Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 181 din 14 iunie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. 2 si ale art. 43 din Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, republicat

ACT EMIS DE:                CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 39 din 21 ianuarie 2002


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Iuliana Nedelcu       - procuror
    Marioara Prodan       - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. 2 si ale art. 43 din Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, republicat, exceptie ridicata de Marcel Maszni in Dosarul nr. 2.742/2000 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia de contencios administrativ.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind neintemeiata, precizand ca dispozitiile art. 42 alin. 2 si ale art. 43 din Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, republicat, nu incalca prevederile constitutionale ale art. 49, referitoare la restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, ale art. 51, referitoare la respectarea Constitutiei si a legilor, ale art. 25, referitoare la libera circulatie, ale art. 32, privind dreptul la invatatura, ale art. 38, referitoare la munca si protectia muncii, si nici pe cele ale art. 150 din Constitutie, privind conflictul temporal de legi. Considera ca anularea pe cale administrativa a unui permis de conducere auto nu aduce atingere nici unui drept prevazut in Constitutie sau in reglementari internationale privind drepturile omului.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 7 februarie 2001, pronuntata in Dosarul nr. 2.742/2000, Curtea Suprema de Justitie - Sectia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. 2 si ale art. 43 din Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, republicat, exceptie ridicata de Marcel Maszni.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile legale criticate incalca prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (2), referitoare la egalitatea in drepturi, ale art. 25, referitoare la libera circulatie, ale art. 32, referitoare la dreptul la invatatura, ale art. 38, referitoare la munca si protectia sociala a muncii, ale art. 49, privind restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, ale art. 51, referitoare la respectarea Constitutiei si a legilor, precum si pe cele ale art. 150 alin. (1) din Constitutie, privind conflictul temporal de legi. Textele de lege criticate sunt considerate neconstitutionale de catre autorul exceptiei, deoarece permit unui organ administrativ, si anume seful politiei judetene, sa anuleze permisul de conducere auto, desi instanta care a pronuntat condamnarea nu a dispus si interzicerea dreptului de a conduce autovehicule, ceea ce reprezinta o restrangere nejustificata a dreptului la libera circulatie prevazut la art. 25 din Constitutie, contrar si prevederilor art. 49 din Constitutie. De asemenea, se considera ca sunt aplicabile prevederile art. 150 alin. (1) din Constitutie, intrucat textele de lege criticate, fiind anterioare Constitutiei si contrare prevederilor acesteia, sunt implicit abrogate. Totodata autorul exceptiei sustine ca aceleasi dispozitii sunt contrare si prevederilor art. 16 alin. (2), ale art. 25 si 51 din Constitutie, deoarece limiteaza dreptul la libera circulatie si rastoarna suprematia Constitutiei si a legilor, deoarece seful politiei nu poate anula un act oficial doveditor al unei calificari obtinute in urma promovarii unor examene. Se mai arata ca masura administrativa ar putea viza doar suspendarea permisului de conducere pentru o perioada determinata, iar nu anularea acestui document oficial care atesta o anumita calificare a persoanei, intocmai ca o diploma de studii.
    Exprimandu-si opinia asupra exceptiei, instanta de judecata considera ca dispozitiile art. 42 si 43 din Decretul nr. 328/1966, republicat, nu sunt abrogate prin prevederile art. 150 alin. (1) din Constitutie, nefiind contrare prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei. Potrivit art. 25 alin. (1) din Constitutie, conditiile exercitarii dreptului la libera circulatie se stabilesc prin lege, iar legea poate reglementa restrangeri in exercitarea acestui drept atat pentru apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor, cat si pentru prevenirea unor fapte penale, conform art. 49 alin. (1) din Constitutie si art. 2 paragraful 3 din Protocolul aditional nr. 4 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Se arata, de asemenea, ca dispozitiile legale criticate nu incalca dreptul la munca si nici dreptul la invatatura, drepturi garantate prin dispozitiile art. 32 si 38 din Constitutie, si nici principiul suprematiei prevederilor constitutionale, consacrat prin art. 51 din Constitutie. In final se considera ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 si 43 din Decretul nr. 328/1966, republicat, nu este intemeiata nici in raport cu prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece nu se aplica un tratament diferentiat unor cazuri egale, fara o motivare obiectiva si rezonabila.
    In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece prin dispozitiile legale criticate nu se incalca prevederile art. 25 din Constitutie, referitoare la dreptul la libera circulatie, intrucat acest drept nu include si dreptul de a solicita eliberarea unui permis de conducere sau dreptul ca permisul de conducere sa fie anulat numai printr-o procedura judiciara, iar nu si administrativa. In opinia Guvernului, a considera ca anularea unui permis de conducere auto printr-o procedura administrativa incalca dreptul la libera circulatie constituie o interpretare abuziva a dispozitiilor art. 25 din Constitutie. In ceea ce priveste neconcordanta textelor de lege criticate in raport cu prevederile art. 32, referitoare la dreptul la invatatura, si cu cele ale art. 38, referitoare la dreptul la munca si la protectia muncii, se apreciaza ca aceasta nu poate fi retinuta, fiind domenii de reglementare absolut diferite. Astfel, permisul de conducere nu constituie "o diploma", asa cum considera autorul exceptiei, si nu confera titularului nici o calificare, asemenea efecte nefiind prevazute in legislatia in vigoare privind invatamantul si calificarea profesionala. Referitor la neconcordanta cu prevederile art. 49 din Constitutie se arata ca anularea unui permis de conducere pe cale administrativa nu aduce atingere nici unui drept prevazut in Constitutie sau in reglementari internationale privind drepturile omului si, prin urmare, prevederile constitutionale care privesc restrangerea exercitiului unor drepturi sunt lipsite de relevanta. In final, se considera ca, intrucat nu se retine nici o incalcare a prevederilor constitutionale, nici art. 51 din Constitutie, referitor la respectarea Constitutiei si a legilor, nu este incalcat.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezulta din cererea formulata de autorul acesteia si din incheierea de sesizare, il constituie dispozitiile art. 42 alin. 2 si ale art. 43 din Decretul nr. 328/1966, republicat, dispozitii care au urmatorul continut:
    - Art. 42 alin. 2: "Permisul de conducere se poate anula si in cazul cand titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru vreuna din infractiunile prevazute in art. 22 alin. 4, daca la savarsirea ei faptuitorul s-a folosit de un autovehicul, in calitate de conducator.";
    - Art. 43: "Anularea permisului de conducere, in cazurile prevazute de prezentul decret, se hotaraste de seful politiei judetene sau al politiei municipiului Bucuresti ori de loctiitorii acestuia, in raza careia titularul permisului a savarsit fapta. Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule si stabilirea duratei suspendarii se aproba de organele prevazute la alin. 1, la propunerea ofiterului sau subofiterului de politie care a constatat contraventia ce atrage, potrivit legii, masura suspendarii.
    Procedura retinerii si a restituirii permisului de conducere in caz de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice se stabileste prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului."
    In sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a invocat urmatoarele prevederi constitutionale:
    - Art. 16 alin. (2): "Nimeni nu este mai presus de lege.";
    - Art. 25: "(1) Dreptul la libera circulatie, in tara si in strainatate, este garantat. Legea stabileste conditiile exercitarii acestui drept.
    (2) Fiecarui cetatean ii este asigurat dreptul de a-si stabili domiciliul sau resedinta in orice localitate din tara, de a emigra, precum si de a reveni in tara.";
    - Art. 32: "(1) Dreptul la invatatura este asigurat prin invatamantul general obligatoriu, prin invatamantul liceal si prin cel profesional, prin invatamantul superior, precum si prin alte forme de instructie si de perfectionare.
    (2) Invatamantul de toate gradele se desfasoara in limba romana. In conditiile legii, invatamantul se poate desfasura si intr-o limba de circulatie internationala.
    (3) Drepturile persoanelor apartinand minoritatilor nationale de a invata limba lor materna si dreptul de a putea fi instruite in aceasta limba sunt garantate; modalitatile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege.
    (4) Invatamantul de stat este gratuit, potrivit legii.
    (5) Institutiile de invatamant, inclusiv cele particulare, se infiinteaza si isi desfasoara activitatea in conditiile legii.
    (6) Autonomia universitara este garantata.
    (7) Statul asigura libertatea invatamantului religios, potrivit cerintelor specifice fiecarui cult. In scolile de stat, invatamantul religios este organizat si garantat prin lege.";
    - Art. 38: "(1) Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei si alegerea locului de munca sunt libere.
    (2) Salariatii au dreptul la protectia sociala a muncii. Masurile de protectie privesc securitatea si igiena muncii, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii grele, precum si alte situatii specifice.
    (3) Durata normala a zilei de lucru este, in medie, de cel mult 8 ore.
    (4) La munca egala, femeile au salariu egal cu barbatii.
    (5) Dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate.";
    - Art. 49: "(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea sigurantei nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.
    (2) Restrangerea trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertatii.";
    - Art. 51: "Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.";
    - Art. 150 alin. (1): "Legile si toate celelalte acte normative raman in vigoare, in masura in care ele nu contravin prezentei Constitutii."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta este neintemeiata pentru urmatoarele considerente:
    Referitor la incalcarea prin dispozitiile art. 42 alin. 2 din Decretul nr. 328/1966, republicat, a art. 16 alin. (2) din Constitutie, Curtea considera ca nu exista nici o neconcordanta intre aceste dispozitii si textul constitutional invocat, deoarece anularea permisului de conducere de catre organele politiei in cazurile expres mentionate se face potrivit legii, in speta potrivit Decretului nr. 328/1966, republicat, si, astfel, organele politiei, aplicand prevederile legii, nu pot fi considerate "mai presus de lege". Din aceeasi perspectiva nu pot fi considerate contrare acelorasi prevederi constitutionale nici dispozitiile art. 43 din decretul mentionat, intrucat, tot potrivit legii, este anulat permisul de conducere in cazurile prevazute de Decretul nr. 328/1966, republicat.
    Curtea observa ca prevederile constitutionale ale art. 25, referitoare la dreptul la libera circulatie, nu au nici o legatura cu textele de lege criticate, intrucat acest drept fundamental nu include si dreptul de a solicita eliberarea unui permis de conducere auto sau dreptul ca permisul de conducere sa fie anulat numai printr-o procedura judiciara, iar nu si administrativa. Constitutia garanteaza dreptul la libera circulatie in tara si in strainatate, potrivit propriei vointe, iar conditiile exercitarii acestui drept sunt stabilite prin lege. Dreptul de a conduce pe drumurile publice un autovehicul, conferit de permisul de conducere auto, nu are nici o legatura cu dreptul la libera circulatie, deoarece prevederile constitutionale nu se refera si la mijloacele de transport prin care se realizeaza libera circulatie. Astfel, fiecare cetatean poate utiliza mijloacele de transport pe care le considera potrivite (rutiere, feroviare, aeriene, fluviale, navale, mijloace de transport in comun sau personale). Pe de alta parte, "libera circulatie" se desfasoara potrivit unor reguli stabilite prin lege, reguli care au ca finalitate ocrotirea unor valori economice si sociale, a drepturilor si libertatilor cetatenilor, precum si a unei normale desfasurari a relatiilor interstatale. Totodata dreptul la libera circulatie asigura fiecarui cetatean dreptul de a-si stabili domiciliul sau resedinta in orice localitate din tara, de a emigra, precum si de a reveni in tara.
    Curtea mai constata ca, de asemenea, nu au incidenta in cauza nici prevederile art. 32 din Constitutie, care se refera la dreptul la invatatura, deoarece, potrivit alin. (1) al acestui text, "Dreptul la invatatura este asigurat prin invatamantul general obligatoriu, prin invatamantul liceal si prin cel profesional, prin invatamantul superior, precum si prin alte forme de instructie si de perfectionare". Or, anularea permisului de conducere auto de catre organele de politie, in conditiile prevazute la art. 42 alin. 2 si art. 43 din Decretul nr. 328/1966, republicat, nu vizeaza acest drept fundamental, ci constituie o masura luata impotriva conducatorilor auto condamnati printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea infractiunilor expres prevazute la lit. a) si b) din art. 42 alin. 1, precum si a acelora carora li s-a interzis exercitarea profesiei sau ocupatiei de conducator de autovehicule, situatie prevazuta la lit. c) a aceluiasi articol. Aceasta dispozitie de anulare a permisului de conducere auto are o dubla finalitate: de sanctiune si, respectiv, consecinta a condamnarii, precum si de prevenire a savarsirii altor infractiuni similare de catre conducatorii auto condamnati penal. In acelasi timp Curtea constata ca modul de desfasurare a invatamantului, dreptul persoanelor apartinand minoritatilor nationale, gratuitatea invatamantului de stat, legalitatea desfasurarii activitatii institutiilor de invatamant, autonomia universitara, precum si libertatea invatamantului religios (prevazute la art. 32 din Constitutie) nu au nici o legatura cu anularea permisului de conducere auto de catre organele de politie, anulare prevazuta de textele de lege criticate. Totodata Curtea observa ca permisul de conducere auto nu reprezinta o diploma de studii, ci atesta dreptul titularului de a conduce un autovehicul pe drumurile publice, drept care poate fi pierdut, in cazurile expres prevazute de lege, din culpa conducatorului auto care nu a respectat regulile de circulatie.
    In ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei, referitoare la incalcarea prin textele de lege criticate a art. 38 din Constitutie, Curtea retine ca si aceasta critica este lipsita de temei, deoarece art. 42 alin. 2 si art. 43 din Decretul nr. 328/1966, republicat, reglementeaza anularea permisului de conducere auto de catre organele de politie tocmai pentru asigurarea sigurantei circulatiei rutiere, prin urmare pentru protejarea celor implicati in traficul rutier, inclusiv a conducatorului auto care a incalcat regulile de circulatie. Drepturile fundamentale la munca si la protectia sociala a muncii nu numai ca nu sunt incalcate prin textele de lege criticate, ci sunt asigurate a se desfasura in conditii de respectare a legii si de securitate pentru conducatorii auto si pentru toti cei implicati in traficul rutier. Masura anularii permisului de circulatie in cazurile prevazute de dispozitiile legale criticate respecta prevederile art. 38 din Constitutie. Curtea observa ca, dimpotriva, inexistenta unor asemenea prevederi legale, si deci mentinerea permisului de conducere chiar si in situatiile in care titularul acestuia a savarsit infractiunile grave prevazute de textele de lege criticate, ar constitui o incalcare a prevederilor constitutionale invocate, precum si a drepturilor fundamentale la viata si la integritate fizica si psihica ale persoanelor, care nu ar mai putea fi garantate.
    Referitor la pretinsa contrarietate a dispozitiilor art. 42 alin. 2 si ale art. 43 din Decretul nr. 328/1966, republicat, cu prevederile art. 51 din Constitutie, Curtea constata ca acest text constitutional este respectat deoarece prevederile Legii fundamentale, suprematia acesteia, precum si legile sunt respectate.
    Curtea constata ca nu au incidenta in cauza prevederile art. 49 din Constitutie, referitoare la restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, deoarece in cauza nu este pus in discutie nici un asemenea drept fundamental si, prin urmare, nici o restrangere a exercitiului acestuia contrara prevederilor constitutionale.
    In sfarsit, Curtea constata ca textele de lege criticate (adoptate anterior Constitutiei) raman in vigoare, potrivit art. 150 alin. (1) din Constitutie, deoarece, pentru argumentele expuse, nu contravin prevederilor Constitutiei, invocate de autorul exceptiei.

    Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. 2 si ale art. 43 din Decretul nr. 328/1966, republicat, exceptie ridicata de Marcel Maszni in Dosarul nr. 2.742/2000 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia de contencios administrativ.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 14 iunie 2001.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Marioara ProdanSmartCity5

COMENTARII la Decizia 181/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 181 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 181/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu