Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 100 din 26 martie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4, 7 si art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 388 din  6 iunie 2002


SmartCity3


    Nicolae Popa           - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Petre Ninosu           - judecator
    Serban Viorel Stanoiu  - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Ioan Vida              - judecator
    Gabriela Ghita         - procuror
    Gabriela Dragomirescu  - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie ridicata de Filofteia Ciobanu din Brasov in Dosarul nr. 4.108/2001 al Tribunalului Brasov - Sectia civila.
    La apelul nominal se prezinta Filofteia Ciobanu personal, constatandu-se lipsa Asociatiei Proprietarilor AP nr. 55 din Brasov, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicita admiterea acesteia, aratand ca motivele de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au fundamentat Decizia Curtii Constitutionale nr. 16 din 22 ianuarie 2002, nu subzista in prezenta cauza. Invoca si neconstitutionalitatea art. 69 din Legea nr. 114/1996, modificat prin art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/1998, precum si neconstitutionalitatea art. 7 si 4 din anexa nr. 2 la lege, dispozitii in legatura cu care sustine ca incalca art. 37 alin. (1) din Constitutie, referitor la principiul liberei asocieri.
    Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, intrucat intr-o cauza anterioara, in care aceeasi parte a invocat exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi dispozitii de lege, Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 16/2002, care este definitiva si obligatorie.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 15 octombrie 2001, pronuntata in Dosarul nr. 4.108/2001, Tribunalul Brasov - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Filofteia Ciobanu intr-o cauza avand ca obiect solutionarea apelului declarat de aceasta impotriva Sentintei civile nr. 4.177/2001 pronuntate in Dosarul nr. 21.936/2000, prin care Judecatoria Brasov a obligat-o la plata cotei-parti din cheltuielile comune de intretinere neachitate.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca dispozitiile art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 114/1996, republicata, sunt neconstitutionale in masura in care il declara nevinovat pe proprietarul pe care chiar statul, prin organele sale, l-a lipsit de venituri, fiind pus astfel intr-o imposibilitate materiala obiectiva de a-si executa obligatia de plata a cotei-parti din cheltuielile comune de intretinere. Textul de lege criticat contravine prevederilor art. 1 alin. (3) din Constitutie, privind garantarea demnitatii omului si a dreptatii ca valori supreme, ale art. 43, ce instituie obligatia statului de a proteja social persoana lipsita de mijloace de existenta, precum si celor ale art. 25 alin. (1) din Declaratia Universala a Drepturilor Omului. Autorul exceptiei se considera ca fiind "victima abuzului de stat", fiind inlaturat ilegal din functie si din profesie in anul 1993 si nefiind repus in drepturi nici pana in prezent.
    Tribunalul Brasov apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata. In sustinerea acestei opinii se arata, in esenta, ca textul de lege criticat, care nu excepteaza de la plata cheltuielilor comune de intretinere categoriile de persoane care nu realizeaza nici un fel de venit, nu incalca prevederile constitutionale invocate.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, iar argumentele invocate in sustinerea acesteia "nu sunt decat motive de aparare care nu sunt de natura sa demonstreze ca textul art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, contravine vreunei dispozitii constitutionale".
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror continut este urmatorul: "Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona in justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, inclusiv a celor neprevazute, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit."
    De asemenea, cu prilejul dezbaterilor in fata Curtii Constitutionale a fost invocata si exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 114/1996, modificat prin art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/1998, precum si neconstitutionalitatea art. 7 si 4 din anexa nr. 2 la lege.
    In sustinerea exceptiei autorul acesteia a invocat incalcarea urmatoarelor prevederi constitutionale:
    - Art. 1. alin. (3): "Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme si sunt garantate." ;
    - Art. 43: "(1) Statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent.
    (2) Cetatenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate platit, la asistenta medicala in unitatile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asistenta sociala prevazute de lege."
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate mai invoca si incalcarea art. 25 alin. (1) din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, care prevede: "Orice persoana are dreptul la un nivel de viata corespunzator asigurarii sanatatii sale, bunastarii proprii si a familiei, cuprinzand hrana, imbracamintea, locuinta, ingrijirea medicala, precum si serviciile sociale necesare, are dreptul la asigurare in caz de somaj, de boala, de invaliditate, vaduvie, batranete sau in alte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta ca urmare a unor imprejurari independente de vointa sa."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala constata urmatoarele:
    I. Cu privire la constitutionalitatea prevederilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 16 din 22 ianuarie 2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 din 18 februarie 2002, cu prilejul solutionarii exceptiei ridicate tot de catre Filofteia Ciobanu in aceeasi cauza, dar intr-o cale de atac diferita si cu o motivare identica celei din prezentul dosar. Prin decizia mentionata exceptia de neconstitutionalitate a fost respinsa pentru considerentele expuse in aceasta.
    Potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, de exemplu, Decizia nr. 44 din 14 martie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 14 iulie 2000, partea care a invocat exceptia nu o mai poate reitera, deoarece, fiind contrara puterii lucrului judecat, ea este inadmisibila. Decizia anterioara de respingere a exceptiei este obligatorie potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie, deoarece motivele care au justificat-o sunt aceleasi.
    Ca atare, in cauza exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila, intrucat Decizia Curtii Constitutionale nr. 16 din 22 ianuarie 2002 are autoritate de lucru judecat, obiectul, cauza si partile fiind aceleasi.
    II. In legatura cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 69 din Legea nr. 114/1996, modificat prin art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/1998, precum si ale art. 7 si 4 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la lege, Curtea constata ca, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, aceasta "hotaraste asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti". Din aceste dispozitii constitutionale si legale rezulta ca o exceptie de neconstitutionalitate nu poate fi ridicata direct in fata Curtii Constitutionale, sens in care aceasta s-a si pronuntat, in mod constant, in jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia nr. 22 din 10 februarie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998. In consecinta, si exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii de lege urmeaza sa fie respinsa, ca inadmisibila.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge, ca fiind inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 69 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 4, 7 si ale art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege, exceptie ridicata de Filofteia Ciobanu din Brasov in Dosarul nr. 4.108/2001 al Tribunalului Brasov - Sectia civila.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 26 martie 2002.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Gabriela DragomirescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 100/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 100 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 100/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu