Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 340 din  5 decembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 64 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, modificata si completata

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 140 din  4 martie 2003


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Aurelia Popa          - procuror
    Claudia Miu           - magistrat-asistent sef

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 64 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata. Exceptia a fost ridicata de Florin Cornel Balanescu in Dosarul nr. 1/2002, de Paula Tirla in Dosarul nr. 3/2002, de Ministerul Public in Dosarul nr. 4/2002 si de Laurentiu Paduraru in Dosarul nr. 5/2002 ale Curtii Supreme de Justitie - Completul de 9 judecatori.
    La apelul nominal facut in Dosarul nr. 259C/2002, la care sunt conexate dosarele nr. 260C/2002, 261C/2002 si nr. 262C/2002, se prezinta personal Florin Cornel Balanescu, Paula Tirla si Laurentiu Paduraru, autori ai exceptiei, lipsa fiind celelalte parti, procedura de citare fiind legal indeplinita.
    Presedintele acorda cuvantul asupra cererilor prealabile, fata de care Florin Cornel Balanescu, in temeiul art. 27 pct. 2 teza intai din Codul de procedura civila, formuleaza cerere de recuzare a domnului judecator Serban Viorel Stanoiu.
    Ministerul Public solicita respingerea cererii.
    Curtea respinge cererea ca fiind inadmisibila in temeiul art. 25 din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, potrivit caruia "o data legal sesizata, Curtea procedeaza la examinarea constitutionalitatii, nefiind aplicabile dispozitiile referitoare la suspendarea, intreruperea sau stingerea procesului si nici cele privind recuzarea judecatorilor".
    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul in fond.
    Florin Cornel Balanescu, in esenta, sustine ca dispozitiile art. 64 din Legea nr. 92/1992, republicata, sunt contrare dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2), art. 20, 21, 24, art. 49 alin. (1), art. 125 alin. (1) din Constitutie si ale art. 6 si 13 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, intrucat liberul acces la justitie este garantat doar pentru categoria magistratilor declarati reusiti la examenul de capacitate, iar nu si pentru categoria celor declarati nereusiti. Aceste doua categorii se afla doar strict formal in situatii diferite, ceea ce nu justifica aplicarea unui tratament juridic diferentiat. Solicita ca, in situatia admiterii exceptiei de neconstitutionalitate, in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicata, sa se extinda controlul de constitutionalitate si asupra prevederilor art. 62 alin. 3 si ale art. 63 alin. 6 din Legea nr. 92/1992, republicata, care sunt neconstitutionale in masura in care restrang cazurile in care Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida examenul de capacitate doar la acele ipoteze in care se constata ca nu au fost respectate conditiile prevazute de lege referitoare la organizarea examenului sau daca rezultatele au fost denaturate prin savarsirea unor fraude. In final, arata ca aplicarea unui tratament juridic diferit este nejustificata si din considerente de ordin uman, expunand o ampla situatie de fapt si propuneri de lege ferenda; critica este intemeiata pe jurisprudenta Curtii Constitutionale in materia liberului acces la justitie, precum si pe jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.
    In concluziile lor Paula Tirla si Laurentiu Paduraru declara ca achieseaza la concluziile coautorului exceptiei, Florin Cornel Balanescu, sustinand ca dispozitiile de lege criticate, intrucat nu se refera si la categoria candidatilor nereusiti la examen, au semnificatia unei lacune de reglementare.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind nefondata. Avand in vedere ca prevederile art. 64 din legea criticata reglementeaza doar ipoteza in care Consiliul Superior al Magistraturii refuza sa propuna numirea magistratului, dupa validarea examenului de capacitate, de catre presedintele Romaniei, instanta de judecata, sesizata fie in temeiul prevederilor Legii nr. 92/1992, fie in baza Legii nr. 29/1990, nu se poate substitui comisiei de examinare. Asadar, prevederile criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale si nici celor ale Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin incheierile din 20 mai 2002, pronuntate in dosarele nr. 1/2002, nr. 3/2002, nr. 4/2002 si nr. 5/2002, Curtea Suprema de Justitie - Completul de 9 judecatori, prevazut de art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata. Exceptia a fost ridicata de Florin Cornel Balanescu, Paula Tirla, Ministerul Public si Laurentiu Paduraru in cauze avand ca obiect plangerile formulate in temeiul art. 21 din Constitutie si al art. 64 din Legea nr. 92/1992, republicata, impotriva hotararilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-au respins cererile de reexaminare a lucrarilor sustinute cu prilejul participarii la examenul de capacitate.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca prevederile Legii nr. 92/1992, in ansamblul sau, si, in special, ale art. 64 sunt contrare dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (2) si ale art. 21 din Constitutie, precum si ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitoare la dreptul unei persoane la judecarea cauzei sale in cadrul unui proces echitabil, public si intr-un termen rezonabil de catre o instanta independenta si impartiala. Starea de neconstitutionalitate consta in aceea ca "legea nu prevede expres posibilitatea unei cai de atac in justitie impotriva hotararii Consiliului Superior al Magistraturii de validare a examenului de capacitate, pe care sa o poata exercita si procurorii si judecatorii care au fost declarati respinsi la examenul in cauza", incalcandu-se astfel liberul acces la justitie, "care are ca semnificatie faptul ca legiuitorul nu poate exclude de la exercitiul drepturilor procesuale, pe care le-a instituit, nici o categorie sau grup social". Prevederile art. 64 din legea criticata incalca si dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, intrucat creeaza o "discriminare intre candidatii declarati reusiti la examenul de capacitate, tinand cont in exclusivitate de rezultatele examenului, comunicate de catre comisia de examinare, fara a lua in calcul si memoriile celor declarati nereusiti".
    Instanta de judecata, exprimandu-si opinia, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este nefondata.
    Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, si ale art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, introduse prin Legea nr. 181/2002, incheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere cu privire la exceptia ridicata.
    Guvernul Romaniei a trimis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 5/6.847/AN din 12 iulie 2002, punctul sau de vedere, in sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate, cu urmatoarea motivare:
    "In ce priveste conformitatea art. 64 din Legea pentru organizarea judecatoreasca cu prevederile constitutionale, aratam ca dispozitia legala invocata nu contravine art. 21 din Constitutie care consacra accesul liber la justitie. Art. 64 alin. 2 din lege instituie tocmai posibilitatea de a ataca in justitie refuzul Consiliului Superior al Magistraturii de a propune numirea de catre Presedintele Romaniei, printr-o plangere suspensiva de executare.
    Referitor la invocarea neconstitutionalitatii textelor criticate in raport cu art. 16 din Constitutie, consideram ca si sub acest aspect exceptia este neintemeiata. Fara indoiala, dispozitiile criticate de semnatarul exceptiei nu creeaza discriminari intre cetateni pe criteriile egalitatii in drepturi, prevazute atat in art. 4 alin. (2) din Constitutie, cat si in art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Norma cuprinsa in textul de lege criticat e aplicabila tuturor cauzelor de acest fel, precum si tuturor partilor din aceste cauze, in egala masura."
    Avocatul Poporului a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 5.959 din 5 iulie 2002, punctul sau de vedere, in sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, cu urmatoarea motivare:
    "Inexistenta unor prevederi speciale in Legea nr. 92/1992, care sa stabileasca posibilitatea exercitarii unor cai de atac impotriva hotararii Consiliului Superior al Magistraturii de validare sau invalidare a examenului de capacitate nu exclude posibilitatea persoanelor interesate de a se adresa instantei de contencios administrativ, in termenele si in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    Prin urmare cu toate ca art. 62 alin. 3 si art. 64 din Legea nr. 92/1992 nu contin prevederi exprese pentru exercitarea unei cai de atac in justitie impotriva hotararii Consiliului Superior al Magistraturii de validare sau invalidare a examenului de capacitate, pe care sa o exercite candidatii la acest examen, indiferent daca au fost declarati admisi sau respinsi, consideram ca nu exista discriminare intre cele doua categorii de candidati."
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere exprimate de Guvern si de Avocatul Poporului, rapoartele judecatorului-raportor, sustinerile partilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 - 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Prin incheierile din 20 mai 2002 instanta de judecata a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 92/1992, republicata, modificata si completata, iar din cererile formulate in motivarea exceptiei rezulta ca autorii acesteia au criticat pentru neconstitutionalitate si legea mentionata, in ansamblul sau. De asemenea, in cadrul dezbaterilor autorii exceptiei au solicitat Curtii Constitutionale ca, admitand exceptia de neconstitutionalitate, in temeiul art. 25 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicata, sa dispuna extinderea controlului de constitutionalitate si asupra prevederilor art. 62 alin. 3 si ale art. 63 alin. 6 din Legea nr. 92/1992, republicata, modificata si completata, care nu pot fi disociate de prevederile art. 64 din aceeasi lege.
    Examinand incheierile de sesizare, Curtea constata ca este legal sesizata doar cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 64 din Legea nr. 92/1992, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997.
    Curtea respinge cererea de extindere a exceptiei de neconstitutionalitate asupra altor prevederi ale Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, deoarece aceasta ar avea semnificatia sesizarii directe a Curtii, lucru nepermis de dispozitiile Legii nr. 47/1992. Potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din aceeasi lege, controlul poate fi extins numai in ipoteza in care, constatand neconstitutionalitatea unei prevederi legale, retine ca in cuprinsul actului atacat exista si alte prevederi contrare Constitutiei, de care, in mod necesar si evident, nu pot fi disociate prevederile mentionate in sesizare.
    Dispozitiile art. 64 din Legea nr. 92/1992, republicata, criticate de autorii exceptiei, au urmatorul cuprins:
    "In cazul in care magistratul nu a fost propus de Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi numit de Presedintele Romaniei, in termen de cel mult 6 luni de la data validarii examenului de capacitate ii inceteaza calitatea de magistrat.
    Impotriva refuzului Consiliului Superior al Magistraturii de a propune Presedintelui Romaniei numirea in functie a magistratului, acesta se poate adresa cu plangere Curtii Supreme de Justitie, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. 1. Plangerea este suspensiva de executare. Curtea Suprema de Justitie judeca plangerea in complet format din 9 judecatori. Hotararea pronuntata este irevocabila."
    Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca aceasta prevedere legala contravine dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (2) si ale art. 21 din Constitutie, precum si celor ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, avand urmatorul cuprins:
    - Art. 16 alin. (1): "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.";
    - Art. 20 alin. (2): "Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale.";
    - Art. 21: "(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.
    (2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept."
    Curtea retine ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
    Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca reglementeaza in art. 58 - 64 examenul de capacitate pe care trebuie sa-l sustina magistratii stagiari - judecatori si procurori - pentru a fi numiti in functie prin decret al Presedintelui Romaniei, potrivit art. 47 din lege.
    Examenul de capacitate se sustine in fata unei comisii in compunerea prevazuta de lege, iar rezultatele examenului sunt validate de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 64 invocat de autorii exceptiei nu se refera la validarea examenului de capacitate, ci la situatia in care, dupa validarea examenului, Consiliul Superior al Magistraturii refuza sa propuna Presedintelui Romaniei numirea in functie a magistratului care a fost declarat reusit la examen.
    In acest caz si numai in acesta magistratul se poate adresa cu plangere Curtii Supreme de Justitie.
    Textul de lege mentionat nu contravine prevederilor art. 16 din Constitutie, dat fiind ca dispozitiile pe care le cuprinde se aplica in mod egal tuturor persoanelor pe care le vizeaza, si anume candidatilor declarati reusiti la examenul de capacitate, care insa - din motive a caror temeinicie poate fi apreciata de justitie - nu au fost propusi de Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi numiti de Presedintele Romaniei. Textul nu contravine, de asemenea, prevederilor art. 21 din Constitutie si nici ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, deoarece nu contine norme restrictive privind accesul la justitie al persoanelor la care se refera, ci, dimpotriva, stabileste dreptul acestora de a se adresa cu plangere Curtii Supreme de Justitie.
    In continutul sau exceptia de neconstitutionalitate vizeaza omisiunea legiuitorului de a permite - prin acelasi text al legii - si candidatilor respinsi la examenul de capacitate de a se adresa cu plangere Curtii Supreme de Justitie. In examinarea criticii formulate de autorii exceptiei Curtea Constitutionala retine ca, in cadrul procedurii prevazute de art. 64 din Legea nr. 92/1992, republicata, candidatii declarati nereusiti la examenul de capacitate nu se afla in aceeasi situatie juridica cu cei declarati reusiti la examenul de capacitate, astfel ca tratamentul diferentiat ce li se aplica - in ce priveste folosirea cailor de atac in justitie - nu incalca prevederile art. 16 din Constitutie.
    Pe de alta parte, Curtea observa ca dispozitiile art. 21 din Constitutie si ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale au in vedere accesul la justitie pentru apararea drepturilor si a intereselor legitime, adica a acelor drepturi si interese care sunt reglementate prin lege.
    Or, posibilitatea de a ataca rezultatele unui examen sau ale unui concurs nu constituie un drept de sine statator, reglementat ca atare prin lege, ci un mijloc de realizare a dreptului de a ocupa functia pentru care s-a organizat examenul sau concursul, prin intermediul procedurilor de examen sau de concurs pe care legea le reglementeaza.
    A decide altfel ar insemna sa se recunoasca organelor de justitie competenta de a se substitui examinatorilor, de a invalida evaluarile facute de acestia si de a le inlocui cu evaluarile proprii ale judecatorilor, ceea ce ar excede in mod evident atributiilor instantelor judecatoresti.
    Rezulta asadar ca dispozitiile criticate de autorii exceptiei nu contravin prevederilor constitutionale invocate de acestia si nici prevederilor art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21, 123, art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, modificata si completata, ridicata de Florin Cornel Balanescu in Dosarul nr. 1/2002, de Paula Tirla in Dosarul nr. 3/2002, de Ministerul Public in Dosarul nr. 4/2002 si de Laurentiu Paduraru in Dosarul nr. 5/2002 ale Curtii Supreme de Justitie - Completul de 9 judecatori.
    Definitiva.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 5 decembrie 2002.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent sef,
                              Claudia MiuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 340/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 340 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 340/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu