Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 270 din 19 decembrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 alin. 1 din Codul penal

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 74 din 13 februarie 2001


SmartCity3


    Lucian Mihai           - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Iuliana Nedelcu        - procuror
    Marioara Prodan        - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 alin. 1 din Codul penal, exceptie ridicata de Pompiliu Bota in Dosarul nr. 1.145/1998 al Judecatoriei Orastie, judetul Hunedoara.
    La apelul nominal se constata lipsa autorului exceptiei, precum si a celorlalte parti: Ioan Mota, Ilie Aurel Alionescu, Aurel Uritescu si Mitica Sumanaru.
    Procedura de citare este legal indeplinita.
    Cauza fiind in stare de judecata, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata, deoarece dispozitiile art. 259 alin. 1 din Codul penal (prin care este incriminata denuntarea calomnioasa ca infractiune care impiedica infaptuirea justitiei) nu incalca prevederile constitutionale cuprinse in art. 21, referitoare la accesul liber la justitie, si nici pe cele cuprinse in art. 30 alin. (1), referitoare la libertatea de exprimare. Se mai arata ca, potrivit art. 30 alin. (6) din Constitutie, "Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine". Totodata se subliniaza ca denuntarea calomnioasa constituie infractiune numai daca este savarsita cu rea-credinta, astfel incat exercitarea cu buna-credinta a drepturilor si libertatilor constitutionale nu este incalcata prin textul de lege criticat.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea nr. 2.738 din 22 iunie 2000, pronuntata in Dosarul nr. 1.145/1998, Judecatoria Orastie, judetul Hunedoara, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 alin. 1 din Codul penal, exceptie ridicata de Pompiliu Bota.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile art. 259 alin. 1 din Codul penal incalca prevederile art. 21, referitoare la accesul liber la justitie, si ale art. 30 alin. (1) din Constitutie, referitoare la libertatea de exprimare. Se mai arata ca, de teama incalcarii prevederilor art. 259 din Codul penal, cetateanul va renunta atat la dreptul de a-si exprima liber opinia, consfintit in art. 30 alin. (1) din Constitutie, despre acea infractiune, cat si la dreptul de a se adresa justitiei, prevazut la art. 21 din Constitutie.
    Judecatoria Orastie, judetul Hunedoara, exprimandu-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 din Codul penal, considera ca aceasta este neintemeiata, deoarece obiectul acestei infractiuni il constituie relatiile sociale privind infaptuirea justitiei si apararea demnitatii si libertatii persoanei impotriva unei invinuiri nedrepte. Incriminarea si sanctionarea penala a denuntarii calomnioase raspund atat necesitatii apararii persoanei impotriva unei invinuiri nedrepte, cat si celei a apararii justitiei.
    In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, considera ca exceptia de neconstitutionalitate a art. 259 alin. 1 din Codul penal este neintemeiata. Infractiunea de denuntare calomnioasa, reglementata la art. 259 din Codul penal, face parte dintre infractiunile care impiedica infaptuirea justitiei. Interesul infaptuirii justitiei reclama o anumita conduita din partea persoanei care a luat cunostinta de savarsirea unei infractiuni, conduita care constituie o obligatie morala, iar uneori o obligatie legala de denuntare. Potrivit Constitutiei toti cetatenii au dreptul de a se adresa autoritatilor publice si, in plus, art. 30 consfinteste libertatea de exprimare a gandurilor sau opiniilor. Interesul infaptuirii justitiei reclama insa o atitudine corecta din partea persoanelor care se adreseaza organelor judiciare in legatura cu savarsirea unei infractiuni. Aducerea la cunostinta a unor fapte inexistente, invinuirea mincinoasa a unei persoane cu privire la savarsirea unei infractiuni, producerea unor probe contrare adevarului aduc prejudicii organelor judiciare si infaptuirii justitiei, punand aceste organe in situatia de a-si irosi timpul in mod inutil sau de a actiona impotriva unor persoane nevinovate. Denuntarea calomnioasa presupune caracterul mincinos al invinuirii. Asa fiind, drepturile constitutionale ale unei persoane la libertatea de exprimare si la accesul liber la justitie nu sunt incalcate atata vreme cat ele sunt exercitate cu buna-credinta, art. 259 din Codul penal fiind menit sa sanctioneze persoanele care cu rea-credinta incearca sa afecteze activitatea de infaptuire a justitiei.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere comunicat de Guvern, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 259 alin. 1 din Codul penal, care au urmatorul cuprins: "Invinuirea mincinoasa facuta prin denunt sau plangere, cu privire la savarsirea unei infractiuni de catre o anumita persoana, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani."
    Autorul exceptiei sustine ca aceste dispozitii sunt contrare art. 21 din Constitutie, privitor la accesul liber la justitie, care are urmatoarea redactare:
    "(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.
    (2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept."
    De asemenea, autorul exceptiei considera ca dispozitiile art. 259 alin. 1 din Codul penal contravin si art. 30 alin. (1) din Constitutie, potrivit caruia "Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public sunt inviolabile".
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate a art. 259 alin. 1 din Codul penal, Curtea constata ca aceasta este neintemeiata, deoarece o dispozitie legala care incrimineaza si sanctioneaza invinuirea mincinoasa a unei persoane cu privire la savarsirea unei infractiuni nu poate fi considerata contrara prevederilor art. 21 din Constitutie, referitoare la accesul liber la justitie. Invinuirea mincinoasa presupune un denuntator care stie de la inceput ca invinuirea se refera la o fapta care nu exista sau care nu este savarsita de persoana invinuita. Prin urmare, cunoscand acest adevar, denuntatorul calomnios numai cu rea-credinta poate invoca in sustinerea exceptiei textele constitutionale privitoare la dreptul la acces liber la justitie sau la libertatea de opinie. Existenta infractiunii de denuntare calomnioasa presupune cunoasterea de catre denuntator a caracterului mincinos al denuntarii, prin care se aduce atingere infaptuirii justitiei si demnitatii persoanei invinuite pe nedrept. Daca faptuitorul a fost intr-o eroare evidenta asupra situatiei de fapt, denuntul sau, chiar daca ar cuprinde afirmatii vexatorii la adresa unei persoane, nu poate constitui temei pentru tragerea la raspundere penala in baza art. 259 din Codul penal. Accesul liber la justitie, consacrat prin art. 21 din Constitutie, ca drept fundamental, trebuie exercitat "cu buna-credinta", potrivit art. 54 din Legea fundamentala, "fara sa incalce drepturile si libertatile celorlalti". Or, aceasta buna-credinta este exclusa in cazul persoanei care invinuieste in mod mincinos o alta persoana de savarsirea unei infractiuni, situatie care face imposibila incalcarea, prin art. 259 alin. 1 din Codul penal, a prevederilor constitutionale cuprinse in art. 21.
    Referitor la pretinsa incalcare a prevederilor art. 30 alin. (1) din Constitutie, Curtea constata ca invocand neconstitutionalitatea pe acest temei a art. 259 alin. 1 din Codul penal, autorul exceptiei ignora prevederile alin. (6) din acelasi articol, potrivit carora "Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine". Or, denuntatorul calomnios incalca tocmai aceasta prevedere constitutionala.
    Curtea constata, prin urmare, ca dispozitiile art. 259 alin. 1 din Codul penal nu numai ca nu contravin prevederilor constitutionale cuprinse in art. 21, referitoare la accesul liber la justitie, si nici ale art. 30 alin. (1), referitoare la libertatea de exprimare, ci sunt in deplina concordanta cu aceste texte ale Legii fundamentale, fiind expresia in plan penal a sanctionarii faptelor prin care se aduce atingere drepturilor si libertatilor fundamentale consfintite in prevederile amintite. Totodata, dispozitiile legale criticate sunt conforme si prevederilor constitutionale cuprinse in art. 54, referitoare la exercitarea cu buna-credinta a drepturilor si libertatilor, precum si celor cuprinse in art. 30 alin. (6) privind limitele libertatii de exprimare, libertate care nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine.
    Pentru considerentele expuse, exceptia de neconstitutionalitate urmeaza sa fie respinsa.

    Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 alin. 1 din Codul penal, exceptie ridicata de Pompiliu Bota in Dosarul nr. 1.145/1998 al Judecatoriei Orastie, judetul Hunedoara.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 19 decembrie 2000.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                       LUCIAN MIHAI

                              Magistrat asistent,
                              Marioara ProdanSmartCity5

COMENTARII la Decizia 270/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 270 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 270/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu