Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 100 din 26 martie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4, 7 si art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 388 din  6 iunie 2002


SmartCity3


    Nicolae Popa           - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Petre Ninosu           - judecator
    Serban Viorel Stanoiu  - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Ioan Vida              - judecator
    Gabriela Ghita         - procuror
    Gabriela Dragomirescu  - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de Filofteia Ciobanu din Brasov in Dosarul nr. 4.108/2001 al Tribunalului Brasov - Sectia civila.
    La apelul nominal se prezinta Filofteia Ciobanu personal, constatandu-se lipsa Asociatiei Proprietarilor AP nr. 55 din Brasov, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicita admiterea acesteia, aratand ca motivele de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au fundamentat Decizia Curtii Constitutionale nr. 16 din 22 ianuarie 2002, nu subzista in prezenta cauza. Invoca si neconstitutionalitatea art. 69 din Legea nr. 114/1996, modificat prin art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/1998, precum si neconstitutionalitatea art. 7 si 4 din anexa nr. 2 la lege, dispozitii in legatura cu care sustine ca incalca art. 37 alin. (1) din Constitutie, referitor la principiul liberei asocieri.
    Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, intrucat intr-o cauza anterioara, in care aceeasi parte a invocat exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi dispozitii de lege, Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 16/2002, care este definitiva si obligatorie.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 15 octombrie 2001, pronuntata in Dosarul nr. 4.108/2001, Tribunalul Brasov - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Filofteia Ciobanu intr-o cauza avand ca obiect solutionarea apelului declarat de aceasta impotriva Sentintei civile nr. 4.177/2001 pronuntate in Dosarul nr. 21.936/2000, prin care Judecatoria Brasov a obligat-o la plata cotei-parti din cheltuielile comune de intretinere neachitate.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca dispozitiile art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 114/1996, republicata, sunt neconstitutionale in masura in care il declara nevinovat pe proprietarul pe care chiar statul, prin organele sale, l-a lipsit de venituri, fiind pus astfel intr-o imposibilitate materiala obiectiva de a-si executa obligatia de plata a cotei-parti din cheltuielile comune de intretinere. Textul de lege criticat contravine prevederilor art. 1 alin. (3) din Constitutie, privind garantarea demnitatii omului si a dreptatii ca valori supreme, ale art. 43, ce instituie obligatia statului de a proteja social persoana lipsita de mijloace de existenta, precum si celor ale art. 25 alin. (1) din Declaratia Universala a Drepturilor Omului. Autorul exceptiei se considera ca fiind "victima abuzului de stat", fiind inlaturat ilegal din functie si din profesie in anul 1993 si nefiind repus in drepturi nici pana in prezent.
    Tribunalul Brasov apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata. In sustinerea acestei opinii se arata, in esenta, ca textul de lege criticat, care nu excepteaza de la plata cheltuielilor comune de intretinere categoriile de persoane care nu realizeaza nici un fel de venit, nu incalca prevederile constitutionale invocate.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, iar argumentele invocate in sustinerea acesteia "nu sunt decat motive de aparare care nu sunt de natura sa demonstreze ca textul art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, contravine vreunei dispozitii constitutionale".
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror continut este urmatorul: "Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona in justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, inclusiv a celor neprevazute, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit."
    De asemenea, cu prilejul dezbaterilor in fata Curtii Constitutionale a fost invocata si exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 114/1996, modificat prin art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/1998, precum si neconstitutionalitatea art. 7 si 4 din anexa nr. 2 la lege.
    In sustinerea exceptiei autorul acesteia a invocat incalcarea urmatoarelor prevederi constitutionale:
    - Art. 1. alin. (3): "Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme si sunt garantate." ;
    - Art. 43: "(1) Statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent.
    (2) Cetatenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate platit, la asistenta medicala in unitatile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asistenta sociala prevazute de lege."
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate mai invoca si incalcarea art. 25 alin. (1) din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, care prevede: "Orice persoana are dreptul la un nivel de viata corespunzator asigurarii sanatatii sale, bunastarii proprii si a familiei, cuprinzand hrana, imbracamintea, locuinta, ingrijirea medicala, precum si serviciile sociale necesare, are dreptul la asigurare in caz de somaj, de boala, de invaliditate, vaduvie, batranete sau in alte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta ca urmare a unor imprejurari independente de vointa sa."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala constata urmatoarele:
    I. Cu privire la constitutionalitatea prevederilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 16 din 22 ianuarie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 din 18 februarie 2002, cu prilejul solutionarii exceptiei ridicate tot de catre Filofteia Ciobanu in aceeasi cauza, dar intr-o cale de atac diferita si cu o motivare identica celei din prezentul dosar. Prin decizia mentionata exceptia de neconstitutionalitate a fost respinsa pentru considerentele expuse in aceasta.
    Potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, de exemplu, Decizia nr. 44 din 14 martie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 14 iulie 2000, partea care a invocat exceptia nu o mai poate reitera, deoarece, fiind contrara puterii lucrului judecat, ea este inadmisibila. Decizia anterioara de respingere a exceptiei este obligatorie potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie, deoarece motivele care au justificat-o sunt aceleasi.
    Ca atare, in cauza exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila, intrucat Decizia Curtii Constitutionale nr. 16 din 22 ianuarie 2002 are autoritate de lucru judecat, obiectul, cauza si partile fiind aceleasi.
    II. In legatura cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 69 din Legea nr. 114/1996, modificat prin art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/1998, precum si ale art. 7 si 4 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la lege, Curtea constata ca, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, aceasta "hotaraste asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti". Din aceste dispozitii constitutionale si legale rezulta ca o exceptie de neconstitutionalitate nu poate fi ridicata direct in fata Curtii Constitutionale, sens in care aceasta s-a si pronuntat, in mod constant, in jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia nr. 22 din 10 februarie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998. In consecinta, si exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii de lege urmeaza sa fie respinsa, ca inadmisibila.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge, ca fiind inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 69 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 4, 7 si ale art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege, exceptie ridicata de Filofteia Ciobanu din Brasov in Dosarul nr. 4.108/2001 al Tribunalului Brasov - Sectia civila.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 26 martie 2002.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Gabriela DragomirescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 100/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 100 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 100/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu