Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1526 din 25 noiembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 360 alin. 3 din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din 5 ianuarie 2011Augustin Zegrean                  - presedinte

Aspazia Cojocaru                  -judecator

Acsinte Gaspar                      -judecator

Mircea Stefan Minea             -judecator

Ion Predescu                         -judecator

Tudorel Toader                      -judecator

Afrodita Laura Tutunaru        - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 360 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Constantin Florin Nicolau, Gheorghe Nicolau si Lucian Ioan Nicolau în Dosarul nr. 8.037/245/2005 al Tribunalului lasi - Sectia penala.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

La dosar partea Agentia Nationala de Administrare Fiscala a depus concluzii scrise prin care solicita respingerea ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 15 decembrie 2009, pronuntata în Dosarul nr. 8.037/245/2005, Tribunalul Iasi - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 360 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Constantin Florin Nicolau, Gheorghe Nicolau si Lucian Ioan Nicolau.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetatenilor în fata legii, art. 24 alin. (1) referitoare la garantarea dreptului la aparare si art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, precum si ale art. 6 paragraful 3 lit. b) din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitoare la drepturile oricarui acuzat, deoarece inculpatii din cauzele penale sunt tratati în mod diferit în functie de starea lor de libertate ori detinere. De asemenea, în opinia lor, accesul liber si nerestrictionat la actele dosarului nu presupune exclusiv dreptul de „a citi" pe un colt de masa, alaturi de alti zeci de oameni care circula în jur si depun diverse cereri, ci libertatea de a studia în conditii nerestrictionate de timp si spatiu.

Tribunalul Iasi - Sectia penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 360 alin. 3 din Codul de procedura penala - Comunicarea hotarârii, care au urmatorul continut: „Dupa redactarea hotarârii, inculpatilor prevazuti în alineatul precedent li se comunica copii de pe aceasta."

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca prin dispozitiile legale criticate sunt încalcate prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetatenilor în fata legii, art. 24 alin. (1) referitoare la garantarea dreptului la aparare si art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, precum si ale art. 6 paragraful 3 lit. b) din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitoare la drepturile oricarui acuzat.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prevederile legale criticate sunt norme de procedura, stabilite de legiuitor în temeiul prerogativelor conferite de art. 126 alin. (2) din Constitutie.

Astfel, faptul ca, potrivit reglementarii criticate, copie de pe hotarâre se comunica numai inculpatilor detinuti sau aflati în vreuna dintre situatiile prevazute de art. 171 alin. 2 din Codul de procedura penala ori celor care au lipsit de la pronuntare nu este de natura sa aduca atingere dreptului la aparare, respectiv dreptului la un proces echitabil al acestora, câta vreme partile, fiind prezente, au posibilitatea sa cunoasca solutia instantei si sa actioneze în consecinta, exercitându-si fara nicio îngradire drepturile procesuale prevazute de lege.

De asemenea, nu poate fi retinuta nici pretinsa încalcare a egalitatii în drepturi, întrucât, potrivit unei constante jurisprudente, egalitate nu înseamna uniformitate, astfel încât la situatii diferite regimul juridic aplicabil nu poate fi decât diferit. Situatia diferita a partilor prezente la dezbateri sau la pronuntare si care, în cunostinta de cauza, pot sa promoveze caile de atac împotriva hotarârii pronuntate justifica un tratament juridic diferit.

De altfel, instituirea regulilor de desfasurare a procesului în fata instantelor judecatoresti este de competenta exclusiva a legiuitorului. Acesta este sensul art. 129 din Constitutie, text care face referire la „conditiile legii", atunci când reglementeaza exercitarea cailor de atac, ca de altfel si al art. 126 alin. (2) din Constitutie, care, referindu-se la competenta instantelor judecatoresti si la procedura de judecata, stabileste ca acestea „sunt prevazute numai prin lege".

De asemenea, prevederile de lege criticate nu încalca dreptul la un proces echitabil, reglementat de prevederile art. 21 din Constitutie, întrucât nu suprima dreptul partilor interesate de a-si exercita drepturile procesuale.

Cât priveste critica referitoare la starea de fapt existenta, potrivit careia în cadrul anumitor instante modalitatea concreta de acces la actele din dosar este nesatisfacatoare, Curtea constata  ca  excedeaza  controlului   pe  care  aceasta  are competenta sa îl exercite si priveste cu precadere aspecte organizatorice de logistica. Faptul ca o parte sau alta este nemultumita de conditiile concrete de acces la dosar nu este o consecinta a textului legal contestat.

In sfârsit, dintr-o alta perspectiva, Curtea constata ca exceptia tinde, prin critica formulata, sa solicite Curtii completarea dispozitiilor legale cu norme potrivit carora ar trebui instituita obligativitatea comunicarii copiilor de pe hotarâri tuturor partilor. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta „se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 360 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Constantin Florin Nicolau, Gheorghe Nicolau si Lucian Ioan Nicolau în Dosarul nr. 8.037/245/2005 al Tribunalului Iasi - Sectia penala.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 25 noiembrie 2010.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru


COMENTARII la Decizia 1526/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1526 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 367 2003
    Buna, Sunt doamna Olivia Daniel, Ai nevoie de un împrumut de urgență pentru a-ți achita datoriile sau ai nevoie de un împrumut pentru a-ți îmbunătăți afacerea? Aveți nevoie de un împrumut de consolidare sau de ipotecă sau în alte scopuri? Ați fost respins de bănci și de alte instituții financiare? Nu căutați mai mult pentru că suntem aici pentru a vă face toate problemele financiare un lucru din trecut! acordăm împrumuturi companiilor, entităților private și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 2% pentru o perioadă fixă de 1-20 ani și o perioadă de grație de șase luni înainte de începerea ratei lunare. Ne puteți contacta prin e-mail prin: (oliviadaniel93@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 367 2003
    Buna, numele meu este Siti Aminah din Indonezia, vă rog să sugeram că toți cei de aici ar trebui să fie foarte atenți, deoarece există atât de mulți creditori falși de credite pe internet, dar ei sunt încă cei reali în compania de împrumuturi false. Am fost scammed de 4 împrumutatori diferite de împrumut, am pierdut o mulțime de bani pentru că am fost în căutarea unui împrumut de la compania lor. Aproape că am murit în acest proces pentru că am fost arestat de oameni pentru că am fost datori. Aproape am renunțat până când am cerut sfatul unui prieten care mi-a prezentat creditorul inițial al împrumutului și o companie foarte fiabilă care este mama Alicia Radu care a primit împrumutul meu de 800 de milioane rupia Indonezia în mai puțin de 24 de ore Fără presiune și la rată scăzută a dobânzii de 2%. Am fost foarte surprins când mi-am verificat contul bancar și am constatat că suma creditului pe care am solicitat-o ​​a fost transferată în contul meu bancar fără nici o întârziere sau dezamăgire, așa că am promis că voi împărtăși vestea bună, astfel încât oamenii să poată obține un împrumut cu ușurință fără presiune din Mama Alicia Radu Vreau să ai încredere în mama ta Alicia Radu, pentru că e foarte utilă în viața mea și în viața mea financiară. Trebuie să vă numărați foarte norocoși să aveți ocazia să citiți astăzi această mărturie. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, contactați mama Alicia Radu prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com) De asemenea, poți să mă contactezi prin e-mailul meu: (sitiaminah6749@gmail.com) dacă ai nevoie de informații despre cum am primit împrumutul de la mama Alicia Radu, ești foarte liber să mă contactezi și îți voi răspunde cu plăcere pentru că te poți ajuta altele după ce ați primit împrumutul.
ANONIM a comentat Ordin 679 2017
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2013
     Ai un credit rău? Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveţi nevoie pentru a începe o nouă afacere? Ai proiect neterminat la îndemână, din cauza rău de finanţare? Ai nevoie de bani pentru a investi într-un domeniu de specializare care va profita de tine? şi nu ştii ce să faci. pentru alte informatii, contactati-ne acum prin E-mail: [axlgroups89@gmail.comAPPLICATION forma numele: suma: Durata: țara: numărul de telefon: E-mail: unde ai noştri publicitate împrumut: Contactati-ne acum pe E-mail: abonament [axlgroups89@gmail.com] ceea ce face anunţul unic
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Buna, numele meu este Siti Aminah din Indonezia, vă rog să sugeram că toți cei de aici ar trebui să fie foarte atenți, deoarece există atât de mulți creditori falși de credite pe internet, dar aceștia sunt în continuare cei reali în compania de împrumuturi false. Am fost scammed de 4 împrumutatori diferite de împrumut, am pierdut o mulțime de bani pentru că am fost în căutarea unui împrumut de la compania lor. Aproape că am murit în acest proces pentru că am fost arestat de oameni pentru că am fost datori. Aproape am renunțat până când am cerut sfatul unui prieten care mi-a prezentat creditorul inițial al împrumutului și o companie foarte fiabilă care este mama Alicia Radu care mi-a luat împrumutul de 800 milioane rupia Indonezia în mai puțin de 24 de ore Fără presiune și într- rată scăzută a dobânzii de 2%. Am fost foarte surprins când mi-am verificat contul bancar și am constatat că suma creditului pe care am solicitat-o ​​a fost transferată în contul meu bancar fără nici o întârziere sau dezamăgire, așa că am promis că voi împărtăși vestea bună, astfel încât oamenii să poată obține un împrumut cu ușurință fără presiune din Mama Alicia Radu Vreau să ai încredere în mama ta Alicia Radu, pentru că e foarte utilă în viața mea și în viața mea financiară. Trebuie să vă numărați foarte norocoși să aveți ocazia să citiți această mărturie astăzi. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, contactați mama Alicia Radu prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com) De asemenea, poți să mă contactezi prin e-mailul meu: (sitiaminah6749@gmail.com) dacă ai nevoie de informații despre cum am primit împrumutul de la mama Alicia Radu, ești foarte liber să mă contactezi și îți voi răspunde cu plăcere pentru că te poți ajuta altele după ce ați primit împrumutul.
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Buna, Sunt doamna Olivia Daniel, Ai nevoie de un împrumut de urgență pentru a-ți plăti datoriile sau ai nevoie de un împrumut pentru a-ți îmbunătăți afacerea? Aveți nevoie de un împrumut de consolidare sau de ipotecă sau în alte scopuri? Ați fost respins de bănci și de alte instituții financiare? Nu căutați mai mult pentru că suntem aici pentru a vă face toate problemele financiare un lucru din trecut! acordăm împrumuturi companiilor, entităților private și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 2% pentru o perioadă fixă de 1-20 ani și o perioadă de grație de șase luni înainte de începerea ratei lunare. Ne puteți contacta prin e-mail prin: (oliviadaniel93@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Atenţie, Solicitați un împrumut rapid, sigur și convenabil pentru a achita facturile, împrumutul Xmas, creditul ipotecar, împrumutul de consolidare și pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă refinanța proiectele la o rată a dobânzii mai mică de 3%. Contactați-ne astăzi prin intermediul: HENRYCLARK003@GMAIL.COM cu suma împrumutului necesară. Suntem creditori, înscriși și creditori legali și vă vom servi mai bine !. Ne puteți contacta astăzi dacă sunteți interesat să obțineți acest împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații despre procesul de împrumut, proces cum ar fi condițiile de împrumut și cum va fi transferat împrumutul. Avem nevoie de răspunsul dvs. urgent dacă sunteți interesat și nu veți regreta. NOTĂ: Toate răspunsurile trebuie transmise la: HENRYCLARK003@GMAIL.COM Mulțumesc!
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
    Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe activitatea sau pentru a vă plăti facturile și o finanțare corporativă pentru bunuri imobiliare și orice fel de finanțare a afacerilor. aplicați acum la? ( Christianfinance11@gmail.com ) Oferim, de asemenea, împrumuturi persoanelor fizice, firmelor și organismelor corporative la rata dobânzii de 3%. Îți dau împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați să contactezi acest e-mail: Christianfinance11@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă rezolva nevoile financiare, Oferim un împrumut de la 5.000.00 până la 10.000.000.00 Max, suntem fiabili, eficienți, rapizi și dinamici, garantați 100%. De asemenea, oferim împrumuturi în (euro, lire și dolari). Rata dobânzii aplicabilă tuturor împrumuturilor este (2%) dacă sunteți interesat Contactați-ne astăzi la: jonnafinance@outlook.com
ANONIM a comentat OUG 57 2017
    Bună ziua, ai nevoie de un împrumut? cum ar fi împrumutul pentru a-ți plăti serviciul, înființează-ți propria afacere, construiești o companie proprie, oferim, de asemenea, împrumuturi companiilor și sectorului guvernamental al unei țări și, de asemenea, să plătești chiria și să rezolvi problemele financiare. o oportunitate pentru tine Aplicați acum la: E-mailuri: getonlinpaydayloan1@gmail.com Pagina de pe Facebook: www.facebook.com/getonlinpaydayloan12017 Telegramă: https // telegram.me / paydayloan1
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1526/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu