Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1526 din 25 noiembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 360 alin. 3 din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din 5 ianuarie 2011Augustin Zegrean                  - presedinte

Aspazia Cojocaru                  -judecator

Acsinte Gaspar                      -judecator

Mircea Stefan Minea             -judecator

Ion Predescu                         -judecator

Tudorel Toader                      -judecator

Afrodita Laura Tutunaru        - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 360 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Constantin Florin Nicolau, Gheorghe Nicolau si Lucian Ioan Nicolau în Dosarul nr. 8.037/245/2005 al Tribunalului lasi - Sectia penala.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

La dosar partea Agentia Nationala de Administrare Fiscala a depus concluzii scrise prin care solicita respingerea ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 15 decembrie 2009, pronuntata în Dosarul nr. 8.037/245/2005, Tribunalul Iasi - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 360 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Constantin Florin Nicolau, Gheorghe Nicolau si Lucian Ioan Nicolau.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetatenilor în fata legii, art. 24 alin. (1) referitoare la garantarea dreptului la aparare si art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, precum si ale art. 6 paragraful 3 lit. b) din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitoare la drepturile oricarui acuzat, deoarece inculpatii din cauzele penale sunt tratati în mod diferit în functie de starea lor de libertate ori detinere. De asemenea, în opinia lor, accesul liber si nerestrictionat la actele dosarului nu presupune exclusiv dreptul de „a citi" pe un colt de masa, alaturi de alti zeci de oameni care circula în jur si depun diverse cereri, ci libertatea de a studia în conditii nerestrictionate de timp si spatiu.

Tribunalul Iasi - Sectia penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 360 alin. 3 din Codul de procedura penala - Comunicarea hotarârii, care au urmatorul continut: „Dupa redactarea hotarârii, inculpatilor prevazuti în alineatul precedent li se comunica copii de pe aceasta."

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca prin dispozitiile legale criticate sunt încalcate prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetatenilor în fata legii, art. 24 alin. (1) referitoare la garantarea dreptului la aparare si art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, precum si ale art. 6 paragraful 3 lit. b) din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitoare la drepturile oricarui acuzat.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prevederile legale criticate sunt norme de procedura, stabilite de legiuitor în temeiul prerogativelor conferite de art. 126 alin. (2) din Constitutie.

Astfel, faptul ca, potrivit reglementarii criticate, copie de pe hotarâre se comunica numai inculpatilor detinuti sau aflati în vreuna dintre situatiile prevazute de art. 171 alin. 2 din Codul de procedura penala ori celor care au lipsit de la pronuntare nu este de natura sa aduca atingere dreptului la aparare, respectiv dreptului la un proces echitabil al acestora, câta vreme partile, fiind prezente, au posibilitatea sa cunoasca solutia instantei si sa actioneze în consecinta, exercitându-si fara nicio îngradire drepturile procesuale prevazute de lege.

De asemenea, nu poate fi retinuta nici pretinsa încalcare a egalitatii în drepturi, întrucât, potrivit unei constante jurisprudente, egalitate nu înseamna uniformitate, astfel încât la situatii diferite regimul juridic aplicabil nu poate fi decât diferit. Situatia diferita a partilor prezente la dezbateri sau la pronuntare si care, în cunostinta de cauza, pot sa promoveze caile de atac împotriva hotarârii pronuntate justifica un tratament juridic diferit.

De altfel, instituirea regulilor de desfasurare a procesului în fata instantelor judecatoresti este de competenta exclusiva a legiuitorului. Acesta este sensul art. 129 din Constitutie, text care face referire la „conditiile legii", atunci când reglementeaza exercitarea cailor de atac, ca de altfel si al art. 126 alin. (2) din Constitutie, care, referindu-se la competenta instantelor judecatoresti si la procedura de judecata, stabileste ca acestea „sunt prevazute numai prin lege".

De asemenea, prevederile de lege criticate nu încalca dreptul la un proces echitabil, reglementat de prevederile art. 21 din Constitutie, întrucât nu suprima dreptul partilor interesate de a-si exercita drepturile procesuale.

Cât priveste critica referitoare la starea de fapt existenta, potrivit careia în cadrul anumitor instante modalitatea concreta de acces la actele din dosar este nesatisfacatoare, Curtea constata  ca  excedeaza  controlului   pe  care  aceasta  are competenta sa îl exercite si priveste cu precadere aspecte organizatorice de logistica. Faptul ca o parte sau alta este nemultumita de conditiile concrete de acces la dosar nu este o consecinta a textului legal contestat.

In sfârsit, dintr-o alta perspectiva, Curtea constata ca exceptia tinde, prin critica formulata, sa solicite Curtii completarea dispozitiilor legale cu norme potrivit carora ar trebui instituita obligativitatea comunicarii copiilor de pe hotarâri tuturor partilor. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta „se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 360 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Constantin Florin Nicolau, Gheorghe Nicolau si Lucian Ioan Nicolau în Dosarul nr. 8.037/245/2005 al Tribunalului Iasi - Sectia penala.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 25 noiembrie 2010.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru


COMENTARII la Decizia 1526/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1526 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    RESTORATION CAME UPON MY LIFE WITH THE HELP OF FUNDING CIRCLE INC. AFTER BEEN DRAIN BY SCAMS ... I'm Isabella Tyson from 1910 N Halsted St Unit 3, Chicago IL60614 USA,, i have been searching for a genuine loan company for the past few months and all i got was bunch of scams who made me to trust them and at the end of the day took my money without giving anything in return, all hope was lost i got confused and frustrated, i find it very difficult to feed my family and vowed never to have anything to do with loan companies on net and went to seek of assistance from a very good friend which i explained all my experience regarding online companies with and said he can help me that he knows of a Godsent and well known company called FUNDING CIRCLE PLC, he stated he just got a loan from them although i was still very unsure about this company due to my past experience but i decided to give it a try and did as i was directed by my friend and applied, i never believed but i tried and to my greatest surprise i received my loan in my bank account within 24 hours, i could not believe that i would stand on my feet financially again. I’m glad I took the risk and applied for the loan and today i'm thanking God that such loan companies still exist and promise to share the good news to people who are in need of financial assistance because the rate of scams on net is getting very serious and i don't want people to fall victim when we still have genuine and Godsent lenders.. You can contact this Godsent company using the information as stated and be a partaker of this great testimony.. Email: fundingcapitalplc@gmail.com OR Call/Text +14067326622 thanks ,..
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Aplicați pentru împrumut un mod rapid și convenabil de a plăti facturile și reluarea finanțării proiectului dvs. cu cea mai mică rată a dobânzii de 3% pentru a ne contacta astăzi prin: trustfunds804@outlook.com. Împrumutul are nevoie de o ofertă de împrumut minimul nostru este de 1.000.00 alegerea împrumutului de bani, sunt o înregistrare certificată și creditorii Legit, ne puteți contacta astăzi dacă sunteți interesat de. Pentru a obține acest împrumut, contactați-mă pentru mai multe informații despre procesul de împrumut deoarece termenii și condițiile împrumuturilor și suma împrumutului vă vor fi transferate. Am nevoie de răspunsul dvs. urgent dacă sunteți interesat.
ANONIM a comentat Decretul 275 2015
    Aplicați pentru împrumut un mod rapid și convenabil de a plăti facturile și reluarea finanțării proiectului dvs. cu cea mai mică rată a dobânzii de 3% pentru a ne contacta astăzi prin: trustfunds804@outlook.com. Împrumutul are nevoie de o ofertă de împrumut minimul nostru este de 1.000.00 alegerea împrumutului de bani, sunt o înregistrare certificată și creditorii Legit, ne puteți contacta astăzi dacă sunteți interesat de. Pentru a obține acest împrumut, contactați-mă pentru mai multe informații despre procesul de împrumut deoarece termenii și condițiile împrumuturilor și suma împrumutului vă vor fi transferate. Am nevoie de răspunsul dvs. urgent dacă sunteți interesat.
ANONIM a comentat Legea 144 1998
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 144 1998
    Dear Applicant, Do you seek funds to pay off Credits and Debts? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de către consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori * Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Dear Applicant, Do you seek funds to pay off Credits and Debts? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Legea 204 2017
    Aplicați pentru împrumut un mod rapid și convenabil de plată a facturilor și reluarea finanțării proiectului dvs. cu cea mai ieftină rată a dobânzii de 3% pentru a ne contacta astăzi prin: trustfunds804@outlook.com. Împrumutul are nevoie de o ofertă de împrumut minimul nostru este de 1.000.00 alegerea împrumutului de bani, sunt o înregistrare certificată și creditorii Legit, ne puteți contacta astăzi dacă sunteți interesat de. Pentru a obține acest împrumut, contactați-mă pentru mai multe informații despre procesul de împrumut deoarece termenii și condițiile împrumuturilor și suma împrumutului vă vor fi transferate. Am nevoie de răspunsul dvs. urgent dacă sunteți interesat.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1526/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu