Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 139 din 13 iulie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 362 alin. 1 lit. d) din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 513 din 19 octombrie 2000


SmartCity3


    Lucian Mihai           - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Iuliana Nedelcu        - procuror
    Gabriela Dragomirescu  - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 362 alin. 1 lit. d) din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Ileana Nicoleta Rata in Dosarul nr. 2.355/1999 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penala.
    La apelul nominal raspund Ileana Nicoleta Rata, personal si asistata de avocat Gabriela Ghita, si Dora Andriu, personal si asistata de avocat Nicoleta Stan.
    Cauza fiind in stare de judecata, Ileana Nicoleta Rata, prin avocat, solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate. Se arata ca art. 362 alin. 1 lit. d) din Codul de procedura penala, limitand drepturile partii civile si ale partii responsabile civilmente de a declara apel numai cu privire la latura civila a procesului penal, incalca art. 21 din Constitutie privind accesul liber la justitie. Se apreciaza ca, in temeiul acestor dispozitii constitutionale, toate partile din procesul penal au drepturi egale in apararea intereselor lor, orice restrangere a drepturilor fiind posibila doar potrivit art. 49 din Constitutie. Se mai arata ca impiedicarea partii civile de a dovedi intinderea vinovatiei inculpatului conduce la imposibilitatea stabilirii corecte a situatiei de fapt si de drept reale, iar faptul ca titularul actiunii penale este statul, prin Ministerul Public, nu este suficient pentru ocrotirea intereselor legitime ale partii vatamate sau partii civile, deoarece Parchetul poate comite erori de apreciere din cauze obiective si subiective.
    Avocatul inculpatei Dora Andriu solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate. Se apreciaza ca prevederile art. 362 alin. 1 lit. d) din Codul de procedura penala nu incalca art. 21 si 49 din Constitutie, deoarece partile interesate pot exercita toate caile de atac pentru apararea drepturilor lor. Se considera ca prevederile criticate ca neconstitutionale sunt in concordanta cu dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitoare la dreptul la un "proces echitabil".
    Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea exceptiei, aratand ca asupra constitutionalitatii art. 362 alin. 1 lit. d) din Codul de procedura penala Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 45 din 14 martie 2000 si ca nu exista motive care sa justifice schimbarea acestei jurisprudente.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 10 martie 2000, pronuntata in Dosarul nr. 2.355/1999, Curtea Suprema de Justitie - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 362 alin. 1 lit. d) din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Ileana Nicoleta Rata, parte civila in recursul declarat impotriva Deciziei penale nr. 161/A din 20 aprilie 1999 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penala.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca art. 362 alin. 1 lit. d) din Codul de procedura penala, care prevede dreptul partii civile, in procesul penal, de a declara apel si, respectiv, recurs numai in ceea ce priveste latura civila, iar nu si in ceea ce priveste latura penala, este contrar art. 21 din Constitutie, potrivit caruia orice persoana indiferent de calitatea ei, are dreptul de a se adresa justitiei. In consecinta, se apreciaza ca toate partile din procesul penal trebuie sa aiba drepturi egale in apararea intereselor lor, deoarece orice restrangere a drepturilor constitutionale nu se poate face decat in conditiile art. 49 din Constitutie. Se mai arata ca dispozitiile art. 362 alin. 1 lit. d) limiteaza drepturile partii civile si ale partii responsabile civilmente de a declara apel numai cu privire la latura civila a procesului, eliminandu-se astfel dreptul persoanei vatamate constituite ca parte civila de a invoca, sustine si dovedi eroarea comisa de prima instanta cu privire la corecta apreciere a vinovatiei penale a inculpatului. In continuare se sustine ca impiedicarea partii civile de a dovedi intinderea vinovatiei inculpatului conduce la imposibilitatea stabilirii corecte a situatiei de fapt si de drept reale, iar faptul ca titularul actiunii penale este statul, prin Ministerul Public, nu este suficient pentru ocrotirea intereselor legitime ale partii vatamate sau ale partii civile, deoarece Parchetul poate comite erori de apreciere din cauze obiective si subiective.
    Curtea Suprema de Justitie - Sectia penala, exprimandu-si opinia, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, deoarece art. 21 din Constitutie nu face nici o distinctie in raport cu calitatea persoanelor din procesul penal, impunandu-se concluzia ca toate acestea trebuie sa aiba sanse egale in exercitarea drepturilor lor. Or, dispozitiile art. 362 alin. 1 lit. d) din Codul de procedura penala permit partii civile dreptul de a declara apel numai in ceea ce priveste latura civila, limitandu-se astfel posibilitatea acesteia de a invoca, sustine si dovedi eventualele erori referitoare la aprecierea vinovatiei inculpatului, chiar daca probele invocate de aceasta sunt esentiale pentru solutionarea cauzei.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Se arata ca art. 21 din Constitutie, invocat in sustinerea neconstitutionalitatii textului criticat, "...prin generalitatea formularii sale, permite oricarei persoane accesul la justitie. El permite, de asemenea, accesul la justitie pentru apararea oricarui drept sau libertate si a oricarui interes legitim, indiferent daca acesta rezulta din Constitutie sau din alte legi", instantele fiind astfel obligate sa ocroteasca numai ce este legitim. Se arata ca, in cadrul procesului penal, actiunea civila are ca obiect tragerea la raspundere civila a persoanei care a savarsit fapta prevazuta de legea penala, precum si a persoanei care raspunde civil de actele faptuitorului, iar partea civila poate declara apel numai in ceea ce priveste latura civila, pentru ca aceasta reprezinta interesul sau legitim in proces. Se arata ca acest sistem se regaseste si in alte legislatii, fiind mentionat in acest sens Codul de procedura penala francez. In ceea ce priveste sustinerea potrivit careia instanta nu tine cont de probele, argumentele si exceptiile formulate de partea civila in proces, se apreciaza ca aceasta este neintemeiata, intrucat in Codul de procedura penala nu se regaseste o astfel de interdictie.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor prezente si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala constata ca a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 362 alin. 1 lit. d) din Codul de procedura penala, al caror continut este urmatorul: "Pot face apel: [...]
    d) partea civila si partea responsabila civilmente, in ce priveste latura civila [...]."
    Critica de neconstitutionalitate consta in aceea ca dispozitiile art. 362 alin. 1 lit. d) din Codul de procedura penala, care prevad dreptul partii civile, in procesul penal, de a declara apel si, respectiv, recurs numai in ceea ce priveste latura civila, iar nu si in ceea ce priveste latura penala, incalca prevederile art. 21 si 49 din Constitutie.
    Textele constitutionale care se considera ca sunt incalcate prin dispozitiile de lege criticate prevad:
    Art. 21
    "(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.
    (2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept.";
    Art. 49
    "(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea sigurantei nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.
    (2) Restrangerea trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertatii."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala constata ca aceasta este neintemeiata si, in consecinta, urmeaza a fi respinsa.
    Art. 362 din Codul de procedura penala prevede persoanele care pot face apel impotriva sentintelor penale pronuntate in prima instanta, printre acestea, la alin. 1 lit. d), numarandu-se partea civila si partea civilmente responsabila, dar numai in ceea ce priveste latura civila a cauzei, atat in cauzele in care urmarirea penala si desfasurarea judecatii se indeplinesc din oficiu, cat si in cele in care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila. In aplicarea art. 130 din Constitutie privind rolul Ministerului Public procurorul este titularul actiunii publice in procesul penal, ca reprezentant al intereselor generale ale societatii. In acest context interdictia partii civile de a ataca latura penala a cauzei nu duce la o limitare a accesului acesteia la justitie. Instanta de control judiciar sesizata de partea civila nu poate fi impiedicata de a constata, atunci cand este cazul, ca inculpatul a fost gresit achitat pentru motivul ca fapta imputata nu exista sau ca aceasta nu a fost savarsita de el. Aceasta constatare produce efecte numai asupra actiunii civile care va fi admisa, cea penala ramanand definitiva prin achitarea inculpatului. Contrarietatea de hotarari poate fi insa inlaturata prin exercitarea cailor extraordinare de atac.
    Pe de alta parte insa, avand deplina capacitate procesuala in tot ceea ce priveste actiunea civila, partea civila si partea responsabila civilmente vor putea discuta in apelurile sau, dupa caz, in recursurile lor si aspectele penale ale hotararii atacate, daca de modul in care au fost solutionate acestea depinde rezolvarea actiunii civile. Astfel, in caz de achitare, instanta are obligatia de a se pronunta asupra laturii civile, deci de a solutiona actiunea civila integral. Aceasta inseamna determinarea existentei unui fapt civil generator de prejudicii, in conditiile art. 998 si urmatoarele din Codul civil. De altfel, in art. 346 din Codul de procedura penala se dispune ca, in caz de achitare sau de incetare a procesului penal, instanta se pronunta, prin aceeasi sentinta, si asupra actiunii civile.
    Dispozitiile art. 362 alin. 1 lit. d) din Codul de procedura penala reprezinta deopotriva si reflectarea prevederilor art. 128 din Constitutie, care stabilesc ca "Impotriva hotararilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, in conditiile legii", adica potrivit normelor de procedura. De aceea Curtea Constitutionala considera ca instituirea unor reguli privind accesul la justitie nu contravine, asa cum sustine autorul exceptiei de neconstitutionalitate, prevederilor art. 21 din Constitutie, atata timp cat partilor interesate le este asigurata utilizarea cailor de atac.
    Totodata Curtea constata ca ratiunile pe care se intemeiaza interdictia partii civile de a ataca latura penala in cadrul procesului penal se regasesc si in legislatia straina. Astfel, in dreptul belgian partea civila nu poate urmari anularea unei achitari decat relativ la interesele sale civile (art. 412 din Codul de instructie penala belgiana). In dreptul german, chiar si atunci cand procurorul nu intelege sa actioneze, interesul legitim, al partii civile poate forta si interventia, alaturata, a procurorului (Legea pentru protectia victimei din 1987). In Italia actiunea civila poate privi numai interesele civile (art. 74 din Codul de procedura penala italian).
    Pentru argumentele mai sus aratate nu poate fi retinuta nici critica potrivit careia dispozitiile art. 362 alin. 1 lit. d) din Codul de procedura penala contravin art. 49 din Constitutie.
    De altfel asupra constitutionalitatii prevederilor art. 362 din Codul de procedura penala Curtea Constitutionala s-a pronuntat, cu opinia separata a patru judecatori, si prin Decizia nr. 45 din 14 martie 2000.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, cu majoritate de voturi,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 362 alin. 1 lit. d) din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Ileana Nicoleta Rata in Dosarul nr. 2.355/1999 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penala.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 13 iulie 2000.

        PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                     LUCIAN MIHAI

                            Magistrat asistent,
                            Gabriela DragomirescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 139/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 139 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 139/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu