Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1341 din 19 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3733 alin. 11din Codul de procedura civila

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 811 din 3 decembrie 2010Augustin Zegrean                  - presedinte

Aspazia Cojocaru                  -judecator

Acsinte Gaspar                      -judecator

Petre Lazaroiu                       -judecator

Mircea Stefan Minea              -judecator

Iulia Antoanella Motoc           -judecator

Ion Predescu                         -judecator

Puskas Valentin Zoltan          -judecator

Marieta Safta                         - prim-magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3733 alin. 11 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Marques Santo Ana-Maria în Dosarul nr. 499/108/2010 al Tribunalului Arad - Sectia civila.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, aratând ca dispozitiile legale criticate nu încalca prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Prin Incheierea din 18 martie 2010, pronuntata în Dosarul nr. 499/108/2010, Tribunalul Arad - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3733 alin. 11 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Marques Santo Ana-Maria.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca textul de lege criticat este neconstitutional, întrucât îl lipseste pe debitor de posibilitatea de a obtine examinarea încheierii civile prin care s-a admis cererea creditorului de învestire cu formula executorie a hotarârii judecatoresti, de catre o instanta superioara în grad celei care a pronuntat-o. Astfel, în situatia în care aceasta încheiere nu poate fi supusa niciunei cai de atac, debitorul este în imposibilitatea de a-si exercita dreptul la aparare si de a beneficia de principiul dublului grad de jurisdictie, în sensul de a verifica legalitatea si temeinicia încheierii pronuntate de respectiva instanta judecatoreasca. In consecinta, debitorul este pus într-o situatie inferioara fata de creditor, care are la dispozitie exercitiul controlului judiciar, fiindu-i garantat dublul grad de jurisdictie. Se arata în acest sens ca „libertatea legiuitorului de a stabili conditiile procedurii de judecata nu este absoluta, limitele libertatii de reglementare fiind determinate si în aceste cazuri de obligativitatea respectarii normelor si principiilor privind drepturile si libertatile fundamentale si a celorlalte principii consacrate prin Legea fundamentala si prin actele juridice internationale la care România este parte".

Tribunalul Arad - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate invocata în cauza este neîntemeiata.

In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3733 alin. 11 din Codul de procedura civila, text de lege care are urmatorul continut: „Incheierea prin care presedintele instantei admite cererea de învestire cu formula executorie a hotarârii judecatoresti sau a altui înscris în cazurile prevazute de lege nu este supusa niciunei cai de atac."

In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, în art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, în art. 24 alin. (1) privind dreptul la aparare, cu raportare la art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil, si la art. 14 privind interzicerea discriminarii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulata, se constata ca, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii acelorasi dispozitii din Codul de procedura civila, în raport cu aceleasi critici de principiu. In acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 664 din 10 octombrie 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 16 noiembrie 2006, si Decizia nr. 247 din 9 martie 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 13 aprilie 2006, prin care Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3733 alin. 11 din Codul de procedura civila. Cu acele prilejuri, Curtea a retinut ca dispozitiile de lege criticate reprezinta norme de procedura a caror stabilire, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, intra în competenta exclusiva a legiuitorului. Faptul ca încheierea prin care s-a admis cererea de învestire cu formula executorie a hotarârii judecatoresti sau a altui înscris în cazurile prevazute de lege nu este supusa niciunei cai de atac nu constituie o înfrângere a dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 129 din Legea fundamentala, „împotriva hotarârilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, în conditiile legii", acest text constitutional lasând la latitudinea legiuitorului reglementarea cailor de atac, ceea ce îi permite acestuia din urma sa excepteze de la exercitarea lor, atunci când considera ca se impune, anumite hotarâri judecatoresti, asa cum a procedat prin dispozitiile de lege criticate.

De altfel, reglementarea actuala din Codul de procedura civila permite partii sa introduca contestatia la executare, ceea ce ofera celor interesati sau vatamati, dupa ce executarea silita a început, dreptul de a cere anularea titlului învestit cu formula executorie dat fara îndeplinirea conditiilor legale. Faptul ca exercitiul acestui drept este corelat cu calea de atac a contestatiei la executare nu reprezinta un impediment real, sub raport constitutional, al accesului liber la justitie. Prin instituirea acestei proceduri legiuitorul a urmarit sa restrânga posibilitatea de tergiversare a executarii silite, prin exercitarea abuziva a unei atari cai de atac, si sa realizeze un spor de celeritate în realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu.

Cu privire la critica privind încalcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea a constatat ca, potrivit jurisprudentei sale constante, tratamentul juridic egal constituie un drept al cetatenilor numai în masura în care acestia se gasesc în situatii juridice identice, deosebirile sub acest aspect impunând, în mod necesar, un regim juridic diferentiat. Asa fiind, în masura în care reglementarea dedusa controlului se aplica tuturor celor aflati în situatia prevazuta în ipoteza normei legale, fara nicio discriminare pe considerente arbitrare, critica având un atare obiect nu este întemeiata.

Intrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia pronuntata anterior de Curte, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauza.

Pentru motivele mai sus aratate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3733 alin. 11 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Marques Santo Ana-Maria în Dosarul nr. 499/108/2010 al Tribunalului Arad - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 19 octombrie 2010.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1341/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1341 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1341/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu