Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 100 din 26 martie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4, 7 si art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 388 din  6 iunie 2002


SmartCity3


    Nicolae Popa           - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Petre Ninosu           - judecator
    Serban Viorel Stanoiu  - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Ioan Vida              - judecator
    Gabriela Ghita         - procuror
    Gabriela Dragomirescu  - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de Filofteia Ciobanu din Brasov in Dosarul nr. 4.108/2001 al Tribunalului Brasov - Sectia civila.
    La apelul nominal se prezinta Filofteia Ciobanu personal, constatandu-se lipsa Asociatiei Proprietarilor AP nr. 55 din Brasov, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicita admiterea acesteia, aratand ca motivele de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au fundamentat Decizia Curtii Constitutionale nr. 16 din 22 ianuarie 2002, nu subzista in prezenta cauza. Invoca si neconstitutionalitatea art. 69 din Legea nr. 114/1996, modificat prin art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/1998, precum si neconstitutionalitatea art. 7 si 4 din anexa nr. 2 la lege, dispozitii in legatura cu care sustine ca incalca art. 37 alin. (1) din Constitutie, referitor la principiul liberei asocieri.
    Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, intrucat intr-o cauza anterioara, in care aceeasi parte a invocat exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi dispozitii de lege, Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 16/2002, care este definitiva si obligatorie.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 15 octombrie 2001, pronuntata in Dosarul nr. 4.108/2001, Tribunalul Brasov - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Filofteia Ciobanu intr-o cauza avand ca obiect solutionarea apelului declarat de aceasta impotriva Sentintei civile nr. 4.177/2001 pronuntate in Dosarul nr. 21.936/2000, prin care Judecatoria Brasov a obligat-o la plata cotei-parti din cheltuielile comune de intretinere neachitate.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca dispozitiile art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 114/1996, republicata, sunt neconstitutionale in masura in care il declara nevinovat pe proprietarul pe care chiar statul, prin organele sale, l-a lipsit de venituri, fiind pus astfel intr-o imposibilitate materiala obiectiva de a-si executa obligatia de plata a cotei-parti din cheltuielile comune de intretinere. Textul de lege criticat contravine prevederilor art. 1 alin. (3) din Constitutie, privind garantarea demnitatii omului si a dreptatii ca valori supreme, ale art. 43, ce instituie obligatia statului de a proteja social persoana lipsita de mijloace de existenta, precum si celor ale art. 25 alin. (1) din Declaratia Universala a Drepturilor Omului. Autorul exceptiei se considera ca fiind "victima abuzului de stat", fiind inlaturat ilegal din functie si din profesie in anul 1993 si nefiind repus in drepturi nici pana in prezent.
    Tribunalul Brasov apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata. In sustinerea acestei opinii se arata, in esenta, ca textul de lege criticat, care nu excepteaza de la plata cheltuielilor comune de intretinere categoriile de persoane care nu realizeaza nici un fel de venit, nu incalca prevederile constitutionale invocate.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, iar argumentele invocate in sustinerea acesteia "nu sunt decat motive de aparare care nu sunt de natura sa demonstreze ca textul art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, contravine vreunei dispozitii constitutionale".
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror continut este urmatorul: "Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona in justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, inclusiv a celor neprevazute, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit."
    De asemenea, cu prilejul dezbaterilor in fata Curtii Constitutionale a fost invocata si exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 114/1996, modificat prin art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/1998, precum si neconstitutionalitatea art. 7 si 4 din anexa nr. 2 la lege.
    In sustinerea exceptiei autorul acesteia a invocat incalcarea urmatoarelor prevederi constitutionale:
    - Art. 1. alin. (3): "Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme si sunt garantate." ;
    - Art. 43: "(1) Statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent.
    (2) Cetatenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate platit, la asistenta medicala in unitatile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asistenta sociala prevazute de lege."
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate mai invoca si incalcarea art. 25 alin. (1) din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, care prevede: "Orice persoana are dreptul la un nivel de viata corespunzator asigurarii sanatatii sale, bunastarii proprii si a familiei, cuprinzand hrana, imbracamintea, locuinta, ingrijirea medicala, precum si serviciile sociale necesare, are dreptul la asigurare in caz de somaj, de boala, de invaliditate, vaduvie, batranete sau in alte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta ca urmare a unor imprejurari independente de vointa sa."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala constata urmatoarele:
    I. Cu privire la constitutionalitatea prevederilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 16 din 22 ianuarie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 din 18 februarie 2002, cu prilejul solutionarii exceptiei ridicate tot de catre Filofteia Ciobanu in aceeasi cauza, dar intr-o cale de atac diferita si cu o motivare identica celei din prezentul dosar. Prin decizia mentionata exceptia de neconstitutionalitate a fost respinsa pentru considerentele expuse in aceasta.
    Potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, de exemplu, Decizia nr. 44 din 14 martie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 14 iulie 2000, partea care a invocat exceptia nu o mai poate reitera, deoarece, fiind contrara puterii lucrului judecat, ea este inadmisibila. Decizia anterioara de respingere a exceptiei este obligatorie potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie, deoarece motivele care au justificat-o sunt aceleasi.
    Ca atare, in cauza exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila, intrucat Decizia Curtii Constitutionale nr. 16 din 22 ianuarie 2002 are autoritate de lucru judecat, obiectul, cauza si partile fiind aceleasi.
    II. In legatura cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 69 din Legea nr. 114/1996, modificat prin art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/1998, precum si ale art. 7 si 4 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la lege, Curtea constata ca, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, aceasta "hotaraste asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti". Din aceste dispozitii constitutionale si legale rezulta ca o exceptie de neconstitutionalitate nu poate fi ridicata direct in fata Curtii Constitutionale, sens in care aceasta s-a si pronuntat, in mod constant, in jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia nr. 22 din 10 februarie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998. In consecinta, si exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii de lege urmeaza sa fie respinsa, ca inadmisibila.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge, ca fiind inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 69 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 4, 7 si ale art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege, exceptie ridicata de Filofteia Ciobanu din Brasov in Dosarul nr. 4.108/2001 al Tribunalului Brasov - Sectia civila.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 26 martie 2002.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Gabriela DragomirescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 100/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 100 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 775 2002
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards, Ashraf Skype:goldencrow59@gmail.com email :goldencrow59@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 100/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu