Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 315 din 19 noiembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19^19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 925 din 18 decembrie 2002


SmartCity3


    Costica Bulai             - presedinte
    Nicolae Cochinescu        - judecator
    Constantin Doldur         - judecator
    Kozsokar Gabor            - judecator
    Petre Ninosu              - judecator
    Serban Viorel Stanoiu     - judecator
    Lucian Stangu             - judecator
    Ioan Vida                 - judecator
    Paula C. Pantea           - procuror
    Madalina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19^19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, exceptie ridicata de Corneliu Dan Pascariu in Dosarul nr. 1.242/2002 al Tribunalului Bucuresti, Sectia a III-a civila.
    La apelul nominal raspund avocat Stan Tarnoveanu pentru autorul exceptiei, avocat Igon Dima pentru Florin Olteanu si avocat Elena Petre Balanescu pentru Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, lipsind celelalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Reprezentantul autorului exceptiei solicita admiterea acesteia, deoarece art. 19^19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare incalca principiile stabilite in art. 16 si 20 din Constitutie si in art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Astfel, prin excluderea unei anumite categorii de persoane de la aplicarea art. 19^19, anume a debitorilor enumerati in art. 19^12 din aceeasi ordonanta, se creeaza o situatie inegala, contrara art. 16 din Constitutie. In urma cedarii creantelor de catre Banca Romana de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, autorul exceptiei nu mai beneficiaza de calea de atac a apelului, deoarece calitatea cesionarului determina competenta materiala in prima instanta a curtilor de apel. Pe aceasta cale, dreptul la aparare, garantat de art. 6 al Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, este golit de continut, prin imputinarea numarului drepturilor procesuale, ceea ce contravine principiului efectivitatii si celui al egalitatii.
    Avocatul partii Florin Olteanu solicita, de asemenea, admiterea exceptiei, pentru aceleasi considerente.
    Reprezentantul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare solicita respingerea exceptiei ca neintemeiata, deoarece, potrivit prevederilor constitutionale, competenta si procedura de judecata sunt stabilite de legiuitor. In aceste conditii, principiul egalitatii nu este incalcat, deoarece toate persoanele care se afla in situatia autorului exceptiei beneficiaza de acelasi regim juridic, indiferent ca sunt persoane fizice sau juridice, romane sau straine.
    Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata, deoarece redactarea art. 19^19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 respecta principiile formulate in art. 134 alin. (2) lit. a) si in art. 128 din Constitutie, invocand in acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 13 mai 2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19^19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, exceptie ridicata de Corneliu Dan Pascariu in Dosarul nr. 1.242/2002 al acelei instante.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a aratat ca textul criticat pentru neconstitutionalitate incalca dispozitiile art. 16 alin. (1), ale art. 21 si 128 din Constitutie privind egalitatea in drepturi, accesul liber la justitie si folosirea cailor de atac, intrucat se creeaza o discriminare intre cetateni in desfasurarea procesului civil, nejustificata de ratiuni obiective, deoarece aceia dintre cetateni carora li se vor aplica prevederile art. 19^19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 vor fi privati de calea de atac a apelului, data fiind competenta in prima instanta a curtii de apel. S-a sustinut, de asemenea, ca este neconstitutionala instituirea unor reguli speciale in ceea ce priveste folosirea cailor de atac, cat timp nu se asigura egalitatea cetatenilor in utilizarea acestora. In speta, autorul exceptiei, fiind actionat in justitie cu o actiune in raspundere civila delictuala, va avea un acces limitat la justitie, spre deosebire de alte persoane impotriva carora este intentata o astfel de actiune, deoarece calitatea reclamantului (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare) va determina, conform textului atacat, competenta in prima instanta a Curtii de Apel Bucuresti.
    Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civila apreciaza ca exceptia este neintemeiata.
    In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului, cu modificarile ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al acestei institutii cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Guvernul considera ca dispozitiile art. 19^19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare nu contravin Constitutiei, intrucat "prin aceasta ordonanta de urgenta a fost instituit un regim juridic special, derogator de la dreptul comun, pentru valorificarea creantelor bancare neperformante preluate de Autoritatea de Valorificare a Activelor Bancare, avand in vedere ca statul trebuie sa asigure protejarea intereselor nationale in activitatea economica, financiara si valutara, potrivit art. 134 alin. (2) lit. b) din Constitutie. Activitatea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare este de interes general, avand ca scop recuperarea unor fonduri pentru acoperirea datoriei publice interne". In speta, Guvernul considera ca tratamentul juridic diferit aplicat Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare se justifica atat prin natura speciala a creantelor preluate la datoria publica interna, cat si prin legatura stransa intre datoria publica interna si bugetul de stat. In ceea ce priveste pretinsa contrarietate a textului atacat cu dispozitiile art. 128 din Constitutie, competenta in prima instanta a curtii de apel si, pe cale de consecinta, posibilitatea de a ataca hotararea acesteia exclusiv cu recurs la Curtea Suprema de Justitie nu este de natura sa ingradeasca accesul la justitie. Imprejurarea ca pentru anumite categorii de litigii nu este prevazuta si calea de atac a apelului, ci numai cea a recursului, nu poate fi considerata neconstitutionala, intrucat Legea fundamentala prevede, in art. 128, ca exercitarea cailor de atac se face "in conditiile legii".
    Avocatul Poporului considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, apreciind, in esenta, ca "legiuitorul a dorit, prin instituirea unei astfel de proceduri, avand in vedere si natura raporturilor juridice in care poate intra Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, solutionarea cu celeritate a acestor litigii, concomitent cu atribuirea cauzei spre judecare, in prima instanta, unei instante superioare, cum este cazul in speta, Curtea de Apel (...). Exista numeroase alte exemple cand legea prevede, avand in vedere natura raporturilor juridice respective, o procedura prin care solutiile date in prima instanta nu mai pot fi atacate cu apel, ci numai pe calea recursului". In legatura cu pretinsa incalcare a dispozitiilor art. 128 din Constitutie, Avocatul Poporului considera ca acest text constitutional nu impune folosirea tuturor cailor de atac cunoscute in legislatie, impotriva hotararilor judecatoresti.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctul de vedere al acestor institutii asupra exceptiei ridicate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei il constituie dispozitiile art. 19^19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, text introdus prin Legea nr. 409 din 17 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2001.
    Textul criticat are urmatorul cuprins:
    "Cererile de orice natura privind drepturile si obligatiile in legatura cu activele bancare preluate de AVAB, inclusiv cele formulate pentru angajarea raspunderii civile a persoanelor fizice si juridice, altele decat debitorii definiti la art. 19^12, sunt de competenta Curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul paratului si se judeca de urgenta si cu precadere."
    Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile legale criticate incalca prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 21 si 128, care au urmatorul continut:
    - Art. 16 alin. (1): "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari."
    - Art. 21: "(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.
    (2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept."
    - Art. 128: "Impotriva hotararilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, in conditiile legii."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea constata ca scopul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, enuntat in art. 1, este acela de a stabili "cadrul juridic pentru valorificarea unor active ale bancilor la care statul este actionar majoritar, in vederea pregatirii acestora pentru inceperea procedurii de privatizare, in scopul cresterii gradului de solvabilitate si a credibilitatii interne si externe sau reglementarii problemelor de natura financiara ale acestora pentru mentinerea viabilitatii sistemului bancar, precum si pentru accelerarea procedurilor de recuperare a creantelor cesionate".
    Pentru realizarea acestor obiective, prin cap. II al ordonantei a fost creata Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, ca institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului. Atributiile principale ale acestei institutii includ, conform art. 8 din ordonanta, preluarea cu plata a activelor bancare si a creantelor comerciale, in scopul valorificarii lor pe piata, initierea si finalizarea procedurilor de executare silita, vanzarea creantelor prin licitatii publice, negocierea creantelor si esalonarea scadentelor. Preluarea creantelor bancare neperformante se realizeaza prin cesiune, iar efectul principal al acesteia este subrogarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare in toate drepturile principale si accesorii ale creditorilor cedenti.
    In acest context al infiintarii unei autoritati speciale, insarcinata sa valorifice, in timp cat mai scurt si in mod eficient, unele active bancare, cap. IV^4 din ordonanta, intitulat "Reguli speciale privind solutionarea litigiilor", pune la dispozitia acestei autoritati mijloacele procedurale necesare atingerii scopului sau, enuntat in art. 1. Textul criticat pentru neconstitutionalitate reglementeaza, alaturi de articolele urmatoare ale acestui capitol, o procedura speciala de solutionare a litigiilor dintre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare si terte persoane, prevazand competenta, in prima instanta, a curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul paratului si judecarea de urgenta si cu precadere a acestor cauze.
    Din economia intregului capitol rezulta ca aceasta procedura, derogatorie de la dreptul comun, este guvernata de principiul celeritatii. Astfel, art. 19^20 alin. (2) prevede ca "Primul termen de judecata se stabileste la cel mult 15 zile de la data depunerii cererii de chemare in judecata", iar conform art. 19^21 alin. (1), "Orice cerere se judeca la primul termen (...)". Numai in mod exceptional instanta poate sa acorde un termen de cel mult 7 zile, daca, din motive intemeiate, partile nu sunt in masura sa isi prezinte apararile in mod complet. De asemenea, instanta este obligata sa pronunte hotararea in termen de 5 zile de la incheierea dezbaterilor, iar hotararea poate fi atacata numai cu recurs.
    Instituirea unei proceduri derogatorii de la dreptul comun nu echivaleaza insa cu suprimarea garantiilor procedurale instituite pentru asigurarea unui proces echitabil. In acest sens, art. 19^20 din ordonanta instituie obligativitatea unei proceduri prealabile de comunicare, de catre reclamant, a cererii si a actelor pe care se intemeiaza, inainte de depunerea acestora in instanta, iar intampinarea este obligatorie.
    De altfel, instituirea unor proceduri speciale este frecvent intalnita in legislatie, acestea fiind prevazute atat in Codul de procedura civila, cat si in legi speciale. Potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, legiuitorul are competenta de a reglementa procedura de judecata, luand in considerare, printre altele, nevoia solutionarii cu celeritate a anumitor pricini.
    Referitor la pretinsa incalcare a art. 16 din Constitutie, rezultata din stabilirea competentei in prima instanta a curtilor de apel, Curtea constata ca aceasta nu poate fi retinuta, deoarece toate persoanele care se gasesc in aceeasi situatie beneficiaza de o singura cale de atac.
    In ceea ce priveste incalcarea prevederilor art. 21 din Constitutie, Curtea constata ca dispozitiile art. 19^19 nu ingradesc liberul acces la justitie, ci au ca obiect stabilirea competentei instantei de a judeca cererile de orice natura privind drepturile si obligatiile in legatura cu activele bancare preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare. In aceste conditii, textul de lege criticat, care determina instanta competenta, nu contravine dispozitiilor art. 21 din Constitutie.
    Referitor la incalcarea dispozitiilor art. 128 din Legea fundamentala, se poate constata ca, potrivit jurisprudentei constante a Curtii, legiuitorul este cel care stabileste competenta si procedura de judecata in fata instantelor. Faptul ca in speta este permis doar recursul, fiind exceptat apelul, nu constituie o incalcare a dispozitiilor constitutionale ale art. 128, concluzie ce este conforma cu cele statuate in Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994. Potrivit acestei decizii, principiul egalitatii in fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, in functie de scopul urmarit, nu sunt diferite, iar legea poate exclude folosirea unor cai de atac, fie pentru a reduce cheltuielile ocazionate de proces datorita modicitatii obiectului in litigiu, fie din motive de celeritate sau de protectie a unor interese sociale, fie pentru ca natura cauzei impune o rezolvare prompta si definitiva.

    Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19^19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, ridicata de Corneliu Dan Pascariu in Dosarul nr. 1.242/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civila.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 19 noiembrie 2002.

                       PRESEDINTE,
              prof. univ. dr. COSTICA BULAI

                              Magistrat asistent,
                              Madalina Stefania DiaconuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 315/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 315 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 315/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu