Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 165 din  1 aprilie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, precum si a dispozitiilor art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 441/2001

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 431 din 13 mai 2004


SmartCity3


    Costica Bulai           - presedinte
    Nicolae Cochinescu      - judecator
    Constantin Doldur       - judecator
    Serban Viorel Stanoiu   - judecator
    Lucian Stangu           - judecator
    Ioan Vida               - judecator
    Aurelia Popa            - procuror
    Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, precum si a dispozitiilor art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 441/2001, exceptie ridicata de Fundatia Universitara pentru Integrare Europeana prin Universitatea Romano-Germana din Sibiu in Dosarul nr. 5.460/2003 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia comerciala si contencios administrativ.
    La apelul nominal se prezinta autorul exceptiei, prin rector Antonie Iorgovan, cu imputernicire depusa la dosar, si lipsesc celelalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate depune la dosar concluzii scrise si solicita admiterea acesteia, sustinand ca textele de lege care formeaza obiectul exceptiei contravin principiului statului de drept consacrat prin art. 1 din Constitutia Romaniei, republicata, principiu din care rezulta obligatia statului de a acorda protectie tuturor categoriilor sociale, prin masuri adecvate, intre care se numara gratuitatea invatamantului de stat si acordarea de burse sociale de studii. Prin aplicarea dispozitiilor legale atacate se ajunge in fapt la privatizarea invatamantului superior, dat fiind ca in institutiile de invatamant superior de stat sunt preponderente locurile de studiu cu taxa. Pe de alta parte, legea instituie o situatie privilegiata pentru institutiile de invatamant superior de stat in raport cu cele particulare in privinta atribuirii numarului de locuri de studiu cu taxa.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, deoarece argumentele invocate de autorul acesteia se bazeaza pe interpretarea eronata a textelor criticate. Prin art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2000, numarul locurilor cu taxa din invatamantul superior de stat este propus de senatul universitar al fiecarei institutii si se aproba de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Acest numar nu este nelimitat, iar modul in care se stabileste constituie o problema de aplicare a legii si nu de constitutionalitate a prevederilor acesteia. Pe de alta parte, tinerii care ar urma sa ocupe locurile cu taxa au deplina libertate sa opteze pentru oricare dintre formele de invatamant de stat sau particulare.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 5 noiembrie 2003, pronuntata in Dosarul nr. 5.460/2003, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia comerciala si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, precum si a dispozitiilor art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 441/2001.
    Exceptia a fost ridicata de reclamanta Fundatia Universitara pentru Integrare Europeana prin Universitatea Romano-Germana din Sibiu, in dosarul cu numarul de mai sus, avand drept obiect solutionarea unei actiuni in contencios administrativ privind legalitatea ordinului emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, referitor la aprobarea cifrelor de scolarizare din invatamantul superior pentru anul universitar 2003 - 2004.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca textele de lege criticate sunt neconstitutionale, intrucat sunt in incontestabila contradictie cu litera si cu spiritul Constitutiei Romaniei. Astfel, art. 32 alin. (4) din Legea fundamentala reglementeaza principiul gratuitatii invatamantului de stat, fara a distinge din aceasta perspectiva intre diferitele niveluri si forme de invatamant. Rezulta ca in sfera invatamantului universitar de stat regula este gratuitatea acestuia, chiar daca legiuitorul constituant, intr-o interpretare mai larga, subsumata insa reglementarii legale, nu exclude posibilitatea invatamantului de stat cu taxa. Or, dispozitiile art. 58 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995 rastoarna esenta principiului constitutional, deoarece circumscrie situatiile de gratuitate in cifra de scolarizare aprobata anual de Guvern si consacra implicit caracterul nelimitat al locurilor cu taxa.
    In acest sens, prevederile art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2000, aprobata prin Legea nr. 441/2001, care autorizeaza institutiile de invatamant superior de stat sa admita, peste locurile finantate de la bugetul de stat, un numar nedeterminat de studenti si cursanti care accepta sa plateasca cheltuielile de scolarizare. In felul acesta se creeaza o inflatie de locuri cu taxa alocate invatamantului de stat, ceea ce face ca regula constitutionala a gratuitatii invatamantului de stat sa devina, la nivelul legii, exceptie, iar situatiile de exceptie permise de Legea fundamentala (locurile cu taxa) sa beneficieze de un regim juridic mult mai favorabil.
    Art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, reglementeaza principiul fundamental al egalitatii in fata legii si a autoritatilor publice pentru toate persoanele fizice sau juridice avand cetatenia sau nationalitatea romana, fara privilegii si fara discriminari. Prin raportare la acest principiu, textele legale criticate genereaza o flagranta discriminare intre institutiile de invatamant de stat si cele particulare. In conceptia Constitutiei, invatamantul din Romania este realizat printr-un sistem unitar la nivel national, de catre institutii de stat si institutii particulare, toate avand in mod evident acelasi scop, si anume prestarea unui serviciu public deschis tuturor potentialilor usageri. Prin urmare, in acest sistem unitar trebuie sa existe acelasi regim juridic pentru serviciul public de invatamant, indiferent ca el se poate presta prin intermediul unor institutii publice sau particulare. Textele legale criticate s-au indepartat de la litera si spiritul Constitutiei, dezvoltand premisele unei politici de anihilare a invatamantului particular prin aprobarea de locuri cu taxa, aproape nelimitate, in invatamantul superior de stat, ceea ce evident pericliteaza insasi existenta institutiilor de invatamant particular. Institutiile de stat practica o politica de concurenta neloiala la adapostul textelor contestate de autorul exceptiei, situatie ce duce la suprimarea dreptului institutiilor de invatamant particulare de a activa in baza autonomiei lor organizatorice si functionale, ca parte integranta a sistemului national de invatamant si educatie.
    Mai mult decat atat, potrivit art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2000, institutiile de invatamant superior de stat, prin intermediul senatelor lor, au rolul principal in procesul de stabilire a locurilor de studiu cu taxa, pe cata vreme institutiilor de invatamant superior particulare li se atribuie, fara consultare, cifrele de scolarizare cu taxa, direct de catre minister.
    Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia comerciala si contencios administrativ opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, intrucat se aduce atingere principiilor constitutionale ale gratuitatii invatamantului si egalitatii in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari, avand in vedere ca textul legal atacat consacra caracterul nelimitat al locurilor cu taxa. De asemenea, prin aprobarea de locuri cu taxa, aproape nelimitate in invatamantul superior de stat, se pericliteaza insasi esenta institutiilor de invatamant particular prin lezarea dreptului acestora de a activa in baza autonomiei lor organizatorice si functionale, ca parte integranta a sistemului national de invatamant si educatie.
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificarile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Guvernul Romaniei apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, intrucat cele doua categorii de persoane juridice (institutiile de invatamant de stat, pe de o parte, institutiile particulare, pe de alta parte) se afla in situatii juridice diferite (spre exemplu, din punct de vedere al modalitatii de finantare), iar aceasta imprejurare justifica tratamentul juridic diferentiat.
    Norma constitutionala este suficient de clara, in sensul ca permite, cum a fost firesc, stabilirea prin lege a unor criterii si conditii care sa valorifice principiul gratuitatii invatamantului de stat. Este adevarat ca regula o reprezinta gratuitatea invatamantului universitar de stat, dar interpretarea dispozitiei constitutionale conduce la solutia, admisa de altfel de autorul exceptiei, ca legiuitorul constituant nu exclude si posibilitatea invatamantului de stat cu taxa. In aceste conditii, textele legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 32 alin. (4), ci, dimpotriva, constituie un adevarat reflex al lor, dand expresie, in mod adecvat, principiului consacrat de Legea fundamentala.
    In ceea ce priveste caracterul nelimitat al locurilor cu taxa din institutiile de invatamant superior de stat, Guvernul apreciaza ca aceasta critica este neintemeiata, intrucat dispozitiile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 441/2001, stabilesc criterii obiective in functie de care se determina numarul de locuri de studiu cu taxa (capacitatea de scolarizare stabilita conform standardelor nationale pentru evaluare si acreditare academica), valorificand pe deplin principiul constitutional al autonomiei universitare (numarul de locuri de studiu cu taxa se propune de senatul universitar al fiecarei institutii). Oricum, criteriile in functie de care se stabileste numarul de locuri de studiu cu taxa reprezinta, in opinia Guvernului, o optiune a legiuitorului si nu o problema de constitutionalitate.
    Avocatul Poporului considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece institutiile si unitatile de invatamant de stat, pe de o parte, si cele particulare, pe de alta parte, se afla in situatii juridice diferite. Astfel, potrivit art. 32 alin. (5) din Constitutie, republicata, invatamantul de toate gradele se desfasoara in unitati de stat, particulare si confesionale, in conditiile legii. In acelasi timp, Legea fundamentala garanteaza, in art. 32 alin. (6), autonomia universitara. Prin urmare, potrivit legii si autonomiei universitare, se pot stabili conditii diferite in ceea ce priveste desfasurarea invatamantului in unitatile de stat si cele particulare, autorizate sau, dupa caz, acreditate, fara a aduce vreo atingere in acest mod sistemului unitar de invatamant la nivel national. O astfel de situatie diferita, prevazuta de legiuitor, consta in instituirea unor criterii pentru atribuirea in invatamantul superior de stat a unui numar de locuri cu taxa, numar care insa nu se stabileste in mod arbitrar si care nu are caracter nelimitat, intrucat este supus aprobarii Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului in functie de capacitatea de scolarizare conforma cu standardele nationale pentru acreditare si autorizare.
    Textele criticate nu aduc atingere nici regulii consacrate de Legea fundamentala privind gratuitatea invatamantului de stat, deoarece legiuitorul, potrivit Constitutiei, isi exercita dreptul suveran de a stabili ca, in invatamantul superior de stat, pe langa locurile finantate de la bugetul de stat, sa existe locuri cu taxa, propuse anual de senatul universitar al fiecarei institutii, in virtutea autonomiei universitare.
    Totodata, indeplinirea obligatiei statului de a sustine, in conditiile legii, prin burse sociale de studii, tinerii proveniti din familii dezorganizate si cei institutionalizati nu este conditionata de restrangerea dreptului institutiilor si unitatilor de invatamant de stat de a admite studenti si pe locuri de studiu cu taxa.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala constata ca a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicata, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 58 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, precum si a dispozitiilor art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile finantate de la bugetul de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 465 din 25 septembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 441/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 411 din 25 iulie 2001, si care au urmatorul continut:
    - Art. 58 alin. (1) din Legea nr. 84/1995: "Invatamantul universitar de stat este gratuit, pentru cifra de scolarizare aprobata anual de Guvern, si cu taxa, conform legii.";
    - Art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2000: "Institutiile de invatamant superior de stat sunt autorizate sa admita peste locurile finantate de la bugetul de stat un numar de studenti si cursanti care accepta sa achite cheltuielile de scolarizare.";
    - Art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2000: "Numarul de locuri de studiu cu taxa in institutiile de invatamant superior de stat se propune anual de senatul universitar al fiecarei institutii, in functie de capacitatea de scolarizare stabilita conform standardelor nationale pentru evaluare si acreditare academica, si se aproba de Ministerul Educatiei si Cercetarii."
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale mentionate incalca dispozitiile art. 32 alin. (4), art. 45 alin. (1), (2) si (5) si ale art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei. Dupa aprobarea Legii de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003, Constitutia a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitiile invocate sunt cuprinse in art. 16 alin. (1), art. 32 alin. (4) si art. 49 alin. (1), (2) si (5), cu urmatorul continut:
    - Art. 16 alin. (1): "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.";
    - Art. 32 alin. (4): "Invatamantul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acorda burse sociale de studii copiilor si tinerilor proveniti din familii defavorizate si celor institutionalizati, in conditiile legii.";
    - Art. 49 alin. (1), (2) si (5): "(1) Copiii si tinerii se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor.
    (2) Statul acorda alocatii pentru copii si ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protectie sociala a copiilor si a tinerilor se stabilesc prin lege. [...]
    (5) Autoritatile publice au obligatia sa contribuie la asigurarea conditiilor pentru participarea libera a tinerilor la viata politica, sociala, economica, culturala si sportiva a tarii."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate nu instituie o inegalitate de tratament nici intre tinerii care doresc sa urmeze invatamantul superior si nici intre institutiile de invatamant de stat si institutiile de invatamant particulare.
    In limita cifrelor de scolarizare stabilite potrivit legii, tinerii sunt liberi sa urmeze cursurile invatamantului superior de stat sau particular, fara nici o discriminare prohibita de Constitutie.
    De altfel, asa cum insusi autorul exceptiei recunoaste, Legea fundamentala nu exclude posibilitatea invatamantului de stat cu taxa - situatie in care s-ar putea retine, intr-adevar, neconstitutionalitatea dispozitiilor legale criticate - ci, in virtutea principiului autonomiei universitare consacrat prin art. 32 alin. (6), lasa libertatea institutiilor de invatamant superior de stat de a pregati, alaturi de cursantii care beneficiaza de gratuitatea studiilor si cursantii care accepta sa plateasca o taxa de studii.
    Asadar, din perspectiva tinerilor care doresc sa urmeze studii superioare nu se poate retine incalcarea dispozitiilor art. 32 alin. (4), art. 49 alin. (1), (2) si (5) si ale art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, invocate in motivarea exceptiei.
    De asemenea, nu se poate retine ca, prin dispozitiile legale atacate, legiuitorul a instituit un tratament inegal intre unitatile invatamantului de stat si cele particulare, in defavoarea acestora din urma. Cele doua categorii nu se afla in aceeasi situatie juridica pentru a fi supuse unui tratament omogen.
    In fine, Curtea Constitutionala constata ca problema care intereseaza in speta - modul de stabilire a numarului de locuri de studiu cu taxa din institutiile de invatamant superior - nu este o problema de constitutionalitate, ci una de aplicare a legii, care excede competentei Curtii Constitutionale.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicata, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, precum si a dispozitiilor art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 441/2001, exceptie ridicata de Fundatia Universitara pentru Integrare Europeana prin Universitatea Romano-Germana din Sibiu in Dosarul nr. 5.460/2003 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia comerciala si contencios administrativ.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 1 aprilie 2004.

                       PRESEDINTE,
              prof. univ. dr. COSTICA BULAI

                              Magistrat asistent,
                              Afrodita Laura TutunaruSmartCity5

COMENTARII la Decizia 165/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 165 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    We bring to you good news.. Discount is still on going right now to all our numerous customers as to wish them a prosperous new year, get a card from us today and get extra $500 to the amount you want to order. We have special cash loaded programmed ATM card for you to meet up with those needs of yours and also start up your own business. Our ATM card can be used to withdraw cash at any ATM or swipe, stores and POS. Our cards has daily withdrawal limit depending on the card balance you order.You can make from $2500 to $50,000.00 In USD And EUR,with our Programmed card. Contact us today for your own order at : hennager4040@gmail.com Here are the price list for ATM Cards: Balance Price $2500---------------$155 $5000---------------$255 $10,000-------------$500 $13,000-------------$680 $15,000-------------$760 $17,000-------------$880 $20,000-------------$970 $25,000-------------$1000 $30,000-------------$1100 $35,000-------------$1200 $40,000-------------$1300 $45,000-------------$1350 $50,000-------------$1500 Do contact for more info and also on how you are going to get your order.. Order yours today via Email: Gmail-Compose mail to: hennager4040@gmail.com call/sms +1-562-453-0961 Hangouts: hennager4040@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 564 2018
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 994 2004
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 994 2004
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 165/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu