Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 289 din  1 iulie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 908 din  6 octombrie 2004


SmartCity3


    Ioan Vida             - presedinte
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Aspazia Cojocaru      - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Acsinte Gaspar        - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Ion Predescu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Florentina Balta      - procuror
    Cristina Toma         - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Banca Comerciala Romana - S.A. din Bucuresti in Dosarul nr. 782/2004 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
    La apelul nominal raspund autorul exceptiei, prin consilier juridic, precum si partile Societatea Comerciala "Dac Air" - S.A. din Bucuresti si Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. din Bucuresti, prin consilieri juridici. Lipsesc partile Societatea Comerciala "Asiban" - S.A. din Bucuresti, Societatea Comerciala "Omniasig" - S.A. din Bucuresti si Societatea Comerciala "B.C.R. Securities" - S.A. din Bucuresti, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Presedintele dispune sa se faca apelul si in Dosarul nr. 266D/2004, care are ca obiect aceeasi exceptie, ridicata de Societatea Comerciala "Amonil" - S.A. din Slobozia in Dosarul nr. 2.088/2004 al Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti.
    La apelul nominal raspunde partea Societatea Comerciala "Petrom Gas" - S.R.L. din Bucuresti, prin avocat Ion Cazacu. Lipsesc autorul exceptiei, Societatea Comerciala "Amonil" - S.A. din Slobozia, si partea Societatea Comerciala "Unicredit Romania" - S.A. din Bucuresti, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Curtea, din oficiu, pune in discutie conexarea Dosarului nr. 266D/2004 la Dosarul nr. 209D/2004, avand in vedere continutul identic al exceptiei.
    Partile prezente sunt de acord cu conexarea cauzelor.
    Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexarii celor doua dosare.
    Curtea, in temeiul art. 36^4 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dispune conexarea Dosarului nr. 266D/2004 la Dosarul nr. 209D/2004, care este primul inregistrat.
    Magistratul-asistent refera asupra cererii de amanare a cauzei, depusa de Societatea Comerciala "Amonil" - S.A. din Slobozia, in vederea pregatirii apararii.
    Avand cuvantul asupra acestei chestiuni prealabile, reprezentantul Societatii Comerciale "Petrom Gas" - S.R.L. Bucuresti se opune amanarii, avand in vedere, in special, ca exceptia este amplu argumentata de catre autor.
    Reprezentantul Ministerului Public se opune acordarii unui nou termen de judecata.
    Curtea respinge cererea de amanare.
    In continuare, Banca Comerciala Romana, prin reprezentant, invoca exceptia lipsei sale de calitate procesuala, deoarece, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2004, in cauza, in locul sau, urmeaza sa figureze, ca parte, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si solicita citarea acesteia pentru termenul urmator, sens in care solicita amanarea cauzei.
    Reprezentantul Societatii Comerciale "Dac Air" - S.A. din Bucuresti se opune cererii de acordare a unui nou termen, deoarece Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este reprezentant al Bancii Comerciale Romane si se putea prezenta in fata Curtii Constitutionale in baza mandatului pe care il are.
    Reprezentantul Bancii Comerciale Romane arata ca cererea sa nu este o cerere de introducere in cauza a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, ci de amanare a cauzei la un termen la care urmeaza a fi citata Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in calitate de garant al Bancii Comerciale Romane.
    Fondul de Garantare a Creditului Rural, prin reprezentant, solicita introducerea in cauza a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului.
    Curtea, aratand ca aprecierea asupra motivelor pentru care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului urmeaza a fi introdusa in cauza este de competenta instantei de judecata, respinge cererea de amanare formulata de partea Banca Comerciala Romana.
    Cauza fiind in stare de judecata, Presedintele acorda partilor prezente cuvantul pe fond.
    Reprezentantul partii Banca Comerciala Romana arata ca nu are delegatie pentru sustinerea exceptiei, ci numai pentru formularea cererii de amanare, motiv pentru care solicita admiterea exceptiei asa cum aceasta a fost formulata in notele scrise aflate la dosar.
    Reprezentantul partii Societatea Comerciala "Dac Air" - S.A. din Bucuresti solicita respingerea exceptiei, deoarece Curtea s-a mai pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila in raport cu dispozitiile art. 16 si 21 din Constitutie. Reprezentantul partii Fondul de Garantare a Creditului Rural arata ca, in calitatea sa de tert poprit, solicita admiterea exceptiei asa cum aceasta a fost formulata de partea Banca Comerciala Romana. Reprezentantul partii Societatea Comerciala "Petrom Gas" - S.R.L. din Bucuresti depune note scrise in sensul respingerii exceptiei si arata ca s-au mai pronuntat peste 15 decizii in acelasi sens, precum si ca dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor art. 21 alin. (3) si art. 16 din Constitutie, republicata, intrucat obligatia depunerii cautiunii exista pentru orice parte, iar daca partea este nemultumita de cuantumul cautiunii, aceasta poate face recurs.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neintemeiata, aratand ca, in privinta constitutionalitatii prevederilor de lege criticate, Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat prin numeroase decizii care isi mentin valabilitatea si in prezenta cauza.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:
    Prin incheierile din 24 martie 2004 si 8 aprilie 2004, pronuntate in dosarele nr. 782/2004 si nr. 2.088/2004, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti si Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti au sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Banca Comerciala Romana - S.A. din Bucuresti, respectiv de Societatea Comerciala "Amonil" - S.A. din Slobozia, in cadrul unor cauze civile avand ca obiect contestatii la executare.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Banca Comerciala Romana - S.A. din Bucuresti arata ca in jurisprudenta Curtii s-a constatat existenta dreptului la diferenta ca drept fundamental cu valoare constitutionala, invocand in acest sens Decizia nr. 107 din 1995. Astfel, se considera ca prevederile art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila incalca dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece prevad aceleasi conditii de exercitare a dreptului la suspendarea executarii silite - plata unei cautiuni - pentru doua categorii de subiecte de drept aflate in situatii juridice distincte: debitorul impotriva caruia se executa silit o hotarare judecatoreasca ce constituie titlu executoriu si debitorul impotriva caruia executarea silita are loc in baza unui alt titlu executoriu decat o hotarare judecatoreasca.
    Societatea Comerciala "Amonil" - S.A. din Slobozia arata ca prevederile art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila contravin dispozitiilor art. 21 din Constitutie, deoarece in practica exista situatii in care debitorul, desi doreste sa depuna cautiunea, se afla in imposibilitatea absoluta si obiectiva de a face acest lucru. O astfel de situatie se iveste atunci cand toate conturile bancare sunt poprite simultan, iar sumele aflate in acestea (la data infiintarii popririi), respectiv cele provenite din incasarile viitoare (ulterioare popririi) sunt indisponibilizate.
    Apreciaza ca dreptul la un proces echitabil este incalcat, deoarece debitorul nu isi poate exercita toate drepturile procesuale, si anume dreptul de a solicita si a obtine suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei la executare. Mai arata ca, indirect, prevederile de lege criticate afecteaza si incalca dreptul de a se adresa justitiei in cazul nedepunerii cautiunii din cauze mai presus de vointa sa.
    Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti apreciaza ca, indiferent daca titlul executoriu in baza caruia s-a declansat executarea silita este o hotarare judecatoreasca sau un alt titlu executoriu ce nu provine de la un organ de jurisdictie, contestatorul, in apararea drepturilor sale, poate pune in discutie validitatea titlului ce se executa impotriva sa, care insa nu se poate cenzura decat sub raportul executarii silite. Considera ca obligativitatea depunerii unei cautiuni in vederea discutarii cererii de suspendare a executarii silite este o garantie legala stabilita de legiuitor pentru asigurarea seriozitatii formularii unor astfel de cereri.
    In concluzie, instanta de judecata apreciaza exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila ca fiind neintemeiata.
    Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila este neintemeiata, intrucat instituirea obligatiei depunerii cautiunii, ca o conditie a suspendarii executarii silite in cadrul contestatiei la executare, are ca scop constituirea unei garantii pentru creditor, in vederea acoperirii eventualelor daune suferite ca urmare a intarzierii executarii silite, datorata unor abuzuri ale debitorilor de rea-credinta.
    Arata ca instituirea acestei obligatii nu constituie un impediment in promovarea contestatiei la executare, astfel incat nu se poate spune ca limiteaza accesul debitorului la "atacarea in justitie a formelor de executare". Considera ca depunerea cautiunii este impusa tuturor celor ce promoveaza contestatia la executare, motiv pentru care principiul egalitatii in fata legii nu este considerat a fi incalcat.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata. In esenta, arata ca, in motivarea deciziilor, Curtea Constitutionala a statuat ca art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila nu incalca dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, intrucat, prin obligarea la plata cautiunii, nu este instituita o diferenta de tratament juridic, textul fiind aplicabil tuturor persoanelor titulare ale dreptului de proprietate privata, care introduc contestatie la executare si solicita suspendarea executarii. Mai arata ca distinctia continuta in art. 399 alin. 1 si 3 din Codul de procedura civila este de natura sa asigure o egalitate intre cele doua categorii de debitori aflate in situatii juridice diferite, oferindu-le in mod corespunzator mijloace procesuale care sa le permita valorificarea dreptului la aparare si a dreptului de acces liber la justitie. In privinta suspendarii executarii silite, apreciaza ca nu exista nici o justificare pentru instituirea unei diferentieri sub aspectul obligarii la cautiune in functie de natura titlului executoriu, deoarece suspendarea, in orice situatie, priveste o procedura de executare silita in baza unui titlu care se bucura de forta executorie, indiferent de autoritatea care a emis titlul.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, sustinerile partilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicata, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 232/2004, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, modificat si completat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000.
    Dispozitiile de lege criticate au urmatorul cuprins: "Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta, in afara de cazul in care legea dispune altfel."
    In opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin art. 11, art. 16 alin. (1), art. 20 si art. 21 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie, republicata, potrivit carora:
    - Art. 11: "(1) Statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna-credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.
    (2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.
    (3) In cazul in care un tratat la care Romania urmeaza sa devina parte cuprinde dispozitii contrare Constitutiei, ratificarea lui poate avea loc numai dupa revizuirea Constitutiei.";
    - Art. 16 alin. (1): "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.";
    - Art. 20: "(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.
    (2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.";
    - Art. 21 alin. (1), (2) si (3): "(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.
    (2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept.
    (3) Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil."
    De asemenea, autorii exceptiei considera ca se incalca si dispozitiile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitoare la dreptul persoanei la judecarea in mod echitabil, care au urmatorul cuprins: "Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa. Hotararea trebuie sa fie pronuntata in mod public, dar accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia in interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale intr-o societate democratica, atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces o impun, sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta atunci cand, in imprejurari speciale, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala constata ca dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate sub aspectul incalcarii principiilor constitutionale ale egalitatii in drepturi a cetatenilor si liberului acces la justitie, precum si fata de dispozitiile art. 20 din Constitutie, republicata. Astfel, prin Decizia nr. 67 din 24 februarie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 205 din 9 martie 2004, Curtea a constatat constitutionalitatea prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila.
    Cu acel prilej s-a retinut ca "instituirea obligatiei de plata a cautiunii, ca o conditie a suspendarii executarii, are o dubla finalitate, si anume, pe de o parte, aceea de a constitui o garantie pentru creditor, cat priveste acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a intarzierii executarii silite, prin efectul suspendarii acesteia, si, pe de alta parte, de a preveni si limita eventualele abuzuri in valorificarea unui atare drept de catre debitorii rau-platnici.
    Intrucat plata cautiunii nu constituie o conditie de admisibilitate a contestatiei la executare, ci exclusiv pentru a putea solicita suspendarea executarii silite, instituirea acestei obligatii nu poate fi calificata ca o modalitate de a impiedica accesul liber la justitie.
    Totodata Curtea considera ca, in conditiile in care, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, republicata, legiuitorul ordinar este abilitat sa reglementeze competenta si procedura de judecata, stabilind cadrul organizatoric si functional in care se realizeaza accesul liber la justitie, instituirea cautiunii nu aduce nici o atingere principiului constitutional pretins a fi incalcat. Mai mult, procedura contestatiei la executare asigura garantii suficiente de ocrotire a accesului liber la justitie tuturor partilor implicate in proces, prin insusi faptul ca le ofera posibilitatea de a contesta executarea si de a solicita suspendarea acesteia.
    Potrivit art. 403 alin. 3 din Codul de procedura civila, asupra cererilor de suspendare a executarii silite, instanta se pronunta prin incheiere, care poate fi atacata cu recurs, in mod separat, astfel incat, cu prilejul exercitarii acestei cai de atac, partea interesata poate formula toate apararile pe care le considera necesare. Asa fiind, Curtea apreciaza ca art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila este in concordanta cu prevederile constitutionale privind dreptul la aparare, precum si cu reglementarile internationale cuprinse in art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, privind dreptul persoanei la un proces echitabil.
    In ceea ce priveste incalcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea constata ca, in masura in care reglementarea dedusa controlului se aplica tuturor celor aflati in situatia prevazuta in ipoteza normei legale, fara nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este intemeiata".
    Intrucat nu au intervenit elemente noi care sa justifice schimbarea acestei jurisprudente a Curtii, cele statuate prin decizia mentionata isi pastreaza valabilitatea si in prezenta cauza.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.d) si al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 232/2004,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de Banca Comerciala Romana - S.A. din Bucuresti in Dosarul nr. 782/2004 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti si de Societatea Comerciala "Amonil" - S.A. din Slobozia in Dosarul nr. 2.088/2004 al Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 1 iulie 2004.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat asistent,
                              Cristina TomaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 289/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 289 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 289/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu