Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 134 din  3 aprilie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 306 din  7 mai 2003


SmartCity3


    Costica Bulai         - presedinte
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Aurelia Popa          - procuror
    Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, exceptie ridicata de Alexandru Lucian Porteanu in Dosarul nr. 1.593/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ.
    La apelul nominal raspunde autorul exceptiei personal si asistat de avocat Voicu Zdrenghea, precum si consilier juridic Corneliu Fratila pentru Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti.
    Reprezentantul autorului exceptiei de neconstitutionalitate solicita admiterea acesteia, intrucat apreciaza ca perioada cuprinsa intre 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945, avuta in vedere de legiuitor pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice, nu corespunde realitatii istorice, ceea ce creeaza discriminare intre diferite categorii de persoane carora li se aplica legea.
    Reprezentantul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti solicita respingerea exceptiei, deoarece prin dispozitiile Legii nr. 189/2000 nu se incalca, asa cum sustine autorul exceptiei, art. 16 alin. (1) din Constitutie si nici art. 20 - 23 din aceasta.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, intrucat apreciaza ca textele de lege criticate nu sunt contrare dispozitiilor constitutionale invocate ca fiind incalcate.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 23 octombrie 2002, pronuntata in Dosarul nr. 1.593/2002, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 189/2000, exceptie ridicata de Alexandru Lucian Porteanu intr-un litigiu avand ca obiect contestatia formulata impotriva deciziei de stabilire a duratei perioadei de refugiat.
    In motivarea exceptiei se arata ca perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945, stabilita prin Legea nr. 189/2000 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice, este mai mica decat cea reala, adica cea cuprinsa intre 28 iunie 1940 - 10 februarie 1947, "la care ar trebui acordat un interval rezonabil pana la 31 august 1947, necesar efectuarii tuturor operatiunilor de revenire a celor stramutati". Se considera ca in felul acesta se diminueaza drepturile conferite persoanelor persecutate pe motive etnice, se creeaza o discriminare intre diferite categorii de persoane carora le este adresata legea, ceea ce contravine "principiilor si dispozitiilor constitutionale privind drepturile omului din care rezulta masurile reparatorii pentru persoanele ce au fost supuse persecutiilor etnice, cu speciala privire la art. 16 si art. 20 - 23 din Constitutia Romaniei". Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicita Curtii Constitutionale sa dispuna reexaminarea normelor criticate si inlocuirea sintagmei "persoane persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice" din titlul (modificat) al Legii nr. 189/2000 si in cel al normelor de completare a ei, cu formularea "persoane persecutate din motive etnice in perioada 28 iunie 1940 - 31 august 1947".
    Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ considera ca prevederile Legii nr. 189/2000 nu contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privitor la egalitatea in drepturi a cetatenilor si nici celor ale art. 20 - 23, referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, accesul liber la justitie, dreptul la viata si integritate fizica si psihica si libertatea individuala. In legatura cu solicitarea autorului exceptiei privind modificarea perioadei de referinta a legii, instanta de judecata apreciaza ca aceasta este inadmisibila, avand in vedere prevederile legale referitoare la limitele controlului de constitutionalitate.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificarile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila. In acest sens, arata ca necuprinderea in lege "a intregii perioade de persecutie etnica nu constituie o incalcare a vreunei prevederi constitutionale, ci reprezinta o optiune de reglementare, iar analizarea si eventuala completare a duratei perioadei de persecutie etnica nu sunt de competenta Curtii Constitutionale".
    Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile Legii nr. 189/2000 sunt constitutionale, intrucat prin acestea nu se aduce atingere dreptului la viata, la integritate fizica si psihica, la libertate individuala si nici principiului egalitatii si nediscriminarii.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata prin Legea nr. 189/2000 si transformata din act modificator al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare, in act de baza, de sine statator, integrand in cuprinsul sau si modificarile aduse prin Legea nr. 189/2000.
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea Constitutionala retine urmatoarele:
    In opinia autorului exceptiei, in esenta, intre perioada reala a persecutiei pe motive etnice, apreciata de acesta ca fiind cea cuprinsa intre 28 iunie 1940 - 31 august 1957, si cea retinuta in titlul si in cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, adica 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945, exista o diferenta care determina diminuarea perioadei pentru care se acorda drepturi unor persoane aflate intr-o asemenea situatie, ceea ce instituie o discriminare intre persoanele care au aceasta vocatie si cele care pot beneficia efectiv de prevederile legii. Se considera ca se incalca astfel art. 16 si art. 20 - 23 din Constitutie, precum si "principiile si dispozitiile constitutionale privind drepturile omului din care rezulta masurile reparatorii pentru persoanele ce au fost supuse persecutiilor etnice". In consecinta, se solicita Curtii Constitutionale sa dispuna reexaminarea si reformularea textelor criticate "intr-o legislatie unificata, coerenta, echitabila in deplin acord cu dispozitiile constitutionale".
    Analizand aceste sustineri, Curtea constata ca acordarea, prin ordonanta criticata, a unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945, adica pentru alta perioada decat cea considerata ca fiind reala de catre autorul exceptiei de neconstitutionalitate, nu incalca, asa cum sustine acesta, prevederile constitutionale privind drepturile omului din care rezulta masurile reparatorii pentru persoanele ce au fost supuse persecutiilor etnice. Constitutia nu consacra drepturi din care rezulta masuri reparatorii pentru persoanele ce au fost supuse unor persecutii etnice. Asemenea masuri reparatorii izvorasc din vointa legiuitorului si au intinderea pe care acesta o stabileste prin lege, fara ca astfel sa se incalce vreo prevedere constitutionala. Intinderea acestor masuri nu este de natura sa afecteze nici egalitatea in drepturi a cetatenilor si nici dispozitiile constitutionale privitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, accesul liber la justitie, dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si la libertatea individuala.
    Solicitarea autorului exceptiei, in sensul ca prin decizia ce o va pronunta Curtea Constitutionala sa dispuna reexaminarea si reformularea textelor criticate, urmeaza, de asemenea, sa fie respinsa, intrucat Curtea Constitutionala nu poate obliga Parlamentul sa reexamineze o lege pe motive de oportunitate. In aceste conditii, reexaminarea legii poate fi efectuata in cadrul procedurii legislative, prin exercitarea dreptului de initiativa legislativa de catre subiectii prevazuti de art. 73 din Constitutie.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, exceptie ridicata de Alexandru Lucian Porteanu in Dosarul nr. 1.593/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 3 aprilie 2003.

                       PRESEDINTE,
              prof. univ. dr. COSTICA BULAI

                              Magistrat asistent sef,
                              Gabriela DragomirescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 134/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 134 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 134/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu