Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 333 din 27 noiembrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificarile ulterioare

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 12 din 10 ianuarie 2002


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Gabriela Ghita        - procuror
    Doina Suliman         - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificarile ulterioare, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "R.P. Marco San Prodexim" - S.R.L. din Resita, judetul Caras-Severin, in Dosarul nr. 1.619/2001 al Judecatoriei Resita.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public, avand in vedere jurisprudenta Curtii, solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 alin. 1 si 2 ca neintemeiata. In ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor alin. 3 al pct. 7 al aceluiasi articol se considera ca aceasta este inadmisibila, deoarece dispozitiile legale criticate fac referire la Legea nr. 76/1992, care a fost abrogata expres potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 23 mai 2001, pronuntata in Dosarul nr. 1.619/2001, Judecatoria Resita a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificarile ulterioare, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "R.P. Marco San Prodexim" - S.R.L. din Resita, judetul Caras-Severin.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 1 alin. (3), art. 41 alin. (1), (2), (7) si (8), art. 134 alin. (2) lit. a) si b), precum si ale art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie, deoarece "creeaza posibilitatea statului de a interveni, fara drept, in raporturi juridice in care nu este parte, care nu au fost perfectate in interesul sau, nici in contra acestor interese, nici cu permisiunea sau garantia sa".
    Judecatoria Resita, exprimandu-si opinia, ca urmare a interventiei Curtii Constitutionale, apreciaza ca textele criticate, "instituind in plus o raspundere contraventionala pentru faptele savarsite fara culpa", contravin prevederilor constitutionale invocate.
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, considera ca exceptia este neintemeiata, deoarece "obligatia de repatriere a valutei, precum si sanctiunea aplicabila in caz de nerespectare a acestei obligatii, au fost instituite in scopul asigurarii unui interes de ordine publica, care isi gaseste justificarea in stadiul actual de dezvoltare a economiei romanesti".
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit in cauza de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994), aprobata cu modificari prin Legea nr. 12/1995 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 27 din 7 februarie 1995).
    Textele constitutionale invocate de autorul exceptiei ca fiind incalcate sunt urmatoarele: art. 1 alin. (3) relativ la statul de drept, art. 41 alin. (1), (2), (7) si (8) privind protectia proprietatii private, art. 134 alin. (2) lit. a) si b) referitor la economia de piata, precum si art. 135 alin. (1) si (6) privind proprietatea.
    I. Cu privire la constitutionalitatea pct. 7 alin. 1 si 2 al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 (care prevede sanctiunile in cazul nerespectarii termenelor de repatriere a valutei rezultate din actele de comert) Curtea s-a pronuntat prin numeroase decizii, constatand ca aceste dispozitii legale sunt constitutionale, in esenta, pentru urmatoarele motive:
    - dispozitiile art. IV al Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, aprobata cu modificari prin Legea nr. 12/1995 si modificata prin Legea nr. 105/1997, nu contravin prevederilor constitutionale cuprinse in art. 41 alin. (7), deoarece nu se instituie "o confiscare mascata", astfel cum se sustine de autorul exceptiei, ci se prevad masuri de consolidare a regimului valutar, de intarire a disciplinei financiare a agentilor economici care desfasoara activitati de import-export, prevazandu-se obligatia acestora de repatriere a valutei, precum si sanctiuni pentru nerespectarea acestei obligatii, nerespectare care constituie contraventie;
    - conform alin. (1) al art. 41 din Constitutie "Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege", iar in temeiul alin. (8) al art. 41 din Constitutie "Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii";
    - se constata ca aceste prevederi constitutionale au fost respectate, deoarece limitele dreptului de proprietate au fost stabilite prin lege (Legea nr. 12/1995 prin care a fost aprobata cu modificari Ordonanta Guvernului nr. 18/1994), iar amenzile contraventionale prevazute de pct. 7 al art. IV al ordonantei criticate sunt, de asemenea, prevazute in conditiile legii;
    - se considera ca protectia proprietatii private si, respectiv, a averii dobandite in mod licit, care nu poate fi confiscata, nu justifica utilizarea bunurilor proprietate privata, indiferent de natura lor, pentru incalcarea unui interes national, asa cum este cel al asigurarii disponibilitatilor valutare necesare asigurarii obligatiilor externe de plata ale economiei (in acelasi sens Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 64 din 14 aprilie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 16 iunie 1998);
    - dispozitiile legale criticate nu contravin nici prevederilor art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b) din Constitutie, ci, dimpotriva, acestea sunt respectate, deoarece, tocmai in temeiul art. 134 alin. (2) lit. b), "Statul trebuie sa asigure: [...] b) protejarea intereselor nationale in activitatea economica, financiara si valutara". Aceasta obligatie fundamentala a fost respectata de Guvern si Parlament, ordonanta criticata avand ca scop insasi protejarea intereselor nationale prin consolidarea regimului valutar, asigurarea disponibilitatilor valutare necesare indeplinirii obligatiilor externe de plata ale economiei. Nici economia de piata si nici libertatea comertului nu justifica incalcarea obligatiei de repatriere a valutei si a termenului legal maxim de repatriere, deoarece de constituirea fondurilor valutare depinde insasi functionarea sistemului economic, astfel incat autonomia juridica a agentilor economici in activitatea de comert exterior nu se poate realiza decat cu respectarea acestor obligatii.
    In acest sens Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin numeroase decizii, ca de exemplu Decizia nr. 60 din 31 martie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 183 din 18 mai 1998, si Decizia nr. 104 din 6 iunie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 383 din 16 august 2000.
    Intrucat nu au intervenit elemente noi de natura sa determine o schimbare a jurisprudentei Curtii, solutia si motivarea din deciziile amintite isi pastreaza valabilitatea si in prezenta cauza.
    II. In legatura cu dispozitiile alineatului final al pct. 7 al art. IV din ordonanta supusa controlului de constitutionalitate, Curtea constata ca acesta face referire la Legea nr. 76/1992, lege abrogata expres prin art. 11 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 22 aprilie 1997), aprobata si modificata prin Legea nr. 151/1997 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 28 iulie 1997). Ca urmare, in cazul depasirii termenului prevazut de alineatul final al pct. 7 din art. IV al Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, nu se vor mai putea aplica sanctiunile reglementate prin Legea nr. 76/1992, la care se adauga o majorare de 50%, deoarece un text legal care face trimitere la o norma care, intre timp, a iesit din vigoare nu mai produce efecte juridice. In consecinta, prevederile alineatului final al pct. 7 din art. IV al Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 nu pot constitui obiectul controlului de neconstitutionalitate, avand in vedere ca, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala are competenta de a decide numai asupra normelor juridice in vigoare. Prin urmare, in temeiul alin. (6) al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, exceptia de neconstitutionalitate a alineatului final al pct. 7 din art. IV al Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 urmeaza sa fie respinsa ca fiind inadmisibila.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, cu majoritate de voturi in ceea ce priveste dispozitiile art. IV pct. 7 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    1. Respinge, ca fiind inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificarile ulterioare, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "R.P. Marco San Prodexim" - S.R.L. din Resita, judetul Caras-Severin, in Dosarul nr. 1.619/2001 al Judecatoriei Resita.
    2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificarile ulterioare, exceptie ridicata de acelasi autor in acelasi dosar.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 27 noiembrie 2001.

           PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Doina SulimanSmartCity5

COMENTARII la Decizia 333/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 333 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 333/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu