Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1526 din 25 noiembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 360 alin. 3 din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din 5 ianuarie 2011Augustin Zegrean                  - presedinte

Aspazia Cojocaru                  -judecator

Acsinte Gaspar                      -judecator

Mircea Stefan Minea             -judecator

Ion Predescu                         -judecator

Tudorel Toader                      -judecator

Afrodita Laura Tutunaru        - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 360 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Constantin Florin Nicolau, Gheorghe Nicolau si Lucian Ioan Nicolau în Dosarul nr. 8.037/245/2005 al Tribunalului lasi - Sectia penala.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

La dosar partea Agentia Nationala de Administrare Fiscala a depus concluzii scrise prin care solicita respingerea ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 15 decembrie 2009, pronuntata în Dosarul nr. 8.037/245/2005, Tribunalul Iasi - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 360 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Constantin Florin Nicolau, Gheorghe Nicolau si Lucian Ioan Nicolau.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca prevederile legale mentionate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetatenilor în fata legii, art. 24 alin. (1) referitoare la garantarea dreptului la aparare si art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, precum si ale art. 6 paragraful 3 lit. b) din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitoare la drepturile oricarui acuzat, deoarece inculpatii din cauzele penale sunt tratati în mod diferit în functie de starea lor de libertate ori detinere. De asemenea, în opinia lor, accesul liber si nerestrictionat la actele dosarului nu presupune exclusiv dreptul de „a citi" pe un colt de masa, alaturi de alti zeci de oameni care circula în jur si depun diverse cereri, ci libertatea de a studia în conditii nerestrictionate de timp si spatiu.

Tribunalul Iasi - Sectia penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 360 alin. 3 din Codul de procedura penala - Comunicarea hotarârii, care au urmatorul continut: „Dupa redactarea hotarârii, inculpatilor prevazuti în alineatul precedent li se comunica copii de pe aceasta."

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin ca prin dispozitiile legale criticate sunt încalcate prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetatenilor în fata legii, art. 24 alin. (1) referitoare la garantarea dreptului la aparare si art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, precum si ale art. 6 paragraful 3 lit. b) din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitoare la drepturile oricarui acuzat.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prevederile legale criticate sunt norme de procedura, stabilite de legiuitor în temeiul prerogativelor conferite de art. 126 alin. (2) din Constitutie.

Astfel, faptul ca, potrivit reglementarii criticate, copie de pe hotarâre se comunica numai inculpatilor detinuti sau aflati în vreuna dintre situatiile prevazute de art. 171 alin. 2 din Codul de procedura penala ori celor care au lipsit de la pronuntare nu este de natura sa aduca atingere dreptului la aparare, respectiv dreptului la un proces echitabil al acestora, câta vreme partile, fiind prezente, au posibilitatea sa cunoasca solutia instantei si sa actioneze în consecinta, exercitându-si fara nicio îngradire drepturile procesuale prevazute de lege.

De asemenea, nu poate fi retinuta nici pretinsa încalcare a egalitatii în drepturi, întrucât, potrivit unei constante jurisprudente, egalitate nu înseamna uniformitate, astfel încât la situatii diferite regimul juridic aplicabil nu poate fi decât diferit. Situatia diferita a partilor prezente la dezbateri sau la pronuntare si care, în cunostinta de cauza, pot sa promoveze caile de atac împotriva hotarârii pronuntate justifica un tratament juridic diferit.

De altfel, instituirea regulilor de desfasurare a procesului în fata instantelor judecatoresti este de competenta exclusiva a legiuitorului. Acesta este sensul art. 129 din Constitutie, text care face referire la „conditiile legii", atunci când reglementeaza exercitarea cailor de atac, ca de altfel si al art. 126 alin. (2) din Constitutie, care, referindu-se la competenta instantelor judecatoresti si la procedura de judecata, stabileste ca acestea „sunt prevazute numai prin lege".

De asemenea, prevederile de lege criticate nu încalca dreptul la un proces echitabil, reglementat de prevederile art. 21 din Constitutie, întrucât nu suprima dreptul partilor interesate de a-si exercita drepturile procesuale.

Cât priveste critica referitoare la starea de fapt existenta, potrivit careia în cadrul anumitor instante modalitatea concreta de acces la actele din dosar este nesatisfacatoare, Curtea constata  ca  excedeaza  controlului   pe  care  aceasta  are competenta sa îl exercite si priveste cu precadere aspecte organizatorice de logistica. Faptul ca o parte sau alta este nemultumita de conditiile concrete de acces la dosar nu este o consecinta a textului legal contestat.

In sfârsit, dintr-o alta perspectiva, Curtea constata ca exceptia tinde, prin critica formulata, sa solicite Curtii completarea dispozitiilor legale cu norme potrivit carora ar trebui instituita obligativitatea comunicarii copiilor de pe hotarâri tuturor partilor. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta „se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 360 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Constantin Florin Nicolau, Gheorghe Nicolau si Lucian Ioan Nicolau în Dosarul nr. 8.037/245/2005 al Tribunalului Iasi - Sectia penala.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 25 noiembrie 2010.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1526/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1526 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 15 2017
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 15 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 5773 2012
    Economisiți bani în căutarea unui împrumut de afaceri sau împrumut de investiții pentru un împrumut rapid și convenabil pentru a plăti facturile și a căuta finanțare pentru a vă crea propriile proiecte de afaceri pe cea mai ieftină rată a dobânzii de 2%. contactați-ne astăzi, prin: unicreditloantransferplc@gmail.com sau Ce este numărul aplicației +1 (845) 731 5341
ANONIM a comentat Decretul 400 2018
    Bună ziua, ai nevoie de un împrumut? cum ar fi împrumutul pentru a-ți plăti serviciul, să-ți plătești chiria și să rezolvi problemele financiare, aici este o oportunitate pentru tine, Hope oferă împrumuturi la domiciliu, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi comerciale, împrumuturi de capital de pornire, împrumuturi pentru construcții, împrumuturi de la hotel, rate de dobândă de 2% pe răsplată anuală, împrumutul Hope durează maxim 5 ore, pentru a ajunge la toți clienții autorizați în cadrul cuvântului, contactați-ne la (kplenders@outlook.com)
ANONIM a comentat Decizia 6 2011
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 6 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 158 2005
    Buna, Aveți nevoie de ajutor financiar, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita dept și a vă începe propria afacere, împrumut de mașină sau împrumut personal? aici este compania doamnei Hope Elinal împrumut oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% în cazul în care este interesat, rapid e-mail la adresa mea de e-mail flacon: kplenders@outlook.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1526/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu