/1999, prevede posibilitatea ca: Banca Nationala a Romaniei sa introduca cerere de declansare a procedurii falimentului impotriva bancii fata de care s-au aplicat masuri de supraveghere sau administrare speciala incalca art. 16 alin. (1) din Constitutie, potrivit caruia "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari". Neconstitutionalitatea dispozitiilor criticate este raportata la redactarea initiala a textului, care prevedea obligativitatea masurilor de supraveghere si administrare speciala, cu sustinerea ca doar aplicarea succesiva a ambelor proceduri poate echivala cu "reorganizarea judiciara" reglementata pentru celelalte societati comerciale.
    Se mai sustine ca textul criticat incalca si prevederile art. 41 alin. (1) din Constitutie, potrivit caruia "Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite prin lege". Incalcarea consta in aceea ca nu protejeaza drepturile depunatorilor si actionarilor persoane fizice. In sfarsit, in opinia autorului exceptiei art. 17 din Legea nr. 83/1998, modificata, aduce grave atingeri drepturilor salariatilor bancii care nu pot beneficia de platile compensatorii stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, deoarece art. 23 din ordonanta enumera limitativ persoanele care beneficiaza de dispozitiile acesteia.
    In legatura cu critica de neconstitutionalitate a art. 17 din Legea nr. 83/1998, modificata, o prima constatare care se impune este aceea ca societatile bancare au un specific aparte, care necesita proceduri diferite pentru declararea falimentului acestora fata de celelalte societati comerciale. De aceea legiuitorul a reglementat procedurile referitoare la faliment prin legi distincte, dar scopul urmarit, atat prin masuri de supraveghere sau administrare speciala, cat si prin reorganizare judiciara este identic, si anume incercarea de a sprijini redresarea societatii - bancare sau comerciale - aflate in incapacitate de plata.
    De aceea sustinerea referitoare la incalcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, care consacra principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, nu poate fi retinuta. Art. 16 alin. (1) din Constitutie, care garanteaza egalitatea in drepturi a cetatenilor, are in vedere numai cetatenii, nu si persoanele juridice. In acest sens este si jurisprudenta constanta a Curtii Constitutionale, de exemplu Decizia nr. 18 din 27 februarie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 8 aprilie 1996.
    Nici sustinerea potrivit careia prin art. 17 din Legea nr. 83/1998, modificata, este incalcat dreptul de proprietate al depunatorilor si actionarilor persoane fizice asupra sumelor depuse la banci nu poate fi retinuta. Imposibilitatea temporara sau chiar definitiva de recuperare a depunerilor sau a contravalorii actiunilor nu este un efect al reglementarii legale, ci un rezultat al incapacitatii de plata a societatii bancare, determinata de situatia economico-financiara a acesteia, iar nu de declansarea procedurii falimentului. De altfel, prin Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar s-a instituit Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, al carui scop, conform art. 2 alin. (1) din ordonanta, este "de a garanta rambursarea depozitelor constituite la societatile bancare de catre deponenti persoane fizice", limitele valorice ale rambursarilor garantate stabilindu-se in functie de posibilitatile Fondului.
    Curtea nu poate retine nici critica potrivit careia inexistenta etapei reorganizarii judiciare si intrarea directa in faliment aduc atingere drepturilor salariatilor bancii care nu pot beneficia de platile compensatorii stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, intrucat art. 23 din ordonanta prevede in mod limitativ categoriile de persoane care beneficiaza de masuri de protectie sociala reglementata prin aceasta.
    Art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prevede ca salariatii disponibilizati prin concedieri colective de la angajatorii care intra in procedura de lichidare sau faliment beneficiaza de masurile de protectie prevazute de aceasta ordonanta, daca: procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare; procedura de faliment are loc potrivit prevederilor Legii nr. 64/1995, modificata si completata prin Legea nr. 99/1999; procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, modificata si completata prin Legea nr. 99/1999, in cazul companiilor nationale si al unor societati comerciale de transporturi maritime sau fluviale care se lichideaza sau care intra in procedura falimentului.
    Intr-adevar, in enumerarea limitativa a art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 nu se regaseste si procedura falimentului bancilor, reglementata de Legea nr. 83/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 186/1999.
    Dispozitiile art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 nu atrag, asa cum sustine autorul exceptiei, neconstitutionalitatea art. 17 din Legea nr. 83/1998, modificata.
    Constitutionalitatea unei prevederi legale poate fi raportata doar la dispozitiile Constitutiei, Curtea Constitutionala nefiind competenta sa se pronunte asupra corelarii legislatiei in vigoare, care este atributul autoritatii legiuitoare.
    II. In ceea ce priveste neconstitutionalitatea art. 19 alin. 3 din Legea nr. 83/1998, modificata, in opinia autorului exceptiei termenul de 10 zile in care judecatorul-sindic se va pronunta asupra contestatiei este prea scurt si contestatorul nu isi poate pregati apararea si nu poate administra toate probele necesare in vederea sustinerii contestatiei. Se apreciaza ca se incalca astfel prevederile art. 24 alin. (2) din Constitutie, potrivit carora "In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu".
    Curtea constata ca aceasta critica nu poate fi primita. Normele legale care prevad termene pentru solutionarea de catre instantele de judecata a diferitelor cereri sunt norme procedurale si reglementarea acestora intra in competenta exclusiva a legiuitorului, in temeiul art. 125 alin. (3) din Constitutie, potrivit caruia "Competenta si procedura de judecata sunt stabilite de lege".
    Termenul de 10 zile prevazut la art. 19 alin. 3 din Legea nr. 83/1998, care poate fi prelungit o singura data cu inca 10 zile, este un termen procedural, de recomandare, care a fost instituit in scopul asigurarii celeritatii procedurii speciale a falimentului bancilor. Posibilitatea prevazuta la alin. (2) al art. 19 din aceeasi lege de a introduce contestatie impotriva cererii de declansare a falimentului in termen de 5 zile de la comunicarea acestei cereri, precum si termenul maxim de 20 de zile in care judecatorul-sindic se pronunta asupra contestatiei, conform art. 19 alin. 3, asigura tuturor partilor un timp rezonabil pentru pregatirea apararii. De altfel, solutionarea contestatiei impotriva declansarii falimentului reprezinta doar o etapa in cadrul procedurii falimentului, care abia incepe.
    III. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate mai sustine ca atat art. 17, cat si art. 19 alin. 3 din Legea nr. 83/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 186/1999, incalca prevederile art. 49 din Constitutie referitoare la restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, si anume cele ale alin. (2), care dispune ca "Restrangerea trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertatii". Se considera ca textele criticate incalca aceste dispozitii constitutionale, intrucat stabilesc existenta unei singure faze obligatorii, anterioara declansarii procedurii falimentului, desi initial erau reglementate doua faze, si limiteaza infaptuirea actului de justitie la o perioada de maximum 20 de zile.
    Curtea constata ca si aceasta critica urmeaza sa fie respinsa, si anume pentru aceleasi ratiuni care au fundamentat inlaturarea celorlalte sustineri de neconstitutionalitate a art. 17 si a art. 19 alin. 3 din Legea nr. 83/1998, modificata, intrucat in realitate textele de lege mentionate nu impun nici o restrangere a exercitiului vreunui drept sau al vreunei libertati.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 si ale art. 19 alin. 3 din Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 186/1999, exceptie ridicata de BANKCOOP - Banca Generala de Credit si Promovare - S.A. in Dosarul nr. 8.133/1999 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comerciala.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 18 ianuarie 2000.

             PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                       LUCIAN MIHAI

                              Magistrat asistent,
                              Gabriela DragomirescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 5/2000

 
24.02.2020 12:51:50  Anonim  a scris :
Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
   
 
24.02.2020 12:51:15  Anonim  a scris :
Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 5/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu