Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 196 din 23 noiembrie 1999

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 4 din  7 ianuarie 2000


SmartCity3


    Ioan Muraru            - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Paula C. Pantea        - procuror
    Doina Suliman          - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, ridicata de Adrian Dodan in Dosarul nr. 1.810/1999 al Judecatoriei Buzau.
    La apelul nominal lipsesc partile Adrian Dodan si Societatea Comerciala "Foraj Sonde" - S.A. Berca - Buzau, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Cauza fiind in stare de judecata, reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea exceptiei, considerand ca dispozitiile legale criticate nu incalca prevederile constitutionale ale art. 94 lit. a), potrivit carora Presedintele Romaniei confera decoratii si titluri de onoare.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 20 aprilie 1999, pronuntata in Dosarul nr. 1.810/1999, Judecatoria Buzau a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, exceptie ridicata de Adrian Dodan intr-o cauza civila ce are ca obiect contestatia formulata impotriva deciziei de imputare emise de Societatea Comerciala "Foraj Sonde" - S.A. Berca - Buzau, pentru plata unei sume reprezentand impozit pe salariu plus majorari pentru nevirarea in termen a acestuia la buget.
    In motivarea exceptiei se sustine ca detinatorii titlului de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 sunt scutiti de plata impozitului pe salarii, astfel ca art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicata, care conditioneaza scutirea de plata impozitului pe salarii de conferirea titlului prin brevet, este neconstitutional in raport cu prevederile constitutionale ale art. 94 lit. a), potrivit carora Presedintele Romaniei "confera decoratii si titluri de onoare".
    Exprimandu-si opinia, instanta de judecata apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este nefondata, intrucat textul art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicata, este in concordanta cu prevederile art. 94 lit. a) din Constitutie. Dupa cum rezulta chiar din definitia data in Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 reprezinta un titlu de onoare, in intelesul prevederilor art. 94 lit. a) din Constitutie, fiind conferit de catre Presedintele Romaniei la propunerea Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, iar conferirea lui se atesta prin brevet.
    Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    In punctul de vedere comunicat de Guvern se apreciaza ca exceptia ridicata este nefondata, deoarece, potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 42/1990, republicata, titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 s-a instituit in semn de pretuire si de recunostinta pentru cei care au fost raniti in luptele pentru victoria Revolutiei. Prin urmare, acesta reprezinta un titlu de onoare, care poate fi conferit doar in conditiile prevazute la art. 94 lit. a) din Constitutie, iar atestarea conferirii unui asemenea titlu se poate face doar prin brevet, conditie expres prevazuta si la art. 5 alin. 1 si 2 din Legea nr. 42/1990, republicata.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei il constituie dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, conform carora "Sunt scutite de plata impozitului prevazut de prezenta lege urmatoarele categorii de persoane: [...]
    e) urmasii eroilor-martiri ai Revolutiei, precum si detinatorii titlului de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, conferit prin brevet, pentru veniturile realizate in cadrul functiei de baza".
    Autorul exceptiei considera ca aceste dispozitii legale sunt neconstitutionale, datorita conditionarii scutirii de plata impozitului pe salarii de conferirea prin brevet a titlului de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989. Sustine ca prin brevet se atesta decoratiile si titlurile de onoare conferite de catre Presedintele Romaniei. Titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se acorda printr-un certificat de atestare a acestei calitati, pe baza constatarilor comisiei speciale, instituita prin Hotararea Guvernului nr. 566 din 15 iulie 1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989. Conditionarea scutirii de plata impozitului de atestarea prin brevet a titlului se apreciaza ca incalca art. 94 lit. a) din Constitutie, care prevede ca Presedintele Romaniei "confera decoratii si titluri de onoare".
    Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, completata prin Legea nr. 30/1996 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, prevede la art. 2 alin. 1 ca: "In semn de pretuire si recunostinta pentru cei care au fost raniti in luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 se instituie titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989". Rezulta din acest text de lege ca prin el s-a instituit un titlu de onoare a carui conferire intra in atributiile Presedintelui Romaniei prevazute la art. 94 lit. a) din Constitutie. De altfel, aceasta precizare se face in mod expres in art. 5 alin. 1 din Legea nr. 42/1990, republicata, in sensul ca "Titlurile prevazute la art. 1, 2 si 3, precum si medaliile prevazute pentru fiecare titlu se confera de catre Presedintele Romaniei, la propunerea comisiei prevazute la art. 2 alin. 4; competenta comisiei, precum si criteriile de atribuire a titlurilor sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta lege".
    Comisia speciala constituita potrivit Hotararii Guvernului nr. 566 din 15 iulie 1996 examineaza doar indeplinirea criteriilor si face propuneri pentru conferirea titlului. Titlul produce insa efecte juridice numai dupa ce a fost conferit de catre Presedintele Romaniei si s-a atestat prin brevet. Acest fapt rezulta si din alin. 2 al art. 5 din Legea nr. 42/1990, republicata, potrivit caruia "Titlurile care nu au fost conferite in conditiile alin. 1 sau al caror beneficiar nu a avut merite deosebite sunt nule".
    Ca urmare, dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicata, concretizeaza prerogativa constitutionala a Presedintelui Romaniei, prin impunerea unei dovezi legale si certe a imprejurarii ce are ca efect scutirea de plata impozitului.
    Aceste dispozitii legale au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, sens in care Curtea a pronuntat Decizia nr. 112 din 13 iulie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 19 octombrie 1999.
    Deoarece nu au intervenit elemente noi care sa justifice reconsiderarea jurisprudentei Curtii in acest domeniu, urmeaza ca exceptia de neconstitutionalitate sa fie respinsa.

    Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, ridicata de Adrian Dodan in Dosarul nr. 1.810/1999 al Judecatoriei Buzau.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 23 noiembrie 1999.

                      PRESEDINTE,
              prof. univ. dr. Ioan Muraru

                              Magistrat asistent,
                              Doina SulimanSmartCity5

COMENTARII la Decizia 196/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 196 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 196/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu